Inlägg märkta ‘marieholmstunneln’

Viktigaste älvförbindelsen byggs allra sist

tisdag, 16 januari, 2018

I lördags publicerade GP en replik från Vägvalet på Johan Nyhus (S) senaste närmast euforiska beskrivning av alla olika infrastrukturprojekt som är på gång – eller är planerade långt, långt in i framtiden – i Göteborg.

Nyhus blandade Sverigeförhandlingen, Västsvenska paketet, linbanan, cykelinfrastruktur, spårvagnstunnel, Spårvagn till Backaplan och Brunnsbo, ny snabb busstrafik Lindholmen – Eriksberg och vidare norr till Vårväderstorget, ny Marieholmstunnel, ny Hisingsbron och ny spårvagnsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget. ”Detta är fantastiskt för Göteborg”, sammanfattade Johan Nyhus.

Ja, hur kan man egentligen var negativ till alla dessa saker som vi bara ska ”få”, om man får tro Nyhus?

Jo, dels överdriver han faktiskt. En hel del dessutom. Den nya Hisingsbron är bara en ren ersättning för den gamla som ska rivas  Detta känner de flesta till, så något märkligt att ta upp denna som en typ av förbättring. Den nya Marieholmstunneln, som är den satsning som kommer att stå klar först, är en biltunnel som fanns med i Trafikverkets plan redan innan det Västsvenska paketet uppfanns. Den hade alltså byggts även utan trängselskatt och är inte något som Nyhus kan ta åt sig äran för.

Linbanans bristfälliga förträfflighet har vi redan berört här i bloggen flera gången. Vägvalet skriver nu: ”Linbanan började som en ”plojgrej” till 400-års-jubileet men lyfts nu fram som att ”vi inte klarar oss utan den”. En dyr leksak som passerat 1,5 miljarder kronor och den dras redan med förseningar. Nyligen kunde vi läsa om hur glada man blev på kommunen för EU-bidraget på 28 miljoner. Ett marginellt belopp då detta utgör knappt 1,8 procent av totalkostnaden.

Kvar av de fyra nya älvförbindelserna blir då en ny spårvagnsförbindelse mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Den viktigaste älvförbindelsen, när står den klar? frågar då vän av ordning. Jo, först cirka tjugo år från nu, i allra bästa fall 2035. Det är så långt dit att ingen orkar tänka ända dit. Tills dess ska de flesta åka linbana.

På samma sätt försöker Nyhus överskatta satsningar som Citybussen i Backa-stråket (Backa – Brunnsbo). Ja, bussen kommer att elektrifieras, men den kommer inte att gå snabbare bara för att den flyttas in i mittkörfältet. Bussarna går redan i dag i egna körfält på stora delar av sträckan.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Öppna paketet före jul i år

fredag, 26 september, 2014

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som beskriver hur det Västsvenska paketet skulle kunna packas upp. Efter folkomröstningen har många politiker pratat om hur svårt det blir att lösa upp de gordiska knutarna som de själva använt sig av i syfte att paketet aldrig skulle gå att splittra. I själva verket är det ganska enkelt.

De undertecknade avtalen har fem parter: Göteborgsregionens Kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och och staten (Trafikverket).

Göteborgsregionens Kommunalförbund satsar inga egna pengar och de flesta kommuner är inte berörda. I vissa fall är det till och med samma politiker från Göteborg som undertecknat avtalet för GK:s räkning.

Region Hallands insats motsvarar ungefär vad de fått tillbaka för de plattformsförlängningar för pendeltåg som gjorts i Halland.

Västra Götalandsregionen satsade pengar motsvarar på samma sätt ungefär redan genomförda plattformsförlängningar och pendeltågsparkeringar.

Göteborg stad bör ta sitt ansvar för det lokala vägnätet – så som man alltid gjort – och bör därför bekosta den nya Göta Älvbron.

Staten ansvarar för järnvägsnätet och Trafikverket är ansvarig myndighet som skall anpassa kapaciteten till det behov som finns. För en liten del av vad Västlänken kostar kan man öka antalet spår och öka kapaciteten utan att förstöra staden genom de ingrepp som Västlänken medför. Staten bör därför fullfölja sitt åtagande för de statliga vägarna (bl.a. Marieholmstunneln) och utreda kostnadseffektiva lösningar för järnvägen som ryms inom det statliga anslaget.

Allt detta utmynnar i att den totala kostnaden minskar, regionerna slipper betala något mera, medborgarna slipper trängselskatten som göteborgarna röstat bort och staden behöver inte grävas upp under ett decennium.

Så låt julen komma tidigt till alla göteborgare i år! Är det några som förtjänar en tidig paketöppning i år, så är det alla göteborgare som utan att önska det blev påtvingade ett paket för fyra år sedan.

Läs hela debattartikeln här.

Öppnas före jul

Öppnas före jul

Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalet lämnar interpellation angående stopp av Marieholmstunneln

måndag, 6 maj, 2013

På fastighetsnämndens möte den 29 april 2013 valde den rödgröna majoriteten att bodlägga ett ärende som handlade om fastighetsinlösen. Denna inlösen har direkt koppling till Marieholmstunneln vars kostnad uppgår till 4,2 miljarder kr. Den rödgröna majoriteten sa att skälet till varför Marieholmstunneln stoppades var för att finansieringen av det Västsvenska paketet blivit osäker.

Västlänken som är det mest dyraste och mest osäkra projektet i det Västsvenska paketet har kritiserats flera gånger av Riksrevisionen

Förra året i december 2011 kom Riksrevisionens rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”. Då kritiserade Riksrevisionen att systemet med kommunal medfinansiering inte är effektivt. Det finns en risk att man inte satsar på de projekt som är bäst för samhället som helhet och att det blir dyrare totalt än nödvändigt.

Västlänkens olönsamhet stärktes ytterligare av Riksrevisionen i 2012 års rapport ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21)”:

”En järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Om vi summerar de skenade kostnaderna för Västlänken så är kostnaden för tågtunneln till Haga uppe i 62 miljarder kr.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför väljer du att endast stoppa vissa delar ur det Västsvenska paketet, såsom Marieholmstunneln?
  • När tänker du stoppa projekteringen av Västlänken?

Läs Riksrevisionens rapport här eller i dokumenten nedan.

Läs riksrevisorns, Claes Norgren, debattartikel i SvD ”Stor risk att pengarna satsas fel”.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Ärlighet varar längst

lördag, 4 maj, 2013

Frustrationen och irritationen är uppenbar hos de rödgröna företrädarna, Anneli Hulthén (S) , Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V), när de i dag går ut på GP:s debattsida och säger Nej till en folkomröstning om trängselskatt. De är inmålade i ett hörn, de avgör inte frågan, men är ändå styvnackat emot av principiella skäl. De saknar helt enkelt förmågan att ändra sig och ta en förutsättningslös diskussion internt och därefter anpassa sig till den ändrade verklighet som Moderaternas besked om att stödja en folkomröstning försatte dem i. I stället går man till frontalangrepp på allt och alla, men främst moderaterna. Vi i Vägvalet får väl vara tacksamma att de nämner partiet vid namn den här gången. Annars har ju trojkan varit närmast totalt ovilliga att bemöta en enda av de debattartiklar Vägvalet skrivit under drygt tre års tid.

Beslutet kommer ju inte som någon direkt överraskning. De rödgröna har samlat varit emot en folkomröstning ända sedan Socialdemokraterna i och med beslutet om trängselskatt 2010 bröt sitt tidigare löfte om just en sådan. Men argumenten för beslutet är ändå häpnadsväckande.

Vi rödgröna har aldrig vikt en tum från åsikten att Göteborg och regionen behöver det Västsvenska paketet. Samtliga partier i kommunfullmäktige (utom SD och Vägvalet) har också beslutat om att genomföra det, liksom riksdagens partier. Därför säger vi rödgröna nej till en folkomröstning, det är det enda ärliga!

Ärliga? Enligt NE:s ordbok betyder ordet ”ärlig” någon ”som håller sig till sanningen i fråga om den yttre verkligheten; om person, utsaga etc.” Med tanke på hur illa man försvarat sitt tidigare svek och vilka nödlögner man tagit till när frågan om trängselskatt varit uppe för diskussion, hade det varit klädsamt om de tvekat både en och två gånger innan ordet ”ärlighet” blev det bärande ordet till varför de ännu en gång sviker väljarna och mer eller mindre idiotförklarar alla som inte inser det Västsvenska paketets frälsning.

Visserligen påstår man sig ha ”stor respekt för alla som skrivit på folkinitiativet”, ett påstående som mycket bättre passar in på samma ordboks definition av motsatsen till ordet ärlig: Falsk, lögnaktig. För de avslutar meningen med: ”men konsekvenserna av ett nej har inte redovisats och är i dagsläget inte heller möjliga att överblicka.” Exakt vem menar de rödgröna skulle redovisa konsekvenserna av ett nej i en folkomröstning och hur skulle det gå till? Är det initiativtagarnas uppgift? Skulle det ha stått en lång disclaimer på baksidan till alla namnlistor där det stod om alla de olyckor som skulle drabba Västsverige om vi råkar röstar ”fel” i en folkomröstning? I så fall skulle säkerligen de rödgrönas debattartikel passat bra där, för det är katastrofer av nästan bibliska mått som de hotar göteborgarna med: Stadsutvecklingen hotas, klimatet likaså, luftkvaliteten i centrala stan (trots att betalstationerna sitter vid de stora lederna), arbetslöshet, avtalstvister, brutna avtal, ofärdiga trafiklösningar, skattehöjningar, näringslivets tillväxförmåga hotas etc. etc. Varför man glömde bort invasionen av gräshoppor och byggandet av en ny Noaks ark är lite svårt att förstå.

