Inlägg märkta ‘trafikkaos’

GP debatt: Linbanan riskerar att bli ett nytt Gobigas-fiasko

måndag, 22 maj, 2017

Idag skriver Vägvalet på GP:s debattsida om den planerade linbanan över Göta Älv i Göteborg.

Linbanan drivs med en extrem brådska för att klara ett jubileumsdatum, en ambition som redan är omöjlig att uppnå. I stället får vi ogenomtänkta lösningar, trafikkaos och en enorm skuldsättning.

Likheterna med det havererade GobiGas-projektet är flera: Nästintill total samsyn mellan de etablerade partierna, kostnaderna riskera skena iväg och en oerhörd brist på respekt för skattebetalarna pengar. Dessutom är det oklart om vem som ska betala kalaset; Göteborg stad eller Västra Götalandsregionen via Västtrafik.

I detta skede, när varken budgeten eller vem som ska betala är fastslagna, så rusar kommunens politiker vidare i 150 knyck genom att lämna över projektet med varm hand till Trafikkontorets tjänstemän. Praktisk att ha någon att skylla på om/när linbanan blir nästa kommunskandal.

Vägvalet reagerade redan i höstas som enda parti och röstade nej till projektet då det visade en för hög kostnad och risk för kostnadsökning.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT ledare: Försena inte Västlänken

måndag, 8 november, 2010

I dagens GT återfinns en ledare med rubriken ”Försena inte tågtunneln” signerad Karl Henrik Sax. Han skriver:

16 481 göteborgare röstade på Vägvalet i kommunalvalet. Ändå skulle partiet inte av egen kraft fått sitta någon annanstans än i kommunfullmäktige.

Det här stämmer inte riktigt. För det första fick Vägvalet 16 841 röster (vilket är 41% fler än KD fick) och för det andra hade partiet kommit in i kommunstyrelsen av egen kraft om inte övriga partier gått samman in valtekniska samarbeten.

Sax övergår till att spekulera om varför den borgerliga alliansen hjälpt Vägvalet komma in i fyra kommunala nämnder. Enligt Karl Henrik Sax finns det tre tänkbara förklaringar:
”1. Moderaterna vill vidga debatten.
2. De vill knyta Vägvalet till sitt block, det ändrar inte makten i kommunen, men ger starkare opposition.
3. Det kan rentav vara så att Moderaterna börjar vackla om biltullarna i elfte timmen.

Föga överraskande påtalar Sax att det även finns motstånd mot trängselskatten inom de borgerliga partierna. Något Vägvalet kan bekräfta efter samtal med företrädare för dessa partier under valrörelsen.

Ledarskribenten tycker det vore bra för demokratin att både Västlänken och biltullarna börjar diskuteras igen, besluten togs enligt honom ”väldigt snabbt” och ”utan att alternativ egentligen fick komma fram” . Samtidigt tycker han det är ”katastrofalt olyckligt” om ”byggena kommer att skjutas fram ännu mer i tiden”. Det här går inte riktigt ihop. Diskussioner och framtagande av alternativ måste få ta tid. Tycker man att beslutet fattades alltför fort finns det en uppenbar risk att man fattade fel beslut. Då kan det knappast vara katastrof att skjuta på dessa.

Trots att flera experter tidigare dömt ut Västlänkens möjlighet att minska biltrafiken nämnvärt, är Karl Henrik Sax slutsats dock att den olönsamma Västlänken bör påbörjas snarast möjligt. Tydligen är, enligt GT, lösningen på den annalkande katastrof som Göteborg står inför med ökat trafikkaos något som ledarskribenten lite inkonsekvent menar skulle få folk att tveka att bosätta sig i Göteborgsområdet.  Om inte befolkningen ökar, varför skulle då trafiken öka? Bilister i regionen kommer att tillhöra världens högst beskattade befolkningsgrupp.  Det om något borde väl påverka folks beredvillighet att bosätta sig här?

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet