Inlägg märkta ‘snedvriden konkurrens’

GP: Åkare protesterar mot trängselskatten

lördag, 5 mars, 2011

Idag uppmärksammar GP beskedet från regeringen att det inte blir någon trängselskatt för utlandsregistrerade bilar –  främst lastbilar. Dels på ledarplats, dels i en artikel där chefen för Sverige Åkeriföretag Västra Götaland (SÅVG), Hans Ljungberg säger: ”Ett svek att utländska bilar slipper trängselskatt.

Jag var i telefonkontakt med en åkeriförening för cirka ett år sedan för att höra vad deras åsikt var om trängselskatten. Minns inte om det ovanstående organisation eller ej. De var positiva till den nya skatten eftersom de kallt räknade med att transporterna skulle gå snabbare när många andra bilister samtidigt tvingas välja bort bilen. Kom då ihåg att en 24 meter lång lastbil inte får betala mer i trängselskatt än den minsta miljöbilen. I åkarnas totala kostnad blir alltså trängselskatten en mindre andel än för en personbilist.

Men nu när det visar sig att konkurrensen kommer att snedvridas genom att utländska fordon slipper undan trängselskatt, protesterar åkeriföretagens organisation. De kallar det ”ett svek och ett löftesbrott”.

Det är bra att de äntligen vaknar upp ur sin dvala. Enligt Hans Ljunberg överväger de att uppvakta finansminister Anders Borg. Vägvalet önskar honom lycka till med alla sådan aktioner, men var fanns SÅVG i debatten under gångna året? Att beslutet om trängselskatt varit ”ett svek och ett löftesbrott” har väljarna vetat i över ett års tid. Men så länge SÅVG såg sig förfördelade gentemot andra trafikanter var allt frid och fröjd ur deras synpunkt. Först nu har de blivit varse det som Vägvalet förstod redan för ett år sedan: EU:s lagar godkänner inte att enskilda länder beskattar utländska medborgare. Är inte det anmärkningsvärt att en stor organisation som har tillgång till jurister inte tar reda på fakta själva innan de bara tar politikers löfte som självklara?

GP:s ledarredaktion är inne på samma linje: Regeringen måste ordna så att det blir samma regler för alla. De skriver: ”Det är inte någon acceptabel ordning, framför allt inte under en regering som i andra sammanhang står upp för en fri och fungerande konkurrens på lika villkor.

Men medan tidningen tycks tro att frågan till största delen bara är en byråkratisk knut som går att lösa (hur då?) är egentligen den  enda möjligheten att skapa lika villkor för svenska och utlandsregistrerade fordon att helt slopa trängselskatten.

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet