Inlägg märkta ‘Stefan Jonvall’

GP debatt: Grova fel i Västlänkens kalkyler

måndag, 1 september, 2014

De kritiska debattartiklarna om Västlänken duggar tätt. Idag skriver ingenjörerna Stefan Jonvall och Ingvar Bogdanoff i GP att:

Trafikverkets beräkningar innehåller grundläggande, systematiska och anmärkningsvärt banala fel. Dessa ger tillsammans en grovt överdriven storlek på upptagningsområdet för Västlänken. Antalet direktresenärer inom gångavstånd från de tre stationerna Centralen, Haga och Korsvägen blir med verkets sätt att räkna mer än tre gånger för stort.

När man räknar på nyttor för olika infrastrukturprojekt är tidsvinster en viktig faktor. Ju fler som kommer fram snabbare till sitt resmål, desto större nyttor. Men enligt debattörerna räknar Trafikverket inte med hela sträckan som resenärerna måste gå från och till pendeltågen som ska trafikera Västlänken. Dessutom är inte åktiden upp till markytan i rulltrapporna medräknade och Trafikverket överskattar även de gåendes hastighet i trängsel.

Som om detta inte vore nog räknar Trafikverket ”som om resenären kunde promenera fågelvägen. Standard vid trafikplanering är emellertid att multiplicera fågelvägen med 1,25 i tätort – för att komma förbi byggnader, trafikkorsningar och andra hinder. Fågelvägen 800 meter blir därmed 200 meter längre att gå.

Jonvall och Bogdanoff ställer de relevanta frågorna: ”Sammantaget ställer felen värdet av Västlänken på kant. Granskningen sätter fokus på den fråga som varken politikerna eller Trafikverket hittills besvarat med sakliga argument: Vad är nyttan med att åka pendeltåg under jord till Haga? Vilka promenerar när det går fortare med spårvagn eller buss?

Förvänta er dock inga svar på dessa frågor från ansvariga politiker innan valet.

Debattörernas slutkläm är också värd att poängteras: ”För att få Västlänken omprövad måste vi nu alla dessvärre rösta nej till trängselskatt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Rösta Nej till trängselskatt för att stoppa Västlänken

måndag, 2 juni, 2014

I förrgår kunde vi läsa i GP en debattartikel signerad ingenjörerna Ingvar Bogdanoff och Stefan Jonvall och som gick ut på att sista chansen att få till stånd en omprövning av Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen om trängselskatt.

Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken. Det är oansvarigt att av prestigeskäl driva igenom Västlänken i nuvarande kunskaps- och opinionsläge. En grupp med övervikt av nya opartiska sakkunniga borde uppdras att granska projektet en gång till.

Och de fortsätter: ”Kostnaden för att tänka en vända till är försumbar jämfört med byggkostnaden. Oavsett vad en ny granskning skulle resultera i är det värt dröjsmålet.

Precis som Vägvalet menar debattörerna att det enda sättet att få politikerna att ändra sig om Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen: ”Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken.

Och då ska man ha i åtanke att de båda ”accepterar trängselskatt”. Men de tror inte på att ”lägga 25-30 miljarder på Västlänken” och uppmanar alla att göra som de själva: Att rösta Nej.

Stoppa Västlänken

Det finns många anledningar till att rösta Nej i folkomröstningen på valdagen (något som vi återkommer till). Men ett av de största argumenten är onekligen att man vill stoppa Västlänken innan det är för sent. Det gäller att rösta med fötterna, ibland är det enda som hjälper mot prestigebeslut som inte ens får debatteras högt inom i de andra partierna.

Håkan Andersson
Vägvalet