Inlägg märkta ‘vändslinga’

Olustig historieförfalskning av GP:s ledare

söndag, 5 maj, 2013

Tyvärr fortsätter GP:s ledarredaktion att sprida lögner och halvsanningar om hur beslutet om trängselskatt och det Västsvenska infrastrukturpaketet fattades. För en tid sedan uppmärksammade vi att GP:s ledare i sin iver att försvara det paketet hittade på egna saker som påstods ingå i paketet. Den här gången hittar man på saker som inte har hänt.

I dagens ledare försvarar man de rödgrönas debattartikel och kallar den dessutom ”ett välformulerat och välmotiverat nej med ansvar.” Det ska mycket till för att en liberal tidning ska försvara sina politiska motståndares ställningstaganden.

Resten av ledaren går ut på att påvisa hur ologiskt moderaterna och speciellt Jonas Ransgård (M) agerat i frågan om folkomröstning. Tidigare uttalade som bekant Ransgård sig på ett sätt där han problematiserade hur ett Nej i en folkomröstning skulle tolkas. Sedan kom den moderata stämman där medlemmarna röstade Ja till en folkomröstning, trots att Ransgård själv drev ett Nej.

Ransgård fann sig snabbt vid stämmans beslut och säger sig numera stödja det beslut som hans egna medlemmar fattat i en demokratisk medlemsomröstning. Det är inte svårt att räkna ut att Jonas Ransgård mycket väl hade kunnat bli ifrågasatt internt inom moderaterna om han efter stämmans beslut hade fortsatt driva ett Nej.

Och vad händer då? Jo, GP:s ledarredaktion går in och kritiserar att Ransgårds tidigare ”klarsyn är nu som bortblåst. Vart? Det är inte värdigt Moderaterna att hantera Göteborgs framtid med samma lättsinne som Vägvalet och Sverigedemokraterna.

Till att börja med är det ett lite fult knep som ledaren använder sig av genom att klumpa ihop Vägvalet med SD och påstå att vi inte tar vårt ansvar. Vi har under tre år lämnat flera förslag på alternativa lösningar:

Sedan hör det ju dessutom till saken att Jonas Ransgård tydligt gått ut och förklarat moderaternas fortsatta stöd till det Västsvenska paketet. Men det räcker inte för GP:s ledarredaktion. Exakt hur man anser att Ransgård i stället skulle agerat framgår inte. Vad som dock är tydligt är ledarredaktionens öppna förakt för folkomröstningar  (i och för sig känt sedan tidigare) och misstron till att väljarna skulle besitta någon slags eget förnuft och därmed inte klarar att ta ställning till komplicerade frågor, när man skriver:

Västsvenska paketet är en komplicerad politisk och ekonomisk kompromiss. Det är framförhandlat mellan staten, Västra Götaland, Halland och Göteborg. Partier har gjort upp. De som vill underlätta biltrafiken får sitt, de som vill satsa på kollektivtrafik sitt. Kostnaderna har fördelats. Delprojekten är många. Allt hänger ihop.

Tydligen besitter valda politiker (och ledarredaktionen) någon slags högre intelligens som vi övriga inte ens ska försöka oss på att förstå, än mindre ifrågasätta. Så pratar makten till makten i Göteborg via stans största tidning. Beklämmande, är det enda ord som sammanfattar deras syn på demokrati och medborgarinflytande.

GP:s ledare avslutar med en uppenbar lögn: ”Demokratiskt har paketet diskuterats i två kommunalval.

Men det Västsvenska infrastrukturpaketet existerade inte ens när 2006 års val gick av stapeln! Innan valet 2006 lovade (S) dessutom en folkomröstning om beslut om trängselskatten mot förmodan skulle tas under mandatperioden. De borgerliga partierna deklarerade sitt bestämda avståndstagande till allt som hette trängselskatt.  Frågan om trängselskatt var därför helt ointressant ur ett väljarperspektiv i 2006 års kommunalval. Väljarna kunde fritt välja parti efter andra preferenser, ett eventuellt beslut om trängselskatt skulle ju föregås av en folkomröstning. Och något Västsvenskt paket sågs ännu inte vid horisonten på flera år.

Förresten så var GP:s ledarredaktion 2006 lika mycket emot trängselskatt som de borgerliga partierna. Två dagar innan allianspartierna skrev sin debattartikel ovan skrev GP:s ledarredaktion så här i frågan! Än mer anmärkningsvärd är den här ledaren från 14 januari 2006 där både ledaren och Anneli Hulthén (S) vände sig emot att frågan om trängselskatt inte skall ”avgöras av rikspolitiker i Stockholm.” Tydligen anses det bara vara viktigt att lokala göteborgspolitiker ska ligga bakom en ansökan till Riksdagen om att införa trängselskatt, men om man händelsevis skulle vilja avskaffa trängselskatten, så påstås ju frågan numera (felaktigt) vara helt upp till riksdagsledamöterna att avgöra, utan påverkan av kommunpolitikerna i Göteborg. Är det inte lite skämmigt att man kan ha två rakt motsatta olika åsikter i samma fråga och ändå försvara båda två som den ”rätta” med lika stor frenesi? Byter man åsikt under resans gång vore det ju passande att man förklarar det för läsarna och inte försöker dölja den omständigheten.

I två tidigare blogginlägg konstaterar till och med infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M), att frågan ägs av Göteborgs kommun. Läs blogginläggen här och här.

Så över till 2010 års valrörelse. Inget av partierna som 28 januari 2010 hade sin egen ”grammisgala” (Anneli Hulthéns egen föraktfulla benämning!) i  kommunfullmäktige där de ryggdunkade varandra för sitt beslut för att införa trängselskatt, var speciellt villiga att debattera trängselskatten i valrörelsen 2010. Detta vet alla som följde kommunalvalet 2010. Det finns hur många vittnesmål som helst från väljare som begav sig till trängselskatte-partiernas valstugor för att diskutera frågan och som blev avspisade med motiveringen att ”frågan redan var avgjord.

Rimligtvis vet därför även GP:s ledarredaktion om detta. Men man väljer att förvanska historien och medvetet försöka lura läsarna. Dessutom används det faktum att Vägvalet då hade bildats (och att vi fick drygt 5 % av rösterna) på något konstigt sätt som ett argument för att trängselskatten därmed är fattad i god demokratisk ordning (visserligen i efterhand, eftersom beslutet togs innan partiet bildades,  men man kanske inte ska begära för mycket?). Frågan som dock aldrig fått något svar är:

Hur skulle man i dag ha kunnat försvara den demokratiska legitimiteten i beslutet om Vägvalet inte hade bildats? Vad hade man då hittat på för argument?

GP har en särställning i Göteborg när det gäller att bedriva journalistik och opinion. Med denna särställning följer ett stort ansvar. Det minsta man kan begära är att tidningens återgivna faktauppgifter stämmer.

Läs hela GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Alla fakta måste upp på bordet

fredag, 3 augusti, 2012

I dagarna har GP skrivit att Trafikverket säger att tågplanen för Göteborgs Central är full och att därmed kan inte Västtrafik trafikera med fler tåg. Till att börja med är hela diskussionen totalt absurd då det visar att ”samverkan” inte fungerat. Frågan är vad man samverkat om?

Förespråkare för Västlänken slår på stora trumman att den måste byggas då kapacitetsbristen är ett faktum. Men vi måste dra lite i nödbromsen.

Till att börja med blir inte Västlänken klar förrän tidigast 2028, d.v.s. om 16 år. Trängselskatten införs 1 januari 2013. Exemplet med hönan och ägget förverkligas. Förespråkarna för trängselskatten har sprungit så fort att den utlovade förbättrade kollektivtrafiken inte kommer att stå redo vid införandet och i detta fall får vi vänta 16 långa år. Västlänken är fortfarande och förblir ett olönsamt projekt som ska kosta 20 miljarder kr och som redovisar en en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på -9,3 miljarder kr.

Fem i tolv säger nu alltså Trafikverket att Göteborgs Central är överbelastad – 16 år innan en eventuell lösning är på plats! Hur är detta möjligt? Varför togs inte detta med i beräkningarna när man utredde vad som skulle göras som skedde för ytterligare 6-7 år sedan? Det fanns andra alternativ som kunde stått färdigt tidigare. Nej, det enkla svaret är att Västlänken är det avdammade projektet som lades fram som förslag då man krävde en motprestation som legitimerade medfinansiering i form av trängselskatt.

Förespråkarna för Västlänken är totalt emot att utreda förslaget om vändslinga, idag kallad Västlänk 2021, vid Centralstationen. Observera ”att utreda”! Västlänk 2021 delas upp i två etapper. Etapp 1 är en pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder kronor. Etapp 2 är en förstärkning i sydlig riktning förbi Gårda och Lisebergsstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder. Motionen har redan röstats ned i Trafik- och Byggnadsnämnden med den godtyckliga motiveringen att det är för sent.

Så, igen innan vi drar för många växlar skulle jag vilja veta lite mer hur Trafikverket resonerar när det säger att Göteborgs Central är överbelastad. Hur har man räknat? Är det midjan vid infarten som är problemet? Är det antalet perronger? Och om det är akut är då Västlänken det smartaste alternativet? Och hjälper den? Vad finns det för andra – snabbare – lösningar som kan öka kapaciteten på centralen?

Förra året skulle jag ta tåget till Malmö från Göteborg C. Jag kunde inte låta bli att ta nedan foton hur det såg ut vid niotiden på stationen.

