Inlägg märkta ‘nya Göta Älvbron’

Nya Göta älvbron bör vara 10 meter

tisdag, 19 juni, 2012

Idag publicerade gp.se en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman om den nya Göta Älvbron.

Onsdag 20 juni tar Trafiknämnden beslutet om en brohöjd för Göta Älvbron på 13 meter.” Och de fortsätter: ”Det är lite fascinerande att man i visionernas stad, vid ett kritiskt beslut som brohöjden, inte väljer att markera stadens intresse. Bron är väsentlig i stadsbilden men genom värdelösa politiska kompromisser missar man målet.

Många tror att en hög bro är viktig för sjöfarten. Men då glömmer man bort det finns två statliga järnvägbroar strax ovanför som bara är sex meter höga. En bro på 10 meter gör också att ramperna för avfarterna från bron på fastlandssidan tar mycket mindre utrymme i anspråk.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Kristina Jonäng (C): Sluta gnälla om trängselskatten

lördag, 19 mars, 2011

I Göteborgposten kan vi idag läsa en något ovanlig insändare.  Centerpartiets Kristina Jonäng går till angrepp på alla väljare som ogillar trängselskatten. När väljarna uttrycker missnöje över bristen på demokrati uppfattar Centern det som gnäll. I själva verket är det ett flagrant väljarförakt som Jonäng uppvisar. Själv bor Kristina Jonäng i Ljungskile, vilket förstås underlättar om man är för trängselskatt. 

I sin blogg har Jonäng en variant på insändaren där hon tar ut svängarna ännu mer och försöker decimera moståndet mot skatten till några enstaka personer på Hisingen: ”I åratal har vi som lever och verkar runt Göteborg gnällt över långa bilköer och uppmanat alla med inflytande i Sockholm att göra en insats för projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Så kommer beskeden från Stockholm att projekten är fixade. Men då börjar några högljudda människor på Hisingen att hojta om hur förfärligt det är med trängelskatt.

Var har Jonäng befunnit sig senaste året? När man så grovt underskattar folks missnöje på detta sätt är det faktiskt en berättigad fråga. Vägvalet fick i höstens val 16 841 röster – Centern fick 7 281 i samma val. Namninsamlingen för en folkomröstning gav 28 600 underskrifter från Västra Götalandsregionen. Och detta kallar Jonäng okunnigt för ”några högljudda människor på Hisingen”!

I bloggen nämner Kristina Jonäng dessutom flera gånger före detta infrastrukturministern Åsa Torstenssons (som också råkar vara centerpartist) insats som närmast heroisk. Nu är det faktiskt så att Vägvalet har avslöjat hela Torstensson-paketet som en ren bluff. Det som gjordes var att man förlängde planperioden med ett par år och fick därmed det att se ut som en storsatsning, men i praktiken är statens utgifter för infrastruktur densamma som tidigare under åren framöver. Möjligen får Västsverige en större del av kakan, men hur länge tänker andra landsändar acceptera detta stillatigande? Var fanns Kristina Jonäng  i debatten när Vägvalet skrev ovanstående artikel i GP?

Jonäng målar upp en bild av att det Västsvenska infrastrukturpaketet kommer att lösa alla framtida transportbehov. Men så är ju inte fallet. Den enskilt största satsningen, tågtunneln till Haga, kommer när den står färdig om cirka 20 år att svälja två procent av den långväga bilpendlingen.  Som miljö- och trafikexerten Peter Danielsson skrev på GP debatt förra året: ”Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år!” Men sådana uppgifter är kanske också ”gnäll” om Kristina Jonäng får bestämma? Även här var Jonäng och Centerpartiet osynliga i debatten förra året.

Kristina Jonäng fortsätter i insändaren: ”Principiellt kan man ställa sig frågan varför det är allmänt accepterat att lägga pengar i parkeringsautomater för en bil som tar plats på en parkering, men inte accepterat att ta ut mosvarande summa för en bil som tar plats när den rullar.

Principiellt kanske bilisterna tycker att man redan betalar för att rulla på vägarna? Har Jonäng hört talas om Trafikskatt som alla bilister i Sverige måste betala?

Hur som helst, nu är det snart val till regionen. Förra gången det begav sig förlorade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. En bidragande orsak till det var sannolikt deras ställningstagande om trängselskatten. Men skam den som ger sig, den här gången går Centern på val med att kritisera alla väljare som inte vill ha trängselskatt. Det kommer säkert att gå bra för Centern i det valet också.

Läs hela insändaren här.

Jonängs blogginlägg på samma tema återfinns här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Mindre betalzon i nytt förslag

torsdag, 7 oktober, 2010

I går kunde vi läsa om Trafikverkets nya förslag om trängselskatt i Göteborg. Kortfattat innebär betänkandet följande förslag till ändringar gentemot tidigare:

  • En flerpassageregel som gör att man bara behöver betala trängselskatt en gång under en period av 60 minuter
  • Betalzonen minskas på Hisingen. Backaplan hamnar utanför zonen.
  • Göta Älvbron befrias från trängselskatt. Inget nämns dock om huruvida en framtida ny Göta Älvbro också slipper trängselskatt. (Älvsborgsbron skall även fortsättningsvis vara skattebelagd, trots vaga löften om motsatsen en vecka före valet.)
  • De som kommer från Kungälvshållet och åker längs E6 i riktning mot Tingstadstunneln drabbas av nya betalstationer som omöjliggör att man slipper undan trängselskatten om man tänkt sig fortsatt resa mot Backaplan, Torslanda eller Hisings Backa (som numera alltså ligger utanför betalzonen). Detta trots att man aldrig haft för avsikt att köra in i betalzonen!
  • Betalstationerna kring Sankt Sigfridsplan och Guldheden flyttas något. En del vinner på detta, andra förlorar.

Trafikverkets nya förslag andas väldigt mycket av att ”vi har lyssnat på kritiken och ändrat vårt tidigare ogenomtänkta förslag”. Men hur väl överensstämmer egentligen det nya förslaget med denna ambition? Frågan är vem som egentligen är uppdragsgivare till Trafikverkets nya översyn? Vad har de fått för projektdirektiv? När man läser betänkandet låter det nästan som om de själva tagit på sig rollen att utforma ett nytt förslag? Problemet är dock att man hela tiden är fastlåst av att minst samma summa pengar måste tas ut i skatt. Trafikverket har tydligen bara befogenheter att flytta orättvisorna i trängselskattesystemet från vissa befolkningsgrupper till andra. Uppgiften ter sig hopplös i det långa loppet. De som skrikit högst verkar ha nått fram till Trafikverket. Med detta reviderade förslag kommer andra som tidigare inte protesterade att göra det desto mer.

Flerpassageregeln har vi skrivit om tidigare. Från början skulle alla tullpassager kosta 10 kr. Passerade man bara en tull per resa, stannade trängselskatten då på 20:- per dag om man reste hemifrån till jobbet och tillbaka. Men i och med att flerpassageregeln började diskuteras skulle man plötsligt betala upp till 18 kr i högtrafik per tull. En höjning med 80% för vissa. Man kan på sätt och vis säga att flerpassageregeln utjämnar orättvisorna i trängselskattesystemet en del. De som med ursprungsförslaget fick betala mindre, får nu betala mer och de som från början fick betala mest kommer med det nya förslaget något lindrigare undan. Summa summarum; lika mycket pengar skall ändå tas in i trängselskatt!

Det är bra att stora delar av Hisingen nu hamnar utanför betalzonen. Zonen på Hisingen i kombination med en extra tullstation Hisingsbron – mitt inne i tullzonen – saknade all rim och reson. Att någon bara kom på den tanken visar hur dåligt genomtänkt hela systemet är. Men hisingsborna får ändå betala dyrt för ynnesten att även i framtiden”gratis” kunna ta sig till Backaplan. Istället får de nämligen betala trängselskatt om de vill åka till Bäckebol! Avspärrningen av E6an på Hisingssidan fram till Tingstadstunneln är återigen ett uppenbart nödförslag för att förhindra genomfartstrafik och för att plocka bilister på pengar.

Tullstationen på Älvsborgsbron finns kvar med motiveringen att den står för cirka 10% av intäkterna i systemet. Dessutom skulle fler välja bron och söderleden om Älsvborgsbron var fri från trängselskatt. Trafikverket skriver: ”Det finns en förståelse för att E6an genom centrala Göteborg behöver beläggas med trängselskatt av trängselskäl men inte samma förståelse för trängselskatt på den alternativa vägen förbi Göteborg i nord-sydlig riktning; E6.20.” Detta är mycket märkligt konstaterande. Kritiken mot att bilister som bara passerar Göteborg längs E6an och aldrig åker in i stadskärnan har varit minst lika stor. Vid sidan av kritiken från hisingsborna har det varit ett kraftigt ifrågasättande från folk att beskatta en liten bit av en Europaväg som råkar passera Göteborg. Anledningen att man tvingas åka denna väg är ju att det inte existerar någon ringled/förbifart. Och det är då tydligen något Trafikverket anser det är fullt logiskt att man straffbeskattas för. Protesterna mot att tvingas betala trängselskatt på den enda Europavägen som kan kallas förbifart har varit massiv, men Trafikverket verkar okunnigt om detta.

För att detta förslag skall bli verklighet krävs det formellt sätt bara ett nytt riksdagsbeslut, men hittills har man först låtit  Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen yttra sig vid tidigare beslut.

Men det kanske mest anmärkningsvärda med det nya förslaget är att det fortfarande inte med ett enda ord omnämns de ekonomiska och sociala konsekvenser för folk som drabbas av trängselskatten utan möjlighet till att försvara sig. Att detta inte i första hand är Trafikverkets uppgift är förståeligt, men någon inblandad parts uppgift borde det väl vara? Vilka är det som kommer att fortsätta åka bil, vilka byter till andra transportsätt? Hur påverkas familjelivet? Vilka flyttar? Hur påverkas synen på Göteborg som stad? Positivt eller negativt?

Man utreder trafikvolymer, utsläpp, inkomster och utgifter för systemet och miljökonsekvenser m.m. Och man konstaterar i Trafikverkets förslag att folk anpassar sitt beteende på grund av trängselskatten, inställda resor, ändrade färdrutter etc. Men varför är det så svårt att få fram en utredning om de ekonomiska och sociala konsekvenserna för folk? Det kan väl inte vara för att en sådan än tydligare skulle lyfta fram trängselskattens mera skadliga effekter på ekonomi och livskvalité? När ska de politiska partierna ta sitt ansvar för en sådan utredning?

Läs hela förslaget och titta på den nya kartan här.

Läs Göteborgspostens artikel om förslaget här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén: Trängselskatten är inte tänkt att vara en inkomstutjämnande instrument

måndag, 30 augusti, 2010

Anneli Hulthén uttalade sig igår om trängselskatten i sin blogg på GT. Hon säger:

En annan fråga har varit varför rika och fattiga ska betala lika mycket i det föreslagna trängselskattesystemet. Svaret på det är att trängselskatten inte är tänkt att vara en inkomstutjämnande instrument utan ett verktyg för att minska trängsel, förbättra luftkvalitet och ge oss ekonomiska medel för att bygga västlänk, ny bro och en ny tunnel till Hisingen och mycket mer. Dessutom är skattesystemet inget vi på kommunal nivå sitter och hittar på själva utan är något som riksdag och regering hanterar.

Mycket ska man höra innan öronen faller av, heter det ju. Det socialdemokratiska affischnamnet nummer ett i Göteborg ser inte några som helst fördelningspolitiska problem med att trängselskatten slår allra hårdast mot de låginkomsttagare som idag kör bil. Att de är relativt färre än hos de som tjänar mer är ingen ursäkt för att försämra deras chans att välja själv hur de vill ta sig fram.

Och hur kan en kostnad – en skatt – anses var ett ”inkomstutjämnande instrument”? I detta fall spär snarare trängselskatten på ojämlikheterna i samhället genom att låginkomsttagarens disponibla inkomst efter skatt blir relativt sett mycket lägre än höginkomsttagarens. Jämställdhet i Socialdemokratins Sverige?

För en person som tjänar 200 000 kr om året motsvarar den maximala trängselskatten (13 200 kr/år) en kommunalskattehöjning på cirka 6,60 kr. Slår man ihop den med kommunalskatten går alltså nästan exakt 40% av inkomsten i skatt. För en som tjänar 500 000 kr motsvarar maximal trängselskatt ”bara” 2,64 kr i kommunalskattehöjning. Denne kan säkert även i framtiden ha råd att fortsätta köra bil.

(S) säger sig alltid värna om låginkomsttagare, men när det kommer till kritan överger Anneli Hulthén den ensamstående mamman på dagistrappan och hon får i framtiden åka spårvagn/buss och vara längre borta från sina barn varje arbetsdag. Det är ju tur att Hulthén lovat bygga ut barnomsorgen, det lär behövas!

Och som vanligt skyller Anneli Hulthén tröttsamt trängselskatten på någon annan. Hon tar helt enkelt inte ansvar för det beslut som hon var med om att fatta tidigare i år. Kan någon förklara varför? Tydligen har regeringen infört något slags överkommunalt styre över Göteborgs kommunfullmäktige utan att invånarna fått reda på det. I fullmäktige sitter det numera bara marionetter som gör som de blir tillsagda. Varför ska vi ens hålla kommunalval i så fall?

Läs hela blogginlägget från Anneli Hulthén här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Gårdagens debatt i Radio Göteborg P4

tisdag, 17 augusti, 2010

I gårdagens debatt i Radio Göteborg P4 om trängselskatten och Västlänken deltog företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vägvalet. För de som lyssnade stod det klart att alla de andra fyra partierna fortfarande använde sig av ordet trängselavgift. Men – precis som programledaren påpekade – det är ingen avgift, utan en skatt. Det står nämligen uttryckligen så i regeringens proposition. Svaret på detta blev att ”då hade vi fått väntat två år till” på det infrastrukturpaket som nu bestämts. Detta stämmer inte.

Skillnaden mellan vägavgifter och trängselskatter är flera. Avgifter kan tas ut även för utlandsregistrerade fordon. Någon rätt att beskatta utländska bilar har Sverige dock inte. En avgift får inte tas ut på befintligt vägnät, åtminstone inte om det byggdes för flera decennier sedan. Möjligen skulle man få ta ut avgift på en väg som har bara några år på nacken. Men en ny Göta Älvbro eller Marieholmstunnel skulle till exempel få avgiftsbeläggas. En annan skillnad är att vägavgifter är mycket billigare att driva in än trängselskatt. Den senare förlorar 30-40% av intäkterna i omkostnader.

När man nu påstår att det skulle tagit två år ytterligare att införa en trängselavgift syftar alltså det på själva tiden för att stifta nya lagar. Men även efter det skulle man inte få avgiftsbelägga gamla befintliga vägar, det skulle bryta mot EU:s regelverk. Och eftersom den planerade trängselskatten i Göteborg till största delen bygger på att avgiftsbelägga befintligt vägnät skulle man ändå inte få in önskad summa pengar. Alltså är trängselskatten ett medvetet val för att snabbt få in så mycket pengar som möjligt. Att utlandsregistrerade bilar slipper undan skatten är något man helt struntar i, allt för den goda sakens skull. Att cirka en tredjedel av trängselskatten aldrig når sitt fram till sitt syfte – att bygga infrastruktur – låtsas man inte heller om.

De fyra partierna trotsar folkets vilja och ”tror” att opinionen kommer att vända. En kort enkät presenterades som P4 utfört på Backaplan där 6 av 7 personer var emot trängselskatt i Göteborg. Man kan nästa säga att det var 7 av 7, eftersom en person tvekade. På frågan från programledarna om de etablerade partierna går emot göteborgarna i denna fråga svarade ingen på själva frågan. Svaret är givet: Självklart gör de det, men ingen vill säga det rakt ut. Istället skyller partierna ifrån sig på den sittande regeringen som ”tvingat” dem till detta beslut. Men om inte de lokala partierna företräder de lokala frågorna för göteborgarna, vem ska göra det då?  Det är anmärkningsvärt att partierna försöker rättfärdiga sig själva genom att skylla på någon annan för att det blivit som det blivit.

Partierna fick också frågan om de är oroliga för att Vägvalet kommer att  ta mandat i valet. Svaret var ganska givet och genomskinligt då alla sade nej. Det vi kan konstatera är representanterna från de etablerade partierna inte var speciellt förtjusta att Vägvalet var närvarande. Vi samlade namn samtidigt och fick in ca 50 namn på den timme vi stod på Eriksberg. Partierna vill också få det till att Vägvalet är endast ”nejsägare” och ett parti som inte vill göra något. Detta stämmer inte eftersom Vägvalet vill genomföra väl genomtänkta projekt och ta bort olönsamma. Finansieringen ska ske utan trängselskatt och det är genomförbart om man slopar Västlänken vars olönsamma kalkyl kräver trängselskatt för att finansieras.

Lyssna på debatten om trängselskatten och Västlänken här. Välj mellan 15.00 – 15.30 och 15.30 – 16.00.

Vägvalet
Theo Papaioannou
Håkan Andersson

GT – Marieholmstunneln blir kraftigt försenad

torsdag, 29 juli, 2010

I en liten notis häromdagen i GP kunde man läsa om att Marieholmstunneln är försenad. Mer uttömmande information får man i GT:s artikel. Bygget skulle börjat 2011, men pengarna som regeringen anslår kommer troligen inte förrän 2014. Det mest angelägna projektet är försenat, men trängselskattens startdatum är ändå spikad. Hur går detta ihop egentligen?

Vi har tidigare påpekat (läs tidigare debattartikel här) att pengarna som infrastrukturministern, Åsa Torstensson (C), lovade stort och brett innan sommaren inte egentligen finns i dagens budget fram till 2013. Än viktigare att framhålla är också att propositionen om trängselskatt i Göteborg inte lovar några direkta pengar till Göteborg.

Vad händer med trängselskatten då projekten inte kommer igång när dom ska? Skjuts även trängselskatten på framtiden? Det är det väldigt tyst om. Istället är det väldigt stort fokus på hur bra det blir med Västlänken som egentligen inte tillför göteborgarna någon större förbättring.

Det som är glädjande är ändå att Nya Göta Älvbron kommer att stå klar 2018 och det kan faktiskt upplevas som en förbättring för göteborgarna under förutsättning att den får behålla sina dubbla filer i båda riktningar (vilket (V) och (MP) är emot).

Så här är verkligheten i den politiska världen att man lovar saker som förändras över tiden, men vissa saker består som t.ex. trängselskatten för den är ju ganska bra att ha trots allt även om man inte kan leverera tillbaka nyttan till sina medborgare.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Debatt i GP – Så påverkas Göteborg under bygget av Västlänken

tisdag, 13 juli, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Tom Heyman och Theo Papaioannou från Vägvalet som uppmärksammar hur Göteborg påverkas under de tio långa år byggandet av Västlänken kommer att pågå. De skriver:

Problemen under bygget av Götatunneln var inget i jämförelse med det som nu kan förväntas. Centralstationen, Nils Eriksonterminalen och Nordstan blir nästan omöjliga att nå och när samtidigt den nya Göta Älvbron och Partihandelsviadukten skall fogas in i systemet är det bäddad för trafikkaos.

Debattartikeln beskriver tunnelns dragning från Centralstationen, via stationen i Haga till den nya stationen vid Korsvägen. Det är ömsom uppgrävda enorma diken, tunnel genom berg och den ökända göteborgsleran. Leran som ingen idag vet vad den kan ställa till. Kommer ni ihåg Springsteen på Nya Ullevi och bygget av nya Gamla Ullevi?

Dessutom skall det utföras omfattande och kostsamma och arkeologiska utgrävningar under Göteborg. Vem vet vad dessa kan hitta för fynd och därmed i så fall försena, fördyra och förhindra bygget av Västlänken?

Även bil- och kollektivtrafiken drabbas förstås:

”Allestråket, som är ett av våra viktigaste trafikstråk till västra Göteborg, stängs av. Där går idag 5 spårvagnslinjer, 2 busslinjer och en omfattande biltrafik. Ingen vet hur den trafiken skall lösas.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet