Inlägg märkta ‘nej’

Tack för ert stöd!

tisdag, 16 september, 2014

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken ”största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Fredrik Tenfält bidrar också till politikerföraktet

söndag, 22 juni, 2014

Idag levererar Fredrik Tenfält en ytterst dålig ledarsida i GP som visar på hans egna väljarförakt inför den kommande folkomröstningen. Hur svårt ska det vara att förstå att i en demokrati är det endast en person som bestämmer: väljaren. För att sedan uppnå ett visst pragmatiskt styre över en mandatperiod så görs olika samarbeten. Men när man börjar förkasta den fundamentala byggstenen i en demokrati så  närmar vi oss ett haveri på sikt. Folkomröstningen handlar om så mycket mer än trängselskatt, den handlar om ett återställande av förtroendet för politiken. Något som är avgörande för Göteborgs framtid.

Det finns andra aktörer som inte heller respekterar den demokratiska processen. Västsvenska Handelskammarens vd, Johan Trouvé, uttrycker följande på Twitter:

trouve_twitter_undvika

Att rösta ja i dennes ögon innebär att vi ska ”undvika politisk debatt” för all framtid. Varför har vi då allmänna val vart 4:e år? Är det inte för att de som regerar ska veta att de kan bli avsatta om de inte följer folkets vilja? För det är precis det som gått fel i processen med trängselskatten. De etablerade partierna trodde att de kunde genomdriva beslutet utan repressalier. Men det gick inte då de själva utom SD i Riksdagen röstat fram det förstärkta folkinitiativet som ska likställas ett allmänt val. Det är något som varken Tenfält eller Trouvé vill kännas vid.

Därför får resonemang från Tenfält innan folkomröstningens resultat ens är i hamn, en att baxna.

”Blir det ett ja är det inga bekymmer. Då har göteborgarna godkänt trängselskatten. Beskedet från dem som inte röstat är att de i praktiken anser att politikerna skall avgöra frågan.”

Det är ett typiskt resonemang från någon som i förväg bestämt sig att man inte vill följa ett annat resultat. Helt bekymmersfritt är det inte vid ett ja eftersom det är många som inte köper Västlänken och Vägvalets krav kvarstår att denna ska bytas mot något annat. Den sista meningen är ytterst märklig. Tenfält är ute på tunn is i sitt resonemang att räkna med de som inte har röstat på sin egen sida.

Ett nej blir knepigare, även om nej-sidan kommer att hävda att folkomröstningens resultat skall följas även om det bara skulle handla om några få rösters övervikt. Så enkelt är det dock inte. Folkomröstningen är som sagt rådgivande och politikerna måste då göra en helhetsbedömning. En klar övervikt för nej i kombination med ett högt valdeltagande blir svårt att gå emot. En knapp övervikt för nej lär däremot inte, skulle jag tro, uppfattas som en tillräckligt stark opinionsyttring”. Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Här  kommer ett tomt påstående och en liten klapp-på-huvudet: Så enkelt är det dock inte. Varför då? Självklart är det inte enkelt om man vet bättre än någon annan, men i detta skede så bör nog Tenfält vara en god förlorare. Hur ska vi agera i ett allmänt val om till exempel Socialdemokraterna får 31 procent och Moderaterna får 30 procent? ”Nja, det är en knapp övervikt åt Socialdemokraterna, då får vi nog låta Moderaterna bli det största partiet istället för vi anser det.”.  Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Så enkelt är det. Allt annat är försök att få igenom något trots att majoriteten vill något annat. Och det är helt oärligt i mina ögon. Antingen har vi majoritetbeslut eller så har vi det inte. Att tänja på gränserna bidrar till ännu mer politikerförakt och lägre förtroende för politiken.

”Men var går gränsen mellan det ena och det andra? Det går inte att säga i förväg och jag har full förståelse för att de flesta partier inte vill binda sig i förväg.”

Det är väl självklart att det går att säga i förväg. Tenfält själv avkräver ju var och varannan dag svar av den rödgröna majoriteten hur deras politik ska se ut inför valet. Vad är skillnaden i detta fall? Tenfält fipplar bort sig själv då han låter sitt egenintresse gå före logiken.

Vägvalet har sagt det: vi accepterar utfallet oavsett. Om de andra partierna inte kan säga det så bör alla som ska rösta fundera på ärligheten hos dem.

”Bästa sättet att undvika alla bekymmer är förstås att få med sig väljarna på ett ja.”

Detta är nog det enda vettiga som Tenfält uttrycker i sin ledare. Fast bekymret är att man är 4 år försenade. Hade man gjort detta från början så hade vi inte haft den situation som vi har idag. Vägvalet hade inte existerat och folkomröstningen hade inte varit aktuell i efterhand. Men Tenfält sa inget då heller och fortsätter att fördumma väljarna trots att vi har en kommande folkomröstning. Det är tydligen väljarna som kan orsaka ”bekymmer”, inte politikernas omvända beslutsordning att tillfråga väljarna i efterhand.

Men som alltid: Det är du som bestämmer. Ingen annan. Använd din röst klokt i kommande val och rösta på Vägvalet i alla tre valen och nej till trängselskatten och Västlänken i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Folkpartiet, vart tog det liberala vägen?

måndag, 13 maj, 2013

Folkpartiet har nu äntligen bestämt sig. De säger nej till en folkomröstning. Ett nej som de ruvat på rätt länge eftersom deras stämma ändå gav en indikation om detta.

Men vad hände på vägen med liberalismen som är Folkpartiets kärna. Vart tog den egentligen vägen?

Motiveringarna om varför vi inte ska genomföra en folkomröstning är ytterst märkliga.

Helene Odenljung (FP) säger följande i GP:

”Det är inte rimligt att ta om frågan från början igen och då bara ifrågasätta finansieringen. Skulle det bli ett nej till trängselavgiften kommer göteborgarna att få betala hela paketet på egen hand.”

Att göteborgarna skulle få betala hela paketet själva är ren och skär spekulation, eftersom ingen egentligen försökt omförhandla paketet. Skrämselpropaganda helt enkelt.

Vidare säger hon:

För oss är paketet bara början. Vi behöver fler satsningar på infrastrukturen, inte hindra de som redan är beslutade och som redan har varit uppe som en fråga i ett val.

Odenljung avfärdar lagen om det förstärkta folkinitiativet. En laglig rätt som finns i dagens Sverige, lika lagligt som de allmänna valen. Folkinitiativ kan väckas för nya och gamla frågor och även för att kunna riva upp redan fattade beslut av politiker som till exempel inte lyssnat på sina medborgare. Antingen har hon inte förstått detta, trots att hennes parti röstade för lagändringen, eller så lyssnar hon fortfarande inte.

Odenljung fortsätter i GT:

”Vi älskar inte trängselskatten, men vi accepterar den som ett sätt att medfinansiera det paket som vi faktiskt behöver och har längtat efter i den här regionen under lång tid. Så frågan är inte ny, utan vi tycker att den har varit uppe och att folk har haft möjlighet att ta ställning till detta.”

Det är en underdrift att tro att folket verkar ha längtat efter trängselskatten. Och att de skulle ha haft möjlighet att ta ställning till den är ju också en total missbedömning med tanke på folkomröstningskravet som nu finns. Dags att vakna upp i verkligheten.

Vidare säger Odenljung att Folkpartiet jobbar för förändringar kring trängselskatten:

”Vi har föreslagit att man ska utreda några stationers placeringar, och stationen på Älvsborgsbron tycker vi ska tas bort så fort som möjligt. Vi tycker inte att det är perfekt, men vi tycker att det är bättre än att vi höjer skatten. Och vi behöver det här paketet.”

Om man tittar på förra citatet där Odenljung påpekar att frågan inte är ny så undrar man var hon själv varit de senaste tre åren? Hon kastar fram att ta bort trängselskatten på Älvsborgsbron när hon vet, eller borde veta,  att cirka 20% av intäkterna kommer därifrån. Det är ju lika illa som när hon oroar sig för hur man ska agera vid ett nej till trängselskatten i en eventuell folkomröstning. Ja, Helene Odenljung, hur ska du kunna ta bort stationen från Älvsborgsbron? Varifrån ska pengarna komma?

Lika otydlig är hon i P4 Göteborg på frågan om varför är inte en folkomröstning rätt väg att gå:

”Därför att det är för otydligt. Om man ställer den frågan som folkinitiativet samlats kring, och utan att veta vad ett resultat av en sådan folkomröstning får för effekt på paketet, så kan vi inte säga ja.”

Märk också hur hon utgår hela tiden ifrån att det blir ett nej till trängselskatt. Och om det blir det finns det flera olika scenarier efter ett eventuellt nej i en folkomröstning. Det kan vara skattehöjning, ett nedbantat paket, mer statliga pengar och många flera alternativa lösningar.

Folkpartiet har tappat sin trovärdighet som ett liberalt parti med sitt nej till folkomröstningen. Folkpartisterna borde nog läsa på vad ordet egentligen betyder:

Liberalism (av liberal), samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. Liberalismen urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång resp. valfrihet. Den förstnämnda avser rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Valfriheten avser människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag (näringsfrihet).

Källa: Nationalencyklopedin

Theo Papaioannou
Vägvalet

De rödgröna har dålig koll och säger nej, nej, nej

onsdag, 26 september, 2012

Den rödgröna trojkan har i olika grupperingar styrt Göteborg de senaste 18 åren. Med tiden har de alltmer fastnat i ett påfrestande nejsägarträsk. Alla nytänkande förslag som inte är sprungna ur de egna leden förkastas direkt. Vägvalets alternativa infrastrukturpaket innehåller lösningar som löser problem i närtid, innebär mindre ekonomisk risk, leder bort trafik från centrum, sparar Staten 5 och göteborgarna 25 miljarder kr. Allt detta bemöts med: ”Det går inte.” Förtjänar inte göteborgarna mer flexibla och pålästa politiker som kan tänka om, även efter att de fattat ett dåligt beslut?

Medan de folkliga protesterna pågår – Vägvalets och GT:s namninsamlingar för en folkomröstning har hittills samlat 45 000 underskrifter – stänger de rödgröna alla dörrar och kallar Vägvalets förslag för hemmasnickrat. Men att de själva väljer att följa Göran Johanssons (S) paket som klottrades ner på en servett över en fika i Örebro verkar de ha glömt. Kan det bli mycket mer amatörmässigt än så?

Enligt en färsk undersökning i GT vill 64% av S-väljarna folkomrösta om trängselskatten. Framför allt Hulthén borde lyssna på sina 60 000 väljare som inte håller med henne om att beslutet gick att påverka i valet 2010.

Precis som de rödgröna skriver begärde Vägvalet ut dokumentation från Trafikverket om hur Liseberg drabbas under byggandet av Västlänken. Dokumentet förtydligade inte något konkret mer än att delar av Liseberg faktiskt kommer att rivas. Att Liseberg ändå inom några år skulle ha velat riva historiska byggnader som Rosa Villan saknas det stöd för, tvärtemot vad de rödgröna påstår. Även här kan man ju diskutera Göran Johanssons roll om att nu, helt plötsligt, ska Lisebergs entréområde byggas om. Igen!

Allvarligt är även att tjänstemän på Trafikverket verkar agera lakejer åt stadens ledande politiker och informerar dem om vem som begär ut vilken information. Detta används sedan som argument i debattartiklar, vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad mer ägnar sig Trafikverket åt bakom kulisserna som inte når medborgarna?

I sin iver att försvara Västlänkens negativa samhällsnytta, påstår debattörerna att ”alla väg- och spårprojekt enligt samma kalkyl är olönsamma, inklusive Marieholstunneln.” Men enligt Trafikverkets utredning är Marieholmstunneln tvärtemot ett lönsamt projekt med en nettonuvärdeskvot på +2,2, att jämföra med Västlänkens -0,55. Skillnaden i lönsamhet blir i runda slängar 20 mdr till Marieholmstunnelns fördel! (se Trafikverkets Vägutredning s. 94) Vidare hävdar de rödgröna envist att många samhällsnyttor saknas i kalkylen för Västlänken. Nyttor som inte presenteras existerar inte!

Jämförelsen vi gjorde mellan Hallandsås (som för övrigt är en urbergshorst och inte en rullstensås) och Västlänken gällde risken för skenande kostnader. Götatunneln blev dubbelt så dyr mot planerat. Kan de rödgröna garantera att slutnotan för Västlänken stannar på 20 och inte 40 mdr?

De rödgröna vill att trafiken ska fortsätta gå genom centrala stan samtidigt som de beklagar sig över dålig luftkvalité. Är det ändå inte bättre att sprida ut köande trafik vid Tingstadsmotet att gå runt Göteborg? Götaringen har nu visserligen avstyrkts av kommunstyrelsen men vi trodde faktiskt att det var kommunfullmäktige som fattade de slutgiltiga besluten i Göteborg.

Hela resonemanget om att staten kräver 50 % medfinansiering visar att de rödgröna inte förstått finessen med Vägvalets paket. Staten går miste om trängselskatten, men får ändå över 5 mdr till annat. Någon höjning av kommunalskatten, som de rödgröna skräms med, behövs inte heller.

Trojkan avslutar med att vi alla ska leva i framtiden och att vi därför måste köpa hela deras syn på den. Vad de blundar för är att folk kan välja att leva sin framtid någon annanstans. Göteborg är inte universums medelpunkt. Om inte en söndergrävd stad under tio år och nya skattepålagor får folk att flytta från stan, kanske det politiska klimatet gör det? I framtidens rödgröna Göteborg tycks det bara finnas plats för medborgare som är beredda att låta politiker bestämma över deras vardag.

Det vill Vägvalet ändra på.

Läs kortrepliken i GP här.

Läs mer om det alternativa paketet, Götaringen, Västlänk 2021 här.

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Tom Heyman
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

GT vill veta om du vill ha en folkomröstning! Rösta!

lördag, 11 augusti, 2012

Idag startade GT en webbenkät där de ställer frågan:

För att rösta på denna fråga går man till: http://www.expressen.se/gt och klickar i Ja eller Nej i rutan som ser ut som ovan (den finns ganska högt upp på sidan, i högerkolumnen (fast till vänster om reklamen).

I skrivande stund vill 91 % ha en folkomröstning. Gör din röst hörd!

Uppdatering: 12/8  Just nu vill 96 % ha en folkomröstning och 1452 personer har röstat!
13/8 Just nu vill 94 % ha en folkomröstning och 4607 personer har röstat!

Håkan Andersson
Vägvalet

Göteborgarna säger Nej till trängselskatt

onsdag, 17 februari, 2010

En klar majoritet säger Nej till trängselskatter i Göteborg enligt artikel i GP idag som genomfört en omröstning.

Omröstning GP 2010-02-16

Theo Papaioannou