Inlägg märkta ‘svikna vallöften’

Tack för ingenting

söndag, 20 september, 2015

I dagens GP skriver Peter Hjörne ett märkligt tacktal – och hyllning – till den avgående kommunstyrelseordföranden Anneli Hulthén. Hjörne skriver: ”Oaktat politiska åsiktsskillnader är Anneli Hulthén värd göteborgarnas tack för sitt hängivna arbete, sitt engagemang, sin hederlighet och sin kärlek till Göteborg.

Fan tro’t.

Jag tillhör dem som tycker det är viktigt med att hålla en viss linje i det man gör och att ge beröm åt de som förtjänar det. Ur båda dessa synvinklar misslyckas Peter Hjörne.

Normalläget för GP:s ledarsida är att kritisera det mesta som Socialdemokraterna företar sig. Tidningen är liberal och står därmed nära Folkpartiets åsikter. Det är därför naturligt att ta ställning mot politiker som Anneli Hulthén som t.ex. inte vill inför Lagen Om Valfrihet (LOV) inom äldrevården.

Nu, när Hulthén aviserat sin avgång, sällar sig Hjörne istället till de som hyllar hennes gärningar. Nu är den kritik som hon fått utstå genom åren – den om ”bristande ledarskap” och att hon ”inte lyssnade till göteborgarna och folkviljan” och den omständighet att hennes impopulära beslut fått henne att ”utstå hot, hat och kränkningar” – nu är allt detta plötsligt någon annans verk, och – som grädde på moset – beskylls de som kritiserat henne för att vara av samma skrot och korn som Donald Trump, Jimmie Åkesson och Jeremy Corbyn (Labours nye partiledare i Storbritanninen).

När Hjörne skriver att ”Göteborgarna är stadens främsta tillgång”, så har det tyvärr inte synts något av detta i Hulthéns gärning. Hon har snarare varit besvärad över att tvingas ta del av den delen av befolkningen, ibland bevisligen en majoritet, som inte tycker som hon.

Så vad är det då egentligen vi ska tacka Anneli Hulthén för, enligt Hjörne? Själv lyfter han fram att kommunrankingen för företagsklimaten sjunkit med nära hundra platser, bostadsbyggandet har inte nått uppsatta mål, segregationen har ökat, raset i skolresultaten och äldreomsorgen visar på stora brister. Tack, tack.

Detta är till stora delar en kommuns kärnverksamhet. Hulthén står alltså för ett mycket stort misslyckande i sin politiska gärning.

Till ovanstående kan vi lägga till bristen på studentbostäder, den omvittnade gängkriminaliteten och alla skottlossningar, Hulthéns fäbless att lägga stora summor på prestigeprojekt som Alfons Åberg-huset samtidigt som kärnverksamheten lider brist på resurser, samt att hennes ledarstil i övrigt lämnat mycket att önska när det gäller hur hon hela tiden frånsäger sig ansvaret för alla dessa misslyckanden.

Vad gäller skyttegravskriget om det Västsvenska paketet, Västlänken och trängselskatten, så klär Hjörne på Hulthén offerkoftan när han menar att hon hade fått utstå kritik oavsett hur hon hade agerat. Men koftan passar inte. Det är Anneli Hulthén som svikit vallöften och valt att gå emot 57 % av göteborgarna, ingen annan. Det finns ingen anledning att tro att svekdebatten hade fått någon styrka, inte ens inom det Socialdemokratiska partiet, om Hulthén till sist – när hon insett att hon inte ens hade med sig sina egna väljare i dessa frågor – hade accepterat nederlaget och storsint förklarat sig besegrad.

Men det klarar bara stora politiker. Tack för ingenting.

Håkan Andersson
Vägvalet

Återupprätta politikernas förtroende: Try this!

fredag, 19 december, 2014

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Socialdemokraternas debattartikel från i onsdags. I deras artikel fick vi höra det vanliga tugget om vad som är viktigt för framtiden och att det Västsvenska paketet är något livsnödvändigt för att vi ens ska nå denna framtid. Sedan övergick man till att beskriva hur man hanterar folkomröstningens nej-resultat:

Att ta bort trängselskatten utan att först se över alternativen och konsekvenserna vore både vårdslöst och oansvarigt. Därför har de rödgröna partierna i Göteborg lagt två utredningsuppdrag, där det ena handlar om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten tas bort. Det andra utreder alternativa finansieringsmöjligheter och återrapporteras i slutet av januari.

Som alla förstår var det ett omöjligt uppdrag som de rödgröna partierna lade på Stadsledningskontoret. Det existerar inte någon sådan åtgärd som kan ge exakt de effekter som trängselskatten påstås kunna ge. Allt är bara dimridåer för att slutresultatet ska bli att trängselskatten är det bästa alternativet och därför behåller vi den. Vägvalet skriver i repliken:
Om det är något som är oansvarigt så är det att strunta i folkomröstningen och begrava den i omöjliga utredningsuppdrag vars resultat redan på förhand är bestämda. Har ni inte efter fem år förstått att vi göteborgare inte går på sådana här finter?

Dessutom hade Annelie Hulthén & Co lite dåligt tajming med sin debattartikel för senare samma dag kom den första av de två s.k. utredningar från Stadsledningskontoret som de rödgröna beställt. I denna 94-sidiga skrift konstateras sammanfattningsvis just det som alla förstått från början: ”Trängselskatten är bäst”. Varför vi skulle ödsla skattepengar på detta beställningsjobb från politikerna kan nog ingen förklara.

Så hur ska Socialdemokraternas ”kompromiss” då kunna bli av? Stadsledningskontoret nämner följande alternativ till trängselskatt:

  • Avsiktligt se till att bilresor tar längre tid (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Chockhöj parkeringstaxorna (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Göra det 25 procent mer attraktivt att cykla (hur ska det gå till? Ta bort alla uppförsbackar? Varmare vintrar?)
  • 10 % snabbare kollektivtrafik

Dessutom har Hulthén tidigare kastat fram förslaget om en extra regional bensinskatt och Ulf Kamne (MP) har pratat om att halvera trängselskatten och höja kommunalskatten lite grann. Vägvalet skriver:

Allting är så bakvänt: För att bli av med skatten ska göteborgarna straffas med andra minst lika obehagliga åtgärder. Höjd p-taxa, sänkta hastigheter, extra regional bensinskatt och höjd kommunalskatt. Allt för att vi hade mage att rösta fel. Var finns mandatet att straffa oss för det?

Det som också är anmärkningsvärt i Socialdemokraternas ”val-kick-off” är att helt plötsligt påstår de sig vara emot den stora höjning av trängselskatten som genomförs 1 januari 2015. Den beslutades redan 2011 och S röstade för detta i riksdagen. Inflationen är för närvarande noll procent, men skatten går upp med 22 procent. Det är en aning sent som S vaknar i denna fråga, kan man tycka.

Även frågan om förseningsavgiften på 500 kronor tycker S nu ”behöver sänkas”. Vägvalet uppmärksammade den ohemula avgiften redan 2011. Men nu säger S att ”Tyvärr är det ett beslut som vi inte kunnat påverka”. Vilka är det egentligen som styr Sverige? Tips från Vägvalet: Ta bort hela skatten så försvinner straffavgiften automatiskt!

Boende i Backa ska enligt Socialdemokraterna ”undantas från att betala vid vissa stationer så snart som möjligt”. Konstigt! En vecka före valet var det ett vallöfte från Nyhus (S), Ransgård (M) och Borg (M) att så skulle ske från kommande årsskifte. Sedan fick vi en Socialdemokratisk ledd regeringen och då blir det skjutet på framtiden. Gamla vallöften kan tydligen återanvändas hur många gånger som helst.

