Inlägg märkta ‘valkampanj’

Tack för ert stöd!

tisdag, 16 september, 2014

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken ”största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Valkampanjen är igång – Tack till alla besökare!

tisdag, 29 april, 2014

Vi har organiserat träffar med medborgarna sedan början på oktober 2013. Vi har häckat på Selma Lagerlöfs torg i samband med Backautredningen gällande trängselskatten. Vi har träffat en och annan trafikant som kliat sig i pannan för att inte fått en parkeringsplats vid pendelparkeringarna. Vi har stått i vått och torrt på andra gator och torg men än så länge har vi inte varit i centrala Göteborg. Snart kommer vi till ditt torg så håll utkik.

Denna helg när solen sken som bäst på himlen blev ändå vårt startskott för valkampanjen 2014!

För första gången var vi ute i regionen, Lerum och i Kungälv, för att lyssna på medborgarna och berätta om Vägvalets politik. Under löparloppet i Lerum på Bagges torg fanns det flera tusen besökare runt omkring oss. Även våra politiska kollegor tittade nyfiket på. I runda tal har vi nog talat med närmare 500 personer och flera har givetvis fått information och sett oss.

I Göteborg var vi på Köpcentrumet 421 i Högsbo och diskuterade trängselskatten och Västlänken men också vår politiska bredd i andra frågor som skola, vård och omsorg.

Oss Vägvalare emellan vill vi tacka alla som var med och särskilt till Richard som kämpande extra denna helg för att möta medborgarna.

Idag träffar du oss även på Älvstrandens bibliotek och Folkets hus på Järntorget.

Vägvalet
Catarina Pettersson
Helene Gustavsson
Theo Papaioannou

PS. Du har väl inte missat vår kampanjsida på Facebook DS.

Idag stoppar vi trängselskatten tillsammans!

söndag, 19 september, 2010

I morgon är det sju månader sedan Vägvalet bildades. Tändgnistan var att samtliga de etablerade partierna hade vänt folket ryggen och i enhällighet snabbt drivit igenom beslutet om trängselskatt i Göteborg. Demokratiaspekten – att ett fåtal personer kunde fatta beslut tvärtemot åsikten hos en stor majoritet av befolkningen på detta vis, trots tidigare löften om motsatsen – har hela tiden varit vår ledstjärna.

Den andra huvudlinjen i vår kampanj har varit hur trängselskatten drabbar folk och hur olika den gör det. Trängselskatten är en mycket orättvis skatt som slår slumpvis mot vissa personer, samtidigt som den skonar andra. Ingen hänsyn tas till betalningsförmåga eller behov av bilen.

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Nu har vi i Vägvalet gjort vårt. Från vår valkampanj vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet. 57% av göteborgarna säger nej till trängselskatt, vi är i stor majoritet!

Opinionsundersökningen som i måndags gav Vägvalet 4% hoppas vi fick fler att kunna tänka sig att rösta på partiet. Ju fler röster vi får, desto starkare signal skickar vi till övriga partier att man inte kan lura folk hur mycket som helst. Om ni någon gång i ert liv ska uttrycka ert missnöje med ett politiskt fattat beslut är vi övertygade om att ni inte kommer att få något bättre tillfälle än idag. Tag den chansen, ni har inte mycket att förlora!

Men nu lämnar vi med varm hand över till väljarna. Nu är det er tur att avgöra om vi gjorde rätt som gav göteborgarna ett vettigt alternativ i en fråga som skulle kunna påverka vår gemensamma framtid i minst 25 år.

Idag är det ni som bestämmer. Det är det som är demokrati.

Rösta på Vägvalet i kommunvalet i Göteborg
och

på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet för Västra Götaland.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet