Inlägg märkta ‘Mats Brännström’

Vettskrämda tomma vallöften i elfte timmen

tisdag, 14 september, 2010

Nu är de företrädarna för de politiska partierna i Göteborg uppenbarligen vettskrämda. Efter gårddagens Sifo-undersökning (se blogginlägg nedan) där Vägvalet fick 4 procents stöd, drar sig inte Jan Hallberg (M), Owe Nilsson (S), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Mats Brännström (C) för att komma med nya löften om trängselskatten. Älvsborgsbron ska undantas, Backaplan ska undantas och Örgryte ska undantas. Och inte nog med det: ”ringleden ska undantas”. Vilken ”ringled” är det? Göteborg har ju ingen ringled!

Var finns trovärdigheten i dessa nya ”löften”? Innan förra valet lovade samma partier att inte införa trängselskatt alls!  Nu när de blivit pressade av Vägvalet vill de tydligen införa ”trängselskatt light”. Varför röstade de överhuvudtaget Ja till trängselskatt i Göteborgs kommunfullmäktige om de nu inte står bakom beslutet? Förstod de inte konsekvenserna av beslutet? De hade två alternativ att välja mellan – en mindre ring runt stan och en större – och de valde den större som ger större skatteintäkter! Varför kommer dessa ”löften” bara fem dagar före valet?

Nu lovar man på nytt guld och gröna skogar av en enda anledning, man vill absolut inte ha in Vägvalet i kommunfullmäktige! Vad är de så rädda för egentligen? De säger ju hela tiden att frågan redan är avgjord och Vägvalet inte har en chans att riva upp beslutet. Samtidigt kan de själva hux flux ändra både zongränser och hela de ekonomiska förutsättningarna för systemet! Genomför man ovanstående undantag blir ekonomin ännu sämre i systemet och kostnadsdelen jämfört med intäkterna ökar till långt över de cirka 35% den legat på hittills. 

Centerpartisten Mats Brännström visar ännu en gång att han inte är insatt i trängselskattens alla delar när han föreslår att ordet trängselskatt borde ändras till trängselavgift. För enligt EU:s regelverk får man inte ta ut trängselavgift på gamla befintliga vägar. Men Mats Brännström får gärna försöka, då drar vi ärendet till EU-domstolen!

Och socialdemokraten Owe Nilsson ser inga problem med att ändra/flytta betalzonen. Men Anneli Hulthén har ju sagt att man inte kan folkomrösta om ett riksdagsbeslut. Har Owe Nilsson en direktlinje till Fredrik Reinfeldt, eller hur ska det gå till egentligen?

Som alla klart märker av ovanstående ändringar är trängselskattefrågan långt ifrån avgjord, tvärtemot vad politikerna försöker lura i väljarna.  

Läs GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Moderat kritik av trängselskatten

tisdag, 24 augusti, 2010

Idag publicerade Göteborgsposten en debattartikel signerad moderate riksdagsledamoten Göran Lindblad och ordföranden i Gårda Företagarförening Anders Bernwald med rubriken ”Biltullarna måste bli rättvisa”. De skriver:

Vi upplever själv ett starkt motstånd bland allmänheten, bland både göteborgare och andra pendlare. Detta motstånd går över alla partigränser. Vi får en känsla av att politikerna inte går helt i takt med medborgarnas åsikter i frågan.

Det är en stark markering mot Lindblads eget partis hantering av frågan när han säger: ”Tala klartext och kalla det tull/skatt.” Vi har tidigare kritiserat främst moderaterna, men även de andra borgerliga partierna, för att de ofta och gärna kallar trängselskatten för trängselavgift. Nu kommer samma kritik från de egna leden.

Anders Bernwald och Göran Lindberg konstaterar att kostnaden kan bli upp till 14 400 kronor per år och att vissa resor mellan skolan/dagis/köpcentret/fritidsaktiviteter drabbar folk helt olika beroende på var man råkar bo. Bor man utanför betalzonen på Hisingen och handlar på Backaplan får man betala, men bor man åt Frölunda till slipper man trängselskatten för samma typ av resor. Detta har förstås debattörerna helt rätt i.

Problemet med debattartikeln är det som står i rubriken. Biltullar baserade på en zonindelning kan nämligen aldrig bli rättvisa. För det finns naturligtvis även människor som bor i Frölunda och som tvingas betala både 2 och 3 gånger under en resa till jobbet. Det beror på vart de ska. Och det finns de som bor på Hisingen som kan klara sig från trängselskatten. Någon fingervisning om hur trängselskatten skulle kunna bli mer rättvis lämnar inte heller debattörerna, de kommer bara med uppmaningen: ”Placera tullstationerna så att inte vissa områden och grupper missgynnas.” Men hur ska det gå till?

Vägvalet har tidigare berättat att den flerpassageregel (som skulle innebära att man bara behöver betala en tull per resa) som lokala politiker från Göteborg önskat sig inte finns med i den beslutade propositionen från regeringen. Den omnämns bara och det sägs att man ska titta på den. Debattartikeln bekräftar vår tolkning, för Göran Lindblad och Anders Bernwald konstaterar torrt att: ”Det verkar utsiktslöst att Göteborg skall få undantag så att flera passager på kort tid inte ger ny debitering.”  Och Lindblad borde ju veta, han sittter i riksdagen!

Debattörerna avslutar genom att ställa viktiga frågor om någon har räknat på hur konkurrensen påverkas mellan företag och butiker, samt hur privatekonomierna påverkas för folk beroende på i vilken stadsdel man bor. Vägvalet har hela tiden efterlyst dessa obefintliga konsekvensanalyser. Vi inväntar ivrigt svar från Hulthén (S), Hallberg (M), Odenljung (FP), Liljesand (KD), Andreasson (MP) och Brännström (C). 

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Backaplan kommer att tillhöra centrum

torsdag, 19 augusti, 2010

Den senaste tiden har Göteborgsposten haft en serie där företrädare för de lokala partiorganisationerna fått förklara vad de vill göra under nästa mandatperiod. Dels handlar det om intervjuer som man kan läsa, dels filmade intervjuer där politikerna får dra slumpvis frågor från medborgarna ur en hatt.

Vi har bland annat fått höra från centerpartisten Mats Brännström att han anser att kommunen skall skänka hälften av vad den får in i parkeringsböter – 30 miljoner per år – till välgörenhet! Att P-böter inte ska kunna vara en ”kommunal inkomstkälla” kan man hålla med honom om, men han anser också att betalningsviljan för böterna skulle förbättras om folk visste att en del gick till välgörande ändamål. Ett bättre förslag för att höja betalningsviljan för parkeringsböter vore i så fall att halvera dem redan från början.

I gårdagens filmade intervju hade kristdemokraten Carina Liljesand otur att dra en fråga om trängselskatten från ”Paul”. Så här löd den:

Hur motiverar ditt parti att trängselskatten inbegriper Hisingen? Särskilt knökat på Backaplan upplever jag inte att det är.

Det något förvånande svaret från Liljesand blev att Backaplan så småningom kommer att anses tillhöra centrum av Göteborg! Enligt Carina Liljesand är alltså trängselskatten något man kan ta ut i förväg för förväntad trängsel?

Därefter gav sig Liljesand in i en spontan diskussion om att det kanske är tveksamt att Älvsborgsbron finns med i trängselskatteför- slaget. ”Men sista ordet är inte sagt när det gäller den delen, utan jag tycker nog det är viktigt att vi får tillräckligt med argument på fötterna innan vi sätter ner foten. Åtminstone när det gäller Älvsborgsbron.

Vad sägs om argumentet att Hisingsborna inte kan ta sig över till centrum utan att betala trängselskatt? Räcker det, Carina Liljesand?

Jo, det är bra att ha argumenten innan man fattar beslut. Det blir också allt tydligare att det är just det som saknas när det gäller trängselskatten. Man har helt enkelt gått bakvänt till väga; först räknat ihop hur mycket pengar man behöver ha in i skatt och därefter konstruerat ett system som åstadkommer detta.

Titta på hela intervjun här och läs den skriftliga intervjun här.

Håkan Andersson
Vägvalet