Inlägg märkta ‘namninsamling’

Var är alla nu som kritiserade GT?

fredag, 6 mars, 2015

Alla ni som menade att GT vida överskred sina befogenheter när man bedrev en namninsamling för att få till en folkomröstning, var är ni nu?

Kritiken mot GT var inte nådig från vissa håll. Valda politiker – som rimligtvis i andra fall –  står bakom det fria ordet och pressfrihet, kände sig påhoppade och förföljda. Och maktens lakejer var upprörda för att en tidning drev politik och uppviglade medborgarna att tycka något som de egentligen inte tyckte (ja, ni vet de där tröttsamma argumenten att en del utvalda klarar att ta ställning själva, men de andra (”de som inte tycker som vi”), de har så lätt att bli otillbörligt påverkade av onda krafter).

Så alla ni som tyckte att GT tog på sig en roll som de inte borde, varför är ni tysta nu när kommunledningen väljer (för det handlar faktiskt om ett fritt val från deras sida) att köra över det som väljarna kom fram till i folkomröstningen? Att alla folkomröstningar är rådgivande vet vi redan, att våra ”folkvalda” har ett ansvar för att vårda demokratin likaså. Rent formellt fanns det inget hinder för GT (via de tre medarbetare som startade namninsamlingen) att göra som de gjorde. De bröt inte, precis som våra ogina politiker, mot någon lag. Istället var det de facto GT:s moral som attackerades: ”Hur kan de bara med?” och ”hur understår de sig”?

Därför borde samma personer nu ställa svekpolitikerna mot väggen med samma frågor! För det kan väl inte vara så att det var bara för att man var för trängselskatt som man var emot en namninsamling och folkomröstning? Och det kan väl inte vara så att politikerna var emot folkomröstning bara för att man inte ville riskera ett dokumenterat nej-resultat?

Politikernas ställningstagande mot sina egna väljare i Göteborg är tyvärr inte någon engångshändelse. De allra flesta lokala folkomröstningarna negligeras i Sverige. Därför ändrade riksdagen lagen 2011 i en förhoppning att denna trend skulle brytas. Efter fyra år med den nya lagen kan man nog konstatera att den är verkningslöst. Det är nästa alltid samma partier lokalt som säger nej som i riksdagen godkände lagen. Hela situationen är därmed mycket motsägelsefull.

I morgon manifesterar vi för demokrati och för att stoppa miljardrullningen med skattepengar i Västlänken.
Demonstrationen avgår från Götaplatsen kl. 13.30. Kom i tid, det kommer att bli trängsel (men ingen extra skatt ändå!)

Demonstration 7 mars 2015

Håkan Andersson
Vägvalet

Vart är vi på väg?

onsdag, 4 mars, 2015

Nej, det är ingen På spåret-resa!

Jag menar Göteborg – vart är Göteborg på väg?

Efter de borgerliga partiernas besked i går att de inte tänker följa folkomröstningen, är detta en berättigad fråga.

I drygt fem långa år har dessa partier – ihop med den rödgröna röran – bekämpat alla försök att ändra på det beslut som partierna tog unisont den 28 januari 2010. Det var då Anneli Hulthén liknade hela spektaklet vid en Grammisgala och ryggdunkarna över blockgränserna har aldrig varit fler, varken förr eller senare.

Samtliga röstade de 2011 nej till att anordna ett folkomröstning när Vägvalet samlat in tillräckligt med namn för en sådan. Redan då – ett år efter beslutet och mer än ett och halvt år innan trängselskatten skulle införas – var det enligt dessa partier ”för sent”.

Sedan kom GT:s namninsamling som blev klar i februari 2013. Samtliga partier var fortsatt emot att hålla en folkomröstning, trots 49 000 godkända underskrifter. Men moderaternas medlemmar lyckades med knapp marginal tvinga partiledningen att byta åsikt och med moderaternas röster beslutade kommunfullmäktige med en rösts marginal att den ändå skulle hållas.

Så kom folkomröstningskampanjen 2014. Om ni blinkade så missade ni förmodligen den. Ett flygblad från S och någon enstaka formulering om att det Västsvenska paketet var viktigt. Det var allt. Segervissheten var stor från partierna och de fullföljde taktiken från 2010, det vill säga att säga så lite som möjligt. Gunga inte båten.

Dagen efter valet sa Jonas Ransgård och Kristdemokraternas företrädare till GP:

Kan ni negligera valresultatet?
Det ser jag inte att vi kan göra. Men vi kan ju inte börja plocka bort betalstationerna själva. Förhandlingarna mellan alla inblandade parter måste påbörjas omgående, säger Ransgård.
Ungefär samma inställning har Kristdemokraterna.
Resultatet i folkomröstningen ska följas. Nu måste vi sätta oss ner och titta på hur vi ska gå till väga, säger Hampus Hagman, pressekreterare för kommunalrådet David Lega.

Glasklart, eller hur? ”folkomröstningen ska följas”, det kan inte uttryckas mycket tydligare.

Sedan går det nästan sex månader och två riggade utredningar passerar revy. Utredningar som fått direktivet: Utred hur trängselskatten inte kan avskaffas. Sagt och gjort. Det regisserade svaret blir då förstås att det inte går att ta bort eller ersätta trängselskatten.

Dessförinnan ägnade sig Göteborgs kommun också sig åt något som kallades för en ”förhandling”. Det tog en timme ungefär den 22 oktober när Anneli Hulthén träffade Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Det finns inget protokoll från mötet, så ingen kan kontrollera vad som sades. Men när de kom ut var de såå eniga om att vara eniga även i fortsättningen.

Igår kom så beskedet från Alliansen. De lyfter inte ett finger för att följa folkomröstningen. Helt plötsligt har tydligen David Lega & Co drabbats av selektiv minnesförlust. När de konfronteras på Twitter med sina tidigare uttalanden blir de svaret skyldiga. Jonas Ransgård påstår att ”vi bidrar till en sansad debatt”. Yeah, right!

Helene Odenjung drämde till med ”Satsningarna på infrastruktur nödvändiga för Göteborg och vår region.” Allvarligt? Vad har det med avskaffandet av trängselskatt att göra?

Nu lämnar de över till den socialdemokratiskt ledda regeringen och slutligen riksdagen att avgöra frågan – utan att lägga något eget yrkande! Så praktiskt för dem. När sedan S-regeringen inte gör något – eftersom ingen begäran kommit från Göteborg – kan Alliansen i Göteborg skylla på regeringen. Detta är både de rödgrönas och alliansens paradgren: Att skylla på varandra! Göteborgarna är förlorarna.

Så här mycket är folkomröstningen värd för Alliansen:
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta:
– att resultatet i den rådgivande folkomröstningen antecknas

En anteckning. Som om den aldrig har hänt.

Som alla förstår handlar det här om makt. Signalen är tydlig: I Göteborg ska väljarna (och partimedlemmarna) inte göra sig besvär med att försöka ändra något som politikerna har bestämt. För de fåtal personer i partitopparna som dikterar vad resten av deras respektive parti ska tycka vet förstås detta mycket bättre än kreti och pleti. De tar extremt lättvindigt på sitt ansvar att förvalta demokratin i Göteborg. Bryr dig sig överhuvudtaget? Förutom att moderaterna röstade fram folkomröstningen är demokratin satt på undantag i staden.

Ingen är förvånad. Och allt är precis som vanligt. I Göteborg. Tragiskt egentligen.

Senare i veckan kommer de rödgrönas yttrande. Gissa tre gånger hur det kommer att formuleras!

Men vart sjutton är Göteborg på väg? Någon som vet?

Vi syns på Götaplatsen på lördag 7 mars klockan 13.30!

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

GT Debatt: Ingen effekt av tidigare stängningar

måndag, 12 maj, 2014

I gårdagens GT återfanns en debattartikel signerad Maria Berjaoui och Martin Forsell, båda kandidater för Vägvalet i kommunalvalet i Göteborg, som handlade om beslutet om öppettiderna för stadens krogar.

De rödgrönas argument för att stänga krogarna två timmar tidigare på natten mellan fredag och lördag var ju bland annat att polisens insatser därmed skulle komma att minska. Mot detta stod bland annat den namninsamling på nätet som fick 13 000 medborgare att engagera sig.

Vägvalet månar om medborgarinflytandet. Vi uppmuntrar till dialog mellan politiker och medborgare. Vi vill på så sätt involvera göteborgarna i de beslut som kommer att påverka vardagen. I fallet med krogstängningen bortsåg politikerna helt från vad krog- och nattklubbsgästernas efterfrågan och önskan var.

Och nu visar det sig också att de önskade effekterna uteblivit: ”Misshandelsfallen har inte försvunnit utan flyttats till lördagen och de minskningar vi sett har skett mellan tolv och tre. Vi ser inte heller att alkoholförgiftningarna minskat mot tidigare år.”

En annan framkomlig väg vore i stället att införa bättre kontroll av nattklubbarna. ”Klubbar som inte sköter sina åtaganden bör förlora sitt serveringstillstånd. På så sätt bestraffas inte hela Göteborgs restaurang- och krogbransch.”

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Missförstånd och billiga insinuationer från Miljöpartiet

söndag, 28 juli, 2013

Idag replikerade Miljöpartiets Ulf Kamne och Elisabeth Undén på Vägvalets debattartikel om Göteborgs stadsutveckling från i fredags. Deras svar och tyvärr en blandning av (medvetna?) missförstånd och mindre trevliga insinuationer. De skriver:

Helt tydligt har [Vägvalet] inga problem med att önska sig ett Göteborg utan nya invånare. Stoppad invandring känns igen från andra partier, men vilka av de som flyttar hit från andra delar av Sverige eller som föds här är inte välkomna?

Nej, kära Miljöpartiet, vi i Vägvalet är varken emot att Göteborg växer i antal invånare eller att personer från andra delar av Sverige flyttar hit. Vi är inte de ”kommunrasister” som ni försöker få det till. Ert försök att koppla ihop oss med Sverigedemokraterna är rätt osmakligt och billigt. Det Vägvalet säger är att det inte är något självändamål för Göteborg att växa om man inte samtidigt kan göra något bra av det. Den styrande rödgröna majoriteten har bara en plan för hur många fler människor som ska bo i Göteborg i framtiden (det är skatteunderlaget man vill åt), men var de ska arbeta, hur de ska ta sig till sina arbeten och hur kollektivtrafiken inne i Göteborg ska mäkta med denna utmaning finns det få förklaringar till.

En sak har Miljöpartiet dock fattat rätt i dagens debattartikel i GP: ”Namninsamlingen gäller trängselskatten.” Vi får se detta som ett framsteg för Miljöpartiet, vars lokala toppnamn Kia Andreasson gång på gång hävdat att det inte går att bryta ut den enskilda frågan om trängselskatten och bara folkomrösta den. Rimligtvis kommer därmed Miljöpartiet att arbeta för att frågan i folkomröstningen ställs om det som de nu själva insett namninsamlingen handlade om, dvs trängselskatt Ja/Nej.

Förhoppningsvis har MP nu alltså förstått att Andreasson hela tiden haft fel i sitt påstående, men konsekvensen av ett eventuellt Nej i en folkomröstning har inte riktigt sjunkit in hos MP eftersom de skriver: ”Om [trängselskatten] tas bort måste satsningarna betalas på annat sätt och den nödvändiga övergången till mer kollektivtrafik skapas med andra medel. Det kommer ett bli tufft och dubbelt så dyrt, så vi säger ja till trängselskatt!

Eftersom cirka 25 % av intäkterna från trängselskatt försvinner i ren administration är det direkt osant att påstå att det skulle bli dubbelt så dyrt för medborgarna att finansiera ”satsningarna” på annat sätt. Skulle man till exempel höja regionskatten i stället sparas kanske 7 miljarder av våra gemensamma pengar under 25 år – pengar som invånarna kanske delvis skulle lägga på att främja miljön? Men för Miljöpartiet verkar våra skattepengar vara en outsinlig källa som man bara vrider om kranen för att få mer. Men när brunnen sinat spelar det ingen roll hur mycket man än vrider.