Enligt SOM-institutets nya undersökning av politikerförtroende i Göteborg har det rasat ytterligare under 2013. Främst för Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén. Ändå så är självkritiken fortfarande som bortblåst. Hulthén tycker (med viss rätt) att detta dåliga förtroende borde delats mer rättvist med Alliansens företrädare. Men varför är det inte någon som istället ställer sig frågan vad vi ska göra för att återupprätta politikernas sargade förtroende?

Try this

Sluta upp med bortförklaringarna och gör det enda riktiga: Följ folkomröstningen, ta bort trängselskatten och anpassa Västsvenska paketet därefter!

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anna Johansson (S) om trängselskatten

torsdag, 10 juni, 2010

Vi hittade en artikel i Teknikens värld där ledamoten av kommunfullmäktige Anna Johansson (S) uttalar sig så här om trängselskatten:

Visar det sig att det är ett vansinnigt projekt som bara kostar en massa pengar och inte ger resultat så kommer vi naturligtvis inte att gå vidare med frågan.

Den självklara frågan till Johansson blir då varför hon övergivit ovanstående ståndpunkt? Vi vet ju att systemet med att dra in trängselskatt är oerhört dyrt, i Stockholm överstiger efter fem år kostnaderna fortfarande intäkterna. Och resultaten i form av minskad biltrafik är minimal, både i Trafikverkets egna prognoser för Göteborg och det verkliga utfallet i Stockholm.

Kruxet är att ovanstående uttalande gjordes i februari 2008, två år innan kommunfullmäktige klubbade trängselskatten. Men redan då visste förstås Johansson och alla andra att trängselskattesystemet överstigit alla kostnadsramar och att trafikmängden bara minskat marginellt. Mot bakgrund av detta blir hennes löftesbrott än mer anmärkningsvärt.

Och precis som det idag värdelösa socialdemokratiska löftet om folkomröstning i förra valrörelsen, är Anna Johanssons uttalande ovan inte något hon idag vill bli påmind om. Därför gör vi det.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås

måndag, 26 april, 2010

Idag skriver oppositionspartierna en debattartikel i Dagens-Nyheter bland annat om att de vill satsa på en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås. GP refererar till debattartikeln och intervjuar Leif Pagrotsky och Anneli Hulthén här.  Samtidigt säger man att detta INTE ska påverka trängselskatten i Göteborg. Den nya satsningen som nu presenteras ska kosta ytterligare 12 miljarder och återigen saknas det klara besked om hur detta ska finansieras. De rödgröna säger att de vill låna av riksgälden och att lånet ska betalas tillbaka med kilometerskatt på lastbilar. Vad detta i praktiken innebär är inte riktigt klart.

Men här kommer det som försvunnit ur debatten, nämligen att kommunerna i framtiden skall medfinansiera det som tidigare betalades av staten. Socialdemokraterna framhöll tidigare att det var statens sak att göra infrastruktursatsningar men nu är det överspelat enligt Anneli Hulthén (S):

”När det gäller det västsvenska infrastrukturpaketet har vi fått omvärdera det mesta. Men det här är projekt som absolut måste genomföras och då har vi ställt upp bland annat på trängselskatter. De är kittet i hela paketet och jag tycker att vi måste hålla fast vid trängselskattenivån och längden på 25 år.”

Socialdemokraterna har svikit sina väljare genom att ge upp folkomröstningen de lovade i förra valrörelsen och köpt den sittande regeringens åsikt om att flytta ut delar av finansieringen till kommunen och regionen. Varför? Det finns klena argument om att regeringen ”pressat” fram detta, men då kan man ju konstatera att vi har en svag kommunstyrelse i Göteborg som inte kan förhandla och ifrågasätta. Nu ges ett sken om att det kommer ett regn med pengar som kan användas till stora och dyra projekt. Än har man inte presenterat konsekvensanalyser av trängselskatten och om man överhuvudtaget kan räkna hem dessa projekt.

Leif Pagrotsky (S) stämmer in i yran:

”Vi plussar på regeringens infrastrukturpengar på 70 miljarder kraftigt med ytterligare 101 miljarder, varav 16 miljarder hamnar i Västsverige. Vi höjer ambitionsnivån vid presskonferensen.”

Paketen blir större och större. Tyvärr också kostnaden för medborgarna. Och frågorna blir allt fler.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Anneli Hulthén besvärad av debatten om trängselskatter

onsdag, 17 februari, 2010

Anneli Hulthén kommenterar idag debatten om trängselskatten i sin blogg på gt.se. Hon skriver:

I den mediala diskussionen har trängselskatten fått stort utrymme och ibland kommer själva syftet med paketet i skymundan det vill säga att vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen. Trängselskatterna är en del av det, men inte det huvudsakliga målet. Målet är att få Västlänk, Marieholmstunnel, Götaälvbro med mera på plats. Kollektivtrafiken ska ha en helt annan skepnad än idag, både till storlek och utformning. Det kan vara bra att påminna om detta när oroade medborgare upplever att de ska hamna i något slags fängelse i sin del av staden.

Jo, att trängselskatten inte är målet, utan medlet för att nå dit, har vi redan förstått.

Hulthén verkar en aning besvärad av trängselskattedebatten – och det är i så fall ett steg framåt. Vad hon däremot inte verkar förstå är att folk är mycket irriterade över:

  • det löftesbrott om folkomröstning som hennes eget parti nu begått mot väljarna
  • att trängselskatten kan innebära en mycket hög extra kostnad för en familj – antingen mätt i pengar eller tid. Anneli Hulthén har hittills inget svar på var man ska få pengarna eller tiden ifrån
  • att trängselskatten slår orättvist beroende på var man bor, jobbar m.m.
  • att trängselskatten slår orättvist mot de som har låga inkomster
  • att skattebetalarna knappast ser fram emot en ny Göta Älvbro som har sämre kapacitet än den nuvarande

Hulthén tycker fokus i media istället borde ligga på de infrastruktursatsningar som trängselskatten ska finansiera. Men det är förstås mycket naturligare att folk oroar sig över de påtagliga nackdelar som drabbar dem direkt när trängselskatten dras igång (mindre pengar i plånboken), än att de redan nu ska gå omkring i något slags ständigt lyckorus över någon avlägsen 20-miljarders järnvägstunnel som relativt få bilister kommer att dra någon nytta av.

Ska dagens kommunala politiker verkligen ensamt bestämma hur ”vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen”? Med vilken rätt förhindrar Hulthén & Co folk att kunna välja en framtida elbil – genom att straffbeskatta den lika mycket som en bensinbil – om man så skulle önska? Har politikerna i fullmäktige verkligen koll på utvecklingen av nya miljövänligare bilar? Vad ska vi med alla dessa kollektivtrafiksatsningar till, när vi alla förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid kör omkring i var sin vätgas-bil med 0% i miljöförstörande utsläpp (endast vatten)? Kommer någon då föredra att åka i slamrande, långsamma spårvagnar eller krängande bussar?

Håkan Andersson

För Nej till trängselskatt i Göteborg

Låt oss skippa vänster-höger-snacket

lördag, 6 februari, 2010

De som följt med i debatten om trängselskatten (på gp.se, aftonbladet.se och annorstädes) har säkert märkt mer eller mindre hätska angrepp på det ena eller andra partiet. Flest har nog utfallen varit vänsterut, mot (v), (mp) och (s). Kanske fullt naturligt eftersom de har makten i Göteborgs kommun. Men vad många tycks glömma – eller vara ovetande om – är att de borgerliga är och har varit precis lika involverade i detta odemokratiskt fattade beslut som ”regeringspartierna” i Göteborg. Ja, det var till och med kristdemokraterna (när hör man av dem annars?) genom deras Martin Hellström som fick fart på frågan nu sista gången, vilket ledde till att de folkvalda ”äntligen” kom i mål med frågan. Moderaterna som gärna vill framställa sig själva som ett ”frihetsparti” och säger sig stå för individens frihet (ofta menar de då monetärt=sänkta skatter) har gjort en blixtsnabb kovändning utan dess like och istället – i och med sitt Ja till biltullar –  höjt skatten med rekordbelopp för många! Hur de moderata väljarna accepterar detta förstår jag inte? De kanske fortfarande är paralyserade av chock?

För fyra år sedan lät det annorlunda. Då var det inte så hög svansföring i biltullsfrågan. Då duckade samtliga partier frågan (eller var uttryckligen emot), speciellt (s), som var rädda för att förlora väljare i valet. Socialdemokraterna utlovade då som bekant till och med en folkomröstning innan något beslut fattades i frågan. Detta löfte har man nu svikit. Om man inte har för vana att låta sig luras gång på gång, ter det sig omöjligt att lita på något som dessa politiker lovar i kommande valrörelse. Kom ihåg detta i höst!

Jag ljög lite ovan när jag sa att samtliga partier var emot biltullar för fyra år sedan , för (v) och (mp) var faktiskt för detta redan då i någon form. På sätt och vis respekterar jag deras ståndpunkt mer än de andra partiernas, även om jag förstås inte håller med dem i sak. De har i alla fall inte hymlat med vad de tycker.

Så när vi diskuterar den här frågan – låt oss hoppa över de vanliga vänster-höger-argumenten. Det tjänar inget till, vi blir bara splittrade i kärnfrågan. De borgerliga partierna är precis lika skyldiga till sveket mot väljarna som (s). Detta är inte en vänster-höger-fråga längre, det kanske var det från början? Det handlar snarare om politikerna mot väljarna. Vi är betydligt fler och vi har därmed på pappret makten. Fast i realiteten är det förstås inte så enkelt. Eftersom samtliga de etablerade partierna har gaddat ihop sig i den här frågan är proteströstandet från väljarna nästintill omöjligt. Detta är partierna förstås medvetna om. Ja, det var till och med en förutsättning att alla var med om beslutet, annars riskerade ju ett Nej-parti bli de stora vinnarna i höstens val, på de andra partiernas bekostnad. Det borde alltså räcka med att ett enda av partierna överger sin hållning, då kan beslutet falla som ett korthus! Just nu är det förstås en prestigefråga att hålla ihop, men vi får väl se vilket parti som först börjar sväva på målet, när valet närmar sig. Vilket tror ni det blir? Försök att påverka det parti du normalt stödjer genom att kontakta dem och säga vad du tycker!

Oavsett vilket parti det blir som darrar först; låt er inte luras om partierna drar igång och presenterar reviderade förslag, som på ytan kanske verkar vettigare än det som nu föreligger. Det ingår i deras taktik att kasta åt oss några köttben, då tror de att väljarna bli nöjda (eller mindre missnöjda). Det kan handla om att ta bort trängselskatten på Älvsborgsbron eller kanske sänka avgiften vid något mindre attraktivt klockslag. Alla sådan diskussioner och förslag är bara dimridåer från deras sida. När biltullarna väl är på plats kommer de att ha full frihet att ändra spelreglerna för trängselskatterna genom att höja/ändra taxorna, ändra klockslagen man tvingas betala, stänga av fler mindre gator så man inte kan komma undan skatten m.m. Räkna med att sådana förändringar inte kommer att bli till bilisternas fördel!

Vår ståndpunkt är att biltullar är orättvisa, skadliga och tillbakasträvande.  Ja, i vissa fall är de till och med till skada för miljön – i och med att en del bilister kommer att ta omvägar för att slippa betala tullar!

Dra tillbaka förslaget i sin helhet först – eller genomför folk-omröstningen – därefter kan vi diskutera hur trafiksituationen kan förbättras bäst, utan skrytbyggen och projekt som inte är samhällsekonomiskt försvarbara.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg.

P.S. Glöm inte att skriva på vår namlista http://upprop.nu/RQVH (OBS! Både för- & efternamn + postort och tänk på att ni måste fylla i de två ”kodade” orden som står ovanför röstningsknappen, annars godkänns inte rösten!)