Inlägg märkta ‘peter hjörne’

Tack för ingenting

söndag, 20 september, 2015

I dagens GP skriver Peter Hjörne ett märkligt tacktal – och hyllning – till den avgående kommunstyrelseordföranden Anneli Hulthén. Hjörne skriver: ”Oaktat politiska åsiktsskillnader är Anneli Hulthén värd göteborgarnas tack för sitt hängivna arbete, sitt engagemang, sin hederlighet och sin kärlek till Göteborg.

Fan tro’t.

Jag tillhör dem som tycker det är viktigt med att hålla en viss linje i det man gör och att ge beröm åt de som förtjänar det. Ur båda dessa synvinklar misslyckas Peter Hjörne.

Normalläget för GP:s ledarsida är att kritisera det mesta som Socialdemokraterna företar sig. Tidningen är liberal och står därmed nära Folkpartiets åsikter. Det är därför naturligt att ta ställning mot politiker som Anneli Hulthén som t.ex. inte vill inför Lagen Om Valfrihet (LOV) inom äldrevården.

Nu, när Hulthén aviserat sin avgång, sällar sig Hjörne istället till de som hyllar hennes gärningar. Nu är den kritik som hon fått utstå genom åren – den om ”bristande ledarskap” och att hon ”inte lyssnade till göteborgarna och folkviljan” och den omständighet att hennes impopulära beslut fått henne att ”utstå hot, hat och kränkningar” – nu är allt detta plötsligt någon annans verk, och – som grädde på moset – beskylls de som kritiserat henne för att vara av samma skrot och korn som Donald Trump, Jimmie Åkesson och Jeremy Corbyn (Labours nye partiledare i Storbritanninen).

När Hjörne skriver att ”Göteborgarna är stadens främsta tillgång”, så har det tyvärr inte synts något av detta i Hulthéns gärning. Hon har snarare varit besvärad över att tvingas ta del av den delen av befolkningen, ibland bevisligen en majoritet, som inte tycker som hon.

Så vad är det då egentligen vi ska tacka Anneli Hulthén för, enligt Hjörne? Själv lyfter han fram att kommunrankingen för företagsklimaten sjunkit med nära hundra platser, bostadsbyggandet har inte nått uppsatta mål, segregationen har ökat, raset i skolresultaten och äldreomsorgen visar på stora brister. Tack, tack.

Detta är till stora delar en kommuns kärnverksamhet. Hulthén står alltså för ett mycket stort misslyckande i sin politiska gärning.

Till ovanstående kan vi lägga till bristen på studentbostäder, den omvittnade gängkriminaliteten och alla skottlossningar, Hulthéns fäbless att lägga stora summor på prestigeprojekt som Alfons Åberg-huset samtidigt som kärnverksamheten lider brist på resurser, samt att hennes ledarstil i övrigt lämnat mycket att önska när det gäller hur hon hela tiden frånsäger sig ansvaret för alla dessa misslyckanden.

Vad gäller skyttegravskriget om det Västsvenska paketet, Västlänken och trängselskatten, så klär Hjörne på Hulthén offerkoftan när han menar att hon hade fått utstå kritik oavsett hur hon hade agerat. Men koftan passar inte. Det är Anneli Hulthén som svikit vallöften och valt att gå emot 57 % av göteborgarna, ingen annan. Det finns ingen anledning att tro att svekdebatten hade fått någon styrka, inte ens inom det Socialdemokratiska partiet, om Hulthén till sist – när hon insett att hon inte ens hade med sig sina egna väljare i dessa frågor – hade accepterat nederlaget och storsint förklarat sig besegrad.

Men det klarar bara stora politiker. Tack för ingenting.

Håkan Andersson
Vägvalet

Att krångla till frågeställningen underlättar inte

måndag, 29 april, 2013

I gårdagens GP skrev Peter Hjörne på ledarsidan om situationen för det Västsvenska paketet, efter moderaternas klartecken till en folkomröstning. Han skriver bland annat: ”Beslutar man att genomföra folkomröstningen och det blir ett nej till trängselskatten så får det stora konsekvenser för hela Västsvenska paketet och dess finansiering. Säger man nej till folkomröstning så kan man räkna med folklig ilska och misstro, åtminstone från alla dem som skrivit på GT:s upprop.

Slutsatsen är ungefär att politikerna sitter i en rävsax, vilket inte är svårt att hålla med om. Vem som bär ansvaret för att ha placerat ut rävsaxen i skogen kan man förstås diskutera. Hade de övriga partierna skött frågan på ett annorlunda, mera genomtänkt sätt, hade gissningsvis läget varit ett helt annat.

Vidare uttrycker Hjörne farhågor för hur man ska klara det komplexa och enorma bygget av Västlänken, när ”den skadligt långsamma ombyggnaden av Övre Husargatan” drar ut på tiden. ”Kan man inte genomföra det relativt begränsade projektet effektivt, hur skall man då klara Västlänken som är så enormt mycket större och mer komplext?

På slutet förirrar sig dock Hjörne ut på sank mark när han resonerar om vilka frågor en folkomröstning kan komma att handla om:

Och hur ställer man frågorna? 

* Säger du nej till trängselskatt under förutsättning att Västsvenska paketet kan finansieras på annat sätt?

* Säger du ja till trängselskatten om det är enda sättet att finansiera Västsvenska paketet?

* Säger du nej till trängselskatt även om ditt nej fäller Västsvenska paketet?

För det första är det en helt felaktig frågeställning att ha med ”Säger du ja”/”Säger du nej” i frågorna. En folkomröstning bör formuleras med en enkel fråga som inte är vinklad åt något håll, som exempelvis: ”Anser du att…” eller ”Vill du att…”.

Hjörnes förslag ovan är inte neutrala och dessutom öppna för svårbegripliga tolkningar.

Fråga ett: Vem avgör, efter en folkomröstning, om det ”Västsvenska paketet kan finansieras på annat sätt” eller inte? De politiker som nu i tre år hårdnackat försvarat paketet in i minsta detalj har ju redan klart deklarerat att de inte är intresserade av någon annan finansiering. Hur benägna skulle de vara att hitta andra finansieringskällor även om det skulle bli ett klar majoritet för denna frågeställning? Gissningsvis skulle de vara helt ointresserade.

Fråga två: Egentligen samma argument. Hur vet väljarna på förhand att trängselskatten är ”det är enda sättet att finansiera Västsvenska paketet”? Det är ju en förhandlingsfråga. Dessutom kan man argumentera för att frågan är helt fel ställd. Vi vet redan idag att en höjning av kommunal- och/eller regionskatten är ett fullt möjligt alternativ. Det är bara den politiska viljan som sätter stopp.

Fråga tre: Frågan är så vinklad den kan bli. Väljarna hotas med att rösta för trängselskatt, annars kan det sluta illa. Och återigen, vem ska avgöra om det Västsvenska paketet faller vid ett Nej eller inte?

Det finns egentligen bara en väg ur det här: Det är att ta den fråga som folk skrivit på för. ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014”. Om det därefter blir ett Nej till trängselskatt blir det upp till valda politiker att förhandla fram ny finansiering, eller alternativt ett nytt (kanske nedbantat) paket. Hur en sådan förhandling skulle sluta är förstås omöjlig att veta idag. Att det skulle vara så komplicerat som en del gör gällande i debatten, tjänar förstås ett syfte, nämligen det att få väljarna att inte rösta Nej till trängselskatt.

Folkomröstningen, om den blir av, gäller trängselskatten och inget annat. Om den röstas bort av väljarna blir förhandlingsläget plötsligt ett helt annat över en natt. En faktor försvinner ur alla ställningstaganden och man kan i stället fokusera på de som är kvar (finansiering, prioritera det som är viktigast etc.).

Den mest inbitne motståndaren till Västlänken eller Marieholmstunneln får riskera att de ändå byggs till slut, oavsett om det blir Ja eller Nej till trängselskatt i folkomröstningen.

Läs hela Hjörnes ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Vägvalet svarar Peter Hjörne

lördag, 20 oktober, 2012

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som klargör partiets inställning till de frågor som Peter Hjörne tog upp i sin krönika för några veckor sedan.

I torsdag kom svaret från de rödgröna partierna och Trafikkontoret. Och i går kom den borgerliga alliansen med sina svar.

Vägvalet kommenterar nu både Hjörnes frågeställningar och de övriga partierna svar:

När de de rödgröna och alliansen besvarar Peter Hjörnes frågor tävlar de plötsligt om vem som är minst bilfientlig. Men faktum är att blocken tillsammans bestämt kursen. Det skedde när de gemensamt tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. De rödgrönas mål är tydligt: bilismen ska motarbetas. Om alliansen känner sig lurade i denna uppgörelse, borde de med omedelbar verkan avbryta.

De rödgröna vill påskina att de är för en viss typ av bilism men det stämmer mycket dåligt när man tittar i trafikstrategin. Bilen ska bort helt och hållet. Alliansens bild av sig själva som de försöker förmedla i sin debattartikel är att de inte alls är lika bilfientliga som de rödgröna. Det är möjligt att det stämmer, men egentligen är det svårt att se några större skillnader i de båda blockens agerande när det kommer till hur man röstar i nämnder, bolag och kommunfullmäktige. De borgerliga röstade nej till den senaste höjningen av p-avgifterna i centrala Göteborg, men i samma veva satt moderaternas representant och röstade för höjningen av parkeringstaxan på t.ex. Heden.

Vägvalet är faktiskt de enda som sagt ifrån och gjort detta aktivt och konsekvent. Vi var enda partiet som yrkade avslag på åtgärderna som Hjörne nämner (stråken för Södra Vägen, Allén och Linné). Med votering och reservation! Alliansen röstade ja, bakbundna av den tidigare uppgörelsen.

Alliansen har stött ombyggnaden till bussfiler på gator som Övre Husargatan och Odinsgatan, vilket i praktiken skapat de köer som Peter Hjörne ifrågasatte det vettiga med. Alliansens stöd till detta verkar bara bero på att åtgärderna ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Igen, Hjörne, vi har tänkt och agerat!

söndag, 7 oktober, 2012

Förra veckan läste jag i GP Peter Hjörnes andra lite mer ifrågasättande krönika om utvecklingen av politiken i Göteborg.

Idag läser jag hans krönika ”Om svar anhålles – igen!”. Förra veckan ställde jag frågan om Peter Hjörne lyssnat och nu när han ändå har vaknat, vad är hans nästa steg? Idag får vi ta del av Hjörnes nästa steg. Det är dags att även övriga företrädare svarar på hans frågor om bilfientligheten i staden!

Det blir lite tröttsamt i längden om bara Vägvalet gör det.

Här kommer svaren jag lämnade förra veckan – igen!

Hjörne skriver bl.a.:

”Aldrig någonsin under mina nära tjugo år som krönikör i GP har jag mött ett så starkt och positivt gensvar som när jag förra söndagen skrev om bilfientligheten i Göteborg. Det är helt uppenbart att väldigt många människor är frustrerade och förbannade och känner sig överkörda av politiker och trafikplanerare.”

Detta uppvaknande är ju fantastiskt. Men faktum är att många har känt sig överkörda alltsedan sedan beslutet om trängselskatten togs den 28 januari 2010. Ett beslut som även togs av Folkpartiet och dess Allianskompisar som GP så gärna värnar om. Människor har varit frustrerande sedan 2010 men det är först nu som det fått ett större genomslag. GP har sedan dess haft en ganska flat inställning och Hjörne skrev tidigare att nu kan man inte vänta längre, alla satsningar är viktiga för Göteborgs framtid. Satsningar i Göteborg tycker nog de flesta är välkommet men till vilket pris och framför allt till vilken nytta för göteborgaren? Något Vägvalet har debatterat alltsedan vi bildades.

Hjörne ställer följande frågor:

”Så hur tänkte och tänker ni som har makten över gatorna, köerna och korsningarna när ni skapade korsningen vid Nya Ullevi, kaoset vid Korsvägen, eländet vid infarterna, livsfaran vid Viktoriagatan/Vasagatan? Hur resonerar ni när ni tar bort bilfil efter bilfil utan att först erbjuda fungerande alternativ?

Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra? Hur ser ni på bilen? Lovligt villebråd eller ett av flera vettiga och nödvändiga fortskaffningsmedel. Vi är många som undrar och vill ha svar!”

Jo, vi tänkte i Vägvalet. Vi var det enda partiet som yrkade avslag på de kommunala åtgärderna, som Hjörne nämner inför trängselskatten 2013. (Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket). Med votering och reservation! Läs yrkandet här.

Och svar? Det har vi efterfrågat hur länge som helst.

Vidare skriver Hjörne:

”Man gör det alldeles för enkelt för sig om man påstår att den som försvarar bilens plats i staden inte vill värna miljön. Man kan faktiskt göra både och!”

Ja, man kan göra både och. Detta har vi länge sagt i Vägvalet. Det pågår i tysthet ett krig mot bilen som inte är befogat. Detta återfinns klart och tydligt i Trafiknämndens trafikstrategi vilket också avslogs av Vägvalet som enda parti. Med votering och reservation! Vi avslog bl.a. med anledningen av den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. Läs yrkandet här.

Så nog har vi tänkt.

Läs mera vad Vägvalet gjort och lämnat förslag om på vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

Jo då, Hjörne, vi har tänkt och agerat!

söndag, 30 september, 2012

Jag läser nu i GP Peter Hjörnes andra lite mer ifrågasättande krönika om utvecklingen av politiken i Göteborg.

Hjörne skriver bl.a.:

”Aldrig någonsin under mina nära tjugo år som krönikör i GP har jag mött ett så starkt och positivt gensvar som när jag förra söndagen skrev om bilfientligheten i Göteborg. Det är helt uppenbart att väldigt många människor är frustrerade och förbannade och känner sig överkörda av politiker och trafikplanerare.”

Detta uppvaknande är ju fantastiskt. Men faktum är att många har känt sig överkörda alltsedan sedan beslutet om trängselskatten togs den 28 januari 2010. Ett beslut som även togs av Folkpartiet och dess Allianskompisar som GP så gärna värnar om. Människor har varit frustrerande sedan 2010 men det är först nu som det fått ett större genomslag. GP har sedan dess haft en ganska flat inställning och Hjörne skrev tidigare att nu kan man inte vänta längre, alla satsningar är viktiga för Göteborgs framtid. Satsningar i Göteborg tycker nog de flesta är välkommet men till vilket pris och framför allt till vilken nytta för göteborgaren? Något Vägvalet har debatterat alltsedan vi bildades.

Hjörne ställer följande frågor:

”Så hur tänkte och tänker ni som har makten över gatorna, köerna och korsningarna när ni skapade korsningen vid Nya Ullevi, kaoset vid Korsvägen, eländet vid infarterna, livsfaran vid Viktoriagatan/Vasagatan? Hur resonerar ni när ni tar bort bilfil efter bilfil utan att först erbjuda fungerande alternativ?

Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra? Hur ser ni på bilen? Lovligt villebråd eller ett av flera vettiga och nödvändiga fortskaffningsmedel. Vi är många som undrar och vill ha svar!”

Jo, vi tänkte i Vägvalet. Vi var det enda partiet som yrkade avslag på de kommunala åtgärderna, som Hjörne nämner inför trängselskatten 2013. (Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket). Med votering och reservation! Läs yrkandet här.

Och svar? Det har vi efterfrågat hur länge som helst.

Vidare skriver Hjörne:

”Man gör det alldeles för enkelt för sig om man påstår att den som försvarar bilens plats i staden inte vill värna miljön. Man kan faktiskt göra både och!”

Ja, man kan göra både och. Detta har vi länge sagt i Vägvalet. Det pågår i tysthet ett krig mot bilen som inte är befogat. Detta återfinns klart och tydligt i Trafiknämndens trafikstrategi vilket också avslogs av Vägvalet som enda parti. Med votering och reservation! Vi avslog bl.a. med anledningen av den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. Läs yrkandet här.

Så nog har vi tänkt. Men frågan är om Peter Hjörne lyssnat? Och nu när han ändå har vaknat, vad är hans nästa steg?

Theo Papaioannou
Vägvalet