Inlägg märkta ‘Ulrika Frick’

Kollektivtrafiklöften som aldrig kommer att infrias

måndag, 13 februari, 2017

Idag replikerade Vägvalet på en tidigare debattartikel från diverse politiker från S, M och MP, däribland Johan Nyhus (S) och Ulrika Frick (MP), vilka utlovade guld och gröna skogar i kollektivtrafiken, fast först efter att Västlänken byggts klart. Bland annat förespeglades vi att tro på ”cirka 75 procent högre kapacitet” och ”i genomsnitt 20-25 procent” snabbare restider i stadstrafiken.

Vägvalet skriver:
Vi har hört det förut. För 20 år sedan utlovades en ringled för spårvagnstrafiken (Kringen), och ännu längre tillbaka drömdes det om ett spårbundet nät med små gondoler som skulle avgå lika ofta som Lisebergs berg- och dalbana. Operalänken, spårvagn till Backa och Norra Älvstranden är tre andra ‘löften vi minns’.”

Precis som med ovanstående gamla förbättringslöften, så anges det inte heller den här gången när den utökade och snabbare kollektivtrafiken kommer resenärerna till del. ”När Västlänken är färdig” är såpass långt i framtiden att man varken behöver anslå pengar till detta nu eller kommer att ställas till svars när det inte blir som utlovat, eftersom det då sitter helt andra personer i ansvariga befattningar.

Den enskilt största anledningen till att vi inte kommer att få någon utbyggd kollektivtrafik med 75 % är att det saknas pengar till detta. ”Faktum är att kommuner och regionen inte har råd att tillhandahålla den kollektivtrafik som ständigt utlovas bortom nästa krök. Enligt visionen K2020 måste skatten höjas med en krona och höjs kapaciteten med 75 procent kostar det mycket mer än så. Därför stannar dessa visioner på idéstadiet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Västlänkens öde avgörs i folkomröstningen

tisdag, 4 mars, 2014

Idag publicerade gp.se en debattartikel från Vägvalet som i sin tur var en replik på förra veckans debattartikel av Johan Nyhus (S) och Ulrika Frick (MP) . I den slog de tillbaka mot den senaste debattstormen som dömt ut Västlänken och fört fram flera andra intressanta alternativ.

Svaret från sittande majoritet blev som vanligt: De välkomnar debatten, men Västlänken är nödvändig och oersättlig. Slut på debatten.

Nyhus och Frick skrev också: ”Vi har en politisk ambition som handlar om att få fler av de som reser med bil att i stället välja att resa mer hållbart, till exempel med kollektivtrafiken, att gå, cykla eller samåka.” Det kan vara en bra ambition – om den bara genomfördes på rätt sätt. Tyvärr gör det rödgröna styret tvärtom – helt fel! Man använder sig av följande metoder för att minska andelen bilresor: trängselskatt, dubbdäcksförbud, ombygge av filer till tomma bussfiler i centrum, höjer parkeringspriset gång på gång, tar bort parkeringsplatser, höjer taxorna inom kollektivtrafiken och satsar det mesta av trängselskatten på Sveriges för närvarande mest olönsammaste infrastrukturprojekt.

Vänta lite nu! säger den uppmärksamme läsaren. ”Höjda taxor i kollektivtrafiken” kan väl inte minska andelen bilresor? Helt korrekt, det kan det inte och det visar tyvärr bara att metoderna man tar till inte håller ihop och motverkar varandra. Man jobbar nästan bara med negativa incitament istället för positiva morötter. När hörde ni senast om något lyckat kommunalt samåkningsprojekt i Göteborg i syfte att minska biltrafiken? När hörde ni senast något om att spårvagnsresorna ska gå snabbare? Aldrig? Istället går det mesta ut på att försämra så mycket som möjligt för biltrafiken – både tids- och kostnadsmässigt – för att man ska tvingas välja något annat färdsätt istället.

Men över till Västlänken igen. I dagens debattartikel skriver Vägvalet: ”Det finns ingen anledning att tro att de etablerade partierna kommer att byta ut Västlänken mot ett annat alternativ självmant om trängselskatten får fortsätta. Det har de rödgröna och Alliansen tydligt visat, både i regionen och i kommunen.

Din största chans att få bort Västlänken är att sätta press på de etablerade partierna i höstens val. Är du göteborgare så röstar du på Vägvalet och nej till trängselskatten. I kranskommunerna blir din röst på Vägvalet i regionen det närmaste du kan komma folkomröstningen i Göteborg.

Tillsammans sätter vi hårt mot hårt och tvingar partierna till förhandlingsbordet.

Sådant är läget. Vill man ha bort Västlänken men tycker trängselskatten är OK, så får man själv prioritera vad som är viktigast i höstens val och folkomröstning. Ett Ja i folkomröstningen innebär indirekt ett klartecken för Västlänken och ett godkännande (i efterhand) för sättet som övriga partier fattade beslut om trängselskatten. Men så illa kan det väl inte gå? 😉

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet