Inlägg märkta ‘landvetter’

GT debatt: Västsvenska handelskammaren kan inte få ”extra allt”

fredag, 15 september, 2017

I går publicerade gt.se (förmodligen i papperstidningen i dag) en replik från Vägvalet på en debattartikel av Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé. I den uttryckte han en stor besvikelse över utfallet för Västsverige Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan. Trouvé konstaterade att ”järnvägen mellan Göteborg och Borås som till stora delar fanns med i den föregående nationella planen nu har strukits”, därmed försvann också flygtåget till Landvetter. Inte heller de utlovade höghastighetsbanorna kommer att passera Göteborg, enligt Trafikverket.

Det finns förstås flera anledningar till det här. Finansministern har sin statsbudget att värna om och Trafikverket ska se till behoven i hela landet. Men annan anledning är att Västlänken äter upp Västsverige pott hos Trafikverket.

Men klart att Trouvé är besviken. Han har ju blivit lurad, som så många andra makthavare. Om vi bara införde medfinansiering (trängselskatt och kommuner som betalar för statliga Europavägar) så skulle vi ju få så många fler vägar, broar, järnvägsspår och tunnlar hit. Nu vet vi bättre: Det blir inget extra och i stället får vi betala tre gånger för samma sak – via fordonsskatten och trängsel- & kommunalskatten.

Men Västsvenska Handelskammaren är en kravmaskin. De vill ha ”extra allt”, och det nu med detsamma. Det är alltid någon annan som ska betala och drabbas. Tidigare låg deras huvudkontor vid Korsvägen, men eftersom bygg- och trafikkaos är att förvänta när Västlänken planeras byggas där såg man till att flytta på behörigt avstånd.

Hade Trouvé bidragit till att stoppa Västlänken hade det ökat Västsveriges chanser att få andra, mera nödvändiga projekt hit.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Förslag om Förbifart Göteborg i öster

måndag, 30 januari, 2012

Igår kunde vi i GP:s papperstutgåva läsa om förslaget om Förbifart Göteborg som föreslås av Åke Forsström, professor i kulturgeologi med inriktning mot samhällsplanering. Förslaget går ut på att skapa en ny förbindelse mellan E6:an och riksväg 40, genom att bygga en ny väg mellan Benarby och Björrödsmotet öster om Landvetter. I dagsläget väljer de flesta trafikanter som kommer söderifrån på E6:an att åka via Göteborg och Kallebäck om de ska till Landvetter.

Åke Forsström säger:

”Om man kan avleda en del trafik från E6:an så hade det varit bra. Jag tror att många pendlare skulle kunna spara tid. Det skulle dessutom öka tillgängligheten till Landvetter flygplats.”

”Det saknas en förbifart i öster. I väster har vi E20 men en motsvarighet saknas här. Jag ser detta som ett allmänt trafikmässigt problem”

Förslaget innebär i sin helhet en ny väg mellan väg 542 vid Skalmered och väg 550 vid benareby, vägen skulle bli cirka fem kilometer lång. Tillsammans med Öjersjöled, Bergsjöleden och Jordfallsbron öppnas i princip en förbifart öster om Göteborg.

Enligt planchef Annika Thörneby är det nu upp till politikerna i Härryda kommun att diskutera förslaget vilket kan ta upp till två månader innan besked.

Ett intressant förslag som skulle kunna leda om trafiken i öster. I kombination med en förstärkning av leden i väster, enligt Vägvalets förslag Götaringen, skulle trafiken kunna ledas runt Göteborg precis som i andra städer runt om i Europa. Men tyvärr röstades förslaget om Götaringen ned i Trafiknämnden efter tjänstemännens förslag om att detta var en onödig satsning. Vi vet ju sedan tidigare blogginlägg att ingen avstämning gjorts av tjänstemännen med Trafikverket och därför är det med stor sannolikhet inte avstämt med Härryda kommun heller.

Utbyggnaden är en fråga för politiken att avgöra och det är bra att även ett förslag för östra delen presenterats. Då är det viktigt att Göteborg Stad tar till vara på den och samverkar med Härryda kommun och Trafikverket för att se vad som skulle kunna realiseras.

Det går ju inte att sticka under stol att en ringled stör trängselskatten då stationen på Älvsborgsbron skulle behöva tas bort. Men ska vi ha bort trafiken eller ska vi ha kvar den i centrala staden? Att inte på några villkor röra trängselskattestationerna stärker ju bara det som vi påpekat hela tiden: vid införandet av trängselskatt ska man köra bil annars blir det inga pengar till medfinansiering. Det handlar således inte om miljön, för då hade ingen politiker och tjänsteman kasserat förslaget om Götaringen. Trängselskatten handlar endast om en sak: pengar!

Förslaget om Götaringen ska upp i kommunfullmäktige så småningom och då får vi hoppas att övriga partier kanske ser nyttan med den och bortser från prestigen.

Theo Papaioannou
Vägvalet