Inlägg märkta ‘#votegbg’

Lyckad demonstration 7 mars

måndag, 9 mars, 2015

Den 7 mars blev igen en historisk dag när cirka 10 000 göteborgare valde att tåga från Götaplatsen ned till Gustav Adolfs Torg. En lugn och sansad demonstration mot de etablerade partiernas oförmåga att följa folkomröstningen. Och det märktes att partierna och ja-sägarna inte vill erkänna det stora antalet som slöt upp. Tyvärr var det en bidragande faktor från GP och Västnytt som slarvade med källorna (något som Västnytt senare bad om ursäkt för).

Ett stort tack till arrangörerna och alla ni som var på plats!

Här följer mitt och Martin Wannholts tal som hölls på Gustav Adolfs Torg.

Du kan även se alla talen och andra filmer från demonstrationen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PM: Vägvalet lämnar motion om att följa folkomröstningen

onsdag, 25 februari, 2015

Vägvalet vill att kommunfullmäktige beslutar att Göteborg Stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och omförhandlar det Västsvenska paketet enligt fem föreslagna riktlinjer. 

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57%) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Det omdiskuterade beslutet har skapat ett kraftigt demokratiunderskott i Göteborg då etablerade partier väljer att gå emot folkviljan.

Läs motionen i sin helhet här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Kampen att respektera folkomröstningen – nu 50 dagar

fredag, 23 januari, 2015

Idag fredag 23 januari blir det dag nr 50 som Västfronten demonstrerar på Gustaf Adolfs Torg. Budskapet är mycket enkelt: Respektera Folkomröstningen. Västfronten är en sammanslutning av ett antal medborgare som vill stå upp för att valresultatet inte ska myglas bort. Vi har stått där i regn och storm, men vi har inte gett oss. Budskapet måste fram!

respektera_votegbg

Folkomröstningen som hade 72 procent valdeltagande gav ett entydigt svar. Göteborgarna vill inte ha trängselskatt. Därför står det nu kl. 11.00 – 13.00 varje dag ett gäng ”Griniga Gubbar”, ”Sysslolösa Pensionärer” och ”Besvärliga Göteborgare” i sina orangea västar och påminner de styrande om att följa folkviljan. ”Griniga Gubbar” och ”Besvärliga Göteborgare” är inget eget påhitt, utan det epitet som ledande politiker klistrat på göteborgarna som är emot trängselskatten.

griniga_gubbar

Responsen har varit fantastisk. Väldigt många har kommit fram och gett oss glada tillrop och uppmuntran. Många ”tummen upp” från passerande bussar, taxi och gående m.fl. Det kommer också fram många som stannar till och vill diskutera läget i Göteborg. Då visar sig en stor ilska och frustration. Det gäller inte inte bara hanteringen av trängselskatten utan även Västlänken.

Ett antal ledamöter från kommunstyrelsen har stannat till för en pratstund. Dock har inga representanter för Socialdemokraterna synts till.

Vi firar nu 50 dagar, hur många det blir till slut står skrivet i stjärnorna.

Thomas Sahlmén
Västfronten, ”Grinig Gubbe”

Göteborg satt på världskartan av GT

fredag, 16 maj, 2014

”Det GT har gjort med sin kampanj för en folkomröstning är faktiskt helt otroligt starkt och väl genomfört. Jag är verkligen imponerad av GT:s resultat, säger Yasmin Namini, Senior Vice President på The New York Times, och President för INMA:s internationella styrelse.”

Så yttrade sig en av världens mest renommerade tidning när GT vann mediapriset i INMA Awards 2014 för sitt arbete med kampanjen för en folkomröstning om trängselskatten, #votegbg.

När jag läste detta blev jag oerhört imponerad. Yasmin Namini, Senior Vice President på The New York Times berömmer och lovordar vår lilla lokala tidning i Göteborg. Och bland de närvarande mediehusen på konferensen fanns ledare för Der Spiegel, South China Morning Post, The Times of India, The Irish Times, Nigeria Daily Post, The Guardian, Buzzfeed, Aftenposten, The Washington Post, Google och många fler. Inga småtidningar direkt.

Spotlighten var vänd mot lilla Göteborg där många ledande suktar efter att få staden i rampljuset. Dock är det väldigt tyst. Kanske inte så konstigt eftersom GT:s kampanj var något man hånade och beskyllde för att vara felaktig.

