Inlägg märkta ‘kommunalskattehöjning’

Bygg fler villor i Göteborg

torsdag, 7 september, 2017

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Yimbys debattartikel från 30 augusti.

Översätter man Yimbys linje i termer som vanligt folk förstår innebär den kortfattat: Fler höga hus (skyskrapor), trängre boende per markyta (tätare mellan husen), färre p-platser (trots fler boende) och höjda p-taxor, bebygg även grönområden, samt bygg småaffärer i markplan. Idyllteorin är att man aldrig ska behöva förflytta sig speciellt långt från bostaden.

På sikt skulle Yimbys idéer leda till att allt färre villor byggs i Göteborg och att de familjer som föredrar denna boendeform i allt högre grad tvingas söka sig till kranskommunernas mer generösa villabebyggelse. Då utarmas skattebasen i staden och risken för en kommunalskattehöjning ökar.

Om medborgarna efterfrågar villor är det förstås bättre för Göteborg om dessa skattebetalare fortsätter bo i kommunen, än att de flyttar sina skatter någon annanstans.

Läs Vägvalets hela debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Återupprätta politikernas förtroende: Try this!

fredag, 19 december, 2014

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Socialdemokraternas debattartikel från i onsdags. I deras artikel fick vi höra det vanliga tugget om vad som är viktigt för framtiden och att det Västsvenska paketet är något livsnödvändigt för att vi ens ska nå denna framtid. Sedan övergick man till att beskriva hur man hanterar folkomröstningens nej-resultat:

Att ta bort trängselskatten utan att först se över alternativen och konsekvenserna vore både vårdslöst och oansvarigt. Därför har de rödgröna partierna i Göteborg lagt två utredningsuppdrag, där det ena handlar om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten tas bort. Det andra utreder alternativa finansieringsmöjligheter och återrapporteras i slutet av januari.

Som alla förstår var det ett omöjligt uppdrag som de rödgröna partierna lade på Stadsledningskontoret. Det existerar inte någon sådan åtgärd som kan ge exakt de effekter som trängselskatten påstås kunna ge. Allt är bara dimridåer för att slutresultatet ska bli att trängselskatten är det bästa alternativet och därför behåller vi den. Vägvalet skriver i repliken:
Om det är något som är oansvarigt så är det att strunta i folkomröstningen och begrava den i omöjliga utredningsuppdrag vars resultat redan på förhand är bestämda. Har ni inte efter fem år förstått att vi göteborgare inte går på sådana här finter?

Dessutom hade Annelie Hulthén & Co lite dåligt tajming med sin debattartikel för senare samma dag kom den första av de två s.k. utredningar från Stadsledningskontoret som de rödgröna beställt. I denna 94-sidiga skrift konstateras sammanfattningsvis just det som alla förstått från början: ”Trängselskatten är bäst”. Varför vi skulle ödsla skattepengar på detta beställningsjobb från politikerna kan nog ingen förklara.

Så hur ska Socialdemokraternas ”kompromiss” då kunna bli av? Stadsledningskontoret nämner följande alternativ till trängselskatt:

  • Avsiktligt se till att bilresor tar längre tid (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Chockhöj parkeringstaxorna (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Göra det 25 procent mer attraktivt att cykla (hur ska det gå till? Ta bort alla uppförsbackar? Varmare vintrar?)
  • 10 % snabbare kollektivtrafik

Dessutom har Hulthén tidigare kastat fram förslaget om en extra regional bensinskatt och Ulf Kamne (MP) har pratat om att halvera trängselskatten och höja kommunalskatten lite grann. Vägvalet skriver:

Allting är så bakvänt: För att bli av med skatten ska göteborgarna straffas med andra minst lika obehagliga åtgärder. Höjd p-taxa, sänkta hastigheter, extra regional bensinskatt och höjd kommunalskatt. Allt för att vi hade mage att rösta fel. Var finns mandatet att straffa oss för det?

Det som också är anmärkningsvärt i Socialdemokraternas ”val-kick-off” är att helt plötsligt påstår de sig vara emot den stora höjning av trängselskatten som genomförs 1 januari 2015. Den beslutades redan 2011 och S röstade för detta i riksdagen. Inflationen är för närvarande noll procent, men skatten går upp med 22 procent. Det är en aning sent som S vaknar i denna fråga, kan man tycka.

Även frågan om förseningsavgiften på 500 kronor tycker S nu ”behöver sänkas”. Vägvalet uppmärksammade den ohemula avgiften redan 2011. Men nu säger S att ”Tyvärr är det ett beslut som vi inte kunnat påverka”. Vilka är det egentligen som styr Sverige? Tips från Vägvalet: Ta bort hela skatten så försvinner straffavgiften automatiskt!

Boende i Backa ska enligt Socialdemokraterna ”undantas från att betala vid vissa stationer så snart som möjligt”. Konstigt! En vecka före valet var det ett vallöfte från Nyhus (S), Ransgård (M) och Borg (M) att så skulle ske från kommande årsskifte. Sedan fick vi en Socialdemokratisk ledd regeringen och då blir det skjutet på framtiden. Gamla vallöften kan tydligen återanvändas hur många gånger som helst.

Enligt SOM-institutets nya undersökning av politikerförtroende i Göteborg har det rasat ytterligare under 2013. Främst för Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén. Ändå så är självkritiken fortfarande som bortblåst. Hulthén tycker (med viss rätt) att detta dåliga förtroende borde delats mer rättvist med Alliansens företrädare. Men varför är det inte någon som istället ställer sig frågan vad vi ska göra för att återupprätta politikernas sargade förtroende?

Try this

Sluta upp med bortförklaringarna och gör det enda riktiga: Följ folkomröstningen, ta bort trängselskatten och anpassa Västsvenska paketet därefter!

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén rättfärdigar Handelskammaren

lördag, 13 april, 2013

Vad gjorde Anneli Hulthén (S) när Backaborna ville ha svar på sina frågor om trängselskatten? Jo, hon skickade Johan Nyhus i stället. Hon uttalar sig inte gärna i frågor som är besvärande för henne, som till exempel varför hon lurade göteborgarna på en folkomröstning.

Men när det handlar om att hitta saker som, enligt henne, tycks stödja hennes ståndpunkter är hon oerhörd snabb att uttala sig. I sitt blogginlägg gör hon en stor affär av den kartläggning som Västsvenska Handelskammaren kom med i går och som vi kommenterade i föregående blogginlägg.

Hulthén skriver:

I dagens GP sätter Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, fingret på något som inte har framkommit tillräckligt tydligt i debatten” och hon fortsätter: ”det huvudsakliga budskapet är att trängselskatten till väldigt stor del betalas av personer som inte bor i Göteborg.”

Vad är grejen? Jo, att de flesta som betalar trängselskatt inte bor i Göteborg. Man kan undra varför detta kommer som en total överraskning för Anneli Hulthén?

Hulthen skriver vidare:

Västsvenska paketet och finansieringen av det är inte bara göteborgarnas ansvar. Det är inte bara vi som ska betala och det är inte heller bara vi som har nytta av satsningarna.

Återigen självklarheter och dessvärre inga nyheter.

Och hon avslutar med:

Detta är inte bara Göteborgs ansvar, kranskommuner och såväl utländska som inhemska transporter kommer tjäna på paketets lösningar och därför också vara med att betala. Att låta göteborgarna stå för hela notan genom höjd kommunalskatt är orimligt.

Är det så att Hulthén ser Västsvenska Handelskammarens kartläggning som ett stöd för att trängselskatten inte kan ersättas med en höjning av kommunalskatten i Göteborg? Som så många gånger förr, när det gäller Hulthéns sätt att argumentera, lyfter hon fram ett icke trovärdigt alternativ (kommunalskattehöjning i Göteborg) som motpol till något hon försvarar (trängselskatten). Syftet är förstås att hennes linje ska framstå som mer positivt. Varför jämför hon inte lika gärna med en regionskattehöjning? Själv pekar hon ju på i sitt blogginlägg att det är viktigt att kranskommunerna ska vara med och betala. Ett annat alternativ vore ju då att både kranskommunerna och Göteborg höjde sina kommunalskatter. Eller varför ska inte kranskommunerna i regionen få vara med och folkomrösta?

Handelskammarens undersökning ändrar ju i praktiken inte tidigare argument gällande trängselskatten som Vägvalets Theo Papaioannou uttrycker i dagens gp.se:

”Trängselskatten är orättvis. Oavsett om skatterna kommer utifrån eller inifrån är det låginkomsttagare som drabbas mest.”

Och om alla ska få vara med och betala så borde ju alla få rösta men tyvärr är det Göteborg som äger frågan och därför sker till stor del den politiska striden här.

Theo Papaioannou fortsätter:

”Göteborg kan väcka frågan om en folkomröstning, eftersom namninsamlingen är gjord här. Men det hindrar inte att andra kommuner i regionen utlyser en folkomröstning. Men det är tveksamt om det får någon betydelse. I Stockholm fick alla kranskommuner folkomrösta, och alla sa nej. I Stockholms kommun röstade folket ja och så införde man trängselskatt utan att ta hänsyn till kranskommunerna.”

Om argumenten gällande kranskommuner och regionen, som Hulthén gärna vill svänga sig med, ska ha någon som helst tyngd så borde ju alla få vara med och bestämma över frågan. Hon vill ju avgöra den genom att säga att den redan är avgjord!

För övrigt sitter Johan Trouvé på dubbla stolar i och med att han sitter i styrelsen för det statligt ägda bolaget Svevia. Det är Sveriges fjärde största väg- och anläggningsföretag med cirka 2 800 anställda och en omsättning på över 7,9 miljarder kronor (år 2009). Inte så konstigt att han argumenterar för mera, ofinansierade satsningar på infrastruktur.

Men Anneli Hulthén borde avstå från att okritiskt lyfta fram partsinlagor bara för att det passar henne för stunden.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén: Trängselskatten är inte tänkt att vara en inkomstutjämnande instrument

måndag, 30 augusti, 2010

Anneli Hulthén uttalade sig igår om trängselskatten i sin blogg på GT. Hon säger:

En annan fråga har varit varför rika och fattiga ska betala lika mycket i det föreslagna trängselskattesystemet. Svaret på det är att trängselskatten inte är tänkt att vara en inkomstutjämnande instrument utan ett verktyg för att minska trängsel, förbättra luftkvalitet och ge oss ekonomiska medel för att bygga västlänk, ny bro och en ny tunnel till Hisingen och mycket mer. Dessutom är skattesystemet inget vi på kommunal nivå sitter och hittar på själva utan är något som riksdag och regering hanterar.

Mycket ska man höra innan öronen faller av, heter det ju. Det socialdemokratiska affischnamnet nummer ett i Göteborg ser inte några som helst fördelningspolitiska problem med att trängselskatten slår allra hårdast mot de låginkomsttagare som idag kör bil. Att de är relativt färre än hos de som tjänar mer är ingen ursäkt för att försämra deras chans att välja själv hur de vill ta sig fram.

Och hur kan en kostnad – en skatt – anses var ett ”inkomstutjämnande instrument”? I detta fall spär snarare trängselskatten på ojämlikheterna i samhället genom att låginkomsttagarens disponibla inkomst efter skatt blir relativt sett mycket lägre än höginkomsttagarens. Jämställdhet i Socialdemokratins Sverige?

För en person som tjänar 200 000 kr om året motsvarar den maximala trängselskatten (13 200 kr/år) en kommunalskattehöjning på cirka 6,60 kr. Slår man ihop den med kommunalskatten går alltså nästan exakt 40% av inkomsten i skatt. För en som tjänar 500 000 kr motsvarar maximal trängselskatt ”bara” 2,64 kr i kommunalskattehöjning. Denne kan säkert även i framtiden ha råd att fortsätta köra bil.

(S) säger sig alltid värna om låginkomsttagare, men när det kommer till kritan överger Anneli Hulthén den ensamstående mamman på dagistrappan och hon får i framtiden åka spårvagn/buss och vara längre borta från sina barn varje arbetsdag. Det är ju tur att Hulthén lovat bygga ut barnomsorgen, det lär behövas!

Och som vanligt skyller Anneli Hulthén tröttsamt trängselskatten på någon annan. Hon tar helt enkelt inte ansvar för det beslut som hon var med om att fatta tidigare i år. Kan någon förklara varför? Tydligen har regeringen infört något slags överkommunalt styre över Göteborgs kommunfullmäktige utan att invånarna fått reda på det. I fullmäktige sitter det numera bara marionetter som gör som de blir tillsagda. Varför ska vi ens hålla kommunalval i så fall?

Läs hela blogginlägget från Anneli Hulthén här.

Håkan Andersson
Vägvalet