Inlägg märkta ‘logiska kullerbyttor’

Jan Hallberg: Infrastrukturfrågor är gränslösa

söndag, 20 juni, 2010

Vi har tidigare uppmärksammat moderate Jan Hallbergs försök att vilseleda väljarna om trängselskatten. Hallberg använder sig exempelvis konsekvent av begreppen väg- och trafikavgift, när det i själva verket – enligt alla officiella dokument – rör sig om en skatt.

Som bekant bloggar Hallbergs regelbundet på gt.se inför valet (där också Anneli Hulthén har sin blogg). I torsdagens inlägg kom en logisk kullerbyta från Jan Hallberg.

Dels konstaterar han föga uppseendeväckande att ”kommungränserna blir allt mindre betydelsefulla för våra invånare” och han tar Lerum som exempel där hälften av de som arbetar gör det utanför kommungränsen. Vi är alltså mobila och reser mycket kors och tvärs. Och han fortsätter:

Vi är rörliga, arbetar och bor på olika håll, sportar kanske i en tredje kommun och barnen går kanske i gymnasium i en fjärde. Kommungränserna är på väg att försvinna. Det är själklart att infrastruktur- och miljöfrågor är gränslösa.

Nu inställer ju sig frågan vad det är som gör denna rörlighet över kommungränserna möjlig för så många människor? Ja, pratar vi flexibilitet så är som bekant bilen oslagbar och givetvis företas de flesta längre resor mellan kommungränserna med bil. Hallberg verkar helt klart ha insett att det är på det här viset; Boende, arbete och fritidsaktiviteter kan ske på vitt skilda platser. I många fall krävs då en bil för att man ska hinna med det man vill göra.

Och vad gör då Hallberg åt denna situation som han tycks inse och lovorda: Jo, han trycker på JA-knappen för att införa trängselskatt!

Han hävdar att kommungränserna är på väg att försvinna, samtidigt som han är beredd att införa betalgränser när folk förflyttar sig inom en kommun! Inser han inte att konsekvenserna för många människor blir att de tvingas ge upp delar av sitt nuvarande liv? Det hjälper inte att vi får ett höghastighetståg mellan Göteborg och Borås någon gång i framtiden, när man inte har råd att köra barnen till hockeyträningen eller stallet i morgon. En tågtunnel under Göteborg kan inte kompensera för att många tvingas sluta köra bil och istället måste tillbringa 1-2 timmar/dag längre på buss och spårvagn.

Detta vill Hallberg dock inte prata om. Likt en struts egenskaper som stoppar huvudet i sanden hoppas Hallberg att missnöjet har lagt sig när den tittar upp igen.

Läs hela blogginlägget här.

Håkan Andersson
Vägvalet