Som Leif Pagrotsky som skrev följande på twittret.

Leif Pagrotsky hånar GT:s initiativ

Johan Trouve, VD på Västsvenska handelskammaren, pratar om att vi ska ”Boosta!” Göteborg. Men när det faktiskt sker en ”boostning” och en lokalt förankrad göteborgsk tidning vinner en stor utmärkelse, då är det helt tyst från Västsvenska handelskammaren.

Är det inte lite märkligt?

Det är ju uppenbart att prestige går före allt annat. Vi borde festa loss på Götaplatsen under pompa och ståt med tanke på det som har skett. För priset och uppmärksamheten kring GT:s initiativ innebär även att vi  väcker en viss nyfikenhet om Göteborg, vilket i sin tur attraherar turister och företag. För det är väl det som alla pratar om? Hur vi ska väcka intresset för Göteborg.

Så, ledande politikerkollegor, svälj stoltheten och se förbi trängselskatten och den infekterade debatten. Se det fantastiska som GT gjort och som faktiskt inger hopp om att det går att vända något negativt till något positivt.

Ring upp Frida Boisen och gratulera henne och hennes medarbetare som gör vad de kan för vårt älskade Göteborg. Jag har redan gjort det.

Läs mer här:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Se debatten om stadens demokratiutredningen

fredag, 25 april, 2014

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april behandlades demokratiutredningen. En rapport om att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Utredningen har tagit fyra år. När det väl var dags att debattera så lämnade kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hulthén (S), och vice ordförande, Jonas Ransgård (M), fullmäktige för att vara med på en annan debatt som anordnats av Expressen #barpol. Är det inte märkligt att ledande politiker inte bryr sig om vad som kommit fram i denna utredning? Med tanke på de omständigheter som förekommit i Göteborg de senaste fyra åren. Istället sprang de iväg till den andra debatten där de deklarerade följande:

Och vet ni vad som är än mer ironiskt? Samma dag som beslutet togs över huvudet på medborgarna gällande trängselskatten den 28 januari 2010 så lade kommunfullmäktige uppdraget om en demokratiutredning!

Vägvalet lämnade redan i november 2012 våra synpunkter då utredningen var på remiss och passerade Trafiknämnden.

Utredningens förslag handlar endast om hur staden ska förhålla sig till medborgardialog. Det är mycket svagt beskrivet hur medborgaren kan göra sin röst hörd. Enligt utredningen ska det vara kommunen som bestämmer när en medborgardialog ska initieras, inte medborgaren. I rapporten står att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer dock inte då Vägvalet aldrig varit tillfrågat en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010. Ett parti som startades på grund av en dålig medborgardialog.

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren. Något vi kan konstatera inte fungerar idag då det mesta är förutbestämt och begränsat via den kommuncentrala budgeten. Det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Detta stärker Vägvalets krav att avskaffa stadsdelsnämnderna.

I rapporten saknas det mest väsentliga verktyget för medborgaren som har stöd i kommunallagen: Det förstärkta folkinitiativet. Detta trots att:

  • Vägvalet i december 2010 lämnade över en motion och 28 000 namn med krav från medborgarna om att folkomrösta om trängselskatten.
  • Vägvalet den 24 januari 2011 lämnade motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet.
  • Att GT den 16 augusti 2012 väckte frågan igen om en folkomröstning som sedan röstades igenom 23 maj 2013

Att en demokratiutredning, som ska bidra till att öka inflytandet, missat denna medborgarrättighet som har stöd i kommunallagen visar på att rapporten är ofullständig. Det visar också att styrgruppen inte varit lyhörda under utredningens gång om vad som sker i Göteborg. Med anledning av detta yrkade Vägvalet i återremiss även i kommunfullmäktige.

Vi rekommenderar att ni ser hela debatten eftersom det framkommer väldigt tydligt att de rödgröna inte är direkt intresserade att återupprätta förtroendet för politiken i Göteborg. Det är i många fall häpnadsväckande hur man resonerar.

Klicka på bilden nedan och spola fram till ca 04:30

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet ställer upp i riksdagsvalet

måndag, 24 mars, 2014

Vägvalets vallista för riksdagsvalet 2014 är nu klar. Vägvalet har beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Tom Heyman, Anders Åkvist och Karin Törnqvist toppar listan.

Beslutet om att ställa upp i riksdagsvalet är fattat efter finansminister Anders Borgs besök i Göteborg under mars månad där han, likt en tidigare Gustav Vasa, pekade med hela handen och förklarade varför göteborgarna måste rösta ja i folkomröstningen om trängselskatt. Vi anser, att det är upp till göteborgaren och övriga invånare att ta det beslutet själva.

Vägvalet vill därför ge medborgarna möjlighet att säkerställa maktbalansen vid ett eventuellt nej i en folkomröstning då övriga partier inte svarat på om de kommer att följa valresultatet. Detta är en markering mot båda blocken. Vägvalet accepterar inte att folkopinionen negligeras som skett när det gäller trängselskatten och Västlänken.

Om väljarna så önskar skickar vi därför gärna vår riksdagsveteran, Tom Heyman, till Riksdagen. Tom Heyman föddes 1939 i Stockholm och avlade Sjökaptensexamen i Stockholm 1963. Efter några år som sjöbefäl kompletterade han sin utbildning till diplomerad företagsekonom och arbetade sedan i 20 år som speditör i Göteborg.

Från 1970 blev han engagerad i Moderata Samlingspartiet och verkade som fritidspolitiker fram till 1988. Under olika perioder hade han uppdrag i bl.a. Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Skolförvaltningen och Energiverken i Göteborg. Från 1988 till 2002 var han Riksdagsman för Göteborgsmoderaterna. Under hela denna tid var han knuten till Trafikutskottet och var dessutom ledamot i Försvarsutskottet och Finansutskottet under olika mandatperioder. Han hade styrelseuppdrag i Centrala Arbetsmiljönämnden och under många år i Finansinspektionen.

Han lämnade Moderaterna 2002 och engagerade sig i EMU-omröstningen genom organisationen Medborgare mot EMU. Han var sedan med och bildade partiet Junilistan där han kandiderade som 6:e namn i valet till EU-parlamentet 2004.

Tom Heyman är vice partiledare för Vägvalet och har varit verksam i partiet sedan starten. Idag är han även ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och byggnadsnämnden.

Tom Heyman understöds i toppen av Anders Åkvist och Karin Törnqvist.

Anders Åkvist är utbildad civilingenjör, datateknik, på Chalmers Tekniska Högskola. Han har många års erfarenhet inom telekom- och fordonsbranschen, varav åtta år i Stockholm och åtta år i USA. Han är styrelseledamot i Svenska Flygsportförbundet. Han har varit med i Vägvalet sedan start och är ledamot i Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun.

Karin Törnqvist är utbildad civilingenjör inom maskinteknik och industriell ekonomi och har även en sjukgymnastexamen på meritlistan. Hon har jobbat i små och stora företag, små och stora projekt både nationellt och internationellt. Hon har lång erfarenhet från utvecklings- och förändringsprojekt i både privata och kommunala bolag.

Riksdagslistan utformning är enligt följande:

1. Tom Heyman
2. Anders Åkvist
3. Karin Törnqvist
4. Anders Börjesson
5. Marie-Louise Bergström
6. Bengt Hansves
7. Maria Berjaoui
8. Claes-Åke Henricsson
9. Catarina Pettersson
10. Olle Noord

Läs mer om kandidaterna här

Läs kommentarer i media från Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Glädjande nyheter gällande folkomröstningen

tisdag, 27 augusti, 2013

De rödgröna partierna verkar ha funderat över sommaren och kommit fram till att det inte är någon idé att spreta emot folkomröstningen. Precis i linje med det Vägvalet deklarerade när folkomröstningen var ett faktum så förläggs folkomröstningen på valdagen den 14 september 2014 och frågan blir i princip som på namninsamlingen.

En klar seger för Vägvalet som arbetat med kravet om folkomröstning i snart 3,5 års tid. En stor eloge går ju givetvis till GT:s stora och magnifika insats för den lokala demokratin i Göteborg.

Frågan blir enligt nedan, men med en brasklappsliknande kommentar innan:

”Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften:

minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014 ?

Ja/Nej”

Även om vi är nöjda med utformningen så undrar vi varför man inte väljer att kalla Västlänken och Marieholmstunneln vid sina rätta namn? Det är ju trots allt dessa investeringar som propagerats i broschyrer och dylikt under åren och det är dessa namn som Hulthén & Co använt sig av.

Sedan väntar vi ju med spänning på när de rödgröna och Alliansen kommer att berätta om de kommer att följa resultatet i folkomröstningen eller inte. Något Vägvalet deklarerat av vi kommer att göra oavsett om det blir ett ja eller nej.

Läs mer om folkomröstning:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommer den rödgröna majoriteten att göra rätt?

måndag, 10 juni, 2013

Så har det nu gått cirka två veckor sedan Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att genomföra en folkomröstning med anledning av GT:s namninsamling. Tyvärr lämnade inte den rödgröna majoriteten tillsammans med Alliansen i kommunstyrelsen i onsdags besked om när folkomröstningen ska genomföras.

Samtidigt visar det sig att resultaten från genomförda folkomröstningar sedan 2011, då den förstärkta lagen om folkinitiativ började gälla, inte i de allra flesta fall efterföljs av politikerna.

Sammanställningen är gjord av David Karlsson, docent och kommunforskare på Göteborgs universitet, som säger i Ekot:

”Inte så konstigt kanske eftersom det ju sällan är särskilt många som röstar i den här typen av folkomröstningar. I praktiken kan en folkomröstning innebära att en liten grupp människor river upp ett beslut som kommunfullmäktige med många fler väljare bakom sig har fattat.”

Fast här drar ju Karlsson väldigt snabba slutsatser. I Göteborg kan vi ju konstatera att kommunfullmäktige 2010 fattade ett beslut utan att ha med sig majoriteten av befolkningen. Det förstärkta folkinitiativet finns ju också för att rätta till felaktiga beslut därav ”förstärkningen” som gjorts med lagen. Och som vi tidigare påpekat så är det en lag som är genomröstad av samtliga partier, förutom SD, i Sveriges Riksdag.

Bruno Kaufmann, statsvetare som varit med om att arbeta fram förslaget om folkinitiativet och även miljöpartist, säger:

”Nu är det ju lätt så att man från majoritetens sida kanske väljer en dag där de flesta är borta, att man inte möjliggör förtidsröstande som i vanliga val. Det finns väldigt många möjligheter att underminera en folkomröstningsprocess.”

”Vi befinner oss fortfarande på ett nybörjarstadium och många folkomröstningar är helt enkelt dåligt hanterade.”

Kaufmann poängterar något som är oerhört viktigt och som för Göteborgs del är avgörande för att en folkomröstning genomförs så bra som möjligt. Att den rödgröna majoriteten är emot är ju kristallklart. Därför vilar ett stort ansvar på dem att ta rätt beslut om frågan och när folkomröstningen ska genomföras. Vägvalet har sagt att frågan bör vara samma som på namninsamlingen och att folkomröstningen ska läggas till valet 2014 (något som frågan på namninsamlingen också indikerar). Genom att lägga folkomröstningen till valet 2014 säkerställer man ett högt valdeltagande och då bör resultatet inte kunna bli ifrågasatt av någon sida.

Och det blir än mer viktigt efter att ha läst Anna Johansson (S) ”ledare” i Ny Tid:

”I en representativ demokrati väljer medborgarna politiker som sedan har uppdraget att fatta beslut under den period mandatet varar. När mandatperioden är slut får politikerna stå till svars och söka förnyat stöd för den politik de vill genomföra.”

”Beroende på hur utfallet av folkomröstningen blir finns det också stor risk för diskussioner om hur detta ska tolkas och hanteras.”

Det är tyvärr uppenbart att Socialdemokraterna i Göteborg inte förstått att vi idag har två demokrativerktyg för att hantera politiska beslut. Och att Johansson redan nu spekulerar i hur resultatet kommer att tolkas är oroväckande. Socialdemokraterna har inte heller sagt klart och tydligt om de kommer att följa resultatet oavsett utfall.

Till sist säger Kaufmanns kollega Peter Eriksson (MP), konstitutionsutskottets ordförande och även han en av personer bakom det förstärkta folkinitiativet, till GP om att resultat från folkomröstning inte följs:

”Anmärkningsvärt.”

Eriksson anser även att valresultatet inte är något argument för att strunta i resultatet:

”Vi måste bygga upp en fungerande kultur i Sverige när det gäller folkomröstningar och direktdemokrati. Det innebär att de valda politikerna måste lära sig att de är en del av systemet, att de har ett ansvar för processen, hur frågorna ställs och att båda sidor får pengar till kampanjerna.”

Oerhört intressant ställningstagande då Miljöpartiet i Göteborg i debatten i fullmäktige om folkomröstningen påstod att man stämt av med Peter Eriksson och att han höll med dem. Miljöpartiet får nog revidera sina kommunaktionsprotokoll för något verkar inte stämma. De valde ju att rösta ned en folkomröstning som enligt Eriksson ska finnas i Sverige.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatter om folkomröstning

tisdag, 14 maj, 2013

Framöver kommer flera debatter om folkomröstningen.

Debatt i P4 Göteborg om folkomröstning

Tid: 2013-05-15, 15:00 – 16:00
Plats:
P4 Göteborg

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i en direktsänd debatt om folkomröstning mellan de invalda partierna i Göteborgs kommunfullmäktige på onsdag mellan klockan 15 och 16.

Debatten liverapporteras från Nils Ericssonsterminalen på P4 Göteborg och websänds live på Västnytts hemsida

Debatt i Nordstan om folkomröstning

Tid: 2013-05-22, 12:00 – 13:00
Plats:
Nordstan (scenen)

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i debatt i Nordstan kl. 12-13 som anordnas av GP. Två politiker som vill ha omröstning och två som säger nej kommer att finnas i debattpanelen.

Se debatten här:

Kommunfullmäktiges debatt om folkomröstning

Tid: 2013-05-23, ca 17:00 – 19:00
Plats: Börsen, Östra Hamngatan 21

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 15.30 för interpellationer och kl. ca 17.15 kommer debatt om folkomröstning att ske.

Debatten går att följa på Närradion 94.9 Mhz. (kan hända att någon mediakanal websänder)

Över tusen personer slöt upp vid dagens demonstration

lördag, 2 februari, 2013

Idag kl. 12.00 på Götaplatsen hade Maria Berjaoui och Anders Rosenqvist uppmanat till demonstration för folkomröstning. Och här vill jag betona: en demonstration för en folkomröstning.

Över tusen personer närvarade under en mycket stillsam men ändå väldigt engagerad manifestation om att en folkomröstning är ett måste för att återupprätta demokratin i Göteborg. Polisen uppskattade antalet personer till ca 1200 personer vilket kan jämföras med Socialdemokraternas 1:a maj tåg där uppslutning varit runt 1900 personer. Men om vi håller i åtanke att 1:a maj tåget organiseras av en rutinerad S-organisation som har det som tradition så var dagens demonstration mer än lyckad. Idag fick vi också se att det var långt ifrån enbart s.k. vita medelålders män som var engagerade. Det var en blandad publik bestående av barnfamiljer, äldre, invandrare, barn, ungdomar, kvinnor, män etc. Ja, alla typer av människor i ett samhälle och en stad. Och i talarstolen återfanns två kvinnor. Maria Berjaoui, arrangör av demonstration och Gun Fernqvist från Motormännen.

Maria Berjaoui inledde med att välkomna alla som är för demokrati, oavsett om man stod på ja- eller nejsidan.

Enligt GP sa Berjaoui:

”Folkinitiativet måste tas seriöst. Nu sätts demokratin på prov. Jag vet att det bland oss finns de som är för trängselskatt och er vill jag tacka särskilt för att ni är här och stödjer demokratin.”

Och Gun Fernqvist sa:

”Vi vill se en folkomröstning för rättvisans och demokratins skull. Låt oss rösta!”

Till sist intog Andreas Rosenqvist talarstolen och efterlyste demokrati i Göteborg. Han berättade hur flera företag inte vågar ställa upp och tala om vad de tycker med rädsla för repressalier. Ska det vara så undrade han?

Nyckelordet idag var orättvisa.

Ingen från de etablerade partierna syntes till på demonstrationen. Inför demonstrationen hade jag en twitterkonversation med Ulf Kamne (MP) om han skulle närvara på demonstrationen. Detta eftersom Miljöpartiet skriver följande i sitt partiprogram:

”När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar.”

Det beklämmande svaret jag fick från Kamne (MP) var följande:

”Nej, det är för mycket Nej till trängselskatt för att jag ska vilja gå med. Men kanske kommer jag och räknar…”

Det var synd att han inte kom och räknade in de över tusen personer som närvarade.

Läs följande artiklar på ämnet:

Theo Papaioannou
Vägvalet