 • Fem tåg står redo för avgång
 • Sex perronger är tomma
 • På fem perronger står parkerade tåg

De två sista bilderna visar hur mycket folk som rör sig på stationen. Trångt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2, GP3, GP4

Vägvalet lämnar motion och interpellation med anledning av Riksrevisionens rapport

tisdag, 3 januari, 2012

Med anledning av Riksrevisionens rapport, ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”, som kom i  december 2011 lämnar nu Vägvalet en interpellation och motion. Riksrevisionens rapport berör i princip alla delar som Göteborg Stad förhandlat fram i form av det Västsvenska Paketet, medfinansieringen, trängselskatten och Västlänken.

Interpellation om Riksrevisionens rapport

Vägvalet lämnar interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet.

Riksrevisionen påtalar klart och tydligt att:

 • det Västsvenska paketet är forcerat
 • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt
 • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam

Läs Riksrevisionens rapport här och debattartikel i GP ”Inga skattepengar till olönsamma projekt” här.

Motion om att utreda Västlänk2021

Kritiken om Västlänken stärks nu ytterligare av Riksrevisionen. Projektet är och har varit sedan start samhällsekonomisk olönsam. Västlänken är den största enskilda investeringen på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Förslaget om vändslinga, idag kallad Västlänk 2021, vid Centralstationen har förts fram som ett alternativ men har aldrig utretts.

Därför lämnar Vägvalet en motion med krav på att utreda Västlänk 2021 med omedelbar verkan.

Utredning beräknas till ca 20 miljoner kronor.

Under förutsättningen att utredningen utförs senast 2012 kan etapp 1 stå redo 2019/2020 lagom till Göteborgs 400-års jubileum. Möjligen kan även etapp 2 vara klart men det som är genialt är att etapperna är fristående varandra.

Läs om Västlänk 2021 här eller se Kurt G Larssons presentation på vår Youtube kanal.

Läs även Vägvalets debattartikel ”Lyssna på kritiken av Västlänken” i GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i vårt pressrum.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10

GP – Lyssna på kritiken av Västlänken

tisdag, 27 december, 2011

På juldagen publicerade GP Vägvalets debattartikel som vi skrivit med anledning av Riksrevisionens rapport gällande Västlänken, Västsvenska paketet, trängselskatten och medfinansiering.

Riksrevisionen påpekar brister i hur det Västsvenska paketet förhandlats fram.

”Signalen var och är att om kommunen och regionen medfinansierar så kommer statliga väg- och järnvägsprojekt att byggas i den egna regionen. Detta är signalen som regionens och kommunens politiker baserar sin skrämselpropaganda på: ”Antingen medfinansierar vi eller så tar någon annan pengarna”. Riksrevisionen kritiserar den signalen.”

Kort och gott konstaterar Riksrevisionen följande:

 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam.
 • Trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod.
 • Medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt.
 • Det Västsvenska paketet är forcerat.

Detta är helt i linje med den kritik Vägvalet framfört sedan start. Vägvalet har under resans gång lämnat remissyttrande både för trängselskatten och medfinansiering.

Det råder nu en förbluffande tystnad från de olika inblandade parterna såsom Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Dock har Miljöpartiet yttrat sig och mer eller mindre försvarat luftslottet som Västlänken är och kritiserat Riksrevisionens yttrande. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Tror Kia Andreasson på tomten också?

Med anledning av kritiken skriver vi följande:

”Vi skickar nu en skarp uppmaning till kommunstyrelsen i Göteborg och Trafikverket:

 • Riv upp beslutet om trängselskatt.
 • Slopa Västlänken.
 • Utred med omedelbar verkan Västlänk 2021.

 Det är dags att släppa prestigen och inse att beslutet är felaktigt och lyssna på Riksrevisionen och medborgarna.”

Debatten har nu blivit mycket allvarlig när Riksrevisionen framfört sin kritik. Det som händer nu är att regeringen måste svara på Riksrevisionens rapport inom fyra månader. På så sätt har nu dessa frågor lyfts till den högsta instansen.

Läs Riksrevisionens debattartikel i GP här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9

GP – Järnvägstunnel till varje pris

söndag, 27 november, 2011

Illustration: Martin Zollitsch

Idag skriver initiativtagarna, (Kurt G Larson, Claes Westberg, Lennar Wassenius) till Västlänk 2021 en slutreplik i GP på styrgruppens replik den 20 november. Som rubriken beskriver så ska Järnvägstunneln byggas till varje pris utan någon som helst analys om nyttan. Initiativtagarna svarar på flera påståenden som styrgruppen ställer.

Styrgruppen påstår igen att en ”vändslinga vid Göteborgs Centralstation har prövats och analyserats”.

