Inlägg märkta ‘parkeringsavgifter’

Miljöpartiet är en garant för färre p-platser

torsdag, 18 januari, 2018

I går publicerade gp.se en replik från Vägvalet på miljöpartisten Henrik Muncks tidigare debattartikel (som i sin tur var en replik på moderaten Axel Josefsons debattartikel).

Munck hävdade att Josefson stod för ”rena lögner” i trafikdebatten i Göteborg. I nästa ögonblick konstaterade samme Munck att ”Sanningen är att Göteborgs city är mycket tillgängligt med bil”. Ett uttalande som nog flertalet bilister i och kring Göteborg inte håller med om numera, efter att Miljöpartiet medverkat till att skapa köer med hjälp av avstängda och avsmalnade gator (en verksamhet som för övrigt kommunalrådet Ulf Kamne (MP) hotade göteborgarna med två dagar före jul att den skulle intensifieras under kommande år).

Henrik Munck (MP) pekar på tomma parkeringsplatser på Heden som bevis för att det finns tillräckligt med p-platser i Göteborg. Sanningen är ju att under MP-styret har p-avgifterna höjts där med flera hundra procent. Förr kunde man också stå gratis där nattetid och på söndagar.

Den rödgröna minoriteten (ofta med hjälp av Alliansen) har alltså höjt P-avgifterna så mycket att stadens invånare och besökare inte längre anser sig ha råd med att parkera i centrum. På detta sätt kan alltså Miljöpartiet ”bevisa” att tomma P-platser inte behövs längre och att man därför kan ta bort ännu fler. Så där kan man hålla på när det inte finns en fungerande marknad och kommunen styr över tillgången och prissättningen.

Munck menar vidare att det vore bättre om boendeparkeringarna i stället flyttade in i parkeringshus. Bättre för vem? Inte för medborgarna i alla fall, vilka kommer att tvingas betala minst dubbelt – kanske tredubbelt – så hög månadstaxa.

En sak kan man lita på: Så länge Miljöpartiet styr staden lär antalet parkeringsplatser fortsätta minska.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 4 oktober – Del 1

måndag, 7 oktober, 2013

Det mest anmärkningsvärda på detta sammanträde var att Trafiknämnden går back -11,7 miljoner kr enligt uppföljningsrapport 2. Stora delar beror på väsentliga delar till arbetet med det Västsvenska paketet. Trafikkontoret skriver att med anledning av denna negativa prognos kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag till anpassningsåtgärder. Läs uppföljningsrapporten här.

Ekonomiska konsekvenser och personalbrist börjar bli ett problem. Vid förra uppföljningsrapporten efterlyste vi en riskanalys av läget för att inte överskrida budgetramen. Nu är vi där och Vägvalet kräver nu omgående att detta genomförs. Vi vill veta vad som blir lidande i och med denna situation. Förslag om anpassningsåtgärder bör således även innehålla vad som prioriteras bort. Den rödgröna majoriteten lämnade en politisk analys vilket Vägvalet valde att inte ställa sig bakom då den saknade just det vi efterlyste.

Vidare anser vi att rapporten är ofullständig. Samtliga projekt bör särredovisas med budgeterat och upparbetat belopp, prognos för utfall och för avslutade projekt.

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Även detta påpekade Vägvalet vid förra uppföljningsrapporten borde utredas och hur man ska kompensera Trafiknämndens budget med bortfallet.

Precis som i förra rapporten saknas uppföljning av både måluppfyllelse och vissa nyckeltal. Det blir svårt som ledamot att göra en uppföljning.

Cykeltrafiken har ökat vilket är positivt med tanke på de satsningar som görs. Dock blir vi frågande till utbytet av mätutrustningen som Trafikkontoret själva påpekar innebär en viss osäkerhet i de redovisade siffrorna. Både detta och underlaget bör säkerställas så att Trafiknämnden kan förlita sig på statistiken.

Vi tycker det är bra att åtgärder av kanalmurarna är igång. Vi tycker även att det är bra med åtgärder för energieffektivisering för gatubelysningen. Läs Vägvalets yttrande i sin helhet här.

Ett andra ärende som också visar på att ekonomin i det Västsvenska paketet haltar var E45 Slakthusmotet. Trafikkontorets förslag tydliggör inte att förordade alternativet innebär att det saknas ca 160 miljoner kr för beaktandet av Göteborgs stads översiktsplan. Denna kostnad täcks inte av det Västsvenska paketet. Hur ska detta finansieras? Därför valde Vägvalet att tilläggsyrka  att godkänna förordad utbyggnad av E45 Slakthusmotet enligt alternativ 8 i Trafikverkets förstudie under förutsättningen att eventuell merkostnad betalas av staten. Läs tilläggsyrkandet här.

På förra mötet drog man tillbaka ärendet gällande överdäckning av Götaleden från nämnden. Förklaringen var att man ville säkerställa visa ”saker” i tjänsteutlåtandet. Det råder tveksamheter gällande finansiering och detta var inte löst till detta möte heller.

Theo Papaioannou
Vägvalet

En ekonomisk förlustaffär för alla

måndag, 21 januari, 2013

Rent ekonomiskt verkar trängselskattens första veckor vara en förlustaffär för alla – utom för staten, förstås.

Nu duggar rapporterna tätt. GP rapporterade i morse om att kommunalt ägda Parkeringsbolaget som förlorat drygt en miljon i parkeringsintäkter räknat bara på en vecka, jämfört med samma vecka förra året. En minskning med hela 30 % mot beräknade 8 %. Och då höjde man dessutom parkeringsavgifterna rejält under försommaren 2012, till exempel höjdes parkeringen på Heden med 20 %. Just på Heden är minskningen av parkeringstimmar som störst: Hela 63 %!

Trenden med att höjda p-avgifter också ger en ökad nettointäkt är alltså bruten. Enligt alla marknadsteorier om tillgång och efterfrågan borde nu p-avgifterna sänkas för att öka beläggningen på Göteborgs parkeringsplatser. Alla som tror på en sådan utveckling räcker upp handen!

Och står parkeringsplatserna tomma i centrala stan lär i alla fall inte handeln där ha ökat. Men några uppgifter om centrumhandeln har dock inte kommit än. Däremot rapporterar GT om att köpcentret i Bäckebol minskat sin omsättning med mellan 12 % och 20 %. GT skriver: ”Värst drabbat är Coop forum – som tappat var femte kund på vardagarna. Coop är den butik som ska fungera som magnet – och ska locka kunder till Bäckebol. Handlarna och fastighetsägaren har suttit i krismöte med anledning av situationen.

Tidigare har vi kunnat läsa om att Renova som hämtar hushållsavfall höjde sina taxor från årsskiftet på grund av trängselskatten, eftersom deras bilar tvingas betala skatten till staten.

Alla som kan försöker kompensera sig så gott det går och längst ner i näringskedjan står medborgaren som förstås bara kan drömma om att få höjd lön för att kompensera sina utgifter.  Istället får vi alla betala genom höjda avgifter inom kollektivtrafiken och på alla varor och tjänster vi köper av varandra. Desto mer varor och tjänster man konsumerar, desto fler gånger betalar man för trängselskattens kostnad.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT debatt: I Göteborg är räven chef över hönsgården

lördag, 17 mars, 2012

I torsdags publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som delvis var ett svar på GT:s ledare från 5/3.

I den påstod GT:s ledarreaktion att ”Ingen har råd eller lust att betala en hundring om dagen för parkering” och det påstods att en chockhöjning av parkeringstaxorna är ”ett effektivt bevisat sätt att få pendlare att ställa bilarna”.

Nu är det dock faktiskt så att det redan idag, efter senaste tidens stora höjningar av p-taxorna i Göteborg, är så att bilpendlarna är tvungna att betala nära 100 kronor om dagen (eller betydligt mer än så). Vägvalet skriver:

På Heden, som är en potentiell p-plats för många som arbetar centralt kostar det numera 10 kronor per timme. För en arbetsdag (inklusive lunchtid) blir det 90 kronor. Och billigare än så kommer man knappast undan. P-hus, privata parkeringsplatser och gatuparkering kostar lätt det tredubbla.

GT menade att ”ingen politiker som vill bli omvald ens” skulle våga föreslå parkeringstaxor på den här nivån, ändå är de alltså redan gott och väl ett faktum! Hur är detta möjligt?

Jo, ”Impopulära beslut kan fattas i bolagen utan att passera till exempel trafiknämnden. Inte heller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver tillfrågas. I detta fall styrs p-avgifternas nivå på tomtmark (det som inte är parkering längs gatorna) av Parkeringsbolaget som 2010 gjorde en vinst på 47 miljoner kronor. Styrelseordförande är Elisabeth Undén (MP).

Visst måste det vara skönt för ansvariga politiker i kommunstyrelsen på Gustav Adolfs Torg att låta någon annan, mer svåråtkomlig representant för makten, fatta beslut i impopulära frågor? Och att göra en miljöpartist till chef över Parkeringsbolaget är ungefär som att göra räven till chef över hönsgården.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT – Papaioannou: ”De är inte opartiska”

fredag, 7 oktober, 2011

I gårdagens GT blev Vägvalets partiledare Theo Papaioannou intervjuad med anledning av Trafikkontorets agerande vid höjningen av parkeringsavgiften på Heden som inte varit uppe för beslut i Trafiknämnden.

Han har några andra konkreta exempel som han tycker visar att tjänstemännen fattar politiska beslut:

”Jag tänker på de systematiska överklagandena av de dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan som fler före­tagare fick av länsstyrelsen som konsekvent överklagades utan nämndens vetskap. Samt höjningen av P-avgiften på Heden, trots att förslaget med nya avgifter är bordlagt.”

Samtidigt pågår nu en informationskampanj via Trafikkontoret för det Västsvenska infrastrukturpaketet. Den sker t.ex. via www.denlivligastaden.se.

Han säger:

”Jag har sett filmen och den är nästan ren propaganda.  Trängselskatten nämns under 2 sekunder i den 3,5 minuter långa filmen om den livliga staden som går ut på att sopa bort alla bilar.”

Kommunalrådet Owe Nilsson (S) tillbakavisar kritiken:

”Vi politiker talar om vad som ska göras, tjänstemännen hur. Vi tar de politiska besluten och de ska informera göteborgarna. För övrigt tycker jag att filmen är riktigt bra.”

Det här är ju ganska intressant eftersom den politiska majoriteten faktiskt har sagt att parkeringsavgifterna inte ska höjas. Det deklarerades i maj då man bordlade förslaget om höjningar. Läs blogginlägg här. Hur kunde då parkeringarna på Heden, vid Operan och den stor parkeringen mittemot Masthuggstorget för några veckor sedan plötsligt höjas med fantastiska 67% – från 6 till 10 kronor i timmen? Inflationen i Sverige ligger för närvarande cirka 3% på årsbasis!

Vägvalet har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som förhoppningsvis kommer att besvaras på nästa sammanträde i november.

Läs hela GT-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT: Rekorddyrt att parkera på Heden

fredag, 23 september, 2011

Igår rapporterade GT om planerna att chockhöja parkeringsavgifterna på Heden.

Man upphör aldrig att förvånas över hur fiffig man kan vara när det gäller att hitta på nya sätt att pungslå bilisterna på mer och mer pengar. Det verkar inte finnas något slut på idérikedomen.

En av de duktigaste i detta avseende är Miljöchefen på Trafikkontoret Anders Roth. Tanken är nu att det ska bli dyrare per timme ju längre man står parkerad. Till GT säger han:

Vi vill ju att de som pendlar in till staden och långparkerar på Heden ska egentligen sitta i våra kollektivtrafikbussar.”

Ja, vad människorna i Göteborg med omnejd själva vill är ju inte något som Anders Roth intresserar sig för i någon större omfattning. De ska istället uppfostras att åka buss av magister Roth.  Han fortsätter:

Samtidigt vill vi förbättra för cityhandeln. Det här frigör platser för korttidsparkeringar för deras kunder.

Vad spelar det för roll för Anders Roth vad den som parkerar en bil gör under tiden? Spyr bilarna ut avgaser när de står parkerade? Det är tydligen okej att ta bilen till stan, betala trängselskatt för det och dessutom ta ut en hutlös parkeringsavgift om man ska handla? Men Roth vill inte att den som arbetar ska ha samma möjlighet. Detta skapar en atmosfär av att de som arbetar ska till varje pris sättas åt och straffas för detta, medan de som ska konsumera kan få göra detta om de snabbar sig och inte stannar i stan för länge. Vilka tror egentligen Anders Roth det är som betalar hans lön? De som shoppar eller de som arbetar? Och hur många åker in och handlar i stan under dagtid av de som inte redan befinner sig där och arbetar?

Om många åker ofta och korttidshandlar blir det i själva verket mycket mer utsläpp från bilar i stan, än om parkeringarna används till arbetsresor två gånger om dagen. Miljöchef Anders Roths policy kan alltså leda till ökad biltrafik i centrum! Detta visar tydligt att han egentligen inte bryr sig om stadsmiljön i Göteborg speciellt mycket, det handlar som vanligt bara att om dra in så mycket pengar som möjligt.

Och när brydde sig Anders Roth eller någon företrädare för övriga politiska partier senast om hur det går för cityhandeln? Att de nu låtsas göra det är bara en bluff! För inte så länge sedan kostade det fyra kronor i timmen att parkera på Heden (och det var gratis efter klockan 22!), sedan höjdes taxan med 50% till 6 kronor och nu är den enligt GT 66% ännu högre – 10 kronor. Det vore intressant om Anders Roth svarade på hur detta gynnar affärerna i centrum. Svara gärna här direkt i bloggen!

Ordföranden i Trafiknämnden Owe Nilsson (S) är dock inte lika lycklig över förslaget. Han säger:

Låt oss vänta med att titta på vilka avgifter och avvakta de effekter som trängselskatten ger. Vem vet – det kanske blir helt tomt på Heden när den införs 1 januari 2013.

De rödgröna trollade bort förslaget om avgiftshöjning redan i maj i år men ändå väljer Anders Roth att komma tillbaka med nya förslag om att höja parkeringsavgifterna. Vägvalet stod redan då redo att yrka avslag på förslaget. Se yrkandet här. Vidare kan man ju undra hur kommunen ska kompensera inkomstbortfallet om Heden blir tomt?

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

PS. Notera också den relevanta frågan som ställs i bildtexten till artikeln av en som just erlagt parkeringsavgiften: ”Ska vi straffas som jobbar i stan och måste ta med bilen?” Vi hoppas att Anders Roth kan ge ett svar även på den frågan DS.

Sammanträde Trafiknämnden 3 mars

fredag, 11 mars, 2011

Den 3 mars sammanträdde Trafiknämnden. Tjänsteutlåtandet om höjning av parkeringsavgifterna, som diskuterats hett i media, kommer upp i nämnden den 2 maj. Första beslutet ut på dagordningen var cykelinvesteringar för 2011 som klubbades med undantaget att Burmabacken i Kortedala blev återremitterat för att man inte ansåg att det var tillräckligt utrett.

En motion om att smycka cirkulationsplatser med konstverk har lämnats av Socialdemokraterna. Enligt tjänsteutlåtandet är rekommendationen att avslå motionen något som Vägvalet ställer sig bakom. Dock bordlades motionen.

Program för arena, bostäder m.m. vid Rambergsvallen beslutades.

Nästa ärende av prövning av bergtäkt vid Arendal. Tillståndsansökan avstyrktes enligt yrkande från de rödgröna.

Vi fortsatte med att få information om förslaget till miljözon för personbilar i Göteborg. Denna gång var det information som förmodligen går till beslut nästa sammanträde. Kort innebär miljözonen att man ska förbjuda äldre bilar i centrala staden. Vägvalet lämnade ett yttrande om varför detta inte är en så genomtänkt idé.

God miljö får inte ske på bekostnad av rättssäkerhet. Göteborg Stad bör inte fatta beslut om man inte vet att de legala förutsättningarna finns. Övervakningsproblematiken är inte löst och frågan om dispensfordon heller inte utredd. Efterlevnad av miljözonreglerna får idag endast kontrolleras av polis. Vi efterlyser en mer utförlig utredning om det är full legalt att använda parkeringsvakter till detta.

Den administrativa delen gällande märkning bör också utredas närmare då Transportstyrelsen nyligen av kostnadsskäl slutat märka bilar med skattemärke. Vi finner det ej troligt att ett system för märkning av euro-klasstillhörighet ligger högt på Transportstyrelsens agenda.

De flesta fordonen som utestängs kommer att säljas vidare och användas av nya ägare utanför Göteborgsregionen. Detta bör också utredas närmare eftersom det förskjuter endast problemet till en annan del inom regionen.

Då de ökade kostnaderna är mellan 10 000 – 30 000 kr så känns en start år 2012 inte rimlig för personer som drabbas.

Det finns en rimlighet i förslaget; att undvika att folk köper för gamla bilar om dom bor i centrala stan, men då kanske detta ska gälla nya inköp.

Nästa intressanta ärende var skyttlar över älven. Tjänsteutlåtandet föreslog att Västtrafik ges uppdraget att upphandla skyttlarna. Vägvalet yrkade dock för att upphandlingen gjordes av staden enligt nedan:

Vägvalets uppfattning är att en avgiftsbefriad färjelinje kan vara en lämplig åtgärd för att närmare förbinda Norra Älvstranden med centrala staden.

Eftersom en avgiftsbefriad linje inte blir föremål för någon taxesamordning anser vi att det inte finns någon anledning att involvera Västtrafik. Upphandlingen av trafiken bör därför göras direkt av Trafikkontoret.

Förslag till beslut i Trafiknämnden

Att                       Upphandlingen inte utförs av Västtrafik utan direkt av Trafikkontoret

Jag hade ett yrkande om att om färjan Dan Broström kunde återanvändas och att denna tas i bruk för det aktuella ändamålet. Men eftersom diskussionerna fortfarande pågår om detta är möjligt avvaktade jag med yrkandet. Vägvalets yrkande avslogs till förmån för de rödgrönas om att bifalla kontorets förslag.

Därefter ställdes proposition på att bifalla Alliansens yrkande om att inte avgiftsbefria trafiken över älven vilket avslogs.

Sammanträdet fortsatte sedan med information. Först ut var information om den nya kollektivtrafiklagen som träder i den 1 januari 2012. I samband med detta så övergår Västtrafik helt och hållet till regionen. Det finns mycket att diskutera om detta men den fråga jag ställer mig är hur mycket inflytande som Göteborg Stad tappar. Förut har ägarstrukturen varit ett påtryckningsmedel i diskussioner men nu ska alla diskussioner ske i samverkansgrupperingar vilket innebär att regionen alltid har sista ordet.

Vi fick en gedigen genomgång om drift- och underhållsverksamheten som var högst intressant. Kontoret hade också gjort en väldigt bra broschyr för nämnden som beskrev olika typer av underhåll. Det finns en hel del att tänka på framöver så att vi inte drar på oss för mycket kostnader. Ju bättre proaktivt underhåll desto mindre oförutsedda kostnader.

Sist ut var information om Västsvenska infrastrukturpaketet. Det som var högaktuellt var ju givetvis de höjningar som finansdepartementet flaggat för och att utländska fordon skjuts på framtiden. Anders Roth, miljöchef, fick frågan varför utländska fordon inte kan beskattas och svarade tyvärr enligt min åsikt väldigt svävande. Det är som vi sagt mycket enkelt och det är ofattbart att detta inte når fram efter ett års diskussioner. Sverige kan inte beskatta utländska medlemmar i EU, det strider mot reglerna. Regeringen har medvetet valt att kalla det trängselskatt för att kunna lägga tullar på redan befintliga vägar och därmed slippa problem med Bryssel.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP debatt: Göteborgarna behöver sina bilar

måndag, 28 februari, 2011

Idag publicerade Göteborgsposten en debattartikel i papperstidningen från Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman, som var en replik på Alliansens artikel från förra veckan där de kritiserade de planerade chockhöjningarna av parkeringsavgifterna i Göteborg. De skrev då:

Bilen är många göteborgares viktigaste hjälpmedel för att få ihop vardagen. Med bilen kan man hämta och lämna barnen på dagis eller träningen, handla mat och ta sig till arbetet på ett sätt som är omöjligt med kollektivtrafiken. Inte ens med en kraftigt utbyggd kollektivtrafik kommer bilen helt att kunna ersättas.

Kraftigt höjda parkeringsavgifter och slopade parkeringsförmåner slår hårdast mot dem som har det sämst. Vi tycker inte att det är rimligt att det bara är höginkomsttagare som ska kunna ha råd med bil.

Men precis likadant lät det från de borgerliga partierna i debattartikel från 2006, fast då gällde inte parkeringsavgifter utan deras inställning till trängselskatt. Nu har man återanvänt samma argument, men den här gången klingar de ihåligt. Vägvalet skriver:

Vägvalets inställning i parkeringsfrågan är likadan som när det gäller trängselskatten. Så länge det inte finns några vettiga alternativ bör man tänka till. Förbudspolitik och beslut som inte ger medborgarna några alternativ löser inte problemen och får definitivt inte dessa att förändra sig” och fortsätter: ”För den som inte har råd med en ny utgift på 600 kronor i månaden spelar det ingen roll om den kallas parkeringsavgift eller trängselskatt. Det är alltid de med lägst inkomster som drabbas mest.

Alliansens slutknorr är rätt självgod:  ”De rödgröna måste tänka om i sin trafikpolitik. Kia Andreasson och Anneli Hulthén kanske klarar vardagslivet utan egen bil, men det gäller långt ifrån alla göteborgare. Det är hög tid för dem att lyssna på göteborgarna.

Vägvalet undrar då förstås ”när det också är dags för Alliansen att lyssna på göteborgarna?

Vägvalet svarar: ”om Alliansen verkligen menar allvar med att lyssna på göteborgarna kanske de ska bidra till att skynda på och stödja folkomröstningen om trängselskatten. Vägvalets motion ligger färdig för behandling”.

Läs Alliansens debattartikel här.
Och Vägvalets här.

Håkan Andersson
Vägvalet