Inlägg märkta ‘norge’

14 anledningar att rösta Nej i folkomröstningen

måndag, 11 augusti, 2014

För er som tvekar om hur ni ska rösta i folkomröstningen om trängselskatt serveras här 14 anledningar till att rösta nej i folkomröstningen.

Anders_borg_pekar_finger

1. Trängselskatten är orättvis. Den drabbar vissa bilister beroende på var man råkar bo och arbeta i förhållande till var tullstationerna står, medan andra slipper helt undan. Utlandsregistrerade bilar betalar ingen trängselskatt.

2. Det finns ingen rimlig anledning till varför invånare i Göteborg med omnejd ska betala mer i skatt än andra skattebetalare i Sverige.

3. Folkomröstningen är din sista chans att berätta för politikerna vad du tycker. Du lär inte bli tillfrågad igen.

4. Trängselskatten slår mycket hårdare mot bilister med lägre inkomster än mot höginkomsttagare. Det är de sämst ställda bilisterna som får ge upp bilen.

5. Trängselskatten påstås ha som mål att både minska trafiken och att finansiera infrastruktur. Dessa mål är dock oförenliga. Minskar trafiken för mycket, saknas det pengar till att bygga. Då måste trängselskatten höjas ytterligare trots att trängseln då redan minskat.

6. Om du anser att det Västsvenska paketets absolut största projekt, tågtunneln till Haga (Västlänken), inte bör byggas ska du rösta Nej. Enda chansen att stoppa Västlänken i detta skede är att strypa finansieringen och därigenom tvinga partierna till nya förhandlingar.

7. Trängselskatten kommer att höjas med cirka 22 procent redan 1 januari 2015. Inflationen är för närvarande nära noll i Sverige. I Stockholm planeras trängselskatten höjas med 50 – 75 procent för man behöver ta in mer pengar i skatt. Det finns inget som tyder på att trängselskatten inte blir permanent om den inte stoppas nu.

8. Trängselskatten förbättrar inte miljön i mätbara termer och räddar definitivt inte klimatet. I Göteborgsregionen finns cirka 0,05 procent av världens fordonsbestånd. En minskning av biltrafiken med exempelvis 10 procent ger i så fall minskade  utsläpp med knappt mätbara 0,005 procent. Utsläppen kan minskas mycket effektivare med andra åtgärder (samåkning) och teknikväxling (el-, hybrid, vätgasdrivna bilar). Lär av världens elbilstätaste land: Norge

9. Sveriges bilister betalar varje år in cirka 60-80 miljarder i olika skatter till statskassan. Lägg därtill moms på drivmedel med mera och vi närmar oss 100 miljarder/år. Trängselskatten i Göteborg är tänkt att ge cirka en miljard extra per år, i sammanhanget alltså en mycket blygsam summa som man dessutom inte uppnår (2013 gav den 200 miljoner lägre). Statskassan står alltså inte och faller med trängselskatten. Som jämförelse skulle en mindre höjning av bensinskatten ge betydligt större skatteintäkter.

10. Nästan femtedel av trängselskatten försvinner i administration. För varje tusenlapp du betalar i trängselskatt får staten alltså bara lite över 800 kronor. Under 25 år försvinner cirka 6-7 miljarder till ingen nytta, pengar som kunde använts till att förbättra för trafikanterna.

11. Det Västsvenska paketet måste omförhandlas till ett mindre, mer hanterbart paket. Det är principiellt fel att binda upp framtida politiska majoriteter av beslut som togs för flera mandatperioder sedan. Vägvalet har lämnat ett förslag som du kan läsa om här.

12. Trängselskatten ska enligt regerings utspel i Almedalen 2014 bekosta utbyggnad av höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer. Kostnad: 140 miljarder kronor. Trängselskatten måste stoppas nu, annars ska den räcka till allt i framtiden.

13. Trängselskatten är en felkonstruktion, ett tankefel från första början. Att extrabeskatta människor för att de måste åka till sina arbetsplatser gynnar inte sysselsättningen i Sverige. Gör om och gör rätt!

14.  Om du inte säger ifrån på valdagen den 14 september så kommer det att vara för sent!

Sorgens dag

lördag, 23 juli, 2011

Idag är sorgens dag för oss alla och våra vänner i Norge. Helt ofattbart har över 90 personers liv släckts av person(er) med egna uppfattningar om vad som är rätt och fel. Att många ungdomar har dödats gör inte saken bättre. Ungdomar med hela livet framför sig. Våra tankar är med deras familjer.

Det känns väldigt skönt att den norska polisen kunde gripa en av gärningsmännen inom rimlig tid så att spekulationerna kunde dämpas. För spekulationerna var redan i full gång när bomben gick av i Oslo. Omgående kunde man läsa på Facebook och Twitter kommentarer om islamister, invandrare, muslimer m.fl. som kommer till Sverige och Norge och övriga norden och förstör. Bröstklappningen fick sig en rejäl törn när det visade sig vara en 32-årig helylle norrman med högerextremistiska åsikter som ville skada den norska demokratin. Trots erfarenheter från t.ex. 9/11 i USA då Bush direkt hittade syndabocken och startade ett krig är man väldigt snabb med fördomar och att peka ut skyldiga INNAN man vet om det stämmer.

Det är även sorgens dag för hur media hanterar spekulationerna. Dagens GP är en skamlig läsning. Nyheterna varvas med att skytten är norrman för att sedan fortsätta med utlåtande från terrorexperter och anonyma källor från Säpo som pratar om religionskrig, konflikter med Mellanöstern, al-Qaida. Total förvirring uppstår. Varför inte vänta med anklagelser och slippa pinsamheterna. Det är av största vikt att hantera debatten efteråt så att enskilda folkgrupper, som inte har med attentatet att göra, inte blir oskyldigt anklagade.

Göteborg Stad informerar kontinuerligt på sin hemsida om hur de stödjer Norge. Norska Sjömanskyrkan håller minnesgudstjänst imorgon söndag kl. 10.00.

Vi uttrycker vår starka sympati till offren och till deras anhöriga.

Theo Papaioannou
Vägvalet