”I februari 2010 svarade Banverket skriftligt på direkt fråga; ”slingalternativet har aldrig studerats. Någon analys har inte heller visats. I järnvägsutredningen framgår tydligt hur komplext och riskabelt nuvarande projektet är.”

Styrgruppen säger ”Det är inte frågan om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad”.

Det kanske det just är; att hantera skattebetalarnas pengar med respekt. Det vore ju enkelt att vara politiker eller planerare om det bara vore en fråga om att få den bästa lösningen till varje pris. Det vi behöver våra experter och politiker till är ju att väga nytta mot kostnad, annars kan det ju kvitta. Vi gillar också tanken på en vacker järnvägstunnel, men inte till varje pris.

Styrgruppen säger ”Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen … då tågen går samma väg ut som in.”.

Det är ju i själva verket precis tvärtom och visar att styrgruppen inte har tagit del av förslaget! Västlänk 2021 ger lika bra eller bättre lösningar på dessa punkter. Vårt förslag ger fyra spår mellan Göteborg och Floda och genom Gårda, som kan byggas ut när det behövs av kapacitetsskäl.

Styrgruppen skriver ”Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstation/Drottningtorget.”.

Att alternativet skulle orsaka störningar är sant, men obetydliga jämfört med de enorma störningar under ett helt decennium som nuvarande lösning ger! Vårt förslag ger en unik närhet och kapacitet mellan tågen och spårvagnar/bussar (Kringen) som mycket väl klarar kapacitetsbehovet. Den extra bytespunkten i Haga som har framförts som en fördel för Västlänken, är ingen bra bytespunkt då det saknas plats till vettig angöring i denna punkt, om man inte tänker riva gamla stadsbiblioteket och delar av Haga.

Styrgruppen säger att ”Trafikverket…ska minimera störningar. ”

Låter mera som en ängslig uppmaning till Trafikverket, men kommunen är ansvarig för att trafiken och miljön i staden fungerar under den långa utbyggnadstiden. Vi har ännu inte sett hur man löser spårvagnstrafiken i södra Göteborg och i Mölndal under tiden Korsvägen och Örgrytevägen består av en enda stor grop.

Ett annan viktigt synpunkt som inititativtagarna framför är:

Man måste väga ihop hela paketet och då framstår Västlänken som ett mindre bra paket, för det ger så lite för pengarna och det bevisas ju av att Leif Blomqvist (S) för ett par veckor sedan i en GP-artikel ville ha ytterliga att stort antal miljarder av skattebetalarna, för att bygga ut de delar som delvis redan ingår i vårt förslag.

Initiativtagarna avslutar med:

Världen består inte bara av vackra uttryck såsom ”Västlänken skapar också möjligheter till effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet” utan är real och måste beläggas både i form av nyttor och kostnader.

Theo Papaioannou
Vägvalet

P4 – Vändslinga istället för Västlänk

måndag, 16 augusti, 2010

Idag rapporterar P4 Göteborg att Lennart Duell, ersättare för Folkpartiet i kommunfullmäktige i Göteborg, uttalat sig om att beslutet om Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg, har kommit alldeles för snabbt.

På frågan om att partierna ju är överens svarar Lennart Duell (FP) följande:

”Nej, det är väldigt många som undrar om detta verkligen är rätt. Däremot är frågan känslig beroende på att det gjordes väldigt snabba överenskommelser och då får man leva med att debatten kommer efter istället för före besluten.”

”Beslutet gällde ju trängselskatten och på det viset tänkte man inte på att man också tog beslut om vad skatten skulle användas till. Den debatten fanns ju inte eftersom alla vara glada över att bli av med trängselskattfrågan och glömde om det var rätt användning av pengarna.”

Det här är överensstämmer också med Vägvalets åsikt om att överväga om alla projekten är nödvändiga och att man bör utvärdera varje projekt för sig. Det bekräftar även det som Vägvalet hela tiden påpekat, nämligen att beslutet har tagits alldeles för fort. Att debatten kommer i efterhand är ytterligare ett tecken på att man förhastat sig.

Lennart Wassenius, som vi tidigare skrivit om här på bloggen, har föreslagit en billigare lösning i form av en pendeltågsslinga på centralen för 3-4 miljarder i stället för 20.

Det är tydligt att man nu börjar fundera på om Västlänken är genomtänkt och Vägvalets ansträngningar att skapa debatt har faktiskt hjälpt till i och med att representanter i de sittande partierna nu öppnar upp för frågan. Vi har också påpekat att det är oerhört konstigt att beslutet om trängselskatt togs på felaktiga grunder och att Västlänken endast har använts för att legitimera trängselskatten. För om man istället skulle bygga vändslingan för 3-4 miljarder, behövs då verkligen trängselskatten?

Vägvalet
Theo Papaioannou