Inlägg märkta ‘theo papaioannou’

Som man frågar få man svar

lördag, 13 september, 2014

Dagen före valet drämmer GP till med två artiklar på  nyhetsplats som knappast kan anses som speciellt neutrala, båda signerade Ulf Nyström. Missförstå mig rätt, jag är förstås själv partisk, men jag vet att en journalists uppdrag är att belysa båda sidor av myntet. Man kan göra det genom att också låta någon kritisk person uttala sig eller genom att ställa kritiska frågor. Ett annat sätt är att balansera en artikel med en annan artikel som motvikt, ibland kan man förstås göra det över en period av flera dagar. Men nu är det bara en dag kvar till valet, att balansera det med en artikel på måndag är förstås meningslöst med tanke på valet i morgon. Här borde GP tänkt efter lite mer.

I den ena artikeln, med den gravt missvisande rubriken ”Västlänken 20 procent billigare” intervjuar Nyström koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Ylva Löf och projektchefen på Trafikverket för Västlänken Bo Larsson. För den som orkar läsa hela artikeln visar det sig att rubriken syftar på att projekteringen vid årets slut kommer att ha kostat 820 miljoner i stället för budgeterade 1020 miljoner.

Så, nej, Västlänken kommer inte att bli 20 procent billigare för den som förleddes att tro det när de läste rubriken. Rubriksättaren är antingen helt okunnig om den debatt som förts på sistone som pekar på att Västlänkens totala kostnader tvärtom kommer att öka med nödvändiga tilläggsinvesteringar, stationsbyggen m.m. eller så är det fråga om en medveten vinkling i avsikt att vilseleda läsarna.

I artikeln konstateras vidare att kostnaderna för att återställa Lisebergs byggnader (efter rivning) finns med i budgeten för Västlänken och även den uppmärksammade uppgiften om att Räddningsverket inte var nöjd med utrymningsvägarna i tunneln viftas nu undan med att även de ryms i budgeten. Varför sparade man då in på den parallella utrymningstunneln längs hela sträckan om det inte var för att spara pengar och därmed kunna uppvisa att hålla budget?

Så sent som för några dagar sedan menade ju Trafikverket att säkerheten var fullt tillgodosedd genom de lodräta schakt som planerades. Men nu, när det uppmärksammats i media så är det plötsligt inget problem att tillgodose Räddningstjänstens krav. Där hade det varit passande med en kritisk fråga.

Och kan någon förklara hur man ”återställer” kulturhistoriska byggnader på Liseberg efter att man rivit dem? Det går förstås inte! Man kan naturligtvis bygga nya kopior av gamla byggnader, men den historiskt intressanta byggnaden förblir riven.

I den andra artikeln, med rubriken ”Västlänken byggs även vid ett nej”, har Ulf Nyström ringt runt kommunalråden Hulthén (S), Ransgård (M) och Nyhus (S) samt regionrådet Magnusson (M) och gjort en egen gallup-undersökning hos dessa om vad de tror om Västlänkens fortlevnad efter ett eventuellt nej i folkomröstningen. Han får det föga förvånande svaret att det är ”business as usual”, inget händer! Allt som är beslutat ligger fast och eftersom avtalet är underskrivet går det inte att ändra. Min egen slutsats är att dessa politiker inte har för avsikt att följa ett nej. Den demokratiska aspekten hade varit en intressant fråga att ställa, men den slipper makthavarna besvara – igen.

I ärlighetens namn bör påpekas att artikeln är längre på nätet och innehåller där Theo Papaioannous slutkommentar också kom med och därmed balanserade vad de andra sagt: ”Theo Papaioannou, partiledare för Vägvalet, säger att han respekterar ett ja till trängselskatten.

– Då blir trängselskatten kvar, säger han. Men vi vill ha bort Västlänken ur Västsvenska paketet och kommer att arbeta för att få paketet omförhandlat, säger han. Men jag inser att det kommer att bli svårt.

– Får vi ett nej till trängselskatten måste både skatten och Västlänken bort, den politiska majoriteten kan inte köra över folkviljan.

Papaioannou tycker att tolkningen av resultatet av folkomröstningen borde klarlagts tidigare.

– Folkomröstningen är rådgivande men jag anser att de måste räcka att 50,1 procent säger nej för att trängselskatten skall avskaffas.”

I papperstidningen klippte redigeraren helt enkelt bort detta på grund av platsbrist och därmed tappade artikeln sin neutralitet. Inte Ulf Nyströms fel, men fortfarande slarvigt av GP som tidning.

Sammanfattningsvis tycker jag att GP bitvis driver en slapp och okritisk journalistik. Varför ifrågasätter tidningen till exempel inte uppgifterna som kommer fram sent i valrörelsen? Jag tänker till exempel på påståendet att utlandsregistrerade bilar kommer att betala trängselskatt från 2015 eller varför kontrollerar GP inte om det föreslagna undantaget för Backaborna är förenligt med kommunallagen? Istället publicerar GP sammanfattningarna av utredningen eller det officiella pressmeddelandet. Ville man bara läsa det kan man ju lika gärna läsa Metro!

Håkan Andersson
Vägvalet

Rösta Nej i folkomröstningen som de andra partierna inte ville ha

onsdag, 3 september, 2014

Så här i valtider kan det vara på sin plats att påminna om historien. Här är några viktiga händelser i skeendet som ledde fram till en folkomröstning den 14 september.

På Centerpartiets stämma i Örebro 2009, träffade Göteborgs då starke man Göran Johansson (S) dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C). Johansson sa följande till GP 2012: ”Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han. Vi gjorde upp. Bara han och jag visste om det, så visst kan man säga att det var en överenskommelse i slutet rum. Men ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process.

Christer Lövkvist frågade Johansson rätt ut:

Syftet med trängselskatten var alltså att finansiera Västsvenska paketet?

– Ja, ja.

Alla andra påstådda mål (minskat trängsel, bättre miljö) för trängselskatten är därmed påhittade i efterhand.

I slutet av januari 2010 fattar Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att ansöka hos regeringen att införa trängselskatt. Företrädarna för de olika partierna hyllar varandra för sitt mod och hela tillställningen liknades vid en Grammisgala av Anneli Hulthén (S). Att Socialdemokraterna tidigare hade utlovat en folkomröstning och att Allianspartierna tidigare varit bestämt emot trängselskatt nämns dock inte med ett ord.

Knappt en månad senare bildas Vägvalet. En namninsamling för att få till stånd en folkomröstning dras igång. Enligt dåvarande lag krävs det att fem procent av kommunens röstberättigade undertecknar. När Theo Papaioannou samlar in namn på Avenyn på Valborgsmässoafton 2010 stöter han på Anneli Hulthén. På frågan om hon vill skriva på för en folkomröstning säger hon: ”Skojar du, eller?!? Frågan om folkomröstning är utagerad och det är ändrade förutsättningarna nu. Partierna är överens och så är det med det.” Läs tidigare inlägg om denna händelse här.

Trots att Vägvalet bara funnits i cirka ett halvår på valdagen, får partiet 5,32 % av rösterna i kommunalvalet 2010. Namninsamlingen avslutas i december och erforderliga 22 900 underskrifter lämnas in med krav på en folkomröstning. I april 2011 röstar övriga partier ned kravet på en folkomröstning.

2011 och 2012 kommer Riksrevisionen med två rapporter som dömer ut Västlänken som olönsam och att regeringen fattat beslut utan relevanta underlag. Riksrevisionen pekar också på bristerna med s.k. medfinansiering, eftersom rika kommuner/landsting kan köpa sig före i kön till statliga pengar genom att ta en del av kostnaden.

Hösten 2012 startar GT en ny namninsamling. Lagkravet är nu att tio procent av de röstberättigade i kommunen skriver under inom sex månader. Totalt skriver över 90 000 på med personnummer och adress, men bara 49 000 godkänns som boende i Göteborg, vilket dock är klart över det lagstadgade kravet.

23 maj 2013 beslutar Göteborgs kommunfullmäktige med en rösts övervikt att hålla folkomröstningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade fortsatt nej till att låta väljarna avgöra frågan i en folkomröstning.

Om elva dagar, den 14 september, avgör du trängselskattens framtid. Om vi inte säger ifrån när chansen väl ges – i efterhand – är det en tydlig signal till politikerna att de utan risk kan köra över medborgarna igen och igen utan att att behöva tillfråga väljarna. Vill vi verkligen ha det så?

Har partierna som två gånger röstat nej till en folkomröstning ditt fulla förtroende?

Håkan Andersson
Vägvalet

GP:s ledare vet bäst

tisdag, 1 april, 2014

Söndagens ledare i GP levererade ett ganska stort magplask.

Ledaren skrev följande:

”I en intervju i GP i veckan hävdade Vägvalets Theo Papaioannou att med en fortsatt kraftig tillväxt i Göteborg kan omkringliggande städer blir ’spökstäder’. Det är en både felaktig och defaitistisk uppfattning.”

Detta ansåg söndagens ledare i GP om mitt uttalande om regional tillväxt och myntade därmed söndagens ord: defaitistisk. Ett ord som kan likställas med ovilja att kämpa, modlöshet, brist på motståndsvilja. Det är ju tvärtemot vad Vägvalet uppvisat i över fyra års tid.

Det jag sa var följande på GP:s fråga:

Ni är tveksamma till behovet av en större arbetsmarknad och att Göteborg ska växa. Varför då?

– Vad vi säger är att vi ska ha en naturlig tillväxt, vi ska kunna landa den tillväxten som sker. Det vill många koppla till att vi är invandrarfientliga, att vi inte vill att folk ska flytta hit. Det är inte det det handlar om. Vi måste kunna ta hand om alla problem som kommer när vi växer för det löser sig inte självt. Med en regionförstoring kommer ökade transporter, hur ska vi lösa dem? Vi måste vara ärliga och säga att vi måste hantera det. Sen undrar jag också vad vi gör med de omkringliggande städerna, ska de bara bli spökstäder. Är det inte bättre att satsa så att de får verksamheter och företagsamhet till sig. Så att det kan skapas jobb på de platserna också.

Till detta ordet knyts att det jag uttalar även är felaktigt vilket är märkligt. Vad vet ledaren egentligen om framtiden? Inte mer än någon annan. Och idéerna om kraftig tillväxt stämmer dåligt med det som framkommit i GP:s egna artiklar. Det är ju inga mängder direkt som kringliggande kommuner ökat med under fem år. Synar man siffrorna så är nettotillskottet väldigt lågt. Samtidigt har både Göteborg och flera av Göteborgs kranskommuner ganska stora planer på att de också ska växa. Och de andra städerna utanför Västra Götalandsregionen tänker förstås inte bara se på när invånarna flyttar till Västsverige. Hur mycket skattepengar ska gå till att ”tävla” inbördes om nettoinflyttning? Vem är vinnare och förlorare i detta spel?

Vidare skrev GP under söndagen en artikel med rubriken: Västlänken är nyckeln. Nyckeln för tillväxt. Jaha, och snart är väl Västlänken lösningen på allt t.ex. segregationen i Göteborg också. Det blir lite smått absurt.

Även i denna artikel beskrev jag en övertro på regionförstoringen och dess effekter.

”Det är mycket spekulationer i hur mycket vi ska växa och vi har varit med om en sån tillväxthysteri tidigare. Det är därför Angered ligger där det ligger, för att hela industrin skulle ligga på Hisingen. Så kom inte riktigt den tillväxten. Vi kanske skulle bygga lösningar till Västlänken i etapper och stämma av om tio år och se om tillväxten kommer, så vi inte spolar ner pengarna i onödan.”

Jag undrade även var alla 1,75 miljoner människor skulle komma ifrån.

”Vi är ju en begränsad mängd människor i Sverige. Är vi på väg mot en avbefolkning? Ska alla bo i Göteborg? Arbetsmarknadsregionstillväxten som man pratar om börjar bli lite absurd, som i Stockholm där man pratar om en arbetsmarknad som slutar i Karlstad. Jag tror det vore bättre att titta på lösningar som får de mindre städerna runt Göteborg att blomstra.”

Nej, det är uppenbart att när argumenten tryter så tar man till ett ord som defaitistisk tillsammans med ett käckt ”han har fel” för att på något sätt trycka ned konstruktiv kritik som var ska alla komma ifrån. Det är ju uppenbart att man inte gillar oenigheten som uppstått.

Det bekräftar ju även en kommunal tjänsteman på en av kommunens egna bolag Business Region Göteborg i GP:

Henrik Einarsson suckar lite när han får frågan om vad som är det allvarligaste hotet mot Göteborgsregionens planer på att växa.

”Vi har ju en folkomröstning i höst. Vi inte hur den kommer påverka och vart den diskussionen leder”, säger han.

Om tjänstemän suckar inför en demokratisk process som ska visa vad invånarna i Göteborg vill, då har vi en lång väg kvar att gå för att skapa det förtroende som denna stad förtjänar.

Använd därför din röst i valet 2014 och folkomröstningen i höst. Det är faktiskt du som vet bäst.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PM: Vägvalets kandidater för Göteborgs kommun fastställda

måndag, 9 december, 2013

Vägvalets kandidater och valsedel för Göteborgs kommun har nu fastställts. På medlemsmötet som ägde rum den 7 december 2013 presenterades valsedeln med de personer som kommer att ställa upp för Vägvalet. Totalt på listan finns 51 kandidater.

vagvalet_2014

(från vänster bakre rad: Bertil Zetherström, Peter Forsell, Anders Åkvist, Ragnar Nielsen, Olle Noord, Tom Heyman, Theo Papaioannou, Martin Forsell. Från vänster främre rad: Catarina Pettersson, Marie-Louise Bergström, Maria Berjaoui. Ej på bild: Anna Irving, Pierre Hallberg, Kristin Jacobsson, Anna Cermann)

Nedan presenteras 15 i topp:

 1. Theo Papaioannou, 38 år
 2. Catarina Pettersson, 46 år
 3. Tom Heyman, 74 år
 4. Marie-Louise Bergström, 55 år
 5. Anders Åkvist, 50 år
 6. Maria Berjaoui, 22 år
 7. Ragnar Nielsen, 67 år
 8. Martin Forsell, 24 år
 9. Anna Irving, 39 år
 10. Pierre Hallberg, 44 år
 11. Olle Noord, 64 år
 12. Kristin Jacobsson, 21 år
 13. Bertil Zetherström, 66 år
 14. Anna Cermann, 35 år
 15. Peter Forsell, 59 år

Läs mer om kandidaterna här

Se hela listan här

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lyssna på Vägvalets partiledare i radio och läs tidningsintervju

tisdag, 22 oktober, 2013

Se filmklipp när Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, gästade Morrongänget där han berättar om Vägvalets bakgrund och breddning av sitt politiska program.

 

I en ny, lång intervju i tidningen Offentliga affärer intervjuas också Theo, där han pratar om öppenhet, dialog och den kommande folkomröstningen om trängselskatt. Här följer ett kort utdrag ur artikeln:

Theo Papaioannou beskriver Sverige som ett koncensusland där den styrande makten fattar beslut och där oppositionen sedan rättar sig i ledet. Det är, menar han, en modell som gjort Sverige framgångsrikt, men också förklaringen till att frågan om trängselskatten fått en sådan sprängkraft i Göteborg. Medborgarna fick inte komma till tals, trots att det fanns motsättningar bland såväl allmänheten som inom det politiska etablissemanget. Theo och Vägvalet talar mycket om öppenhet och delaktighet, men vad innebär det egentligen?

”I grund och botten handlar det om att dialogen måste bli bättre mellan politiker och medborgare. Som det är nu tar man i många fall beslut först och frågar invånarna sedan, besluten fattas helt enkelt i fel ordning. Lyhördheten måste bli bättre, tycker Theo.”

Läs hela intervjun här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Göteborg blir inte bättre av fler invånare

fredag, 26 juli, 2013

Idag publicerade GP en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman som handlar om stadsutvecklingen i Göteborg och om övertron på att Göteborg skulle kunna bli något slags för en ”8-miljonersstad” som binds ihop med höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.

Stadsutveckling är ingen Olympiad. Sveriges tre storstadsområden tävlar inte om någon förstaplats på prispallen, befolkningstillväxt är inget självändamål. Hela tillväxttanken bygger på grumliga konsultidéer om någon sorts kritisk massa som uppstår vid en viss befolkningsmängd. Men resonemanget är mer tro än vetande.

Tillvaron i Göteborg blir inte bättre om vi blir en miljon i stället för 500 000 invånare.

Sedan följer ett resonemang om varför Stockholm och Malmö har helt andra förutsättningar att växa. Huvudstaden har statlig verksamhet som i sin tur drar till sig storföretagens och olika organisationers huvudkontor, som hellre vill vara nära maktens centrum än den egna verksamheten. Malmö har närheten till Köpenhamn.

Kent Johansson (C) pratade i Almedalen om vikten att förlägga folkomröstningen om trängselskatt så snart som möjligt, för att ändringar i den nationella planen rörande det Västsvenska paketet annars skulle komma för sent. ”Men så är det inte. Den nationella planen omprövas kontinuerligt, projekt kommer till och dras i från och att anpassa planen till resultatet av en folkomröstning innebär inga svårigheter alls.

Ett nej till trängselskatten i den kommande folkomröstningen innebär att paketet måste göras om. Att slopa den dyra och onödiga tunneln innebär en stor besparing för staten – något som de flesta finansministrar brukar uppskatta. Göteborg slipper att få staden uppgrävd i 10-15 år, den onödiga stationen i Hagaparken försvinner och därmed också exploateringshotet mot Haga och Vasastaden. Göteborgarna befrias från 14 miljarder kronor i form trängselskatt.

Gör inte saker mer komplicerade än vad de är.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatter om folkomröstning

tisdag, 14 maj, 2013

Framöver kommer flera debatter om folkomröstningen.

Debatt i P4 Göteborg om folkomröstning

Tid: 2013-05-15, 15:00 – 16:00
Plats:
P4 Göteborg

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i en direktsänd debatt om folkomröstning mellan de invalda partierna i Göteborgs kommunfullmäktige på onsdag mellan klockan 15 och 16.

Debatten liverapporteras från Nils Ericssonsterminalen på P4 Göteborg och websänds live på Västnytts hemsida

Debatt i Nordstan om folkomröstning

Tid: 2013-05-22, 12:00 – 13:00
Plats:
Nordstan (scenen)

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i debatt i Nordstan kl. 12-13 som anordnas av GP. Två politiker som vill ha omröstning och två som säger nej kommer att finnas i debattpanelen.

Se debatten här:

Kommunfullmäktiges debatt om folkomröstning

Tid: 2013-05-23, ca 17:00 – 19:00
Plats: Börsen, Östra Hamngatan 21

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 15.30 för interpellationer och kl. ca 17.15 kommer debatt om folkomröstning att ske.

Debatten går att följa på Närradion 94.9 Mhz. (kan hända att någon mediakanal websänder)

Vägvalet ute och cyklar

fredag, 10 maj, 2013

Vägvalets Theo Papaioannou och Anders Åkvist ställer upp i Göteborgsgirots MTB-lopp. Starten går av stapeln ifrån Skatås kl. 12.30 söndagen 12 maj med målgång på Ullevi med distans 25 km. Vill du heja på? Eller varför inte ta emot vid målgången? Följ Theo med startnr 9014 och Anders med startnr 9015.

Läs mer om loppet här

Om möjlighet finns kommer vi att filma så ni kan hänga med på Bambuser här

Håkan Andersson
Vägvalet

Idag: GP chat med Vägvalets Theo Papaioannou

tisdag, 7 maj, 2013

Idag kl. 11.00 kan man chatta med Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, på GP:s chatt med anledning ar de rödgrönas nej till folkomröstning.

Läs tidigare chatt med Anna Johansson (S) här.

Tidigare artiklar:

Läs även våra tidigare blogginlägg

Läs hela chatten här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Stort tack till utmärkelsen av Årets Hisingsprofil 2012

måndag, 18 mars, 2013

I onsdags kl. 11.30 fick jag ta emot utmärkelsen som Årets Hisingsprofil 2012 av Madeleine Christell från Tidningen Hisingen. Jag uppvaktades även av ett tjugotal personer som samlats för att se denna lilla ceremoni.

Jag fick ta emot en blombukett, ett diplom och en fantastisk fin fototavla över Hisingen från Eriksbergskranen (fotograf Markus Andersson).

För mig är det oerhört hedrande att få ta mot denna utmärkelse eftersom det är en bekräftelse på att ni där ute gillar det jobb vi lägger ned för att påverka det samhälle vi lever i. Även om denna utmärkelse är riktad till mig så vill jag skicka med den till mina kolleger runt mig som bidrar till Vägvalets framgångar.

Jag tackar igen alla som röstat på mig och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla Göteborg i den riktning som faktiskt medborgaren vill att det ska vara.

Och framför allt så hjälper vi till att sätta Hisingen på kartan.

Lyssna gärna på intervjun om utmärkelsen i P4 här.

Läs även i Tidningen Hisingen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet