Inlägg märkta ‘Slöseri med skatter’

Gobigas – två miljarder bortslösade helt i onödan

onsdag, 3 maj, 2017

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om skandalprojektet Gobigas som nu tack och lov ska läggas ner och läggas ut till försäljning. Om någon dristar sig till att köpa anläggningen är dock högst osäkert. I vilket fall som helst lär göteborgarna få stå för merparten av de nästan två miljarder som slösats bort helt i onödan.

Ja, det är faktiskt helt i onödan, för hade bara övriga partier lyssnat till förnuftets röst när Vägvalet redan 2012 som enda parti i kommunfullmäktige sade nej till pengakarusellen och reserverade sig, så hade det besparat varje invånare cirka 4 000 kronor. Men Kia Andreasson (MP) tyckte hon hade rätten att spela bort göteborgarnas pengar i detta högriskprojekt som nu visats sig vara ett totalt fiasko. Vägvalet skriver:

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Så här såg ett av beslutsunderlagen ut inför omröstningen i fullmäktige 2012:

Kalkyl GobigasHur kan någon enda ansvarstagande politiker med självaktning rösta för något utan att ha kunskap om de uppgifter som är överstrukna ovan?

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare blogginlägg om Gobigas-äventyret finns till exempel att läsa här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

 

Debatt i GP: Hagaterminalen kostar 10 miljarder

tisdag, 29 juni, 2010

Idag fick civilingenjör Kurt G Larsson en snabb replik publicerad i GP på gårdagens debattartikel där trafikdirektörer, utvecklingsledare och andra gick till Västlänkens försvar i alla delar. Larsson stödjer det förslag om en vändslinga som tidigare lanserades av trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius på Gatubolaget.

Larsson menar Västlänkens planerade stopp i Haga kostar skattebetalarna 10 miljarder extra, jämfört med ett av Banverkets tidigare utredda alternativ kompletterat med en vändslinga vid Centralen.

Med tanke på att det här handlar om tågpendlare i regionen, och inte en lokal tunnelbana , är den planerade Hagaterminalen av begränsat värde. Tillgängligheten är låg utan stora investeringar i parkeringshus, nya buss- och spårvägsterminaler med diverse rivningar.

Kurt G Larsson menar att alternativet han förespråkar i stort sett har samma kapacitet, till halva kostnaden och med mindre störningar under byggtiden.

Men helt klart har det gått prestige i den här frågan. Ansvariga politiker vill inte debattera frågan alls nu i valrörelsen. Då är det klokt att skicka fram tjänstemän att försvara det beslut de är åsatta att administrera. Och det krävs både personligt mod och förståelse för trängselskattens konsekvenser för att våga göra sin röst hörd i det klimatet. Claes Westberg, Lennart Wassenius och Kurt G. Larsson uppvisar både mod och förståelse. Och omsorg om skattebetalarnas pengar.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trängselskatt slöseri med skattepengar

torsdag, 4 mars, 2010

På GP debatt skriver idag den före detta auktoriserade revisorn Pär Sundaeus om trängselskattens oerhört höga kostnader. Han skriver bland annat:

Göteborgs kommun har beslutat att 12 av de 15 miljarderna skall finansieras av en trängselskatt som beräknas kosta cirka 5,7 miljarder kronor att administrera under 25 år. Detta innebär att medborgarna i väst måste betala 17,7 miljarder kronor i trängselskatt för att finansiera den tänkta infrastruktursatsningen på 12 miljarder.

För att få begrepp om storleken 5,7 miljarder så motsvarar beloppet årslönen inklusive sociala avgifter för cirka 17 000 undersköterskor.

Och vidare:

Jag undrar hur resonemangen har förts mellan partierna eftersom det enligt min uppfattning är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar att installera ett finansieringssystem som innebär en ökad skattebelastning på 5,7 miljarder kronor när man utan administrativ merkostnad kan uppnå samma skatteintäkt via det gängse skattuppbördssystemet (kommunal-landstingsskatt).

Detta är frågor som vi redan ställt i olika sammanhang. Men hittills har Hulthén & Hallberg tigit av förklarliga skäl. När ska de börja ta människorna som drabbas av höjd skatt på allvar?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén: En del känner tveksamhet inför trängselskatten

onsdag, 24 februari, 2010

Anneli Hulthén (S) gjorde idag ett av sina sällsynta offentliga uttalanden om trängselskatten i sin blogg på gt.se. Hon skriver:

Ta trängselskatten som exempel som en del känner tveksamhet inför. Den kan som enskild företeelse tyckas orättvis och onödig, men satt i ett sammanhang leder det till bättre infrastruktur i hela Västra Götaland och Halland med bättre möjligheter att frakta gods och människor. 12 miljarder kronor är dessutom svårt att hitta i en kommunal ekonomi och som samtidigt ger effekt på både trängsel och miljö.

Att det finns en del som ”känner tveksamhet” inför trängselskatten i Göteborg måste vara årets understatement! Omröstningarna som gp.se och gt.se anordnade slutade på 78% respektive 94% Nej-röster. Hulthén är fortfarande i högsta grad i otakt med Göteborgsregionens befolkning och det är i sig rätt allvarligt.

Sedan kan man ju inte låta bli att undra – om det nu är svårt att hitta 12 miljarder kronor i en kommunal ekonomi – tror då verkligen Anneli Hulthén att det är lättare för medborgarna i Göteborgsregionen att hosta upp samma summa i en separat skatt? Ja, i själva verket tvingas ju bilisterna betala 30-50% ytterligare, dvs cirka 16-18 miljarder, eftersom svinnet i trängselskattesystemet är så stort! Hur kan man som politiker vara så slösaktigt med skattebetalarnas pengar?

Läs hela Hulthéns blogginlägg här.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg

Det som göms i snö…

söndag, 7 februari, 2010

… dyker upp i tö, heter det ju.  Och det brukar ju inte röra sig om positiva överraskningar. Och det gör det inte heller när det gäller trängselskatterna i Göteborg.

För ju mer man studerar beslutsunderlaget för trängselavgifterna, desto värre blir det tyvärr. Här är några av de saker jag upptäckt nyligen:

  • Prisnivåerna gäller per 2009-01-01. Räkna alltså kallt med att den skattenivå på 10:-/passage som nämnts inte kommer att gälla när bilisterna väl ska börja betala 2013. Kanske dags att börja spara redan nu?
  • Vänsterpartiet i fullmäktige anser att när en ny Göta Älvbro är på plats (och då ska den gamla alltså rivas), ska den ”nya bron redan från början enbart har ett körfält i vardera riktningen för bilar och två för kollektivtrafik”. Citatet kommer från deras yttrande, som ingår beslutsunderlaget. Hela beslutsunderlaget kan ni läsa här: KF_Handling_2010_nr_5 Man kan ju inte låta bli att undra vad vi har för bakåtsträvare i kommunfullmäktige? När nuvarande Göta Älvbro stod klar 1939 var den fyrfilig (två i vardera riktning), senare byggde man till en fil på varje sida + gångbanorna. När man planerar för en ny bro 2010 – 71 år senare – vill man bara ha en fil för bilar i vardera riktningen! Men herregud, låt då nuvarande Göta Älvbron stå kvar tills den rasar istället. Den har ju ändå bättre framkomlighet än den som planeras! Vi ska alltså tvingas betala för att få sämre framkomlighet! Med sådana här trix kan våra politiker lyckas skapa trängsel och sedan peka på den när de vill ha ännu mera pengar…
  • Något jag redan visste var följande, men det kan vara en hel del av er som inte känner till detta: ”Bruttointäkten bör bli nästan en miljard per år. Systemkostnaden bedöms ligga strax under 300 Mkr per år. Att bygga systemet uppskattas kosta cirka 800 Mkr.” Alltså försvinner hela 30% av alla trängselskatter rakt ut i luften (utan att förorena den, får man väl anta) . Jo, några arbetstillfällen lär det väl bli förstås, men i alla fall. Det tar alltså cirka 15 månader innan skatterna har genererat en enda skattekrona till de infrastruktursatsningar man planerar för! Tänk vad man kan slösa med andras pengar! Våra pengar!
  • Förändringarna i restid och ökade reskostnader inklusive inbetalda trängselskatter bildar tillsammans det som kallas konsument-överskottet. Helst ska detta vara positivt, vilket det ofta är när man bygger ut en ny trafikled. I detta fall är det dock inte så utan det blir ett negativt konsumentöverskott.” Bara så ni vet! Det blir ett negativt konsumentöverskott! Kan någon förklara detta för mig på vanlig svenska? Jag förstår det inte!
  • I beslutsunderlaget nämns inte med ett enda ord något om framtida generationer bilar. När man diskuterar koldioxidutsläpp utgår man ifrån att bilarna kommer att smutsa ner luften lika mycket om 25 år som idag (25 år är den tidsperiod biltullarna skall finnas, lovar dagens politiker, men det kan man ju räkna ut hur det går med den saken). Jag hoppas verkligen vi alla kör omkring i elbilar om 15-20 och då faller förstås alla miljöargument. Vad är prognosen för när bussar inte ska släppa ut några avgaser längre?
  • Och slutligen: Word 2003 godkänner inte ordet ”trängselskatt” i sin stavningskontroll. Till och med Microsoft är emot detta! 😉 Say no more!

Nu får det räcka för idag, vill inte förstöra söndagen helt för er.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg