Inlägg märkta ‘votering’

Gobigas – två miljarder bortslösade helt i onödan

onsdag, 3 maj, 2017

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om skandalprojektet Gobigas som nu tack och lov ska läggas ner och läggas ut till försäljning. Om någon dristar sig till att köpa anläggningen är dock högst osäkert. I vilket fall som helst lär göteborgarna få stå för merparten av de nästan två miljarder som slösats bort helt i onödan.

Ja, det är faktiskt helt i onödan, för hade bara övriga partier lyssnat till förnuftets röst när Vägvalet redan 2012 som enda parti i kommunfullmäktige sade nej till pengakarusellen och reserverade sig, så hade det besparat varje invånare cirka 4 000 kronor. Men Kia Andreasson (MP) tyckte hon hade rätten att spela bort göteborgarnas pengar i detta högriskprojekt som nu visats sig vara ett totalt fiasko. Vägvalet skriver:

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Så här såg ett av beslutsunderlagen ut inför omröstningen i fullmäktige 2012:

Kalkyl GobigasHur kan någon enda ansvarstagande politiker med självaktning rösta för något utan att ha kunskap om de uppgifter som är överstrukna ovan?

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare blogginlägg om Gobigas-äventyret finns till exempel att läsa här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

 

Trafiknämnden 12 december – Miljödifferentierad trängselskatt

torsdag, 13 december, 2012

Det blev en hetsig debatt om utredningen som gjorts av Trafikkontoret gällande miljödifferentierad trängselskatt. Förslaget innebär att en svensk lastbil ska betala mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Vägvalet yrkade avslag i tidigare Handling – § 59/12 Luftkvalitet och kraven i EU-direktiv den 7 mars i år till åtgärder för bl.a. miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon. Detta eftersom det inte låg inom det kommunala uppdraget och endast kunde påverkas nationellt. Vi påpekade även att inga kostnader framgick av att utreda åtgärderna. Läs yrkandet här.

Beslutsärendet som skulle avhandlas är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Utredningen har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Kostnaden är 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Vår enkla fråga blev då: Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Den rödgröna sidan var snabba med att påpeka att miljön var överordnad formalia som vi mer eller mindre inte skulle bry oss om. När jag då påpekade att formalia är precis vad vi måste förhålla oss då Göteborg håller på att städa upp efter mutor blev det fullständig kalabalik. Ordförande, Johan Nyhus (S), valde inte en gång utan ett flertal gånger att uttrycka sin bestörtning över ”mina” anklagelser gentemot Trafikkontoret. Han hade inga problem att låta stadsrevisionen titta på det men jag skulle absolut inte komma med anklagelser. Vårt yrkande för fram en förfrågan varför en utredning har utförts utan någon formell beställning. Om det anses rumsrent av de rödgröna så får det stå för dem. Det är nämndens ansvar att tillåta trafikkontorets tjänstemän få initiera diverse utredningar utan formella beställningar och där ligger vårt yrkande.

Den utredning som nu är gjord kan bara tillämpas på svenska lastbilar eftersom Vägtullsutredningen inte är klar med sin utredning gällande om utländska fordon kan beskattas. Något som vi debatterat ett flertal gånger och som sannolikt inte kommer att bli av på grund av gällande EU-regler. Då denna utredning inte är avklarad ännu så borde ingen utredning göras förrän vi vet det slutresultatet. Gång på gång beklagas i Trafiknämndens uppföljningsrapporter resursproblematik och då borde vi definitivt inte hålla på med utredningar som inte är en kommunal angelägenhet.

Vägvalet begärde votering som tyvärr slutade med 8 för och 1 emot, eftersom även Alliansens partier inte såg några problem i förfarandet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Läs yrkandet här och tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs även vårt pressmeddelande här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1