Inlägg märkta ‘opinionsundersökningar’

För bra för att vara sant?

torsdag, 25 september, 2014

För 11 dagar sedan röstade göteborgarna nej till trängselskatt. Med nästan 14 procentenheters övervikt röstade 56,89 procent nej av de som röstade.

Kommentarerna dagarna efter var positiva ur demokratisk synvinkel:

Den klara nej-segern i folkomröstningen var en riktig skräll. Men den kan inte viftas bort.” (GP:s ledare)

Även om folkomröstningen enbart är rådgivande är utslaget så tydligt att Göteborgspolitikerna inte kan nonchalera resultatet.” (GP:s ledare)

Resultatet är tydligt. Vi måste lyssna på göteborgarna och i första hand söka en annan finansiering”, sa Jonas Ransgård (M) till GT.

Vi måste vara extremt eftertänksamma och kloka om hur vi ska hantera detta. Vi har ett nej i till trängselskatten i folkomröstningen som vi måste förvalta och hur vi ska kunna genomföra de nödvändiga förändringar i Göteborg som vi har påbörjat med hjälp av trängselskatt, men utan trängselskatt”, sa Ulf Kamne (MP) till GT.

Vad händer sedan? Jo, några insändare i GP påpekar att de vet med sig att alla eller de flesta väljarna röstade nej för att få bort Västlänken. Nu var det störst andel nejsägare i de inte så välbeställda förorterna, tillåt mig tvivla på att dessa väljare brydde sig så mycket om Västlänken och en uppgrävd innerstad.

En del politiker, som Martin Wannholt (M), börjar till och med förvirrande prata om att anordna en ny folkomröstning. Bäst före-datumet för folkomröstningsresultat tycks alltid ha kort datum när folket röstar ”fel”.

Uppriktigt sagt är det svårt att förstå vad problemet är om en del röstade nej på grund Västlänken? Trängselskatten kom endast till för att finansiera Västlänken – det bekräftade trängselskattens pappa Göran Johansson i Christer Lövkvists GP-artikel för två år sedan. Utan trängselskatt, ingen Västlänk – och tvärtom. Att inte koppla ihop trängselskatten med Västlänken vore därför faktiskt mer ologiskt än att inte göra det.

Det fanns säkert många olika anledningar till att väljarna röstade ja respektive nej. Är vissa bevekelsegrunder mindre värda än andra? I en folkomröstning är det alternativet med flest röster som vinner.

Martin Wannholt vill nu genomföra någon slags opinionsundersökning för att ta reda på anledningarna till varför folk röstade som de gjorde. Statsvetare kommer säkert att ägna sig åt denna fråga, men politikerna som har att hantera folkomröstningsresultatet bör avstå från att övertolka olika bevekelsegrunder. Det finns redan en mycket bra opinionsundersökning om vad göteborgarna tycker: 175 561 har röstat nej! Och det tvärtemot vad de undermåliga opinionsundersökningarna före valet förutspådde. Vad ska en ny undersökning baserad på 500 personer tillföra? Den kanske blir lika felaktig som de andra var?

GP:s ledarredaktion kommer nu också fram till samma slutsats. I dagens ledare skriver man: ”Men en opinionsundersökning kan inte rimligen revidera resultatet av en folkomröstning.

Men den därpå följande brasklappen sänker tyvärr hela ledarsticket: ”Lika lite kan en rådgivande folkomröstning anses väga tyngre än ett kommunalval. Det demokratiska problemet är ju nämligen att samma väljare som röstade nej till trängselskatten röstade fram en överväldigande majoritet i kommunfullmäktige för partier som vill behålla trängselskatten.

Är det ett verkligen ett ”demokratisk problem” att väljarna sett folkomröstningen och partivalet som två helt skilda saker? Var någonstans i lagen om det förstärkta folkinitiativet står det att man som väljare måste bekräfta det man röstade på i en folkomröstning genom att välja ett parti som företräder samma sida? Ingenstans!

I slutklämmen förbereder GP.s ledare alla göteborgare på att folkomröstningen kan komma att köras över: ”Till sist är det oundvikligen kommunfullmäktiges ansvar att väga samman alla fakta och fatta bästa möjliga beslut för Göteborg i dag och i framtiden. Det kan innebära ett fortsatt ja till trängselskatten trots att det blev nej i folkomröstningen.

Egentligen var väl kommentarerna efter folkomröstningen för bra för att vara sanna? Men att begära någon slags förklaring från hundrasjuttiofemtusen väljare varför de röstade som de gjorde känns inte som någon framkomlig väg.

Läs hela GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Metros artikel byggde på en lögn

måndag, 15 oktober, 2012

I Metros göteborgsupplaga kunde vi den 28 augusti läsa en artikel med rubriken ”Svag majoritet mot skatten”.

I artikeln, signerad journalisten Peter Löwendahl, stod det: ”Enligt beräkningar är det idag endast en svag majoritet emot trängselskatten”.

Eftersom jag inte kände igen dessa uppgifter, blev jag nyfiken på varifrån uppgiften härstammade.

Den senaste undersökning om attityderna till trängselskatt som fanns var den här som kom tidigare i år från samma institut som Metro hade kontaktat och refererade till i artikeln (SOM-institutet)

Enligt denna kan man tydligt (på sidan 16) avläsa att 61% av de boende i ”Göteborgsregionen” anser trängselskatt är ”dåligt” och endast 19% anser att det är ”bra”. Det kändes konstigt att attityderna skulle ha förändrats så väldigt mycket på så kort tid som Metro påstod.

Därför kontaktade jag Peter Löwendahl och frågade varifrån hans uppgifter hade kommit. Ett par dagar senare fick jag följande svar:

”Uppgifterna kommer från den forskare jag citerar i texten, Andreas Nilsson. Exakt vad han och hans kollegor i gruppen från bland annat SOM-institutet, som tittat på just stödet för trängselskatten (i forskningsprojektet ”Acceptansen för miljöpolitiska styrmedel”),  sa stannar som alltid hos mig, men vi landade gemensamt på redaktionen i denna tolkning.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.”

Jag skrev då tillbaka att jag inte förstod varför det skulle vara hemligt vad en forskare exakt hade sagt. Svaret från Löwendahl antyder att redaktionen helt i onödan suttit och ”omtolkat” vad Andreas Nilsson egentligen hade sagt. Jag beslutade mig därför också för att själv kontakta Andreas Nilsson och fråga vad han hade för nya siffror om attityderna till trängselskatt och vad han egentligen hade sagt till Metro. Jag fick direkt följande svar via mejl:

Allt jag har sagt är att det finns en majoritet mot trängselskatten. Jag har varken sagt att den är svag eller stark. Jag har för tillfället inga nya siffror men vi kommer troligen att ha det under hösten. Återkom gärna om du undrar över någonting annat. Vänligen Andreas”

Andreas Nilsson dementerar därmed Löwendahls påstående. Rubriken på artikeln ”Svag majoritet emot skatten” faller platt. Hela argumentationen i artikeln går ut på att visa att förespråkarna av trängselskatt egentligen är fler än man tidigare vetat om. Men stödet för detta påstående är obefintligt. Åtminstone hos den källa som Löwendahl pekat ut.

Någon dag senare fick jag nytt svar från Peter Löwendahl på Metro:

”Vad gäller vad Andreas Nilsson har sagt till oss så handlar det helt enkelt om vårt källskydd. Vi kan inte och ska inte berätta för dig, eller för någon annan, vad våra källor har sagt till oss. Och att vi tolkar vad han sagt? Naturligtvis. Det är det vi gör. Vi lyssnar, vi tolkar, vi skriver. Även Kia Andreasson har blivit tolkad i samma artikel. ”Kia Andreasson (MP), kommunalråd, är beklämd.”

Till sist kan jag för en gångs skull rekommendera dagens GP, där bekräftas allt vi skrev”

Återigen ger Peter Löwendahl ett förvirrat svar. Är det inte stor skillnad mellan att ”(fel)tolka” vad en person sagt och vilken sinnesstämning en person har?

Han verkar inte heller veta vad ”källskydd” innebär. I själva verket har han redan brutit mot just källskyddet när han lämnat ut namnet till mig på den som påstods ha sagt en viss sak! Källskydd handlar inte alls om något slags ”citatskydd”. Löwendahl använder sig därmed felaktigt av en lag för skydda sig själv, inte uppgiftslämnaren.

För det andra står det klart och tydligt i GP-artikeln han länkar till att:

”Motståndet mot trängselskatten håller i sig. Forskare vid Göteborgs universitet har i telefonintervjuer frågat 500 göteborgare om de är för eller emot. 55 procent svarar att de är emot, och lite mer än var tredje, 35 procent, är för en ny skatt.”

Och lite längre ner:

”Resultatet är i stort sett detsamma som i en GP-Sifo för nästan exakt två år sedan.”

Detta är alltså den undersökning som Andreas Nilsson deltagit i.

Ändå anser Peter Löwendahl att han fortfarande har stöd för tesen att det är en svag majoritet emot trängselskatten! 55% mot 35% är en mycket kraftig majoritet. Som jämförelse kan man ta resultatet i folkomröstningen om Euron 2003. Resultatet i den blev 55,9% mot 42% och det resultatet ansågs också vara en kraftig majoritet.

De två övriga undersökningarna som nämns i GP-artikeln har inte ett slumpvis urval svarat på, så resultaten i dessa kan man inte ta alltför allvarligt på, vilket också poängteras i artikeln.

Det finns förstås många som är positiva till trängselskatten, precis som det står i artikeln. Men det är inte det som detta handlar om.

Jag kontaktade Metros chefredaktör Mona Johansson, och frågade om hon stod för denna typ av journalistik som går ut på att medvetet försöka påvisa något som man inte har belägg för. Jag efterlyste också en rättelse i tidningen. Efter 7 veckor har Mona Johansson inte hört av sig.

Håkan Andersson
Vägvalet