Efter att ha räknat upp allt elände som inträffar vid ett Nej (tydligen har de rödgröna redan förlorat en folkomröstning), gör man en helomvändning och avslutar med: ”Vi tror att göteborgarna och västsvenskarna vill se en fortsatt hållbar utveckling av Göteborg. Därför säger vi ja till Västsvenska paketet.” De tror att göteborgarna ställer sig på deras sida, men vågar inte tillfråga dem i en folkomröstning. Det tyder på att de inte heller i den avslutande meningen var riktigt ”ärliga”.

Läs de rödgrönas debattartikel här.

I pappersutgåvan av GP uttalar sig bland andra moderaten Martin Wannholt i frågan om att den rödgröna majoriteten tillfälligt stoppat bygget av Marieholmstunneln, som en slags hämnd för att moderaterna stöder en folkomröstning: ”Maktmissbruk. Beslutet om folkomröstning är inte ens taget i fullmäktige. Här sänker och försenar majoriteten viktiga satsningar på en tunnel för bilar och bussar. Dessutom stoppas den nya bron för Hamnbanans järnvägsspår.” Wannholt ser detta som ett försök att tvinga fullmäktige att säga nej till en folkomröstning.

Från Vägvalet skickar vi med den uppenbara frågan: ”Om det var så lätt att ta bort/försena en viktig del av det obrytbara Västsvenska paketet, måste det väl vara lika enkelt att exempelvis ta bort Västlänken?

Edit: Anneli Hulthén har nu också uttalat sig i Radio P4 Göteborg. Lyssna här när hon uttrycker att ”ett folkomröstningsinitiativ ska ju respekteras också”, samtidigt som hon och hennes parti nu med full kraft motsätter sig ett sådant.

Edit 2 & 3: Nu har Vägvalets partiledare Theo Papaioannou kommenterat de rödgrönas debattartikel i en intervju på gp.se. Han säger: ”Nu försöker de rödgröna bromsa Marieholmstunneln och då har man öppnat dörren till Pandoras ask och då kan vi också bromsa projekteringen av västlänken i väntan på att göteborgarna får säga vad de tycker i en folkomröstning.

Även moderate Jonas Ransgård uttalar sig nu på gp.se: ”Jag räknade nog med att de skulle landa i ett sådant beslut. Däremot tycker jag att man ska akta sig för att beskriva sina åsikter som de enda som är hederliga och ärliga. När det gäller Marieholmstunneln så har miljöpartiet länge varit skeptiska till den och det förvånar mig inte att de tar tillfälle att förhala den, det förvånar mig mer att socialdemokraterna går med på det”.

Läs hela intervjuerna med Ransgård och Papaioannou här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Replik till GP:s ledare gällande folkomröstning

onsdag, 24 april, 2013

Vi ville gärna korrigera det som GP:s ledare skrev häromveckan. Men tyvärr kunde inte GP debatt publicera vår replik denna gång. Vi kan ha förståelse för det eftersom det är ledaren som gjort bort sig och det kan vara lite pinsamt för debattavdelningen att klä skott för någon annan.

Vi publicerar den därför här för er läsare.

***********************

I sin iver att försvara det Västsvenska paketet sprider GP:s ledarredaktion felaktiga uppgifter om vad som ingår. Tvärtemot vad som påstås innehåller paketet inga pengar till vare sig nya tåg, bussar och spårvagnar. Fler sådana i trafik kräver höjningar av biljettpriserna och/eller skattehöjningar, främst i regionen som styr över Västtrafik.

Uppgifterna påstås komma från Västtrafik, vilket inte gör saken bättre. När rykten numera sprids sekundsnabbt på nätet, är det förstås viktigt att officiella företrädare som Västtrafik och GP står för korrekt information. Och när ledaren rubricerades som ”Väljarna förs bakom ljuset” kan vi inte låta bli att undra vem som försöker lura vem?

Paketet innehåller följande fem delar:

  1. Tågtunneln till Haga – Västlänken – för en då beräknad kostnad om 20 miljarder. Idag blir kalkylen 55 miljarder när alla kringinvesteringar tas med. Finansiering saknas för 35 miljarder. Trängselskatten räcker inte ens för att betala de ursprungliga kostnaderna.
  2. Kollektivtrafikförbättringar. I detta ingår bidrag till Gamlestaden och diverse bussfiler på infartslederna, 4,6 miljarder.
  3. Effektiva trafiksystem 3,2 miljarder.
  4. Marieholmstunneln för 4,2 miljarder. Denna investering har funnits med i Trafikverkets/Vägverkets planering under lång tid och är inget som tillkommit nu.
  5. Bidrag till Göta Älvbron 2 miljarder. Men bron är en kommunal angelägenhet och finansieras i huvudsak av kommunen.

Just nu är det endast regionerna och kommunen som betalar alla kostnader med sitt bidrag på 1 miljard respektive 1,25 miljarder kr. Trängselskatten har ännu inte genererat en enda krona till paketet.

Ledaren för en liberal tidning ogiltigförklarar en partistämmas beslut, som trots sent påkommet, speglar det som göteborgarna vill: Genomför en folkomröstning om trängselskatten!

Theo Papaioannou, partiledare Vägvalet
Tom Heyman, vice partiledare Vägvalet
Håkan Andersson, partisekreterare Vägvalet

Trafiknämnden 16 januari

måndag, 28 januari, 2013

Årets första sammanträde var förlängt med 30 minuter för att bland annat hinna med genomgång om trängselskatten och ordförandebeslutet för Polhemsplatsen som togs innan jul.

Innan jul togs ett s.k. ordförandebeslut för att hantera trafiken vid Polhemsplatsen. Vi har tidigare skrivit ett blogginlägg om detta här. Ordförandebeslutet innebar att man temporärt upphävde dubbdäcksförbudet på Odinsgatan fram till 1 februari 2013 och att vissa gator stängdes av. Medlemmar i presidiet rådgjordes där MP var emot att häva dubbdäcksförbudet och M ansåg att man skulle ta bort det permanent. Parallellt planerade Västtrafik om flera busslinjer som därmed slutade passera Polhemsplatsen. Den främsta frågan anser jag är varför detta kaos uppstod med tanke på alla simuleringar och planeringar som gjorts av Trafikkontoret. Flera orsaker angavs såsom till exempel julhandeln. Men den främsta orsaken, som inte riktigt framkommit, var att Västtrafik valde att trafikera med fler bussar än vad som sagts från början till Trafikkontoret. Närmare bestämt 25% mer trafik.

Detaljplanen för Gamlestadstorg presenterades och beslutades. Området kommer att bli väldigt trevligt och ett lyft för Gamlestaden.

Efter detta beslutades åtgärd om bullerprogram för 2014 – 2018. Åtgärderna visar på behov av ökning från dagens investeringsnivå på ca 6 miljoner kr per år till i storleksordningen 80 miljoner kr per år . Åtgärderna kommer dessutom att medföra ökade driftkostnader samt ökade personalkostnader.

Nästa ärende handlade om ny miljöbilsdefinition som varit bordlagt ett antal gånger. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet yrkade avslag.

Därefter fick vi en genomgång om samrådsredogörelse för den nya Göta älvbron som för övrigt kommer att heta ”Hisingsbron”. Kan nog bli Golden Glenn i folkmun, vem vet.  Efter redogörelsen blev det en mycket lång diskussion om tillståndsansökan. Det råder delade meningar trots kompromissen som arbetats fram för en bro på 13 meters höjd. Det finns ett riksintresse som tar sikte på 50 år framåt där man satt 15 båtar per dygn som ska passera. Idag passerar 3-4 båtar. Västtrafik kan inte riktigt specificera smärtgränsen och därför tar nu en diskussion fart om en andra älvförbindelse. Det finns ingen finansiering för detta och i dagsläget kommer Marieholmstunneln att byggas, men i den vill inte Västtrafik låta några bussar köra i för att fördela ut trafiken. Så Trafikkontoret försöker nu ta hänsyn till alla möjliga påstådda problem som egentligen inte finns för att komma vidare med samrådet vilket egentligen är helt oacceptabelt om vi ska komma vidare med att bygga bron.

Vidare fick vi en genomgång av trängselskattens effekter. Trafiken har minskat under de första tre veckorna. Den tredje veckan är minskningen -19%. En förklaring är att kombinationsresor försvunnit, d.v.s. resor man gjorde extra efter t.ex. arbetet. Ökningar har skett enligt prognos på flera ställen. Dock har exempelvis trafiken på Jordfallsbron ökat mer än beräknat. Det finns inga siffror för E45:an ännu på grund av problem med mätutrustningen. Vissa gator som Böneredsvägen har ökat med 50% och hålls enligt Trafikkontoret under skarp uppsikt. Landvettervägen är också starkt trafikerad. Det är flera vägar som inte mäts som kan ha fått ökad trafik. Alla resultat kan läsas på Trafikverkets hemsida här. Men det är för tidigt att säga exakt hur mycket minskningen är då t.ex. Västtrafik fortfarande har provåkarkort i omlopp. Om några månader vet man mer.

Dock kan man läsa om minskade intäkter för P-bolaget här och hur det påverkat Bäckebols köpcentrum här.

Västlänkens station vid Korsvägen gicks igenom. Sträckning förbi Liseberg är ändrad. Nu kommer tunneln att gå djupare under parken. Men huvudrestaurangen måste rivas. Helt ok dock enligt Lisebergs ledning som ändå anser att byggnaden måste byggas om. Det finns tankar på fyra spår för stationen för att ”förbereda” för en eventuell sträckning till Askim. Dock finns ingen finansiering för denna sträcka. Genomgången visade också på hur många plan det ska vara för tunneln. Man har planer på att gräva ned biltrafiken i en egen tunnel. Därför verkar det luta åt tre plan med en biltunnel, gångtunnel och perrong. Jag behöver väl inte påpeka att tunneln för övrigt är samhällsekonomisk olönsam med ca -10 miljarder kr.

Vidare fick vi information om handlingsplan för cykel. Åtgärder som t.ex. på fler gator blir det tillåtet att cykla mot enkelriktat, signalreglering i korsningar, ny cykelvägvisning, framkomlighet vid byggnationer m.m. Kommunen ska utse den ”cykelvänligaste arbetsplatsen” i Göteborg.

Till sist några övriga frågor. Diskussionen om Västtrafiks samordning med trafikkontoret bordlades igen då det var ont om tid. På förra mötet lämnade Johan Nyhus (S) en fråga om att låta taxi åka i busskörfälten. Detta kompletterade jag med frågan om samåkning och körning på icke rusningstider. Trafikkontoret har för avsikt att kartlägga förutsättningarna och utifrån det undersöka vilka möjligheter som finns att tillåta övriga intressenter att nyttja busskörfälten. Läs svaret här.

Jag hade ställt en fråga gällande byggnation av en bullervall där boende beklagat sig över förorenade massor. Läs svaret här.

Till sist en fråga om den tomma vagnhallen som det stod i tidningarna om. Ett missförstånd om vem som skulle ansöka om tillståndet hade uppstått mellan Trafikkontoret och Spårvägen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

De rödgröna har dålig koll och säger nej, nej, nej

onsdag, 26 september, 2012

Den rödgröna trojkan har i olika grupperingar styrt Göteborg de senaste 18 åren. Med tiden har de alltmer fastnat i ett påfrestande nejsägarträsk. Alla nytänkande förslag som inte är sprungna ur de egna leden förkastas direkt. Vägvalets alternativa infrastrukturpaket innehåller lösningar som löser problem i närtid, innebär mindre ekonomisk risk, leder bort trafik från centrum, sparar Staten 5 och göteborgarna 25 miljarder kr. Allt detta bemöts med: ”Det går inte.” Förtjänar inte göteborgarna mer flexibla och pålästa politiker som kan tänka om, även efter att de fattat ett dåligt beslut?

Medan de folkliga protesterna pågår – Vägvalets och GT:s namninsamlingar för en folkomröstning har hittills samlat 45 000 underskrifter – stänger de rödgröna alla dörrar och kallar Vägvalets förslag för hemmasnickrat. Men att de själva väljer att följa Göran Johanssons (S) paket som klottrades ner på en servett över en fika i Örebro verkar de ha glömt. Kan det bli mycket mer amatörmässigt än så?

Enligt en färsk undersökning i GT vill 64% av S-väljarna folkomrösta om trängselskatten. Framför allt Hulthén borde lyssna på sina 60 000 väljare som inte håller med henne om att beslutet gick att påverka i valet 2010.

Precis som de rödgröna skriver begärde Vägvalet ut dokumentation från Trafikverket om hur Liseberg drabbas under byggandet av Västlänken. Dokumentet förtydligade inte något konkret mer än att delar av Liseberg faktiskt kommer att rivas. Att Liseberg ändå inom några år skulle ha velat riva historiska byggnader som Rosa Villan saknas det stöd för, tvärtemot vad de rödgröna påstår. Även här kan man ju diskutera Göran Johanssons roll om att nu, helt plötsligt, ska Lisebergs entréområde byggas om. Igen!

Allvarligt är även att tjänstemän på Trafikverket verkar agera lakejer åt stadens ledande politiker och informerar dem om vem som begär ut vilken information. Detta används sedan som argument i debattartiklar, vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad mer ägnar sig Trafikverket åt bakom kulisserna som inte når medborgarna?

I sin iver att försvara Västlänkens negativa samhällsnytta, påstår debattörerna att ”alla väg- och spårprojekt enligt samma kalkyl är olönsamma, inklusive Marieholstunneln.” Men enligt Trafikverkets utredning är Marieholmstunneln tvärtemot ett lönsamt projekt med en nettonuvärdeskvot på +2,2, att jämföra med Västlänkens -0,55. Skillnaden i lönsamhet blir i runda slängar 20 mdr till Marieholmstunnelns fördel! (se Trafikverkets Vägutredning s. 94) Vidare hävdar de rödgröna envist att många samhällsnyttor saknas i kalkylen för Västlänken. Nyttor som inte presenteras existerar inte!

Jämförelsen vi gjorde mellan Hallandsås (som för övrigt är en urbergshorst och inte en rullstensås) och Västlänken gällde risken för skenande kostnader. Götatunneln blev dubbelt så dyr mot planerat. Kan de rödgröna garantera att slutnotan för Västlänken stannar på 20 och inte 40 mdr?

De rödgröna vill att trafiken ska fortsätta gå genom centrala stan samtidigt som de beklagar sig över dålig luftkvalité. Är det ändå inte bättre att sprida ut köande trafik vid Tingstadsmotet att gå runt Göteborg? Götaringen har nu visserligen avstyrkts av kommunstyrelsen men vi trodde faktiskt att det var kommunfullmäktige som fattade de slutgiltiga besluten i Göteborg.

Hela resonemanget om att staten kräver 50 % medfinansiering visar att de rödgröna inte förstått finessen med Vägvalets paket. Staten går miste om trängselskatten, men får ändå över 5 mdr till annat. Någon höjning av kommunalskatten, som de rödgröna skräms med, behövs inte heller.

Trojkan avslutar med att vi alla ska leva i framtiden och att vi därför måste köpa hela deras syn på den. Vad de blundar för är att folk kan välja att leva sin framtid någon annanstans. Göteborg är inte universums medelpunkt. Om inte en söndergrävd stad under tio år och nya skattepålagor får folk att flytta från stan, kanske det politiska klimatet gör det? I framtidens rödgröna Göteborg tycks det bara finnas plats för medborgare som är beredda att låta politiker bestämma över deras vardag.

Det vill Vägvalet ändra på.

Läs kortrepliken i GP här.

Läs mer om det alternativa paketet, Götaringen, Västlänk 2021 här.

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Tom Heyman
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Stadsarkitekten sågar infrastruktur som underlättar för bilister

fredag, 4 maj, 2012

Idag kan vi läsa i GT om den nye stadsarkitekten Björn Siesjös tankar. Han säger bland annat:

Götatunneln kostade 3,5 miljarder och partihallslänken Röda orm 1,8 miljarder. Det är mycket pengar. Frågan är om de två minuterna som bilisterna tjänar är värda 1,8 miljarder

Det kan man förstås diskutera. Många hade säkert sett fler älvförbindelser framför en tunnel längs med älven. Man ska dock komma ihåg att Röde orm får sin fulla effekt först när Marieholmstunneln är färdigbyggd 2020. En tunnel som redan är försenad med flera år och alltså var planerad att bli färdig bara några år efter Röde orm.

Siesjö fortsätter: ”Vi har inte hur mycket pengar som helst. Vi måste välja hur vi ska investera dem. Jag skulle ha satsat på kollektivtrafiken i stället.

Helt rätt att resurserna är begränsade. Siesjö gör det dock enkelt för sig när han undviker att i detta sammanhang nämna Västlänken – möjligen den mest olönsamma infrastruktursatsning efter Botniabanan som någonsin planerats. Om Siesjö inser att resurserna är begränsade, varför inte då ifrågasätta den? Svaret ligger väl i att det inte är politiskt korrekt. Stadsarkitekten är tillsatt av de styrande politikerna i Göteborg, att då gå emot dessa vore politiskt självmord.

Siesjö fortsätter med ett konstigt resonemang angående motorvägar: ”Här i Göteborg har man hela tiden ökat framkomligheten för biltrafiken. Jag vill bygga ihop staden. Många av motorvägarna är onödiga.

Vilka motorvägar är det Björn Siesjö anser vara onödiga? Senaste halvåret har det varit en hård debatt om utbyggnaden av E20 som Siesjö inte tycks vara medveten om. Men visst kan man diskutera dragningen av E6/E20 genom Göteborg, vilket också Vägvalet gjort när vi föreslog en västlig ringled runt Göteborg för att leda bort trafik från Tingstadsmotet, men att dessa motorvägar skulle vara onödiga är en mycket märklig slutsats av den nye stadsarkitekten. Hur definierar han ”onödigt” i detta fall?

Grattis Göteborg! Vi verkar ha fått en stadsarkitekt som är lika bilfientlig som resten av det styrande rödgröna styret. Det är förstås ingen tillfällighet.

Läs hela GT-artikeln här.

Edit: I en GP-chatt från 6 februari 2012 fick Siesjö frågan: ”Västlänken? Är den värd sitt pris?” Svaret blev: ”Ja.”
I samma chatt fick vi också veta att Björn Siesjö tidigare varit aktiv inom Miljöpartiet.

Håkan Andersson
Vägvalet

Nyhus duckade för de jobbiga frågorna

onsdag, 29 februari, 2012

I dagens chatt på gp.se fick nytillträdda kommunalrådet och tillika ordföranden i Trafiknämnden Johan Nyhus (S) svara på frågor från allmänheten. Som vanligt i sådana här fall ges det inte utrymme till några nyanserade svar eller uppföljande nya frågor när man inte är nöjd med svaret. Den som svarar får alltid sista ordet.

På den inledande frågan från signaturen Lars om varför den av (S) utlovade folkomröstningen om trängselskatten inte genomfördes gav Nyhus sitt väl inövade socialdemokratiska standardsvar att det numera är frågan om ett ”paket” och att frågan om trängselskatten inte kan tas separat. ”Göteborg fick ett erbjudande vi inte kunde säga nej till.” Jo, det kunde ni, men istället lade sig oppositionspartiet (S) platt för regeringens utpressning och överlämnade notan till invånarna. Tack för det! Det märks tydligt att Nyhus varit stadssekreterare åt Anneli Hulthén!

Glenn ställde frågan varför boende på Hisingen ska drabbas av trängselskatt, trots avsaknaden av trängsel. Han åker över Älvsborgsbron till Kungsbacka och har inga möjligheter att påverka sitt resemönster. Nyhus meningslösa svar till Glenn är att en ny Göta Älvbro, ny Marieholmstunnel och förbättrad kollektivtrafik ger ”positiva effekter för alla oss som bor på Hisingen”. För det första är den planerade nya Göta Älvbron bara en ersättningsbro och tillför inte något reellt ur trafiksynpunkt. Speciellt inte om man som frågeställaren dagligen åker över Älvsborgsbron! För det andra fick vi ingen förklaring varför trängselskatt skall tas utan att det finns någon trängsel.

Wille ställde frågan varför hans familj skulle ”straffas” med trängselskatt för att de åkte till Göteborg två gånger i månaden för att bo på hotell. Nyhus svarade med att de var välkomna i alla fall – bara de betalar för sig.

Christer undrade hur trängselskatten går ihop med det faktum att vi tillverkar bilar i Göteborg. Johan Nyhus såg inga problem med detta eftersom Volvo också tillverkar bussar och Göteborgs befolkning växer i alla fall.

Signaturen Backatorpare undrade hur man motiverade att backaborna ska betala vägtull för att åka och handla i Bäckebol. Svaret från Nyhus var att det ”ligger mycket analyser och avvägningar bakom placeringarna för att förhindra ökad trafik på småvägarna”. Så då vet vi det.

Signaturen Mormor ifrågasatte det rimliga i att stressade barnfamiljer straffas med trängselskatt när man lämnar barn på dagis. Nyhus sade sig ha förståelse för barnfamiljernas situation och påpekade att man max får betala 300:- i veckan. Att detta blir 13 000:- om året fick Mormor själv räkna ut men å andra sidan fick hon också ett gott råd från Nyhus alldeles gratis: ”Men jag hoppas också att många barnfamiljer som väldigt konkret kan ställa sig in i var den framtida miljöhotet kan innebära för våra egna och nästa genrations barn.

Lars påpekade det orimliga i att skapa trängsel på gatorna Övre Husargatan och Sprängkullsgatan, genom att man tar bort en bilfil i varje riktning och bygger om dem för bara bussar att åka i. Svaret från Nyhus var att han vill ”uppmuntra ett mer gemensamt kollektivtrafikåkande för att därigenom skapa en bättre och effektivare användning av de ytor som redan idag finns för infrastruktur. Vår förhoppning är att skapa bättre förutsättningar för människor som idag använder bilen på Husargatan att istället välja kollektivtrafiken. Jag har respekt och förståelse att denna omställningsperiod kan bli lite jobbig och i ett kort perspektiv öka trängseln på gatan.” Nyhus antyder att bilisterna har ett fritt val, men stämmer det verkligen? Han stryper utrymmet för biltrafiken och sedan får alla anpassa sig bäst de kan. Antingen tillbringar man lång tid i bilkö som Nyhus & Co skapat eller så accepterar man den allmänt långsammare kollektivtrafiken och får därmed längre restid än i dag med bil. Är det inte uppfriskande med politiker som ser som sin främsta uppgift att krångla till folks vardag så mycket de kan?

Lars frågade också om det kan vara ett problem att Nyhus själv inte förstår konsekvenserna för bilisterna av hans förda politik, eftersom han själv åker spårvagn till jobbet. Men nä då, Nyhus har bott i en kranskommun så han är ”väl medveten om att en del har större behov av bilen”. Dessutom har en en gasbil som han tycker det är roligt att köra ibland. Vi andra åker dock till jobbet varje dag och kommer att tvingas betala trängselskatt varje dag.  Vi har liksom inte möjligheten att bara åka när det är roligt.

Sammanfattningsvis svarade Johan Nyhus på frågorna som förväntat. Vi kunde fått samma tillrättalagda svar genom att läsa broschyren om Västsvenska Infrastrukturpaketet. Någon större fritänkare verkar han inte vara, föga förvånande.

Du läsa hela chatten med Johan Nyhus här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 14 december

fredag, 16 december, 2011

Trafiknämndens sista sammanträde för året började med information om det Västsvenska Paketet. Mycket kort information gavs om Övre Husargatans utformning inför trängselskatten. Ingen ny information om överklagandet gällande upphandlingen av utrustningen för trängselskatten. Trängselskattezonen runt Guldheden utreds vidare och kommer inte som lovats att vara klar till jul utan preliminärt i januari. Trafikverket vill tidigarelägga projekteringen av Marieholmstunneln och varför fick vi reda på igår. Volvo går in med 10 miljoner i projekteringen. Inga större summor men ganska stor symbolik för staten då en viktig markering görs att en aktör från näringslivet blir medfinansiär. Summan är ju ganska blygsam för ett projekt som kommer att ligga runt 3,5 miljarder. Vissa åtgärder som tidigare utlovats kommer inte att kunna genomföras till trängselskattens start 1 januari 2013, vilket är anmärkningsvärt och påvisar att beslutet gått för fort. Arbetet med Västlänken fortsätter och det sägs vara ett tufft arbete. Projektgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med planarbetet. Det klart det är tufft när många inte ser nyttan med tunneln.

Nästa informationspunkt gällde Göta Älvbron och hur det skulle kunna tänkas se ut om bron blir 13 meter istället för 10 meter. Cykelbanan får en kraftigare lutning upp på bron från södra sidan. Mycket fokus har lagts på att lösa den södra sidan och det är förståeligt eftersom det är mest komplext där. Norra sidan ska dock hanteras utifrån ett exploateringsperspektiv på sikt.

Kort information gavs om Miljöförvaltningens mätning på Odinsgatan/Friggagatan. Det råder stor osäkerhet kring denna mätning men ändå slänger man fram att PM10-halterna kan ha ökat med 20%. Men detta ska kontoret återkomma med efter djupare analys i februari nästa år. Snabbt ville den rödgröna majoriteten påpeka att det var bra att vi då fortsatt med dubbdäcksförbudet. Men riktigt så enkelt är det inte då Vägvalet i sitt avslagsyrkande påpekade att då det råder osäkerhet så upphäv förbudet och mät parallellt ändå. Osäkra mätningar är något jag ogillar och helst när det blir kvalificerade gissningslekar.  Jag påpekade därför när kontoret avser att återkomma så måste vi få klarhet i vad mätningen innebär och hur siffrorna ska tolkas.

Vidare beslutades översiktsplan för Göteborg och Mölndal – Fässberg, detaljplaner för Sisjön och detaljplan för Gamlestaden.

Nästa redogörelse handlade om avgiftsparkering som återremitterats till kontoret efter den rödgröna s.k. politiska bordläggning av avgiftshöjningen i maj i år. Mycket siffror och tankar om parkeringspolicyn och trängselskatten. Kontoret har undersökt möjligheten att flytta bilar parkerade på gatumark till kvartersmark istället, men det finns ett problem. Det är billigare för boende att parkera på gatumark med sina boendekort. Jämförelsevis kostar det per månad som mest med boendekort ca 630 kr och på kvartersmark eller garage mellan 1000 – 2000 kr. Hur ska man locka över till kvartersmark? Enklast självklart genom att höja boendeparkeringen! Trängselskatten kommer att skapa effekten att fler boendeparkeringar behövs då fler kommer att lämna kvar bilen i staden. Kontoret konstaterar att trängselskatten inte kommer att hjälpa för att uppnå parkeringsmålen i stadens parkeringspolicy. Det innebär att medborgarna kan förvänta sig taxehöjningar och ett förslag för detta kommer i februari nästa år.

Vidare gavs information om arbetet med trafiksäkerheten i staden. Göteborg är långt framme i arbetet. Kontoret anser att det är bra med politiska mål då detta ger resurser för att kunna arbeta med säkerheten och förebygga olyckor. Intressant utmaning som uppmärksammades av kontoret var att det Västsvenska paketet medför fler kollektivtrafikfordon, cyklister och gående i staden som måste hanteras.

Nästa informationspunkt handlade om stadens bryggor och hamnar och hur det ser ut runtom på våra öar i skärgården. Alla angöringsplatser ägs inte av kommunen utan sköts ibland av hamnföreningar som kommunen hyr av. De som kommunen äger har regelverk om hur man får angöra. Intressant är att kommunen måste enligt den nya kollektivtrafiklagen, om det kommer nya aktörer som vill köra trafik, upplåta platserna till deras förfogande.

Tills sist några punkter om cykel. Kontoret har utrett att göra en cykelväg från Casinot till Drottningtorget. Det finns idéer om en bryggkonstruktion utmed kanalen eller flytt av spårvagn från Norra Hamngatan. Bryggkonstruktionen kommer att inkräkta på estetiken för kanalens utseende.

Information om väg 155 Gossbydal – Varholmen och Gullbergs- och gasverkskajen bordlades.

Till sist övriga frågor. Vägvalet lämnade över ett antal yrkande varav det ena med krav på, att om en utredning om en bilfri Göta Älv bro ska genomföras så ska det formaliseras i ett beslut som ska tas i nämnden. Centrala Älvstaden projektet kan inte komma med idéer om vad som borde göras då Göta Älvbrons utformning är beslutad i kommunfullmäktige.

Läs övriga yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3