Dessutom är det inte hugget i sten efter ett folkomröstnings-nej att nu gällande paket förblir oförändrat. Det kan både komma att krympas och omprioriteras efter den nya verklighet som då uppstår. Efter en folkomröstning kan det därför åter bli aktuellt för MP att revidera sina ståndpunkter. Bättre sent än aldrig.

Vidare resonerar MP om hur ett växande Göteborg gynnar både kärlek och nedlagda jordbruksbygder. Försvinner jobben på landsbygden är det bara att flytta till stan och i stället syssla med ”stadsnära odling”, något som Miljöpartiet anser vara viktigt. Men vem ska hålla landskapet öppet i Miljöpartiets Sverige om före detta bonde söker fru i storstaden? Kamne och Undén hyllar ökad urbanisering som något oundvikligt och eftersträvansvärt ur alla synvinklar. Det är inte att undra på varför partiet har sitt svagaste stöd på just landsbygden som man inte tycks bry sig särskilt mycket om. Men ”Flytta till stan och bli miljöpartist” kanske är en gångbar paroll?

Till sist slår MP tillbaka och försvarar Västlänken som lösningen på ”att bygga ut kapaciteten för kollektivtrafik”. Att den inte hjälper ett dugg för de mer akuta behoven som fler älvförbindelser eller snabbare och bättre kollektivtrafik inom Göteborg får Miljöpartiets inställning att likna strutspolitik.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Äntligen nådde folkets röst in i fullmäktige

fredag, 24 maj, 2013

Grattis alla göteborgare! I går kväll hördes din röst äntligen ända in i fullmäktige. I över tre år har medborgarna motats bort av politiker som stängt dörren och öronen för alla invändningar mot trängselskatten. ”Beslutet är redan fattat”, har varit det stående mantrat.

Men vi har inte nöjt oss med det. Och efter en fem timmar lång debatt var kommunfullmäktige klara att rösta. Som förväntat blev röstsiffrorna 53 nej och 28 ja, men eftersom det hade krävts att två tredjedelar (eller 54 ledamöter) skulle motsätta sig en folkomröstning för att stoppa den, är nu folkomröstningen ett faktum.

Tre år för sent kan man tycka, och det angav flera rödgröna ledamöter också som skäl till att man nu röstade nej. Men hur trovärdigt är det argumentet när samma politiker redan 2011 nekade en folkomröstning efter Vägvalets namninsamling? En namninsamling som för övrigt Mats Pilhem i debatten i går felaktigt påstod inte hade nått upp till det då lagstadgade kravet, vilket den dock gjorde med råge. Men Pilhem röstade nej den gången också.  Nej, det är inte att kravet på folkomröstning kommer för sent som är deras problem, det är att det kommer överhuvudtaget. Oavsett när eller hur, så är det fel, enligt dem.

När de ett oräkneligt antal gånger i debatten yttrade ”det går inte”, så menade de egentligen: ”Vi vill inte.” Vill man inte, så kan man inte. Frågan är om vi väljare verkligen vill skicka samma förhandlare till förhandlingsbordet än gång till? Har man redan på förhand bestämt sig för att man inte kan få fram ett bättre avtal, är det kanske bättre om några med nya fräscha idéer företräder Göteborgs intressen nästa gång?

Diskussionerna innan själva omröstningen följde den senaste veckans två debatter rätt väl. De rödgröna gick mangrant till anfall mot moderaterna i ett försök att dölja sina egna skruvade förklaringar till varför de tänkte rösta nej. Plötsligt fördes Vägvalet fram som vara rakryggade av de rödgröna, men allting är ju relativt: Moderaterna var inte vatten värda.

Gång på gång avkrävdes moderaterna på svar om vad som händer vid ett eventuellt nej i en folkomröstning, och lika många gånger förklarade Jonas Ransgård med flera den moderata stämmans beslut och att det var samtliga partiers ansvar att ta hand om ett eventuellt nej i en folkomröstning. För precis som Ransgård sa, kan inte moderaterna ensamt bestämma detta. De rödgröna vägrade dock ta detta ansvar, det enda ”ansvar” de sades ta, var för det Västsvenska paketet.

Speciellt framträdande i debatten om demokratin i Göteborg var moderaterna Jonas Schönemann och Magnus Nylander. Den senare förklarade för de rödgröna hur lagen om det förstärkta folkinitiativet var tänkt att fungera. Man ska helt enkelt inte rösta ned ett krav på folkomröstning om det inte finns mycket speciella skäl som till exempel att det handlade en personfråga. Det är därför möjligheten att rösta ned en folkomröstning med två tredjedels majoritet finns inskriven, inte för att politiker ska kunna rösta ner ett initiativ som riskerar gå emot ett politiskt beslut som de inte vill ändra. Ingenting av det de rödgröna svarade visade att de hade förstått detta. Helst pratade de om allt annat än om just ja eller nej till folkomröstning.

Det sägs att demokratin är något man måste ta strid för varje dag och att det inte ska vara för lätt. I dag känns det dock lätt för alla de 50 000 göteborgare som skrivit på namninsamlingen.

Nu kör vi ända in kaklet!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lovande uttalande från moderat talesman om folkomröstningen

söndag, 30 december, 2012

Samtidigt som GP:s webbfråga om trängselskatten bekräftar tidigare sådana, börjar nu de första kommentarerna till GT:s lyckade namninsamling trilla in. På webbfrågan ”Behövs en folkomröstning om trängselskatten?” har i skrivande stund 7 506 besvarat och en överväldigande majoritet, 80 %, anser det. Ingen överraskning således.

Men mera glädjande är moderate kommunalrådet Martin Wannholt nu till GP säger sig vilja arbeta för att en folkomröstning: ”Min personliga åsikt är att det är glasklart. Har man fått in 45 000 namn då gäller lagen, punkt slut. Någon demokratiskt hygienfaktor får det finnas. Det är en fråga för vår fullmäktigegrupp att ta ställning till, men jag tänker driva den linjen i mitt parti. Jag hoppas att vår fullmäktigegrupp säger ja till folkomröstning och lovar att följa den.

De rödgröna brukar ständigt problematisera resultatet i en folkomröstning. De beskriver konsekvenserna av ett Nej i en sådan som näst intill oöverstigliga. Men Martin Wannholt konstaterar krasst: ”De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera. Vänd på det: Om vi säger nej, då blir det ännu mindre förtroende för politiken.

Övriga partiers kommentarer upprepar de gamla vanliga svaren, men inte lika tvärsäkert längre. Miljöpartiets Emmali Jansson vill inte uttala sig över huvudtaget, men tycker inte om GT:s kampanj. ”Jag tycker det är väldigt konstigt när media försöker agera folkinitiativ. Jag tycker de blandar ihop sina roller och blir väldigt oseriösa när de ska agera kampanjorganisation.” Men att Miljöpartiet går emot sitt eget partiprogram, som förordar just folkomröstningar, är tydligen inte konstigt alls.

Socialdemokraternas Lena Malm tycker inte det är självklart att en folkomröstning blir av, men säger i nästa ögonblick: ”Men samtidigt måste man ha respekt för att det är en stor mängd göteborgare som vill ha en folkomröstning. Det är väl troligast att det blir en folkomröstning om det och sen får man skicka den frågan till regeringen och riksdagen som fattat beslut i frågan.” Det låter i vilket fall som helst inte omöjligt längre, men det beror kanske mest på vem man frågar inom (S)?

Mats Pilhem (V) får frågan om det inte går att genomföra en folkomröstning som frågan är formulerad.”Det går. Men ska vi genomföra en folkomröstning så får vi också förpliktiga oss till att följa det resultatet och ta politiskt ansvar för konsekvenserna av att ta bort finansieringen.” Det låter inte heller lika tvärsäkert som tidigare. (V) har sex veckor till att fundera innan namninsamlingen formellt lämnas över till kommunfullmäktige.

David Lega (KD) vill diskutera frågan i partigruppen innan han uttalar sig. Men han tycker ”man ska ha stor respekt för de många namn som samlats in”. Det låter ganska klokt och dessutom kommer det ju i slutändan att bli ett antal tusen namn till som kan hjälpa David Lega att bestämma sig.

I stort sett lite avvaktande kommentarer, men uppmuntrande öppningar från främst Moderaterna. Det är lite som när de olika jurygrupperna röstar i Melodifestivalen. Men två tunga jurygrupper – Hulthén & Andreasson – har inte röstat än. Och sist kommer telefonrösterna  från folket (=Folkomröstningen) och delar ut lika många poäng som jurygrupperna totalt. Då brukar till slut folkets röster väga tyngst!

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

GT höjer ribban – nu är 50 000 underskrifter målet

söndag, 30 december, 2012

Drygt sex veckor innan GT:s namninsamling för en folkomröstning av trängselskatten officiellt tar slut har man nått sitt mål på 45 000 underskrifter från boende i Göteborgs kommun. Det är med råge över de 10 % av de röstberättigades underskrifter som krävs enligt kommunallagen. Lägg därtill 15 000 underskrifter från de i kranskommunerna och siffran blir än mer imponerande. Och i dessa kommuner har säkert många medvetet avstått från att skriva på, eftersom de vet om att deras signatur inte räknas rent formellt. Annars hade de sannolikt varit ännu fler.

Vad vi vet är detta den största namninsamlingen i Sveriges historia. Vägvalet samlade in 28 000 namn 2010 under nio månader och Motormännen samlade inöver 30 000 namn i Stockholm 2003 i samma fråga (2003 och 2010 krävdes bara 5 %)  Hur man än räknar på det är det en imponerande manifestation från göteborgarna. I genomsnitt har det kommit in 2 250 underskrifter per vecka i en jämn ström. Skulle det tempot hålla sig till mitten av februari landar GT på 58 500 underskrifter. Det är ganska långt i från det ”misslyckande” som Leif Pagrotsky kallade namninsamlingen när summan låg på 6 000. Sedan dess har Pagrotsky av förståeliga skäl inte uttalat sig i ämnet.

Men istället poppade då Aftonbladets (S) ledarskribent Anders Lindberg upp och konstaterade på Twitter att: ”fyra månader är inte snabbt för en kvällstidning, trots allt. Visar tvärtom att frågan saknar engagemang.” Detta alltså trots att namninsamlingen saknar motsvarighet i Sveriges historia! Men tänk om Aftonbladet hade ställt sig på göteborgarnas sida istället för GT. Med en betydligt större upplaga hade genomslaget blivit mångt större. Men det är förstås uteslutet att en tidning med bas i Stockholm skulle besitta den insikt om Göteborg och hur vindarna blåser här. Det visar med all tydlighet Lindbergs ledare från 27/12 där han totalsågade den attitydundersökning som SOM-Institutet nyss publicerade och som visade att 64 % av västsvenskarna var negativt inställda till trängselskatten (bara 24 % var positiva). Istället valde Anders Lindberg att spekulera om – eller snarare önska sig att – ”om ett år är siffrorna förmodligen omvända”.

GT:s chefredaktör Frida Boisen skriver nu till göteborgs politiker att det är ”Upp till bevis” och hon fortsätter: ”I dag är en historisk dag för svensk demokratis historia. Aldrig tidigare har så många medborgare i Sverige skrivit under för ett folkinitiativ. Aldrig tidigare har så många medborgare så starkt talat med en röst. Aldrig tidigare har så många medborgare i en kommun krävt: Vi vill folkomrösta!”

Boisen konstaterar att övriga partiers inställning hittills har varierat från att ducka frågan (Hulthén (S)), till att definitivt inte acceptera kravet på folkomröstning (Miljöpartiet) och svepande formuleringar (resten av partierna). Detta trots att samtliga ”riksdagspartier stod bakom när lagen om det förstärkta folkinitiativet antogs.

Vidare åskådliggör Frida Boisen Miljöpartiets hyckleri när det gäller folkomröstningar på ett mycket tydligt sätt: ”Miljöpartiet är det parti som hårdast slagits för direktdemokrati och folkomröstningar som ett instrument att kunna komplettera vår representativa demokrati med”, samtidigt som ”Miljöpartiet i Göteborg tydligen bara är intresserade av att använda sig av direktdemokrati när det passar deras syften och frågor, inte när besluten i en folkomröstning riskerar att påverka infrastrukturprojekt som partiet kämpat hårt för. Något som ekar falskt åtminstone i mina öron”.

Nu höjer GT ribban och siktar mot 50 000 underskrifter och vi instämmer förstås i slutklämmen att: ”Det skulle vara ett hån, att med ett nej till en folkomröstning från kommunfullmäktige säga att vanliga människor inte vet sitt eget bästa. Låt göteborgarna få folkomrösta om trängselskatten i Göteborg.

Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. Här kan ni ladda ner GT:s talong och skriva ut den, underteckna och skicka in till GT (adress finns längst ner på sidan). Glöm inte att man måste fylla i hela personnumret (10 siffror).

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Kal och Ada är för trängselskatt 2014 – årets sämsta rubrik

fredag, 28 december, 2012

Aftonbladets ledarsida med Anders Lindberg i spetsen skriver att göteborgarna kommer att vilja ha trängselskatt 2014.

Lindberg ger sig in i debatten med samma trötta retorik som de rödgröna använt i snart tre år.

”Om ett år är siffrorna förmodligen omvända. Det var vad som hände i Stockholm när trängselskatten infördes på försök 2006. Vid folkomröstningen i samband med valet samma år röstade en majoritet av stockholmarna för. Sedan dess har trängselskatt blivit en självklarhet. Eftersom den faktiskt fungerar.”

Fungerar? Vi skrev inte för så länge sedan om Märklig ökning av antal körda mil i Stockholms län. Ja, det har kanske bidragit till en mindre minskning i centrala Stockholm men i övriga länet ser vi en konstig ökning. Jämförelsen med Stockholm och dess ”omvändande” bland invånarna går inte heller ihop. I Göteborg kan du inte passera utan att betala. Det kan du i Stockholm. I Stockholm fick man folkomrösta, det fick man inte i Göteborg. I Göteborg blandade man bort korten och tog med begreppet medfinansiering som motsäger miljön. Vi måste köra bil för att pengarna ska trilla in i skattekistan. Och till vad? Jo, till finansiering av en tågtunnel till Haga, Västlänken, som nu två gånger sågats av vid knäna av Riksrevisionen.

Lindberg fortsätter:

”Frågan om trängselskatt var stor i valrörelsen 2010. De två partier som var emot, Sverigedemokraterna och det lokala populistpartiet Vägvalet, fick tillsammans under tio procent i Göteborg. Ändå driver Göteborgs-Tidningen frågan om att folkomrösta om just trängselskatten. Trots att det bara är två år sedan valet. Det är rent oseriöst.”

Vem är egentligen oseriös och populistisk? Frågan var inte alls stor i valrörelsen. Bägge blocken minimerade frågan till en sådan nivå att hade det inte varit för Vägvalet så hade debatten varit helt tyst. Vägvalet gick till val på en fråga men idag tre år senare är vi mer än det. Att kalla ett parti som är sprunget ur ett medborgarengagemang för populistiskt tyder på att Lindberg likt sina partikamrater missat varför Vägvalet uppstått. Vägvalet är reaktionen på att de politiskt styrande inte kan göra vad som helst. Det borde kvällstidningsblaskan Aftonbladet reflektera mer över.

Att klaga på att GT driver namninsamling visar på att Lindberg inte alls anser att medborgarna ska få göra sin röst hörd. Det framkommer av hans twittrande:

Jag menar att du bluffar. Det har inte gått fort utan tvärtom mycket långsamt.

Självklart är valresultat relevanta. Alla politiska frågor ändras efter val. Men ni respekterar inte valet.

Det kommer att bli mycket, mycket intressant fram till valet 2014 när många redan nu, trots att införandet sker, får stora skälvan. Jag undrar hur det går för de andra partierna gällande folkomröstningen som faktiskt nu har uppnått sitt mål.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1