Inlägg märkta ‘Västlänksgate’

Västlänksgate rullar vidare

lördag, 8 september, 2012

Efter senaste tidens granskning av Västlänken och det Västsvenska infrastrukturpaket i GP fortsatte idag insändarstormen mot de fattade beslutet på Fria Ord.

Signaturen ”Realist” varnar för att de kostnader som drabbar Liseberg när stora delar av parkens byggnader närmast nuvarande huvudingång tvingas rivas är underskattade. Förutom det som nämndes i artikeln måste entrén den södra ingången ”byggas om och området innanför förses med motsvarande serviceinrättningar som idag finns vid huvudentrén. Dessutom behövs ett nytt parkeringsdäck.” Insändarskribenten spekulerar i en kostnad ”upp mot en miljard”, pengar som skattebetalarna i slutändan får stå för.

Och ”Henrik” skriver: ”Det är viktigt att våra politiker förstår och står upp för att det är de själva som medvetet beslutat om hur vägskatten ska slå mot olika inkomstgrupper, olika bostadsområden, olika företag, osv.

”Underdog” skriver: ”Hittills har ingen politiker eller tjänsteman på någon nivå i landet eller kommunen kunnat förklara varför det är bra bygga något som blir negativt även med de mycket optimistiska antaganden som tagits in i Trafikverkets kalkyl.

På sidan bredvid gör tre regionpolitiker dock ett nytt försök att förklara. Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och moderate ordföranden i regionstyrelsen Halland, Gösta Bergenheim, skriver en debattartikel med rubriken: ”Vi står eniga bakom Västsvenska paketet”. Den kunde lika gärna haft rubriken ”Vi ger oss aldrig” eftersom de skriver: ”Vi är då som nu övertygande om att paketet ska genomföras enligt tidigare fattade beslut.

Ingenting av det som kom fram i Christer Lövkvists granskning av Västlänken under den gångna veckan verkar bekomma dem. Visserligen erkänner man nu helt öppet ”att Västlänken med dagens beräkningsmodell inte kan uppvisa en samhällsekonomisk lönsamhet” men det slätas över med ”flera nyttor inte är beräkningsbara”. Det var ju precis detta som Riksrevisionen kritiserade. Och Lövkvists artiklar har ju med all tydlighet tvärtemot visat att i liknande projekt har den beräknade nyttan gång på gång överskattats. Det är därmed inte alls otroligt att den nytta som Trafikverket vagt räknat fram i antalet resande istället är överdrivna och att de påståenden som nu kastas fram i debatten är helt gripna ur luften.

Efter att två ledande moderater i veckan gått ut och öppet vågat vara kritiska till Västlänken förstår man att debattartikelns syfte är stoppa alla andra tvivlare från att resa sig upp i båten. Men det finns alltid anledning att se med kritiska ögon när (S) och (M) går ut gemensamt om någon ståndpunkt. I vanliga fall vill dessa två partier framtona sig som om de är så oense om allt som de bara kan vara. Att även (MP) sitter i samma båt och håller i rodret, och därmed styr färdriktningen, gör inte saken bättre om man inte ser isberget framöver.

”Lita på oss” är budskapet. Men med tanke på hur Västlänksgate hittills skötts saknas trovärdigheten.

Läs hela debattartikeln här.

Envisheten och argumenten för att genomföra Västsvenska paketet i sin nuvarande form slog Vägvalet sönder igår när vi lämnade ett alternativt paket som skulle kunna lösa likvärdiga infrastrukturproblem utan orättvis trängselskatt och riskprojekt som Västlänken. Läs mer här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1