Inlägg märkta ‘stoppa Västlänken’

Västlänken är inte nödvändig för Göteborgarna

onsdag, 1 februari, 2017

I två debattartiklar i Göteborgs-Posten har Västlänkens påstådda nyttoeffekter diskuterats av bl.a. Bo Larsson, projektledare för Trafikverket, samt Miljöpartiet och Moderaterna. De hävdade att ”Det som tyvärr inte kommer fram i debatten så ofta är vilken nytta Västlänken bidrar med för den framtida kollektivtrafiken i Göteborg”. Det tragiska är att det inte framkom någon nytta i deras artiklar heller. Uppenbarligen finns det ingen nytta med Västlänken.

Istället bekräftas att allt bygger på ”målbilden”, ”medborgardialog”, ”ett viktigt mål”, ”beslutet är fattat”, ”kanske att kunna resa” samt att Västlänken är ”viktig för framtiden”,  Det inte är några konkreta nyttor och det visar bara att Västlänken är feltänkt.  Det är också mycket märkligt att de politiker som driver detta projekt har så litet på fötterna. Det oroar oss också att Trafikverket fortsätter att hävda att Västlänken ökar kapaciteten i tågnätet.

De bemöter inte fakta som att restiden för många pendlare ökar och att staden grävs upp i 10 år med stora miljö- och trafikproblem. Dessutom att minst ett rör av Götatunneln planeras stängas upp emot ett år för ombyggnad, kulturvärden riskerar att skövlas, grundvattnet riskerar påverkas i hela centrum samt att minst 500 träd huggs ned. Utan Bo Larsson lovar  att allt kommer att tas om hand vartefter. Bo Larsson kan inte se att kostnaderna kommer att stegras utan hävdar att budgeten kommer att hålla som är en ofantlig summa på 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Han utlämnar då kunskapen om att  budgeten enbart omfattar själva tunnelrören och inte stationsbyggnader mm som kommer att tillkomma.

Haga har inte behov av en pendelstation. Drömmen om att 15 000 personer kommer att trafikera Hagastationen i framtiden delar vi inte. Ingen har hittills lyckats visa några underbyggda prognoser om detta. Det är ett luftslott som debattörerna propagerar för.

Vägvalet vill att Västlänken omprövas för det finns alternativ till att öka kapaciteten på vår nuvarande station med mindre ingrepp på staden och det finns bättre alternativ för att förbättra pendeltrafiken till och ifrån Göteborg. Bo Larsson har rätt att utredning gjort kring utökande av centralens kapacitet. Banverket, fd Trafikverket har tidigare förordat ett billigare alternativ till nuvarande centralstation. Det sk Förstärkningsalternativet.  Vi tror på en nystart med att synliggöra problemen och sedan ta fram lösningen. Just nu står vi med en politiskt beslutad tunnel, som inte löser de konkreta problemen, även om vi tappar fart i samband med en nystart så blir fördelarna mycket större än med dagens beslut om att bygga Västlänken.

Vägvalet vill satsa på kollektivtrafik i Göteborg, där hela staden är med inklusive Hisingen. Snabbare bussar och spårvagnar, bygga bort trafikproppar och kaoset i Brunnsparken. Inget av detta löser Västlänken, däremot förhindrar den att Göteborgs trafiksituation kan förbättras.

Thomas Sahlmén och Catarina Pettersson
Vägvalet

Rädda träden i Allén på valdagen

torsdag, 11 september, 2014

När striden om almarna i Kungsträdgården stod i Stockholm 1971, protesterade tusentals människor genom att under en veckas tid ockupera platsen med hängmattor och tältläger. De som sett filmsekvenserna av trädkramare (ett ord som uppfanns först 1987) som klättrat upp i träden, samtidigt som motorsågarna höjdes mot almarna glömmer nog aldrig detta. Jag vet av egna förstahandsuppgifter att vänstersympatisörer från Göteborg åkte upp till Stockholm för att rädda almarna.

Idag har vi en liknande situation i Göteborg i Allén och Kungsparken, men på något konstigt sätt är det ombytta roller jämfört med i Stockholm för 43 år sedan. Från politiskt håll kallar vänsterpartisten Mats Pilhem (V) motståndarna till Västlänken för ”domedagsprofeter”, för att de inte gillar att delar Liseberg tvingas riva och inte ser nyttan med Västlänken (han tar inte specifikt upp de hotade träden i Hagaparken i Göteborg).

1971 var det bygget av tunnelbanestation som hotade almarna, idag är det bygget av en pendeltågsstation som hotar de nära 200 år gamla träden i Nya Allén som hotas av Västlänken. Omständigheterna är nästan otäckt lika.

Mats Lövgren, samordnare för Nätverket ”Stoppa Västlänken nu” har letat fram ett avtal som är mer än tvåhundra år gammalt och där det står: ”… hwarunder den wärkstälde Trädplanteringen altid underhålles, äfwensom Staden skall åligga at hela Alléen, sedan den en gång blifwit färdig, alt framgent vid makt hålla.”

På modern svenska betyder det att marken är avsedd för en trädplantering, och att träden ska underhållas och vårdas av staden för all framtid. I avtalet står det också (på modern svenska) att: ”Den färdigställda trädplanteringen ska alltid underhållas och staden åläggs att för all framtid vårda Nya Allén.” Mats Lövgren säger till GT: ”Västlänken strider mot intentioner i Göteborgs historia. Anser Göteborgs invånare att Västlänken är viktigare än att vi bevarar de här träden? Den frågan har inte ställts än. Att skada eller döda träden är inte att vårda.

Läs hela GT-artikeln här.

Mats Lövgren har också skrivit en debattartikel i GP om detta som kan läsas här. Där säger han bland annat: ”I det planerade schaktområdet växer i dag upp till tjugofem stycken träd som är över 200 år gamla. Samtliga välnärda och friska, men som av Trafikverket och stadens ledande politiker har fått sin dödsdom.

Lövgren jämför också detta skrivna avtal med det som undertecknats om det Västsvenska paketet: ”Detta juridiskt bindande avtal kan ingen tjänsteman eller politiker bryta för att det behagar dem. Ni måste fråga oss invånare i Göteborg först, vilket ni inte har gjort i frågan om Västlänken.” Och han fortsätter: ”En långdragen juridisk process är knappast vad vår stad behöver. Men ifall det behövs för att stoppa Västlänken må det vara värt. Eller som Västlänksanhängarna säger: ett avtal är ett avtal!

Almarna i Stockholm räddades tack och lov, men när nu demonstranterna lyser med sin frånvaro i Göteborg kanske det är tur att vi hade så framsynta personer som redan 1807 ansåg det viktigt att bevara vår historia för all framtid. Dessa politiker som undertecknade avtalet var verkligen inga ”domedagsprofeter”!

På valdagen kan du ha en privat ”almstrid” i valbåset genom att rösta nej i folkomröstningen om trängselskatt och därmed strypa finansieringen av Västlänken!

Håkan Andersson
Vägvalet

rosta_vagvalet_sp-500x96

GP debatt: Rösta Nej till trängselskatt för att stoppa Västlänken

måndag, 2 juni, 2014

I förrgår kunde vi läsa i GP en debattartikel signerad ingenjörerna Ingvar Bogdanoff och Stefan Jonvall och som gick ut på att sista chansen att få till stånd en omprövning av Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen om trängselskatt.

Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken. Det är oansvarigt att av prestigeskäl driva igenom Västlänken i nuvarande kunskaps- och opinionsläge. En grupp med övervikt av nya opartiska sakkunniga borde uppdras att granska projektet en gång till.

Och de fortsätter: ”Kostnaden för att tänka en vända till är försumbar jämfört med byggkostnaden. Oavsett vad en ny granskning skulle resultera i är det värt dröjsmålet.

Precis som Vägvalet menar debattörerna att det enda sättet att få politikerna att ändra sig om Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen: ”Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken.

Och då ska man ha i åtanke att de båda ”accepterar trängselskatt”. Men de tror inte på att ”lägga 25-30 miljarder på Västlänken” och uppmanar alla att göra som de själva: Att rösta Nej.

Stoppa Västlänken

Det finns många anledningar till att rösta Nej i folkomröstningen på valdagen (något som vi återkommer till). Men ett av de största argumenten är onekligen att man vill stoppa Västlänken innan det är för sent. Det gäller att rösta med fötterna, ibland är det enda som hjälper mot prestigebeslut som inte ens får debatteras högt inom i de andra partierna.

Håkan Andersson
Vägvalet