Inlägg märkta ‘samhällsekonomisk olönsam’

GP – Nyhus: Trängselskatten är bra

onsdag, 29 februari, 2012

Idag kan du chatta på GP med Johan Nyhus (S). Han tar över posten som kommunalråd och ordförande i trafiknämnden från Owe Nilsson som avvecklar flera av sina politiska uppdrag. Johan Nyhus tycker att trängselskatten är bra.

Han säger:

”Det är ett bra sätt att minska trängseln i biltrafiken, minska miljöstörningarna och finansiera en del av Västsvenska paketet.  Det är bättre med trängselskatt än höjd kommunalskatt.”

Tydligen har det totalt undgått Johan Nyhus att Riksrevisionen kommit med en rapport som kritiserar att det Västsvenska paketet är forcerat, medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt, trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod och Västlänken är samhällsekonomisk olönsam. Läs Vägvalets tidigare debattartikel om kritiken här.

Nyhus fortsätter:

”För de flesta blir inte merkostnaden så stor. ”

”Jag tycker mig se att acceptansen ökar, kritiken avtar.”

Tyvärr verkar Johan Nyhus ha tappat verklighetsförankringen någonstans på vägen. Det är svårt att förstå hans påstående som verkar sakna belägg att merkostnaden inte blir så stor för de flesta.

Att det undgått Nyhus  information om att trängselskatten är orättvis och blir en stor merkostnad för många är nedslående. Detta från en socialdemokratisk partirepresentant som borde värna för jämlikhet och rättvisa. Vid en jämförelse mellan olika inkomstlägen framgår att låginkomsttagaren som kör bil är den största förloraren. Som mest kan denne råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Vi uppmanar därför Johan Nyhus och hans partikamrater att räkna vad kostnaden blir på www.räknautträngselskatten.se. Framför allt bör de se på följande tabell.

Johan Nyhus säger också att acceptansen ökar och att kritiken avtar. Vägvalet har sedan broschyren om Västsvenska Paketet skickats ut till hushållen fått en hel del reaktioner från allmänheten som undrar vad det är som händer och varför informationen är vinklad. När man ser på insändare i GP så går det knappt en dag utan att det framförs kritik.

Vidare säger Nyhus:

”Kritiken kommer att tystna. Man kan jämföra med Stockholm där kritiken var massiv men en majoritet sade ja i en folkomröstning. Nu är nästan alla väldigt positiva till trängselskatten.”

Man kan låta kritiken tystna och man kan tysta kritiken. Ja, Stockholm fick rösta! Det fick inte göteborgarna trots 28 000 namnunderskrifter som överlämnades till Göteborgs kommunfullmäktige med krav enligt kommunallagen att genomföra en folkomröstning. Bl.a. Nyhus egna parti valde att rösta ned folkomröstningen, en folkomröstning som (S) dessutom faktiskt hade lovat i en valrörelse. Läs om folkomröstningen här.

Vi hade nog förväntat oss lite mer förståelse, kunskap och närmare kontakt med verkligheten från ett tillträdande kommunalråd.

Läs hela artikeln i GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet