Inlägg märkta ‘kommuner’

Idag är det du som bestämmer

söndag, 14 september, 2014

Nu är valdagen här och vi i Vägvalet har avslutat vårt arbete. Från våra fantastiska valarbetare vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet och ännu fler har sagt att de har röstat nej i folkomröstningen om trängselskatt. Roligaste rapporten från valstugan var kanske pappan som kom ner en dag och tackade för hur hans barn hade blivit trevligt bemött i vår valstuga och därför valde att rösta på Vägvalet.

Trängselskatten innebär ett stort systemskifte – det handlar inte bara om en orättvis skatt för den enskilde. Staten sänker skatterna och vältrar över ansvaret för att bygga vägar, broar och tunnlar på kommuner och landsting som redan har en ansträngd budgetsituation med att upprätthålla vård, skola och omsorg. En röst för nej i morgondagens folkomröstning är en signal till Stockholm att detta är fel väg att gå. En ja-röst innebär att vi snart har denna typ av helt onödiga skatt lite varstans i Sverige. Vill vi verkligen ha det så?

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Ju fler röster Vägvalet får, desto starkare kan vi hävda att folkomröstningens resultat ska följas. Eller att Västlänken ska stoppas.

Idag är det ni som bestämmer. Gå och rösta och gör din röst hörd, ibland måste man ta i från fotknölarna för att det ska höras in till de folkvalda församlingarna.

Precis om på Vägvalets Politikerblogg på GP avslutar vi med Theos avslutande anförande från GP:s #pratbar om varför du ska rösta på Vägvalet imorgon:

Om du vill ha politiker som lyssnar, vågar säga ifrån, som är pålästa, verkar för öppenhet och för medborgarinflytande, då ska du rösta på Vägvalet.

Vårt uppdrag är att finnas till för dig i denna stad. Vi vill involvera dig i din framtid. Vi vill återställa förtroendet för politiken. Det innebär slut på korruption och beslut i slutna rum.  Det innebär bättre förankring av stora beslut, öppenhet på riktigt och dialog med alla som verkar i staden.

Personligen lovar jag att jag kommer att se till att alla vågar yttra sig i den här kommunen som fastnat i en tysthetskultur som är förödande för Göteborgs framtid.

Det är ledarskapet jag vill erbjuda, ett involverande ledarskap.

Genom att rösta på Vägvalet ser vi till att Göteborg stad intar en ledande ställning i landet med målet att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vägvalet startar den resan med att säga: vi följer resultatet i folkomröstningen om trängselskatten.

Rösta på Vägvalet i alla tre valen: Kommunvalet i Göteborg, region/landstingsvalet i Västra Götaland och i riksdagsvalet. Och glöm inte att rösta nej i folkomröstningen om trängselskatt och Västlänken.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. Bor ni inte i Göteborg får ni tyvärr inte folkomrösta, men ni har chansen att göra region/landstingsvalet till er egen folkomröstning genom att rösta på Vägvalet (blå valsedel). Finns det ingen valsedel för Vägvalet i vallokalen, ta en blank valsedel med rätt färg och skriv Vägvalet på den (med stort V och resten i små bokstäver).

Kommunerna kan inte räkna

måndag, 1 mars, 2010

Igår hade GT en väldigt intressant ledare där man skriver om kommunernas okunskap att räkna hem kommunala projekt.

Exemplen är flera:

  • I Munkedal renoverade man förra året kommunala Allégårdens kök, och byggde ut det. 5,8 miljoner fanns budgeterade för sådana ändamål – men slutnotan blev avsevärt högre: 9,4 miljoner.
  • Det skulle kosta 180 miljoner att bygga Gamla Ullevi i Göteborg. Slutnotan hamnade på 366 miljoner.
  • Det skulle kosta 140 miljoner att bygga Arena Vänersborg. Det kostade 300 miljoner.

Vi har tidigare pratat om Götatunneln som skulle kostat 1,8 miljarder men som slutade på 3,4 miljarder. Våra farhågor kan besannas med dessa exempel för det Västsvenska infrastrukturpaketet, d.v.s. att 34 miljarder kan komma att bli 68 miljarder. De första 30 miljarderna har redan ökat med 4 miljarder. Är det inte rimligt att kräva av våra folkvalda att arbeta fram bättre beslutsunderlag och alternativ? För att undvika vårt krav blir motfrågan från politkerna vad Vägvalet har för andra alternativ och att vi när vi säger nej till trängselskatt säger nej till ALL infrastruktursatsning i HELA Värsta Götalands regionen. Detta är ett sätt att gömma sig bakom dåligt fattade beslut. Gå inte på det! Exemplen talar för sig själva.

Theo Papaioannou
Vägvalet