Inlägg märkta ‘kortlänk’

GP – Järnvägstunnel till varje pris

söndag, 27 november, 2011

Illustration: Martin Zollitsch

Idag skriver initiativtagarna, (Kurt G Larson, Claes Westberg, Lennar Wassenius) till Västlänk 2021 en slutreplik i GP på styrgruppens replik den 20 november. Som rubriken beskriver så ska Järnvägstunneln byggas till varje pris utan någon som helst analys om nyttan. Initiativtagarna svarar på flera påståenden som styrgruppen ställer.

Styrgruppen påstår igen att en ”vändslinga vid Göteborgs Centralstation har prövats och analyserats”.

”I februari 2010 svarade Banverket skriftligt på direkt fråga; ”slingalternativet har aldrig studerats. Någon analys har inte heller visats. I järnvägsutredningen framgår tydligt hur komplext och riskabelt nuvarande projektet är.”

Styrgruppen säger ”Det är inte frågan om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad”.

Det kanske det just är; att hantera skattebetalarnas pengar med respekt. Det vore ju enkelt att vara politiker eller planerare om det bara vore en fråga om att få den bästa lösningen till varje pris. Det vi behöver våra experter och politiker till är ju att väga nytta mot kostnad, annars kan det ju kvitta. Vi gillar också tanken på en vacker järnvägstunnel, men inte till varje pris.

Styrgruppen säger ”Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen … då tågen går samma väg ut som in.”.

Det är ju i själva verket precis tvärtom och visar att styrgruppen inte har tagit del av förslaget! Västlänk 2021 ger lika bra eller bättre lösningar på dessa punkter. Vårt förslag ger fyra spår mellan Göteborg och Floda och genom Gårda, som kan byggas ut när det behövs av kapacitetsskäl.

Styrgruppen skriver ”Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstation/Drottningtorget.”.

Att alternativet skulle orsaka störningar är sant, men obetydliga jämfört med de enorma störningar under ett helt decennium som nuvarande lösning ger! Vårt förslag ger en unik närhet och kapacitet mellan tågen och spårvagnar/bussar (Kringen) som mycket väl klarar kapacitetsbehovet. Den extra bytespunkten i Haga som har framförts som en fördel för Västlänken, är ingen bra bytespunkt då det saknas plats till vettig angöring i denna punkt, om man inte tänker riva gamla stadsbiblioteket och delar av Haga.

Styrgruppen säger att ”Trafikverket…ska minimera störningar. ”

Låter mera som en ängslig uppmaning till Trafikverket, men kommunen är ansvarig för att trafiken och miljön i staden fungerar under den långa utbyggnadstiden. Vi har ännu inte sett hur man löser spårvagnstrafiken i södra Göteborg och i Mölndal under tiden Korsvägen och Örgrytevägen består av en enda stor grop.

Ett annan viktigt synpunkt som inititativtagarna framför är:

Man måste väga ihop hela paketet och då framstår Västlänken som ett mindre bra paket, för det ger så lite för pengarna och det bevisas ju av att Leif Blomqvist (S) för ett par veckor sedan i en GP-artikel ville ha ytterliga att stort antal miljarder av skattebetalarna, för att bygga ut de delar som delvis redan ingår i vårt förslag.

Initiativtagarna avslutar med:

Världen består inte bara av vackra uttryck såsom ”Västlänken skapar också möjligheter till effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet” utan är real och måste beläggas både i form av nyttor och kostnader.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Billigare länk väcker intresse

lördag, 24 september, 2011

Idag uppmärksammas Kurt G Larssons förslag om alternativet till Västlänken, s.k. kortlänken eller Västlänk 2021. Det viktiga med denna artikel är att den påvisar att det inte finns någon enighet om 20 miljarders-tunneln Västlänken. Inom partierna finns andra röster som inte kommer fram eftersom partipiskan råder. Därför är det glädjande att Lennart Duell (FP) tar bladet från munnen och säger:

”Jag är en avvikare i mitt parti men jag vill pröva  detta inom ramen för det västsvenska paketet.”

För Vägvalets del är det ett genombrott eftersom vi nu lyckats föra fram ett alternativ, något vi har försökt väldigt länge. Dessutom ger det en bra signal till medborgarna. Det går att diskutera Västlänken och därmed också trängselskatten.

Anneli Hulthén (S) fortsätter i samma inskränkta spår som vanligt:

”Jag ser infrastrukturpaketet som en helhet och tycker att det är viktigt att hålla fast vid alla ingredienser. Det kommer alltid om och men emellan. Vi får överleva 2021 också.”

Att Hulthén ser sitt uppdrag som att endast överleva fram till 2021 är ju inget nytt och det märks också i andra frågor likaså. Anmärkningsvärt är att tillåta sig bygga något som är dyrare än man måste.

Ytterligare spricka finns i enigheten när Helene Odenljung (FP) säger:

”Men jag tycker att det är värre när MP och V går ut som partier och demonstrerar mot Marieholmstunneln.”

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet inte vill ha Marieholmstunneln och gör allt de kan för att förhala en av de viktigare satsningarna som kommer att avlasta trafiken.

Till sist säger Lennart Duell (FP):

”Jag är en vän av trängselskatten och vill inte riva upp den. Däremot vill jag ha en snabb utredning av det här förslaget. Jag ser så många risker med Västlänken.”

Man kan vara vän av trängselskatten, men väljer vi att bygga ett billigare alternativ så måste intäktssidan diskuteras.

Det kan innebära att trängselskatten inte behövs.

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet