Inlägg märkta ‘lov’

Politiska beslut innan sommaren

tisdag, 4 juli, 2017

Sommaren är här. Under den senaste månaden har mycket hänt gällande Vägvalets politik. Vår budget 2018 har presenterats och fyra politiska beslut är tagna vilka är värda att reflektera över. Vägvalet har en utmaning att förmedla vår politik det kommande året. Detta år är viktigare än något annat eftersom vi vill stoppa Västlänken som blir högaktuellt till valet 2018.

Göteborgsförslagen om Västlänken bordläggs till 23 augusti i Kommunstyrelsen i Göteborg

Under hösten får vi se hur den styrande beslutar gällande förslag från göteborgarna. Tre viktiga förslag om Västlänken finns, fast de fanns redan med på agendan i maj men har bordlagts två gånger. De tre som återstår för beslut är: Sätt upp en hearing om Västlänken (248), Tillsätt en kommission om Västlänken (190) och Offentlig debatt om Västlänken i verkliga livet (240).

Regeringen har tagit beslut om järnvägsplanen utan att besvara en enda överklagan

Regeringen har antagit järnvägsplanen utan att besvara en enda överklagan. Nu kommer beslutet att gå till nästa instans, där Skona Göteborg ansöker om prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Vi hoppas att ett prövningstillstånd kommer att beviljas eftersom det är ett komplicerat och omfattande mål som av demokratiska skäl borde tas om hand.

Åtgärdsförslag om att anpassa stadens utgifter med inkomster röstades ned (Kommunfullmäktige i Göteborg 15 juni) 

Vägvalet lade ett förslag om att kommunstyrelsen skulle återkomma med ett åtgärdsförslag för att anpassa stadens utgifter till inkomsterna och redovisa en alternativ objektsvis investeringsplan anpassad till stadens förutsättningar. Tyvärr var det bara Vägvalet som ansåg det viktigt att synliggöra och förbättra stadens ekonomi som nu körs med konstgjord andning med belånade pengar om alla investeringar görs.

Göteborgs budget 2018 beslutad med tilläggsyrkande om att ytterligare resurser ges till förslaget om LoV
(Kommunfullmäktige budgetdebatt 19 juni)

Införandet av LoV (Lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen debatterades trots att beslutet togs för två år sedan. S, MP och V fortsatte nämligen även i år att obstruera sig mot beslutet genom att inte avsätta medel till för genomförande i sin budget. Vägvalet stödde därför Alliansens tilläggsyrkande att tillföra 7 750 tkr för att genomföra LoV i Göteborg.

Demonstrera den 9 september för att stoppa Västlänken

Har du kraft och ork att engagera dig mer? Gör gärna det och kom med  den 9 september och visa att du också vill stoppa Västlänken. Samling Gustav Adolfs torg kl. 12.00 den 9 september.

Nu tar vi semester och är tillbaka efter sommaren för att diskutera vår lokala politik med dig inför valet 2018.

Trevlig sommar!

Catarina Pettersson

Vägvalet

Årets första kommunfullmäktige – vi ska inte agera storebror

måndag, 30 januari, 2017

Under torsdagens kommunfullmäktige hann vi i princip endast beslutsärendena. Det stora debattämnet var uppföljningsrapport tre som redovisar hur den kommunala verksamheten fungerar med en fördjupning av kvaliteten samt det ekonomiska läget.  En fråga som fälldes av flera av ledamöterna gällande kommunens ekonomi var om en stundande skattehöjning är på gång, eftersom kostnadshöjningen per år är nu ca 7 % och det är inte hållbart i längden.

Äldreomsorgens stora utmaningar är personalfrågan; hantera rekrytering och sjukfrånvaro samt en omdiskuterad  köbildning till äldreboende. Skolan tampas med kunskapsresultatet framförallt i årskurs 6, viten från skolinspektionen samt anpassning av mindre barngrupper i förskolan. Det behövs också ett omtag i det systematiska kvalitetsarbetet. Ur rapporten framgår det att uppsatta mål och förväntningar inte stämmer samt att genomförande och uppföljning inte synkar.

