Inlägg märkta ‘rödgröna’

Miljöpartiet är en garant för färre p-platser

torsdag, 18 januari, 2018

I går publicerade gp.se en replik från Vägvalet på miljöpartisten Henrik Muncks tidigare debattartikel (som i sin tur var en replik på moderaten Axel Josefsons debattartikel).

Munck hävdade att Josefson stod för ”rena lögner” i trafikdebatten i Göteborg. I nästa ögonblick konstaterade samme Munck att ”Sanningen är att Göteborgs city är mycket tillgängligt med bil”. Ett uttalande som nog flertalet bilister i och kring Göteborg inte håller med om numera, efter att Miljöpartiet medverkat till att skapa köer med hjälp av avstängda och avsmalnade gator (en verksamhet som för övrigt kommunalrådet Ulf Kamne (MP) hotade göteborgarna med två dagar före jul att den skulle intensifieras under kommande år).

Henrik Munck (MP) pekar på tomma parkeringsplatser på Heden som bevis för att det finns tillräckligt med p-platser i Göteborg. Sanningen är ju att under MP-styret har p-avgifterna höjts där med flera hundra procent. Förr kunde man också stå gratis där nattetid och på söndagar.

Den rödgröna minoriteten (ofta med hjälp av Alliansen) har alltså höjt P-avgifterna så mycket att stadens invånare och besökare inte längre anser sig ha råd med att parkera i centrum. På detta sätt kan alltså Miljöpartiet ”bevisa” att tomma P-platser inte behövs längre och att man därför kan ta bort ännu fler. Så där kan man hålla på när det inte finns en fungerande marknad och kommunen styr över tillgången och prissättningen.

Munck menar vidare att det vore bättre om boendeparkeringarna i stället flyttade in i parkeringshus. Bättre för vem? Inte för medborgarna i alla fall, vilka kommer att tvingas betala minst dubbelt – kanske tredubbelt – så hög månadstaxa.

En sak kan man lita på: Så länge Miljöpartiet styr staden lär antalet parkeringsplatser fortsätta minska.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

839 ”förlorade” miljoner och 20 nya dricksvattenkranar

onsdag, 26 april, 2017

Den stora frågan på senaste kommunfullmäktige var när stadens bokslut behandlades. Tom Heyman från Vägvalet efterlyste då redovisning för kommuncentrala poster på totalt 839 miljoner, budgeterade medel som det inte redovisats vad pengarna använts till. Det kom inga svar och inga frågor ställdes. Inte heller media har uppmärksammat de oredovisade pengarna.  Vad är viktigast för göteborgarna? Beslutet om 20 vattenkranar, som GP skrev om, eller 839 miljoner kronor som inte längre finns?

För oss är bokslutet ett mer angeläget ärende än hantering av 20 kranar/dricksvattenfontäner. Det gäller att lägga krutet och kritiken på rätt fråga. Media valde att rapportera debatten om vattenposterna. Vägvalet valde att ställa sig bakom de rödgrönas förslag om att godkänna dem samt att befintliga dricksvattenfontäner rustas upp. Anledningen till det var inte primärt sakfrågan om vattenkranar eller inte utan att frågan borde hanterats i facknämnden och inte av kommunfullmäktige. Dricksvattenkranarna kommer att finnas spridda i flera stadsdelar i Göteborg och kommer göteborgarna till nytta.

Men det gäller att ha fullt klart för sig hur allt gick till. Från början var det ett stort projekt med, på sikt, flera hundratals vattenposter. Det blev en oenig styrelse i nämnden och dessutom reserverade sig verkschefen i protokollet – något som nästan aldrig förekommer. Frågan lyftes till kommunfullmäktige efter att ärendet återremitterades med stöd från Vägvalet till nämnden. Nu krymptes projektets omfattning till några få, det vill säga 20 till antalet. Kostnaden är försumbar – den motsvarar en och en halv hundradels promille av Göteborgs stads årliga budget på 30 miljarder kronor – och kan hanteras inom nämnden. Inga extra skattepengar behövs.  Kretslopps- och Vattennämnden är en stor nämnd, tekniskt mycket avancerad, den investerar mångmiljonbelopp varje år i verksamheten.

Skall Vägvalet i fullmäktige gå in och detaljreglera deras verksamhet på nivån att dom inte får montera 20 vattenposter? Det var vad den frågan gällde och det hade varit ett orimligt beslut från Vägvalet att gå in och detaljstyra. Ärendet skulle ifrån början aldrig hanterats i kommunfullmäktige.

Catarina Pettersson
Vägvalet

Idag fyller Vägvalet 7 år!

måndag, 20 februari, 2017

Och det firar vi förstås på sedvanligt sätt genom att bjuda på gratistårta till alla sympatisörer och meningsmotståndare.

Vägvalet sjuFärgen på årets tårta ska inte ses som någon vänstervridning av Vägvalets politik, utan vi står som tidigare fria från alla bindningar till nationella partiers tvångströjor och formar ståndpunkterna efter det som vi är övertygade är bäst för göteborgarna. Ibland innebär det vi röstar med de borgerliga, och ibland med de rödgröna.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Catarina Pettersson
Vägvalet

Ny struktur för kommunikation

onsdag, 19 mars, 2014

Insynen i Göteborg Stad måste förbättras och bli bättre än vad den är idag. Ett sätt att uppnå detta är att kommunikationen mellan kommunen och medborgarna blir bättre.

Vi har i GP kunnat följa en artikelserie om hur förvaltningar och bolag i staden har använt mer än 36 miljoner till PR-tjänster trots att det finns en central funktion för kommunikation. Det blir inte bättre av att många inköp gjorts utanför upphandlingsreglerna. Trots att man har 214 kommunikatörer till sitt förfogande finns det en fastkilad kultur i väggarna att man som bolag eller förvaltning kan göra som man vill. Informationspolicyn är klar och tydlig om att kontakterna med massmedia ska präglas av största möjliga öppenhet. Trots detta väljer flera bolag och förvaltningar PR-byråer för att paketera sin information.

Som medborgare ska det även vara enkelt att få information av kommunen. Det är en del av offentlighetsprincipen som genomsyrar öppenheten mot invånarna i en kommun. Är det då lätt att få information och kan vi lita på den? Vi tror att detta förtroende är väldigt lågt. Det är uppenbart att det saknas en värdegrund att stå på och rättesnöret är att göra som privata företag. Detta beteende måste brytas omedelbart. Och det sker genom ett kraftfullt ledarskap som idag saknas hos den rödgröna majoriteten.

Vi anser att färre bolag bidrar till att insynen i stadens verksamhet blir enklare för medborgaren. Då kan även stadens riktlinjer införlivas i hela organisationen fullt ut. Kulturen måste helt enkelt bli en annan än den som finns idag. Vi anser även att samordning av kompetenser inom staden bidrar till att inte mer pengar flyter ut.

Vi är väldigt nyfikna på hur kommunen ska få ordning på detta slarv och därför har Vägvalet lämnat en interpellation i frågan som vi får svar på imorrn.

Läs interpellationen här.

Theo Papaioannou
Catarina Pettersson
Vägvalet

Även miljöpolitik kräver förankring hos medborgarna

onsdag, 18 december, 2013

De rödgröna skrev i GP den 6 december att miljöpolitik kräver vilja och verkstad. Vi skulle nog vilja påstå att det som krävs är förankring hos medborgarna. Att driva en miljöpolitik som endast de rödgröna politikerna själva verkar stödja är inte rätt väg att gå. Det finns en risk att medborgarna tappar förtroendet även för denna fråga. Det vore inte bra.

Miljöprogrammet har varit föremål för tidigare debatt. Och det är nog inte så konstigt. Sättet som det är framtaget på liknar inget annat. Programmet består av ett brett innehåll som gör det svårt att greppa, då det verkar varit en ”brainstorming” som mynnat ut i alla möjliga förslag, över 200 punkter. Många förslag har varken kostnadsbedömts, utretts och faller inte inom kommunens uppdrag. Här finns idéer från fjärilsparker till transportplaner.

Enligt kommunallagen 2 kap 1§ får kommunen själva sköta saker av allmänt intresse som inte handhas av någon annan. Det innebär att kommunen inte ska hantera frågor som berör t.ex. staten. Eller sådant som den enskilde medborgaren själv skall hantera och som inte är av allmänt intresse t.ex. krav på skärpt byggnorm.

När miljöprogrammet hanterades i Trafiknämnden tillstyrktes eller avstyrktes varje åtgärd var för sig och kostnadsanalysen bestod av en bedömning i form av t.ex. miljoner kr, tiotals miljoner kr och hundratals miljoner kr. Ett förslag om automatbana bedömdes ha en kostnad i runda slängar av miljarder kr. Med andra ord fanns inga riktiga siffror utan bara en rejäl höftning utan grund.

Vägvalet valde i kommunfullmäktige att avslå flera punkter som inte innefattades av den kommunala kompetensen och som saknade kostnadsanalys. Du kan lyssna på debatten här.

Men vi godkände också cirka 100 punkter som vi anser är bra för en stad att arbeta mot, t.ex. ett program för bostadsnära parker. För vi anser att klimatutsläppen ska minska men i proportion till vad Göteborg kan åstadkomma. Och genom att alternativ ges till medborgarna så att de kan bidra istället för att straffas som i fallet med trängselskatt.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

GP: Volvo PV kritiserar kommunledningen (som är helt oförstående)

tisdag, 1 oktober, 2013

I dagens GP tar Volvo bladet från munnen och lämnar konstruktiv kritik gällande inställningen till bilen i Göteborg.

Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör på Volvo Cars säger:

”Vi kände att vi måste markera.”

Upprinnelsen till kritiken är följande, enligt Eriksson i en debattartikel i GP:

”I dag presenterar Bil Sweden och Demoskop en bred undersökning om Göteborgarnas inställning till bilen. Den visar att en övervägande majoritet ser bilen som en förutsättning för ett flexibelt liv och för att få ihop livspusslet.

Men när Göteborgs kommun i förra veckan invigde sitt nya representationskontor i EU:s Bryssel delade kommunledningen ut en broschyr som deklarerade att ”mobility management” för Göteborgs stad handlar om att få invånarna att lämna bilen hemma.”

Som svar på denna kritik säger Anneli Hulthén (S):

”Eriksson var inte ens med i Bryssel när vi invigde det nya kontoret i Bryssel. Hon har fått fel bild av vad som hände där. Den broschyr Eriksson hänvisar till var en gammal broschyr bland många andra mer aktuella.”

Jonas Ransgård (M) delar Hulthéns uppfattning och svarar så här på kritiken:

”Vi är naturligtvis positiva till fordonsindustrin, den betyder mycket för Göteborg. Det fanns ingen bilfientlighet när vi invigde kontoret i Bryssel.”

Och enligt Ransgård har Alliansen och den rödgröna majoriteten olika syn på parkeringspolitiken medan det inte skiljer mycket när det gäller trafikpolitiken i stort.

Bilfientligheten är stor i Göteborg. Det är bara att läsa trafikstrategin som tagits fram. Det finns ingen som helst tillstymmelse till att se bilen som en del av lösningen. Bilen ses som ett problem och när man pratar om Volvo, vill flera ledande politiker endast prata om busstillverkningen och AB Volvo. Därför är det bra att industrin säger ifrån och det borde de ha gjort för länge sedan. Men det är också uppenbart att varken Hulthén eller Ransgård är speciellt lyhörda för kritiken vilket självklart är bekymmersamt. Oppositionen och majoriteten sitter i samma båt och slår ifrån sig kritiken med årorna. Men frågan är om de vet vart de ska ro?

Vidare säger Ransgård:

”Tågtrafiken är basen för regionförstoringen, säger Ransgård. Men vi vill inte minska biltrafiken i regionen, vi vill bara att ökningen skall tas om hand av kollektivtrafiken.”

Är det någon som förstår detta yttrande? Enligt senaste rapport har biltrafiken minskat sedan 2006 och man missar därmed intäktsmålen med trängselskatten. Läs mer här.

Återigen, ställs vi inför frågan som legat över Göteborg sedan Vägvalet grundades: Är det så här vi bygger en stad? På åsikter som inte stämmer överens med verkligheten? Är det så här vi lockar till oss företagare? Eller skapar en attraktiv stad för barnfamiljer och andra som vill bosätta sig i Göteborg?

Det är många obesvarade frågor och det är dags att kommunledningen tar sitt ansvar och skapar en atmosfär där man lyssnar och tar till sig kritik från boende, aktörer, företag och andra i Göteborg.

Just nu känns det som förtroendeklyftan som vi ska minska istället ökar.

Rekommenderar även att ni läser Kenny Genborgs blogginlägg här ”Volvo PV har fått nog av miner bakom ryggen”

Theo Papaioannou
Vägvalet

PM: Vägvalet tillför 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014

måndag, 17 juni, 2013

Granskningskommissionen tionde råd var att inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet. Vägvalet väljer att tillföra de 1,5 miljoner kronor som krävs för detta ändamål redan i stadens budget för 2014.

För att komma tillrätta med de problem som uppdagats krävs drastiska åtgärder och en attitydförändring hos de styrande. Vi kräver att den rödgröna majoriteten ska ta granskningskommissionens kritik på största allvar och verkligen göra något åt de problem som pekats ut. Vi kommer inte att tillåta att detta förblir en rapport som alla andra där inget görs. Därför väljer vi att tillföra de medel som granskningskommissionens efterlyser med omedelbar verkan.

Läs Vägvalets budget här.

Läs granskningskommissionens rapport här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Idag: GP chat med Vägvalets Theo Papaioannou

tisdag, 7 maj, 2013

Idag kl. 11.00 kan man chatta med Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, på GP:s chatt med anledning ar de rödgrönas nej till folkomröstning.

Läs tidigare chatt med Anna Johansson (S) här.

Tidigare artiklar:

Läs även våra tidigare blogginlägg

Läs hela chatten här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Varför krångla till en folkomröstning?

tisdag, 2 april, 2013

GT har nu genomfört den största namninsamlingen hittills enligt den nya lagen om förstärkt folkinitiativ. Och nu startar problematiseringarna från många olika håll.

Vi skrev tidigare om Jonas Ransgårds (M) velande om hur en fråga skulle se ut för att han inte ska misstolka resultatet. Det blir ett löjligt påstående då alliansen och de rödgröna misstolkat medborgarnas åsikt i frågan alltsedan 2010. Men då var det inget snack om att problematisera frågan.

Ulf Bjereld, S-märkt statsvetare, är inne på samma veliga resonemang på sin blogg.

Till att börja med väljer Bjereld att motsätta sig den lag som finns.

”Jag tillhör också dem som är skeptisk till kommunala folkomröstningar överhuvudtaget. Kommunala folkomröstningar tenderar att gynna engagerade minoriteter på den tysta majoritetens bekostnad. Jag föredrar den representativa demokratin där folkviljan förverkligas genom allmänna val och med möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande genom valsedeln.”

Är det ok att vara skeptisk till lagen om det allmänna valet likaså? Här är en stor skillnad mellan mig och Bjereld: jag ser ingen skillnad på det ena eller det andra. Man kan föredra att allt borde vara gratis men inte desto mindre är det enligt lagen fel att stjäla. Men Bjereld kan ju försöka med liknande argument om sin skepticism hos polisen.

Med begreppet ”den tysta majoriteten” förstår jag inte riktigt vad Bjereld insinuerar, då det är väldokumenterat att det finns en stor opinion emot trängselskatten. På samma sätt kan man ju diskutera varför t.ex. MP med endast nio mandat i Göteborg ska få makt då de utgör en minoritet.

Ansvarsutkrävande? Menar Bjereld då som den rödgröna majoriteten krävs på ansvar gällande mutor, utvecklingsfonder, rostiga spårvagnar, GoBiGas m.m.? Ledsen, men det verkar som att lagen om förstärkt folkinitiativ är verktyget som faktiskt kräver ansvar av politiker som tagit felaktiga beslut.

Han fortsätter med sin egna tolkning:

”Ett av de framförda förslagen är att väljarna helt enkelt skulle få ta ställning till förslaget ja eller nej till trängselskatt. Det tror jag inte är realistiskt. Ett ja i folkomröstningen skulle visserligen vara enkelt att tolka – då fortsätter trängselskatten precis som nu.”

”Men vad skulle ett nej betyda? Här finns det en mängd olika tolkningar av resultatet. Vill väljarna att Västsvenska paketet minskas med den andel som trängselskatten var tänkt att finansiera? Vill väljarna att Västsvenska paketet i stället finansieras genom skattehöjningar? Vill väljarna att genomförandet av Västsvenska paketet skjuts upp och att Göteborg och kranskommunerna tar nya kontakter med regeringen för att få ytterligare medel nu när trängselskatten inte längre är ett alternativ? Om inte tolkningen av ett nej reds ut i förväg väntar politiskt kaos och avsevärd försening och fördyring av Västsvenska paketet.”

Utan att blinka förkastar Bjereld frågan med ett ja eller nej till trängselskatt. En formulering som initiativet är startat med. Ett ja är enkelt att tolka, men om det blir ett nej då kan det bli ett politiskt kaos. Om de etablerade partierna hade frågat i tid så hade vi inte haft denna diskussion i efterhand. Att det Västsvenska paketet skulle fördyras stämmer ju inte då detta endast gäller om vi faktiskt ska genomföra paketet enligt den utformning som gäller idag. Men om trängselskatt som finansiering faller, ja då är det väl lika enkelt som när plånboken är tom och då får man fundera på vad som ska göras istället.

Sedan när blev tolkningen om hur det Västsvenska paketet ska hanteras medborgarnas problem? Medborgarna fick ju inga konsekvensbeskrivningar eller förklaringar 2010. Varför skulle det vara så viktigt nu? Jo, för de etablerade partierna vet att sannolikheten att de förlorar en folkomröstning om trängselskatten är stor. Då väljer de att problematisera och fördumma medborgarna genom att slänga på dem en stor säck fylld med dåligt samvete istället för att ta sitt egna ansvar. Ett eget ansvar som bottnar i dålig förankring av deras beslut till medborgarna.

Det dåliga samvetet är även något ledarskribenten Fredrik Tenfält på GP också väljer att anspela på:

”Mitt i allt detta kan jag inte låta bli att tycka synd om Göteborgs politiker. De känns väldigt ensamma. Frågan om det västsvenska paketet och Västlänken är ju faktiskt inte en fråga för bara Göteborg. Begäran till regeringen kommer från den västsvenska regionen. Alla kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund står bakom uppgörelsen. Även region Halland har intressen i frågan.”

Det Västsvenska paketet är allas angelägenhet och göteborgarna måste bära med sig detta i sitt samvete i en eventuell folkomröstning. Tröttsam retorik från någon som inte har så mycket mer att komma med. Snart är väl det Västsvenska paketet en global fråga som kommer att hjälpa länder i södra Europa ur sina kriser. Jag hade nog förväntat mig lite mer från en liberal ledare som ändå står för valfrihet i många andra frågor.

Bjereld fortsätter sina spekulationer:

”Jag har också svårt att se den politiska realismen att i detta skede – som till exempel Vägvalet vill – avsevärt banta det Västsvenska paketet. Det finns ett överväldigande politiskt stöd hos flertalet av partierna att paketet skall genomföras i befintligt skick. Dessutom: tåg är inköpta, pendeltrafiken förtätad, busshållplatser och bussfiler byggda, p-platser runt stan är redan klara eller håller på att byggas.”

Som statsvetare missar ju Bjereld det mest fundamentala i en demokrati. Det måste finnas ett stöd hos väljarna för det som politikerna vill genomföra. Vägvalets intåg är en signal som många blundar för men en realitet att medborgarna inte är nöjda med alliansens och de rödgrönas hantering av frågan. Varför skulle det inte gå att banta paketet? Återigen ren spekulation fån Bjereld. Vägvalet har lämnat ett förslag på hur detta skulle kunna gå till, utan skattehöjning! Bjereld har också dålig koll på vad som ingår och inte ingår i paketet. T.ex. så är tåginköp något som regionen står för själva, likaså drift.

Bjerelds uppfattning är rakt igenom att det Västsvenska paketet ska genomföras och att det är det enda alternativet. Därför kanske det inte är så konstigt att han endast ser en skattehöjning framöver:

”Det enda realistiska alternativet blir därför att ett eventuellt nej till trängselskatt kompenseras med skattefinansiering på annat sätt, främst genom höjd kommunalskatt i Göteborg.”

Var någonstans var den diskussionen innan valet 2010? Nej, det är fullt möjligt att göra om paketet oavsett vad statsvetare, ledare, politiker, lobbyister m.fl. påstår. Det är det som är demokrati. Beslut kan påverkas. Den som värjer sig mot folkomröstningar och folkets vilja är endast intresserad av den egna agendan.

Spekulationerna härjar fritt om vad som går och inte går. Är det så svårt att låta medborgaren avgöra. Lägg ned klapp-på-huvudet-politiken och låt folk själva få bestämma. Sedan får politiken anpassa sig därefter. Det borde väl ändå en statsvetare inse i en demokrati?

Eller som Bruno Kaufmann, statsvetare, säger till GT:

”Ha respekt för processen, för grundlagen och för alla som tagit möjligheten att säga sin mening!”

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lär av Västerbotten!

fredag, 1 mars, 2013

Idag skriver statsvetaren Bruno Kaufmann i Västerbotts-kuriren om folkinitiativet som utvecklas i Västerbotten.

Han skriver:

”Det händer det saker i Västerbotten som har med framtidens demokrati att göra. Det bådar gott. Folkinitiativ och folkomröstningar kan göra den representativa demokratin mera representativ, nya kontaktytor mellan väljare och valda skapas.”

”I september är drygt 200 000 västerbottningar inbjudna att ta ställning till folkinitiativet ’sjukvård för alla’, som har sitt ursprung i upprördheten i inlandet över landstingets ekonomiskt begrundade strukturförändringar. För första gången i svensk historia blir det därmed en folkomröstning på länsnivå. Därmed får Västerbotten en unik möjlighet att visa upp sig som en region där medborgardialog och folkstyret tas på allvar.”

Övriga partier i Göteborgs kommunfullmäktige borde titta på utvecklingen i Västerbotten där man insett att folkinitiativet börjar bli en del av den politiska vardagen. Alliansen och den rödgröna majoritet borde ta sig ur skyttegraven som de klivit ned i tillsammans och finna en väg ut till en konstruktiv dialog med medborgarna igen.

Som Kaufmann skriver:

”Inledningen bådar gott: i veckan genomfördes ett samrådsmöte mellan alla politiska partier och folkinitiativgruppen om själva frågeställningen. Efter en lång och konstruktiv debatt kom man så överens – trots att den utmanade S-MP-majoriteten enligt gällande lag hade kunnat köra över både oppositionen och initiativtagarna från Dorotea och Åsele.”

”Det är en sådan medborgarvänlig attityd och samarbetsanda när det gäller beslutsprocessen som nu krävs för att kunna förverkliga den reformerade grundlagen som instiftades för ett par år sedan – med stöd av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.”

S-MP-majoriteten väljer alltså att ”lyssna” på medborgarna. Men i Göteborg är det tvärtom samma partier som väljer att slå dövörat till. Kia Andreasson (MP) tvärvägrar en folkomröstning och Lena Malm (S) ifrågasätter den. En medborgarvänlig attityd och samarbetsanda borde vara prioritet även i Göteborg, där etablerade partier tappat kontakten med medborgarna.

Kaufmann skriver vidare:

”Som i andra länder är också vårt folkstyre på efterkälken när det gäller att tillvarata den representativa demokratins alla möjligheter. En hel del politiker – och även statsvetare för den delen – påstår ibland att en representativ demokrati är samma sak som en indirekt demokrati, där vi medborgare endast får delegera vår rösträtt i sakfrågor till valda församlingar.”

”Men verkligheten ser annorlunda ut: Sedan genombrottet för snart hundra år sedan har den allmänna rösträtten förstärkts stegvis med bland annat sänkningar av rösträttsåldern, utvidgning till flera befolkningsgrupper och möjligheter till förstärkta personval, folkinitiativ och bindande folkomröstningar.”

”Utvecklingen motsvarar uppfattningen om vad en modern representativ demokrati enligt både Sveriges och EU:s grundlagar går ut på. Nämligen att säkerställa de individuella mänskliga rättigheterna, möjliggöra en delegering av (alltid begränsade) beslutsrättigheter till valda församlingar samt – sist men inte minst – kunna delta aktivt i den politiska processen genom direktdemokratiska verktyg.”

Det är dags att träda in i ett nytt modernt tänk kring vad demokrati innebär och hur vi involverar medborgaren i besluten. Politiker måste sluta att se medborgaren som ett nödvändigt ont och börja prata med dem. Under hela mandatperioden!

Jag avslutar med Kaufmanns formulering:

”Den största utmaningen för vår representativa demokrati är inte att fler och fler människor vågar ge sig in i sakpolitiken genom de nyvunna rättigheterna. Tvärtom så kan de nya kontaktytorna mellan väljare och valda som nu uppstår vitalisera både medborgarnas och politikernas engagemang för att ge sig in i upplysande och respektfulla debatter och dialoger med varandra.”

Theo Papaioannou
Vägvalet