Inlägg märkta ‘Lars Backström’

Replik till Västtrafik: Västlänken är inte frälsaren

onsdag, 10 september, 2014

Den 6 september publicerade gp.se en debattartikel signerad Västtrafiks VD Lars Backström och Roger Vahnberg som är vice VD, där de berättade om den ljusa framtid vi gick emot med en färdigbyggd Västlänk och hur illa det skulle gå om den inte byggs (arbetslöshet, sämre miljö, minskad tillväxt m.m.)

Läs hela deras debattartikel här.

Vägvalet replikerar enligt nedan:

Vi kan sympatisera med Lars Backström och Roger Vahnberg på Västtrafik när de önskar att Västlänken redan gärna hade varit färdig. Men nu är den inte det och framför allt: Den är inte betald än!

När nu två höga tjänstemän ger sig in i politiska diskussioner om Västlänken inleder de med att recensera den pågående debatten som ”allt yvigare”. Detta för att varje debattör har olika utgångspunkter när de ifrågasätter projektets nytta. De kunde lika gärna kommit fram till att kritiken är näst intill enhällig och massiv emot Västlänken.

Men detta bekommer inte Västtrafiks ledning. Precis som övriga politiska partier diskuterar man endast utifrån vilka behov som påstås finnas, men nämner inte med ett ord varifrån pengarna ska tas. Önska kan alla, det är gratis.

Backström och Vahnberg begår precis samma ”räknefel” som alla andra förespråkare av Västlänken. Tunneln är inte frälsaren för kollektivtrafiken, det är i själva verket en stor black om foten. Nästan alla tillgängliga resurser under 25 år går till detta vansinnesprojekt och för varje miljard som budgeten överskrids med, förlängs avbetalningen med minst ett år till. Vem köper något på avbetalning med sådana ovissa villkor?

Faktum är att endast 7 % av kollektivresorna görs med pendel- och regiontåg. Av dessa 7 % är det högst 15 % som får direktresor till Västlänkens nya stationer – det vill säga cirka 1 % av kollektivresorna blir märkbart snabbare och smidigare.

Alla övriga 99 % av kollektivresenärerna får ingen avgörande förbättring av Västlänken! Några minuters snabbare spårvagnsresa hade gett många fler mycket större nytta. För att visa hur mycket pengar Västlänken slukar, skulle 20 miljarder räcka till att bygga bostäder i Haga åt de 15 000 personer som påstås vilja resa dit varje dag. Hagastationen skulle därmed bli helt onödig.

Vägvalet vill att kollektivtrafiken inklusive spårvagnstrafiken flyttas tillbaka från Västtrafik till en förvaltning i Göteborgs kommuns regi. Som det var innan helt enkelt. Kolossen Västtrafik kommer aldrig att utveckla spårvagnstrafiken från sitt huvudkontor i Skövde.

I stället för att försöka skrämma väljarna med att en stoppad Västlänk leder till arbetslöshet och sämre miljö, borde Västtrafiks ledning börja inse att de måste verka för smarta, snabbare, modernare trafiklösningar som gynnar så många som möjligt för så lite skattemedel som möjligt. I det perspektivet faller Västlänken ihop som ett korthus. Rösta därför bort den på valdagen i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Flera saker sker utan trängselskatt

fredag, 2 december, 2011

I dagarna kan man läsa en hel del som tåls att fundera på. Om vi börjar med den snabba och massiva ökningen av kollektivresandet i dagens GP.  Resandet ökar rekordsnabbt enligt VD Lars Backström på Västtrafik:

”Vi har redan nu så många resande som vi hoppades få 2013 när trängselskatten införts i Göteborg.”

Trots att det strömmar in pengarna pengar till Västtrafik så måste taxorna höjas. Argumentet är att en massiv satsning görs på tågtrafiken nästa år och det kostar pengar. I en debattartikel i GT undrade Vägvalet hur detta går ihop. Från 2013 får alla betala mer för kollektivtrafiken, antingen via högre biljettpriser, via region­skatten eller trängselskatten. Genom att nu höja taxan i kollektivtrafiken ser man effektivt till att de flesta bilisterna även fortsättningsvis väljer bilen och betalar in sin trängselskatt.

Västtrafiks vice VD Roger Vahnberg svarade i en replik:

”Oavsett Vägvalets farhågor så väljer allt fler att resa kollektivt, bara i år ligger den faktiska resandeökningen med Västtrafik på nästan 10 procent.”

Men var inte trängselskatten till för att ”reglera” och flytta över resenärer till kollektivtrafiken? Det verkar ju tydligen som den ökat utan trängselskattens genomförande!

Men hur mycket skattehöjning kommer det att bli för medborgaren i Västra Götalandsregionen till slut? Det har flaggats för att ett nytt biljettsystem ska tas fram, tåg ska köpas, perronger ska förlängas m.m.

Presentationen av ökningen är intressant i sig då det sägs att spårvagnstrafiken har ökat med 18,3 procent, men i själva verket är siffran uppjusterad p.g.a. att många resenärer inte stämplar sina kort. Jag håller ändå med Lars Backström att det är en avsevärd ökning trots allt men förstår inte varför statistiken måste krånglas till.

Partihallslänken är nu invigd och jag körde faktiskt över den igår för att se hur det var. Den var lite häftig att köra över då belysningen är infälld i brobarriärerna med LED-lampor en meter upp från körbanan istället för traditionell gatubelysning. På Vårt Göteborg hemsida 2003 skrev man följande:

”Den nya Partihallsförbindelsen förväntas bli den stora kökortaren som bilisterna vid Tingstadstunneln har väntat på.”

Helt utan trängselskatt!

Till sist kan vi idag läsa i GP under Teknik och Trender att Göteborg är femma på bilkötoppen i den nordiska topplistan. Men i Göteborg belastas bara 12 procent av gatorna dagligen med bilköer. Detta jämfört med Stockholm där det är 31 procent, med trängselskatt!

Theo Papaioannou
Vägvalet