Det andra debattämnet som debatterades friskt var det sista ärendet för kvällen; motionen av moderaterna om en förbättrad trafiksituation i Torslanda bl.a. en ny tvärförbindelse och en bro till Öckerö kommun. Vägvalets inställning till motionen var att endast stödja förslaget om en tvärförbindelse vilket vi alltid har gjort sedan det kom upp för snart tre år sedan. Gällande bron blir det lite mer problematiskt för Vägvalet att stödja.  Vi har svårt att förstå att bron ens togs upp i motionen och att den föreslogs skulle drivas av GR (Göteborgs kommunalförbund).

Vägvalet menar att Göteborgs kommun inte ska agera ”storebror” och köra över Öckerö kommun då det sedan tidigare finns två folkomröstningar där Öckeröborna säger nej. Vårt förslag till Jonas Ransgård (M) var att föra en dialog i frågan med Öckerö kommuns moderater och sedan återkomma med ett förslag. GR är trots allt samma organisation som drev igenom Västsvenska paketet med trängselskatt, Västlänken och breddning av 155:an. Det vill vi inte stödja. Motionen beslutades i sin helhet då Socialdemokraterna valde att avstå i frågan. Vi ser det som väldigt positivt med beslutet och hoppas att detta påskyndar färdigställandet av tvärförbindelsen i Torslanda så att trafikproblemen kan lösas snarast.

Kommunstyrelsens förlag klubbades igenom i samtliga beslutsärenden. Att nämna är att enighet fanns kring Göteborgs stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, där endast Sverigedemokraterna var emot. Våra utslagsröster garanterade att LOV inom daglig verksamhet kommer att genomföras efter en votering på 41 -40, detsamma gällde förslaget för Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.

Nästa kommunfullmäktige är den 23 februari.

Catarina Pettersson
Partiombudsman vägvalet

Läs gärna protokollet som finns på Göteborgs hemsida.

Tack för ingenting

söndag, 20 september, 2015

I dagens GP skriver Peter Hjörne ett märkligt tacktal – och hyllning – till den avgående kommunstyrelseordföranden Anneli Hulthén. Hjörne skriver: ”Oaktat politiska åsiktsskillnader är Anneli Hulthén värd göteborgarnas tack för sitt hängivna arbete, sitt engagemang, sin hederlighet och sin kärlek till Göteborg.

Fan tro’t.

Jag tillhör dem som tycker det är viktigt med att hålla en viss linje i det man gör och att ge beröm åt de som förtjänar det. Ur båda dessa synvinklar misslyckas Peter Hjörne.

Normalläget för GP:s ledarsida är att kritisera det mesta som Socialdemokraterna företar sig. Tidningen är liberal och står därmed nära Folkpartiets åsikter. Det är därför naturligt att ta ställning mot politiker som Anneli Hulthén som t.ex. inte vill inför Lagen Om Valfrihet (LOV) inom äldrevården.

Nu, när Hulthén aviserat sin avgång, sällar sig Hjörne istället till de som hyllar hennes gärningar. Nu är den kritik som hon fått utstå genom åren – den om ”bristande ledarskap” och att hon ”inte lyssnade till göteborgarna och folkviljan” och den omständighet att hennes impopulära beslut fått henne att ”utstå hot, hat och kränkningar” – nu är allt detta plötsligt någon annans verk, och – som grädde på moset – beskylls de som kritiserat henne för att vara av samma skrot och korn som Donald Trump, Jimmie Åkesson och Jeremy Corbyn (Labours nye partiledare i Storbritanninen).

När Hjörne skriver att ”Göteborgarna är stadens främsta tillgång”, så har det tyvärr inte synts något av detta i Hulthéns gärning. Hon har snarare varit besvärad över att tvingas ta del av den delen av befolkningen, ibland bevisligen en majoritet, som inte tycker som hon.

Så vad är det då egentligen vi ska tacka Anneli Hulthén för, enligt Hjörne? Själv lyfter han fram att kommunrankingen för företagsklimaten sjunkit med nära hundra platser, bostadsbyggandet har inte nått uppsatta mål, segregationen har ökat, raset i skolresultaten och äldreomsorgen visar på stora brister. Tack, tack.

Detta är till stora delar en kommuns kärnverksamhet. Hulthén står alltså för ett mycket stort misslyckande i sin politiska gärning.

Till ovanstående kan vi lägga till bristen på studentbostäder, den omvittnade gängkriminaliteten och alla skottlossningar, Hulthéns fäbless att lägga stora summor på prestigeprojekt som Alfons Åberg-huset samtidigt som kärnverksamheten lider brist på resurser, samt att hennes ledarstil i övrigt lämnat mycket att önska när det gäller hur hon hela tiden frånsäger sig ansvaret för alla dessa misslyckanden.

Vad gäller skyttegravskriget om det Västsvenska paketet, Västlänken och trängselskatten, så klär Hjörne på Hulthén offerkoftan när han menar att hon hade fått utstå kritik oavsett hur hon hade agerat. Men koftan passar inte. Det är Anneli Hulthén som svikit vallöften och valt att gå emot 57 % av göteborgarna, ingen annan. Det finns ingen anledning att tro att svekdebatten hade fått någon styrka, inte ens inom det Socialdemokratiska partiet, om Hulthén till sist – när hon insett att hon inte ens hade med sig sina egna väljare i dessa frågor – hade accepterat nederlaget och storsint förklarat sig besegrad.

Men det klarar bara stora politiker. Tack för ingenting.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Göteborgarna måste få ett större inflytande

torsdag, 11 september, 2014

Igår publicerade GP Vägvalets ”valmanifest” i den pågående serien debattartiklar där varje parti i kommunfullmäktige fått presentera sina hjärtefrågor. Vi skriver:

Vi vill avskaffa stadsdelsnämnderna, låta äldre själva välja vårdgivare och införa en central skolnämnd. Tre beslut som relativt snabbt skulle ge positiva resultat för invånarna.”

Under de fyra år vi suttit med i fullmäktige har det blivit mer och mer uppenbart för oss att Göteborg behöver förändring efter tjugo års rödgrönt styre. Skolrankingen är bland de absolut sämsta i landet, vi har nästan 3 kronor högre kommunalskatt än Stockholm och förtroendet för lokala politiker rasar enligt en färsk undersökning.

Folkomröstningen om trängselskatt är en chans att delvis återupprätta förtroendet för politiken. Fast då måste resultatet i den förstås följas. Om övriga partier än en gång sviker väljarna i en sådan viktig demokratifråga ska vi nog inte räkna med bättre förtroendesiffror vid nästa mätning. Kristdemokraterna har glädjande nog som enda Ja-partiet tydligt gått ut med att folkomröstningen ska följas – även vid ett nej. Miljöpartiets Ulf Kamne har också sagt det vid ett par tillfället, men i GP:s #pratbar i förrgår lämnade han en något förvirrande brasklapp till det tidigare uttalandet.

Vägvalet vill att Göteborg ska bli svenska mästare i närdemokrati och medborgardialog. I dagsläget  är det en uppförsbacke, men vi knuffar gärna övriga partier framför oss i den frågan.

Vi vill avveckla stadsdelsnämnderna och införa en central skolnämnd för att uppnå en likvärdig skola över hela Göteborg. Även äldrevården och barnomsorgen blir därmed centraliserade.

Vi måste bygga billigare bostäder som människor med medelinkomster har råd att bo i. Och vi får inte glömma bort förorten när det gäller bostadsbyggande och möjligheten att bygga ihop stadsdelar utanför centrum.

Vägvalet vill minska antalet kommunala bolag, vilket kommer att bidra till mer öppenhet och transparens.

Och vi vill – förstås – avskaffa den orättvis, barriärskapande trängselskatten som bidrar till att utestänga förortens medborgare från centrum och det som erbjuds där. Staden ska vara till för alla, inte bara de som redan bor i centrum.

Rösta därför på Vägvalet i riksdag (gul valsedel), region (blå valsedel) och kommun (vit valsedel) och glöm inte att rösta nej till trängselskatten och Västlänken (rosa valsedel)!

Läs hela Vägvalets valmanifest här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Pressen blandar sina groggar

onsdag, 5 februari, 2014

Det sägs ju att man med statistik kan bevisa nästan vad som helst. Och det är väl precis det GP försöker göra i dagens artikel som på förstasidan har fått den braskande rubriken ”Mer höger än M”. Bevisföringen för den på förhand bestämda tesen är dock klen.

Det GP gjort är att låta statsvetaren Anders Sundell gå igenom omröstningarna i kommunfullmäktige, vilka partier som röstat vad och vilka andra partier som röstat samma. Rent siffermässigt ser man då att Vägvalet röstat samma som allianspartierna betydligt fler gånger än med de rödgröna. Det finns förstås flera naturliga förklaringar till detta:

1.Vägvalet är ett oppositionsparti! Partiet tar öppet ställning emot den förändring av Göteborg som de rödgröna står för i många fall. Allianspartierna röstar i flera fall för dessa förändringar! På twitter skrev Anders Sundell senare att: ”Vägvalet är mindre benägna att rösta på samma sätt som de rödgröna än vad Alliansen är. De är mesta oppositionspartiet.” Det är något vi kan instämma i. Men vad är det som säger att Vägvalet hamnar till höger om Moderaterna när vi röstar emot hela etablissemanget? Är det vänster att vara för etablissemanget?

2. Det är riktigt som Anders Sundell säger i GP att Vägvalet tagit ställning för att äldre ska få bestämma själva vem som de vill vårdas av och en symbolisk tioöring i skattesänkning. Två frågor som av tradition anses som borgerliga ställningstaganden. Vad som inte kommer fram i artikeln är varför vi kommit fram till dessa åsikter. I vår budget (partiprogram) står det att vi har ”stort fokus på medborgarperspektivet”. Det är det just denna synvinkel som vi försöker applicera på så många frågor som möjligt; dvs vad tycker medborgarna, i detta fall de äldre medborgarna. Det är möjligt att det ur kommunens perspektiv är negativt med att tillämpa fritt vårdval för de äldre (det kanske skulle bli dyrare eller rörigare att administrera?), men det väger mycket tyngre att ett stort antal personer fråntas sin naturliga rätt att få välja själva vem som kommer hem till dem och vårdar dem. Då får kommunen ta detta eventuella omak. Samma sak med den föreslagna symboliska skattesänkningen. Vår granskning av den rödgröna budgeten visar att det finns en stor pott pengar som kommunstyrelsen (som Vägvalet inte sitter i) fritt kan använda till olika ändamål när behov plötsligt uppstår. Vad är det som säger att dessa pengar inte handhas bättre av medborgarna själva?

3. Många av besluten som GP listar där Vägvalet röstar samma som alliansen är verkligen inga höger/vänsterfrågor. Att vi röstar nej till Alfons Åberghuset är återigen ett uttryck för att vi ogillar att lägga skattebetalarnas pengar på prestigeprojekt med tveksam nytta – jämför Västlänken! Är det högerpolitik att stödja utveckling av Askimsbadet och byggandet av ett kafé på Ramberget bara för att det är moderaterna som lagt motionen? Dessa är typexempel på där de rödgröna och alliansen alltid röstar emot varandras förslag rent instinktivt. Det har mindre att göra med vad som föreslås, utan mer att göra med vem som lagt förslaget. På samma sätt röstar (nästan) alltid de rödgröna och alliansen gemensamt ner motioner som Vägvalet lägger. GP antyder lite fult att när de rödgröna och de borgerliga gör så stöds Vägvalet av Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna valt att i en del fall rösta för Vägvalets motioner är inget Vägvalet kan göra något åt. Ska vi rösta emot våra egna motioner bara för att SD stödjer dem? Enligt Anders Sundells sammanställning har Sverigedemokraterna röstat med allianspartierna nästan exakt lika många gånger som de röstat med Vägvalet. Vad kan man dra för slutsats om alliansen på grund av det? Absolut ingen alls!

Vägvalet har uppstått för att inga partier förutom Sverigedemokraterna var emot trängselskatten. Det fanns därmed inga alternativ att rösta på och därför grundande vi Vägvalet. Ett samarbete med SD är helt uteslutet, men vi kan tänka oss ett samarbete med övriga parter som delar vår uppfattning i våra frågor, framför allt om trängselskatten och Västlänken. Var på vänster/högerskalan hamnar vi då?

Det är uppenbart att svårigheten att placera Vägvalet i ett förutbestämt fack eller block ställer till det för en del personer som alltid tänker i höger/vänsterbanor. Vi passar inte riktigt in i deras sätt att tänka. Därför blir det så fel när de ändå försöker översätta statistik eller tyckanden i enskilda frågor som ovedersägliga bevis på något som de vill ska förklara situationen. Vi är helt övertygade om att många, många väljare är trötta på den eviga blockpolitiken som hindrar goda idéer från båda sidor från att bli verklighet och där allt tycks gå ut på att vinna enkla poäng genom att trycka ner motståndarna  med spetsfundiga formuleringar.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. ”Pressen blandar sina groggar” är ett citat från den eminenta Povel Ramel-melodin ”Trubaduren” (eller ”Kärleken Ti Mänsliheten, Åmma Säjer”)

Kommunfullmäktige 8 september 2011

lördag, 10 september, 2011

Kommunfullmäktige startade med interpellation av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående utveckling och förbättring för våra äldre i Göteborg. Anna Johansson (S) hävdar fortfarande bestämt att det inte blir bättre om LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) införs i staden. Hon talade sig varm för ”Göteborgsmodellen” i hemtjänsten men tyvärr höll inte alla med om detta. Argumenten spretar då vårdvalet verkar fungera bra men inte att få välja i hemtjänsten. Tom Heyman (VägV) påpekade att det råder ovilja att låta folk bestämma själva, något som borde vara en självklarhet. Anna Johansson valde att försvara sin linje med att hänvisa till SNS forskarrapport. Dock påpekar SNS själva att de saknar underlag för att egentligen dra någon slutsats. Detta påtalades även av Tom Heyman som sa att utredningen är inget som kan användas för att hävda motsatsen.

”Flera undersökningar pekar på att kundnöjdheten är något högre hos dem som valt privata alternativ. Vi kan dock inte säga om detta beror på skillnader i mer svårmätbara kvalitetsfaktorer eller det faktum att den som gjort ett aktivt val tenderar att vilja försvara det. Studier från andra länder visar samtidigt att valfriheten tenderar att främja segregation, då resursstarka och välinformerade individer bäst lär sig att utnyttja systemet. Det saknas dock underlag för att konstatera om så skett i Sverige, undantaget är skolan där en viss sådan effekt går att belägga.”

I grund och botten speglade debatten från (S) en ren ideologisk uppfattning istället för vad som förväntas av medborgarna.

Vidare blev det är stor debatt när avfallsplanen skulle diskuteras. Något ”sopigt” vill jag nog påstå. Jag önskar att göteborgarna var lite mer närvarande för att höra vad som diskuteras i kommunfullmäktige. Jag kan konstatera att om vi staplade ledamöternas utskickade avfallsplaner (ca 2 cm tjocka) på varandra så skulle de kunna utgöra en mindre julgran.

Motionen av Ann Catrin Fogelgren (FP) om att skapa en strategisk plan för att förebygga suicid bifölls. Annat var inte att vänta om en så viktig fråga.

Sist ut var motionen av Cecilia Dalman Eek (S) och Diako Sheik (S) om att smycka Göteborgs cirkulationsplatser med konstverk. Denna motion avslogs i Trafiknämnden och till råga på allt var det en miljöpartist som diskuterade friskt om varför den skulle avslås. Ett varv senare i kommunstyrelsen så ändrade sig givetvis Kia Andreasson (MP) och motionen bifölls. Jag påpekade att det kan inte vara rätt att vi diskuterar att smycka rondellerna när vi saknar 250 miljoner till underhållet av våra vägar. Även om pengarna tas från Kulturnämnden. Vad är det för signaler vi skickar till göteborgarna om vi fokuserar på fel saker. Motionen bifölls trots påpekanden om trafiksäkerhet och slöseriet med pengar.

Theo Papaioannou
Vägvalet