Inlägg märkta ‘Leif Blomqvist’

90 000 folkomröstnings-fans har inte fel

torsdag, 11 april, 2013

Idag publicerade GP Vägvalets replik på en debattartikel från i förrgår som de rödgröna regionpolitikerna Birgitta Losman (MP), Leif Blomqvist (S) och Sören Kviberg (V) hade undertecknat. De skrev bland annat att det enligt deras bedömning var ”felaktigt” att lyfta ut trängselskatten ur en helhet och folkomrösta om den. GT:s namninsamling har över 90 000 underskrifter. Om 50 miljoner Elvis-fans inte kan ha fel, kan nog inte 90 000 medborgare ha det heller. Och det har de inte!

För dessa politikers okunskap om vad som faktiskt gäller lyser igenom. Vägvalet skriver: ”Grundlagen om det förstärkta folkinitiativet ger medborgaren rätt att väcka frågor mellan mandatperioderna. Är det fritt fram för höga politiker att strunta i grundlagen när det passar?” Losman & Co kan tycka vad de vill om den lag som deras partikamrater i riksdagen klubbat igenom, det är helt enkelt just ”felaktigt” att ha invändningar mot den demokratiska process som är fastslagen i grundlagen.

Vidare ansåg trion att det är ”orimligt att folkomrösta om en del av paketet i bara en av de kommuner som finns i Västra Götaland”. Då föreslår vi att regionen omedelbart utlyser en folkomröstning i hela regionen! Om Losman, Blomqvist & Kviberg ser ett demokratiskt underskott i att bara väljarna i Göteborg avgör trängselskattens framtid, finns inget som hindrar dessa folkvalda att ta ett vidare grepp och låta samtliga väljare i Västra Götalandsregionen folkomrösta. Vad väntar ni på?

Vi avslutar med följande: ”Sluta krångla och låt medborgarna få använda sin lagliga rätt att folkomrösta!

Läs hela debattartikeln från de rödgröna här.

Och läs hela Vägvalets replik här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Chockhöjning av Västttrafiks biljettpriser – Vägvalet fick rätt igen

måndag, 7 januari, 2013

I dagens GP kan vi läsa om de mycket stora höjningarna av Västtrafiks biljettpriser som väntar de närmaste åren.

För precis som Vägvalet varnat för tidigare innebär den utbyggda kollektivtrafiken att såväl biljettpriserna som regionskatten måste höjas långt över inflationen flera år i rad. GP skriver: ”2012 höjde Västtrafik biljettpriserna två gånger med sammanlagt 12,3 procent.” Och de fortsätter: ”Västra Götalandsregionens kostnader för kollektivtrafiken ökar fram till år 2017 med en miljard kronor om året till drygt fyra miljarder kronor. Ställer inte regionen upp med en miljard kronor utöver dagens kostnader tvingas Västtrafik dra ner på trafiken eller höja biljettpriserna kraftigt.

I Vägvalets senaste alternativa budgetförslag varnade vi för att den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken enligt planen K2020 kommer att innebära en skattehöjning i regionen med 1 krona och 30 öre. Denna summa är inget Vägvalet ”hittat på” själv, utan höjningen är beräknad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En sådan höjning skulle innebära att en person som har en genomsnittlig lön på 25 000 kronor i månaden får betala cirka 3 900 kronor extra i skatt per år.

Till GP säger vice ordföranden i Västtrafiks styrelse, Mimmi von Troil (M): ”Resenärerna får nog vara beredda på att betala ännu mer. Jag anser att självfinansieringsgraden ska bör öka, att resenärerna ska betala en större andel av kostnaderna för sina resor.

GP skriver att ”det kan innebära årliga prishöjningar på sju-åtta procent de närmaste fyra åren, sammanlagt 35-40 procent.

Medan ordföranden i Västtrafiks styrelse, Leif Blomqvist (S) säger: ”Jag är beredd att slåss för ökade anslag till kollektivtrafiken.” Han hoppas att prishöjningarna kan hålla sig under fem procent per år. Då bör det tilläggas att Sverige hade negativ inflation – deflation – 2010. Och i november 2012 hade vi också en inflationstakt på – 0,1 %. Prishöjningarna som Blomqvist hoppas kunna hålla nere är därmed i dagsläget till stor del reella för folk och inte något som kan kallas för ”normala inflationsökningar”.

Vad blir slutsatsen av detta? Röstar man på moderaterna kommer en större del av höjningarna att ske via biljettpriserna. Men om man röstar på socialdemokraterna hamnar den största höjningen via höjd regionskatt. Egentligen är skillnaden inte alls så stor mellan (S) och (M), båda är för en utbyggd kollektivtrafik, oavsett konsekvenserna på biljettpriserna och skattenivån. Man bör räkna med att båda kommer att höjas, precis som Vägvalet hävdat ett längre tag.

GP:s ledarredaktion uppmärksammar också problematiken. De kallar det för dålig tajming att höja biljettpriserna, samtidigt som trängselskatten införs. De skriver: ”Det som trängselskatten vill motverka riskerar att uppmuntras av kraftigt höjda kollektivtrafikpriser. Var smärtgränsen går är inte lätt att avgöra.

Är det någon som känner igen att dessa taxe- och skattehöjningar kommunicerades av de ansvariga partierna inför valet 2010? Och vem är beredd att byta från bil till en långsammare kollektivtrafik om biljettpriserna dessutom höjs nästan lika mycket som trängselskatten? Och vem är i så fall utbyggnaden av kollektivtrafiken till för? Riskerar inte den utbyggda kollektivtrafiken sakna sina erforderliga resenärer?

Ekvationen går inte ihop. Detta är den rävsax som partierna försatt sig i när man tog beslut om dubblerad kollektivtrafik utan att lösa finansiering av den. Det sköt man på framtiden. Nu är framtiden här.

Läs GP:s artikel om höjningarna här.

Läs GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, HD, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12

Västlänksgate rullar vidare

lördag, 8 september, 2012

Efter senaste tidens granskning av Västlänken och det Västsvenska infrastrukturpaket i GP fortsatte idag insändarstormen mot de fattade beslutet på Fria Ord.

Signaturen ”Realist” varnar för att de kostnader som drabbar Liseberg när stora delar av parkens byggnader närmast nuvarande huvudingång tvingas rivas är underskattade. Förutom det som nämndes i artikeln måste entrén den södra ingången ”byggas om och området innanför förses med motsvarande serviceinrättningar som idag finns vid huvudentrén. Dessutom behövs ett nytt parkeringsdäck.” Insändarskribenten spekulerar i en kostnad ”upp mot en miljard”, pengar som skattebetalarna i slutändan får stå för.

Och ”Henrik” skriver: ”Det är viktigt att våra politiker förstår och står upp för att det är de själva som medvetet beslutat om hur vägskatten ska slå mot olika inkomstgrupper, olika bostadsområden, olika företag, osv.

”Underdog” skriver: ”Hittills har ingen politiker eller tjänsteman på någon nivå i landet eller kommunen kunnat förklara varför det är bra bygga något som blir negativt även med de mycket optimistiska antaganden som tagits in i Trafikverkets kalkyl.

På sidan bredvid gör tre regionpolitiker dock ett nytt försök att förklara. Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och moderate ordföranden i regionstyrelsen Halland, Gösta Bergenheim, skriver en debattartikel med rubriken: ”Vi står eniga bakom Västsvenska paketet”. Den kunde lika gärna haft rubriken ”Vi ger oss aldrig” eftersom de skriver: ”Vi är då som nu övertygande om att paketet ska genomföras enligt tidigare fattade beslut.

Ingenting av det som kom fram i Christer Lövkvists granskning av Västlänken under den gångna veckan verkar bekomma dem. Visserligen erkänner man nu helt öppet ”att Västlänken med dagens beräkningsmodell inte kan uppvisa en samhällsekonomisk lönsamhet” men det slätas över med ”flera nyttor inte är beräkningsbara”. Det var ju precis detta som Riksrevisionen kritiserade. Och Lövkvists artiklar har ju med all tydlighet tvärtemot visat att i liknande projekt har den beräknade nyttan gång på gång överskattats. Det är därmed inte alls otroligt att den nytta som Trafikverket vagt räknat fram i antalet resande istället är överdrivna och att de påståenden som nu kastas fram i debatten är helt gripna ur luften.

Efter att två ledande moderater i veckan gått ut och öppet vågat vara kritiska till Västlänken förstår man att debattartikelns syfte är stoppa alla andra tvivlare från att resa sig upp i båten. Men det finns alltid anledning att se med kritiska ögon när (S) och (M) går ut gemensamt om någon ståndpunkt. I vanliga fall vill dessa två partier framtona sig som om de är så oense om allt som de bara kan vara. Att även (MP) sitter i samma båt och håller i rodret, och därmed styr färdriktningen, gör inte saken bättre om man inte ser isberget framöver.

”Lita på oss” är budskapet. Men med tanke på hur Västlänksgate hittills skötts saknas trovärdigheten.

Läs hela debattartikeln här.

Envisheten och argumenten för att genomföra Västsvenska paketet i sin nuvarande form slog Vägvalet sönder igår när vi lämnade ett alternativt paket som skulle kunna lösa likvärdiga infrastrukturproblem utan orättvis trängselskatt och riskprojekt som Västlänken. Läs mer här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Västlänken – Ett bevis på omdömeslös politik

söndag, 2 september, 2012

Idag publicerade GP ett reportage av Christer Lövkvist om Västlänken även benämnd Värstlänken. Vägvalets påpekande gällande detta olönsamma projekt bekräftas gång på gång i denna artikel. Alltifrån lönsamheten till hur beslutet tagits.

På ett besök i Örebro pratade Göran Johansson (S) med dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C):

”Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han.”

Jo då, dom tjôtade i sann göteborgsanda där allt görs upp under borden. Inte nog med det så erkänner Johansson rätt upp och ned att de gjorde upp sinsemellan. Bara han och Zetterberg visste om det, och det var en överenskommelse i slutet rum. Förbluffande nog, anser Johansson att ”ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process”. Inte nog med det så säger även Johansson att miljöfrågan var övergående och att det endast handlade om att just finansiera det Västsvenska paketet.

Även kommunalförbundets utredning för ”Uthållig tillväxt” som lyfter fram regionförstoringen och en dubblering av kollektivtrafiken sågas av Johansson som säger att det var ett spel för galleriet.  

”Önsketänkande. Men det var också en analys av vad som krävdes. Man kan säga att det var naivt, men det var nödvändigt.”

Har inte Vägvalet sagt detta förut?

Även Bo Lindgren (fd projektledare för Västlänken) och Bo Larsson (nuvarande projektledare för Västlänken) kommer med de mest beklämmande kommentarerna som får en att undra hur processen gått till. De kan inte heller egentligen försvara den stora kostnaden. Och vad gäller att titta på alternativa lösningar som Västlänk 2021 (pendeltågsslinga vid centralen) så är det bom stopp enligt Bo Larsson!

”Omöjligt! Om tågen ska passera växlarna i 80 km/tim så behöver kurvan ha en sådan radie att spåret skulle sträcka sig från Odinsgatan över både bangården och Mårten Krakowsgatan.”

Frågan om tågen verkligen måste rusa in på stationen i 80 km/tim förblir dock obesvarad. Bo Larsson säger:

”Arbetsmaterial. Det lämnar vi inte ut.”

Gula små post It-lappar brukar jag kalla sådana uttalanden som det saknas belägg för.

Och dammsugarförsäljningen fortsätter:

Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik:

”Slår vi inte till nu får vi aldrig en lösning på våra problem.”

Kia Andreasson, kommunalråd (MP):

”Västlänken går inte att stoppa. Vi har gjort en överenskommelse med sigill.”

Västlänken förblir och är ett olönsamt projekt på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Vägvalet har vid flertal tillfällen väckt debatt om Västlänken genom motion och interpellation med anledning av Riksrevisionens rapport. Vi har även lämnat remissvar till regeringen Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal: Remiss inför tillåtlighetsprövning.

Och på torsdag besvaras äntligen Vägvalets interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik som du kan läsa mer om här.

Man kan ju inte låta bli att säga ”vad var det vi sa…”.

Till övriga partier och deras folkvalda: Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13

Man har ingen aning om trängselskatten hjälper

lördag, 25 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP:s pappersutgåva om hur kollektivtrafiken byggs ut för att hantera den ”så kallade” ökningen som kommer att ske när trängselskatten införs 1 januari 2013.

Leif Blomqvist (S) som är styrelseordförande i Västtrafik säger:

”Vi vet egentligen inte hur mycket bilkörningen minskar och resandet med kollektivtrafiken ökar när trängselskatten införs vid årsskiftet.”

”Men en rimlig bedömning är sju–åtta procent fler resor med bussar, spårvagnar och tåg. Det innebär en ökning till 850 000 resor.

Med andra ord så gör Västtrafik en satsning på vad man ”tror” det kommer att innebära. Men i själva verket har de ingen aning.

Det vi har hört hittills är ju att trängselskatten ska hjälpa till att minska biltrafiken avsevärt. Vi vidhåller nog ändå att trängselskatten införs av ett enda skäl: pengar!

Enligt senaste årsrapporten från Trafikkontoret som behandlats i Trafiknämnden står det att biltrafiken har ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrad. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detta likt med Citysnittet med -1,5 procent.

Det står även att göteborgstrafikens klimatpåverkan minskade under 2011 jämfört med 2010 med ett utsläpp på ca 800 000 ton CO2. Enligt Trafikkontorets verksamhetsredovisning beror minskningen på att effekten av energieffektivare fordon är större än effekten av trafikökningen. Ett intressant påpekande då trängselskatten inte på något sätt kommer att påverka valet av energieffektivt fordon.

Enligt Västtrafik ökade kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med över 20 procent jämfört med föregående år. Antalet resande bygger på stämplingsstatistiken och korrigeras för benägenheten att stämpla. Under året har undersökningar av stämplingsbenägenheten visat på att de resande stämplar i allt mindre grad. Jämförbarheten mellan år 2010 och 2011 är därmed osäker, och den reella trafikökningen är troligen närmare 10 procent.

Vidare säger Blomqvist:

”Flera nya linjer skall använda busskörfälten som byggs i centrala Göteborg. Med reserverade körfält kommer vi att kunna skapa snabb och effektiv busstrafik.”

Ja, vi kan ju skapa trängsel om vi vill, viket förmodligen kommer att ske på Övre Husargatan där ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 %, men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så osäkra prognoser kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Sedan är det ju dieselbussar som ska trafikera gatorna. Om dessa går tomma så kan vi garantera att det inte är så värst miljövänligt.

Läs tidigare blogginlägg:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vad var det vi sa?

tisdag, 29 november, 2011

Det känns nästan lite för lättköpt, men i detta fall går det inte att undvika! Vad var det vi sa?

På gp.se kan vi idag läsa om att man redan nu förvarnar om en skattehöjning av regionskatten 2013.

Orsak 1: Upphandling av fler pendeltåg

Orsak 2: Enligt Leif Blomqvist (S) har ”kollektivtrafikresandet aldrig någonsin varit så framgångsrikt. Det är 100 000 fler resor per dag nu än för ett år sedan

Precis som Vägvalet en längre tid varnat för leder ökad kollektivtrafik till högre skatt. Trängselskatten leder över resenärer till kollektivtrafiken. En skatt som därmed orsakar att en annan skatt måste höjas! Är det bara jag, men får en känsla att sånt bara kan förekomma i Svedala?

Återigen måste Vägvalet ställa frågorna:

1) Hur mycket kommer Västtrafik tvingas höja biljettpriset 2013 när tiotusentals resenärer tillkommer?
2) Hur mycket måste region- och kommunalskatterna höjas på grund av att Västtrafik är så ”framgångsrika” och får fler resenärer?

Vi kanske ska vara tacksamma så länge ingen kommer på att man kan fläska på trängselskatten istället för regionskatten? Men varför anses det plötsligt okej att höja regionskatten för att köpa fler tåg men inte för att bygga pendeltågstunnlar? Logiken saknas helt.

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Järnvägstunnel till varje pris

söndag, 27 november, 2011

Illustration: Martin Zollitsch

Idag skriver initiativtagarna, (Kurt G Larson, Claes Westberg, Lennar Wassenius) till Västlänk 2021 en slutreplik i GP på styrgruppens replik den 20 november. Som rubriken beskriver så ska Järnvägstunneln byggas till varje pris utan någon som helst analys om nyttan. Initiativtagarna svarar på flera påståenden som styrgruppen ställer.

Styrgruppen påstår igen att en ”vändslinga vid Göteborgs Centralstation har prövats och analyserats”.

”I februari 2010 svarade Banverket skriftligt på direkt fråga; ”slingalternativet har aldrig studerats. Någon analys har inte heller visats. I järnvägsutredningen framgår tydligt hur komplext och riskabelt nuvarande projektet är.”

Styrgruppen säger ”Det är inte frågan om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad”.

Det kanske det just är; att hantera skattebetalarnas pengar med respekt. Det vore ju enkelt att vara politiker eller planerare om det bara vore en fråga om att få den bästa lösningen till varje pris. Det vi behöver våra experter och politiker till är ju att väga nytta mot kostnad, annars kan det ju kvitta. Vi gillar också tanken på en vacker järnvägstunnel, men inte till varje pris.

Styrgruppen säger ”Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen … då tågen går samma väg ut som in.”.

Det är ju i själva verket precis tvärtom och visar att styrgruppen inte har tagit del av förslaget! Västlänk 2021 ger lika bra eller bättre lösningar på dessa punkter. Vårt förslag ger fyra spår mellan Göteborg och Floda och genom Gårda, som kan byggas ut när det behövs av kapacitetsskäl.

Styrgruppen skriver ”Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstation/Drottningtorget.”.

Att alternativet skulle orsaka störningar är sant, men obetydliga jämfört med de enorma störningar under ett helt decennium som nuvarande lösning ger! Vårt förslag ger en unik närhet och kapacitet mellan tågen och spårvagnar/bussar (Kringen) som mycket väl klarar kapacitetsbehovet. Den extra bytespunkten i Haga som har framförts som en fördel för Västlänken, är ingen bra bytespunkt då det saknas plats till vettig angöring i denna punkt, om man inte tänker riva gamla stadsbiblioteket och delar av Haga.

Styrgruppen säger att ”Trafikverket…ska minimera störningar. ”

Låter mera som en ängslig uppmaning till Trafikverket, men kommunen är ansvarig för att trafiken och miljön i staden fungerar under den långa utbyggnadstiden. Vi har ännu inte sett hur man löser spårvagnstrafiken i södra Göteborg och i Mölndal under tiden Korsvägen och Örgrytevägen består av en enda stor grop.

Ett annan viktigt synpunkt som inititativtagarna framför är:

Man måste väga ihop hela paketet och då framstår Västlänken som ett mindre bra paket, för det ger så lite för pengarna och det bevisas ju av att Leif Blomqvist (S) för ett par veckor sedan i en GP-artikel ville ha ytterliga att stort antal miljarder av skattebetalarna, för att bygga ut de delar som delvis redan ingår i vårt förslag.

Initiativtagarna avslutar med:

Världen består inte bara av vackra uttryck såsom ”Västlänken skapar också möjligheter till effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet” utan är real och måste beläggas både i form av nyttor och kostnader.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Projekt Dubbelt Upp!

onsdag, 16 februari, 2011

Har varit på ett seminarium om projektet Dubbelt Upp! Lokala K2020 som handlar om kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen (GR) år 2025.

Det var mycket folk från olika kommuner och regioner som närvarade (ca 75 st). Vi hann inte mer än börja när talaren sa att år 2025, som är målet, bör ses som ett målår. Det är redan försenat med andra ord. En dubblering av kollektivtrafiken kommer inte att ske till år 2025. GR fortsatte introduktionen med att säga att deras uppdrag är att ”missionera” K2020. Vidare tolkade GR infrastrukturministern Elmsäter-Svärds (M) uttalande om att revidera trafikplanen (läs här) som en satsning. INGEN i rummet tolkade Elmsäter-Svärds uttalande som att det faktiskt kan betyda att vissa projekt nedprioriteras.

En lång genomgång gjordes där man gick igenom åtgärder kommun för kommun. Det var svårt att hänga med vad som var en önskelista och vad som verkligen kommer att genomföras i och med K2020. (klicka här för att läsa rapporten). Efter denna tunga genomgång kom dagens fullträff. Fördubblingen kan inte ske om inte järnvägen byggs ut. Vad jag vet så finns det inga sådana planer. Hur ska detta gå?

Vi delades in i grupper för att diskutera följande:

1. I utredningsrapporten konkretiseras K2020:s resandemål i trafikutbud.
Är det rimliga nivåer på det lokala och regionala trafikutbudet 2025?

2. Järnvägens kapacitet gör att resandemålet till Göteborg inte kan nås till 2025.
Skall resandemålet revideras, eller finns det andra lösningar?

3. Vad kan kommunerna bidra med för att vi skall uppnå målbilden K2020?

Innan vi satte oss i grupperna hade Leif Blomqvist (S) synpunkter direkt på diskussionsunderlaget, framför allt om rimlighetsfrågan.  Han tyckte att det inte var bra att börja ändra i den trots att det då fanns konkreta aspekter som faktiskt gör att målet inte kommer att uppfyllas. Lite konstig inställning. Jag anser att målen måste vara realistiska annars finns det stor risk att förtroendet skadas om man inte uppnår dem. I gruppen tenderade en skev diskussion om att; ja det är en rimlig nivå. Vid mitt ifrågasättande av att målen inte kan uppnås så var det en bred enighet inom gruppen om att den politiska enigheten var viktigast. Att ändra i målen skickar fel signaler. Det var också bra att strukturen för kommunerna hade satt sig och att de arbetade mot målet. Men att medborgarna inte anser att det realistiskt spelade mindre roll. Vidare var det väldig fokusering på kapacitet! Löser man kapaciteten så löser man allt. MEN om medborgaren som ska utnyttja tjänsten inte anser att kollektivtrafiken uppfyller dennes mål vad händer då? Det måste till mycket mer för att lyckas och allas förklaring på detta är tyvärr mer och mer förbudspolitik.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Svårt att hinna med utbyggnad av kollektivtrafiken inför trängselskatt

lördag, 30 oktober, 2010

Idag kan man läsa i GP att Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse, bedömer att det blir svårt att hinna med utbyggnaden av kollektivtrafiken inför trängselskattens införande om drygt två år. Med nya och längre pendeltåg, tätare spårvagnstrafik och nya expressbusslinjer skall bilisterna lockas till kollektivtrafiken. Västtrafik räknar med 106 000 tillkommande resor per vardagsdygn.

Återigen får Vägvalet rätt i sina påståenden i debatten om att besluten tagits för fort. Det är en oroväckande signal att även ansvariga för kollektivtrafiken nu får kalla fötter inför trängselskatten. Vägvalet har hela tiden ifrågsatt om åtgärderna är tillräckliga.

Leif Blomqvist säger vidare:

”Våra ägare, regionen och kommunerna, har godkänt trängselskatten och målet att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2025.”

Det är lite förundrande att Blomqvist påstår att ”kommunerna” godkänt trängselskatten. Vi vet att flera kranskommuner ifrågasatt trängselskatten och då börjar man åter undra över hur väl detta beslut är förankrat?

Som det ser ut nu så genomförs trängselskatten utan att de utlovade åtgärderna kan genomföras fullt ut. Återigen ett tecken på att processen måste bromsas upp och tänkas igenom.

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Replik/Västlänken i GP – Blomqvist uppvisar okunskap

fredag, 6 augusti, 2010

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på den debattartikel som socialdemokratiska regionrådet Leif Blomqvist skrev 30 juli. I den tryckte Blomqvist bland annat på vikten av regionförstoringen (som kort innebär att man ska kunna företa resor snabbare inom regionen och därmed kunna bosätta sig längre från sin arbetsplats) – som många politiker har tagit till sitt hjärta, men som är svårare som enskild medborgare att se nyttan med. Om man nu inte planerar att avsiktligt bosätta sig långt från sitt arbete, då kan man säkert dra nytta av något snabbare resor. Ett alternativ vore ju annars att man planerar för samhällen där inte alla tillbringar mer än två timmar om dagen på resande fot genom att folk bor närmare sin arbeten. Är det verkligen önskvärt att folk åker långa sträckor till jobbet, bara för att det går fort?

I Vägvalets replik står följande att läsa:

Sverige är ett geografiskt stort land med en ganska liten befolkning. Det ställer stora krav på politiker att kunna prioritera bland utgifterna och ibland också inse att allt inte skall byggas. Västlänken är feltänkt från början, den löser inga  trafikbehov. Att inte bygga onödiga projekt är inte ’handlingsförlamning’, det är istället ett bra exempel på ekonomiskt ansvarstagande med skattemedel.

Leif Blomqvist nämnde bara trängselskatten i förbigående, men utan Västlänken faller alla motiv för att införa trängselskatt. Vägvalet skriver:

Den nya skatten slår godtyckligt mot alla som råkar bo och arbeta på ’fel’ ställe  och kan  innebära en skattehöjning som motsvarar flera kronor i kommunal utdebitering. Som regionråd borde Leif Blomqvist hitta finansieringslösningar som är rättvisa inom hela regionen.

Fast det faller förstås på att regionen inte har några pengar till detta. Regionförstoringen är alltså till stora delar ofinansierad enligt dagens skattesystem. Enligt liggande förslag ska bilisterna betala den, trots att de kör på ett redan betalat vägnät. Är det logiskt?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet