Inlägg märkta ‘medborgainitiativ’

Bruno Kaufmann berättade om det Europeiska medborgarinitiativet

tisdag, 3 april, 2012

I lördags den 31 mars hade vi äran att få lyssna till Bruno Kaufmann som arbetat länge med frågor kring medborgarinitiativ, både på Europeisk och nationell nivå. Från den 1 april är det möjligt att starta ett initiativ på EU-nivå för att påverka olika beslut. Kaufmann berättade även om den nya grundlagen som ger medborgaren i Sverige ett förstärkt folkinitiativ i kommuner och landsting.

I Sverige är det Ekerö kommun som använt sig av den nya grundlagen för det förstärkta folkinitiativet med frågan: ”Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder?”

När det Europeiska medborgarinitiativet startade 1 april låg ca 30 initiativ i startgroparna.

Därför gäller det nu att uppmuntra, möjliggöra och stödja det aktiva medborgarskapet och stärka dialogen mellan medborgare och institutioner på alla nivåer, så att den representativa demokratin stärks.

En viktig fråga som diskuterades var hur EU följer upp att medborgarinitiativet informeras till medborgarna. Samma fråga lyfte Vägvalet om det förstärkta folkinitiativet i Göteborgs kommunfullmäktige i sin motion: ”Lyft fram det förstärkta folkinitiativet”. I motionen framfördes

  • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
  • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
  • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Första punkten var det som de etablerade partierna kunde tänka sig stödja genom att lägga ut information på Göteborg Stads hemsida. Övriga två punkter ansågs inte vara nödvändiga då detta kunde hanteras inom s.k. sedvanligt partiarbete. Motionen avslogs.

Enligt Bruno Kaufmann hjälper direktdemokrati att minska avståndet mellan väljare och valda samt medborgarnas vanmakt. Modern direktdemokrati behöver enkla och tydliga spelregler, låga trösklar, en stärkt infrastruktur och tid.

I Falun kommun har man satt målen att uppmuntra, möjliggöra och stödja ett demokratiskt deltagande.

Trots att över 200 politiker i Göteborg, kommunalråd som stadsdelspolitiker, var inbjudna kom ingen.

Se Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet på Youtube här.

Läs snabbguiden till EU:s medborgarinitiativ här.

Surfa in på EU:s hemsida om det Europeiska medborgarinitiativet här.

Se en kort sammanfattning av Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet.