Inlägg märkta ‘skattemedel’

Gobigas – två miljarder bortslösade helt i onödan

onsdag, 3 maj, 2017

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om skandalprojektet Gobigas som nu tack och lov ska läggas ner och läggas ut till försäljning. Om någon dristar sig till att köpa anläggningen är dock högst osäkert. I vilket fall som helst lär göteborgarna få stå för merparten av de nästan två miljarder som slösats bort helt i onödan.

Ja, det är faktiskt helt i onödan, för hade bara övriga partier lyssnat till förnuftets röst när Vägvalet redan 2012 som enda parti i kommunfullmäktige sade nej till pengakarusellen och reserverade sig, så hade det besparat varje invånare cirka 4 000 kronor. Men Kia Andreasson (MP) tyckte hon hade rätten att spela bort göteborgarnas pengar i detta högriskprojekt som nu visats sig vara ett totalt fiasko. Vägvalet skriver:

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Så här såg ett av beslutsunderlagen ut inför omröstningen i fullmäktige 2012:

Kalkyl GobigasHur kan någon enda ansvarstagande politiker med självaktning rösta för något utan att ha kunskap om de uppgifter som är överstrukna ovan?

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare blogginlägg om Gobigas-äventyret finns till exempel att läsa här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

 

Replik/Västlänken i GP – Blomqvist uppvisar okunskap

fredag, 6 augusti, 2010

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på den debattartikel som socialdemokratiska regionrådet Leif Blomqvist skrev 30 juli. I den tryckte Blomqvist bland annat på vikten av regionförstoringen (som kort innebär att man ska kunna företa resor snabbare inom regionen och därmed kunna bosätta sig längre från sin arbetsplats) – som många politiker har tagit till sitt hjärta, men som är svårare som enskild medborgare att se nyttan med. Om man nu inte planerar att avsiktligt bosätta sig långt från sitt arbete, då kan man säkert dra nytta av något snabbare resor. Ett alternativ vore ju annars att man planerar för samhällen där inte alla tillbringar mer än två timmar om dagen på resande fot genom att folk bor närmare sin arbeten. Är det verkligen önskvärt att folk åker långa sträckor till jobbet, bara för att det går fort?

I Vägvalets replik står följande att läsa:

Sverige är ett geografiskt stort land med en ganska liten befolkning. Det ställer stora krav på politiker att kunna prioritera bland utgifterna och ibland också inse att allt inte skall byggas. Västlänken är feltänkt från början, den löser inga  trafikbehov. Att inte bygga onödiga projekt är inte ‘handlingsförlamning’, det är istället ett bra exempel på ekonomiskt ansvarstagande med skattemedel.

Leif Blomqvist nämnde bara trängselskatten i förbigående, men utan Västlänken faller alla motiv för att införa trängselskatt. Vägvalet skriver:

Den nya skatten slår godtyckligt mot alla som råkar bo och arbeta på ‘fel’ ställe  och kan  innebära en skattehöjning som motsvarar flera kronor i kommunal utdebitering. Som regionråd borde Leif Blomqvist hitta finansieringslösningar som är rättvisa inom hela regionen.

Fast det faller förstås på att regionen inte har några pengar till detta. Regionförstoringen är alltså till stora delar ofinansierad enligt dagens skattesystem. Enligt liggande förslag ska bilisterna betala den, trots att de kör på ett redan betalat vägnät. Är det logiskt?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet