Inlägg märkta ‘orättvis’

GP – Trängselskatten kan fördröjas

tisdag, 14 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP att trängselskatten kan komma att fördröjas. Trafikverket gav förra året nämligen kontraktet till företaget Q-Free efter upphandlingens slut. Q-Free är samma bolag som levererat utrustningen till  Stockholms vägtullar.

Följande har hänt:

  1. Konkurrenten Kapsch överklagade beslutet. Förvaltningsrätten prövade endast en av de anförda grunderna och gav Kapsch rätt på den punkten.
  2. Trafikverket valde att överklaga beslutet till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att Trafikverket gjort rätt på denna punkt, men återförde ärendet till förvaltningsrätten med beskedet att alla grunder för överklagan skulle prövas.
  3. Förvaltningsrätten gav Trafikverket rätt på alla dessa grunder och fastslog därmed att upphandling gått rätt till.
  4. Kapsch valde då att vända sig till kammarrätten och begära prövningstillstånd.

Med anledning av Kapsch begäran av prövningstillstånd beslöt kammarrätten, igår måndag, att förbjuda Trafikverket att ingå avtal om vägsidesutrustning innan rätten fattat beslut om prövningstillstånd. Det kan dröja flera veckor innan kammarrätten fattar beslut om detta och ett par månader innan eventuell dom avkunnas.

Det mest intressanta är:

”Kapsch pekar bland annat på att CTS som utvärderade förslagen till tekniksystem åt Trafikverket delvis finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Vinnovas generaldirektör sitter i styrelsen för Q-Free.”

Inte så bra kanske. Det har nog gått lite väl fort så att ingen reflekterat över möjliga jävssituationer. Men som vi tidigare sagt så har ju beslutet tagits väldigt fort.

Vidare säger Trafikverkets regionchef, Håkan Wennerström:

”Rättsprocessen gäller endast utrustningen i betalstationerna. Vi jobbar vidare med allt annat. När beslutet i kammarrätten kommer kan vi snabbt sätta på den tekniska utrustningen på plats.”

Dock vill inte Wennerström precisera när den juridiska processen måste vara klar för att trängselskatten skall kunna tas ut från årsskiftet. En intressant tanke. Vad händer om utrustning sätts upp innan dom fallit? Låter som att man inte riktigt följer lagen om offentlig upphandling. Det är ju klart att man kan ta ned utrustningen och sätta upp konkurrentens efter domen fallit.

Hur som helst spelar det ju mindre roll om det försenas då trängselskatten är beslutad. Vägvalet vill häva beslutet helt och hållet vilket kan göras när som helst av Göteborgs kommunfullmäktige. Därför är det viktigt att fundera över hur man lägger sin röst i valet 2014. De övriga partierna resonerar som så att om de får rösterna så har väljaren också sagt ja till trängselskatten.

Trängselskatten är orättvis och vid en jämförelse mellan olika lönekategorier framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Har du inte räknat på vad din kostnad blir kan vi tipsa dig om att göra det på www.räknautträngselskatten.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

Idag stoppar vi trängselskatten tillsammans!

söndag, 19 september, 2010

I morgon är det sju månader sedan Vägvalet bildades. Tändgnistan var att samtliga de etablerade partierna hade vänt folket ryggen och i enhällighet snabbt drivit igenom beslutet om trängselskatt i Göteborg. Demokratiaspekten – att ett fåtal personer kunde fatta beslut tvärtemot åsikten hos en stor majoritet av befolkningen på detta vis, trots tidigare löften om motsatsen – har hela tiden varit vår ledstjärna.

Den andra huvudlinjen i vår kampanj har varit hur trängselskatten drabbar folk och hur olika den gör det. Trängselskatten är en mycket orättvis skatt som slår slumpvis mot vissa personer, samtidigt som den skonar andra. Ingen hänsyn tas till betalningsförmåga eller behov av bilen.

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Nu har vi i Vägvalet gjort vårt. Från vår valkampanj vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet. 57% av göteborgarna säger nej till trängselskatt, vi är i stor majoritet!

Opinionsundersökningen som i måndags gav Vägvalet 4% hoppas vi fick fler att kunna tänka sig att rösta på partiet. Ju fler röster vi får, desto starkare signal skickar vi till övriga partier att man inte kan lura folk hur mycket som helst. Om ni någon gång i ert liv ska uttrycka ert missnöje med ett politiskt fattat beslut är vi övertygade om att ni inte kommer att få något bättre tillfälle än idag. Tag den chansen, ni har inte mycket att förlora!

Men nu lämnar vi med varm hand över till väljarna. Nu är det er tur att avgöra om vi gjorde rätt som gav göteborgarna ett vettigt alternativ i en fråga som skulle kunna påverka vår gemensamma framtid i minst 25 år.

Idag är det ni som bestämmer. Det är det som är demokrati.

Rösta på Vägvalet i kommunvalet i Göteborg
och

på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet för Västra Götaland.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet