Inlägg märkta ‘kent johansson’

Göteborg blir inte bättre av fler invånare

fredag, 26 juli, 2013

Idag publicerade GP en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman som handlar om stadsutvecklingen i Göteborg och om övertron på att Göteborg skulle kunna bli något slags för en ”8-miljonersstad” som binds ihop med höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.

Stadsutveckling är ingen Olympiad. Sveriges tre storstadsområden tävlar inte om någon förstaplats på prispallen, befolkningstillväxt är inget självändamål. Hela tillväxttanken bygger på grumliga konsultidéer om någon sorts kritisk massa som uppstår vid en viss befolkningsmängd. Men resonemanget är mer tro än vetande.

Tillvaron i Göteborg blir inte bättre om vi blir en miljon i stället för 500 000 invånare.

Sedan följer ett resonemang om varför Stockholm och Malmö har helt andra förutsättningar att växa. Huvudstaden har statlig verksamhet som i sin tur drar till sig storföretagens och olika organisationers huvudkontor, som hellre vill vara nära maktens centrum än den egna verksamheten. Malmö har närheten till Köpenhamn.

Kent Johansson (C) pratade i Almedalen om vikten att förlägga folkomröstningen om trängselskatt så snart som möjligt, för att ändringar i den nationella planen rörande det Västsvenska paketet annars skulle komma för sent. ”Men så är det inte. Den nationella planen omprövas kontinuerligt, projekt kommer till och dras i från och att anpassa planen till resultatet av en folkomröstning innebär inga svårigheter alls.

Ett nej till trängselskatten i den kommande folkomröstningen innebär att paketet måste göras om. Att slopa den dyra och onödiga tunneln innebär en stor besparing för staten – något som de flesta finansministrar brukar uppskatta. Göteborg slipper att få staden uppgrävd i 10-15 år, den onödiga stationen i Hagaparken försvinner och därmed också exploateringshotet mot Haga och Vasastaden. Göteborgarna befrias från 14 miljarder kronor i form trängselskatt.

Gör inte saker mer komplicerade än vad de är.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Trängselskatt måste betalas ut snabbare

tisdag, 19 oktober, 2010

I dagens pappersutgåva av GP kan man läsa att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Region Halland kräver att pengar från trängselskatten ska betalas ut snabbare från staten.

Dessa tre parter skriver i ett gemensamt brev till Trafikverket att de vill att verket skall driva frågan vidare hos Anders Borg. Man vill alltså att ett statligt verk ska driva förhandling med finansministern.

Avgående regionrådet Kent Johansson (C) säger att orsaken till brevet är erfarenheter från Stockholm där staten tagit in skatterna och sedan väntat en mycket lång tid innan de kommit tillbaks till infrastrukturen.

Vägvalet har hela tiden påpekat att det inte finns några garantier för att pengarna från trängselskatten kommer att återföras till Göteborg och nu har även sittande politiker reagerat. Hur ska man hinna att förbereda alternativa kommunikationer om man inte ens får ut några pengar? Är det trovärdigt att införa trängselskatt utan att först ha byggt ut kollektivtrafiken?

Kent Johansson säger vidare:
Vi är helt enkelt beroende av att trängselskatterna kan betalas ut snabbt och vi menar att det bör kunna ske successivt i samma takt som staten drar in pengarna.

Marieholmstunneln som är det i tiden närmast stora projektet har redan skjutits på framtiden, så nu är frågan vad ska pengarna, om de kommer Göteborg tillhanda, först gå till?

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Hallbergs ”löften” om trängselskatten håller inte

fredag, 17 september, 2010

Vägvalet kan idag presentera ytterligare en pusselbit till det praktgräl i media som uppstått mellan Jan Hallberg (M) på ena sidan och regionrådet Kent Johansson (C) samt kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman på den andra.

En medlem i Vägvalet skickade ett ebrev till Jan Hallberg och frågade om vad det var som stämde och inte stämde i dennes utspel om trängselskatten, med tanke på att Kent Johansson var rätt kylig till Hallbergs uttalande.

Så här löd brevet:
Igår sa du att betalstationerna på Älvsborgsbron skulle bort för att systemet klarar intäkterna i alla fall. Men nu läser jag detta:
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2137980/regionradet-rasar-mot-hallbergs-utspel-om-betalstation.
Var det en lögn/påhitt/kreativitet från din sida?

Svaret från Jan Hallberg lät bara vänta på sig i 24 minuter:

jag har fått ”indikationer” från två olika tjänstemän om att intäktsnivån ser ut att ligga över det man först antog. I det läget föreslår jag att vi prövar om stationsläget på Älvsborgsbron kan slopas. Det finns också möjlighet att ha samma avskrivningstid på projekten som Stockholm, nämligen 30 år (vi har 25 år).

Som alla kan läsa av ovanstående brev är det bara ett förslag från Hallbergs sida att man ska pröva om betalstationen på Älvsborgsbron. I GT-artikeln som citeras uttalade sig dock experten i gruppen Lars-Bertil Ekman att Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter”. Det finns alltså inga som helst garantier att Hallbergs förhoppning om detta någonsin blir verklighet. Samtidigt går nu moderaterna ut med ett nytt flygblad dagar före valet som berättar dels att de ”är i grunden motståndare till trängselskatt” och dels ”verkar för rimliga trafikavgifter”. De lovar också att inte ta ut ”en enda krona mer i avgift än nödvändigt”, något som faller direkt på sin egen orimlighet eftersom minst 35% av trängselskatten försvinner i administration och drift av systemet. Låter dessa nygamla löften trovärdiga?

Moderaterna har målat in sig i ett hörn i trängselskattefrågan. Och det finns bara en utväg för dem och det är att be om ursäkt till alla sin väljare och åter bli motståndare till trängselskatt även i realiteten, inte bara på pappret.

Man kan också notera att Hallberg anser att de som inte ens är födda idag ska tvingas betala för de beslut han är med om att besluta 2010, i och med att trängselskatten nu ska gälla i 30 år istället för planerade 25.

Håkan Andersson
Vägvalet

Moderaterna sprider lögner i sista stund

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt följande pressmeddelande:

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt, fyra dagar innan valet i Göteborg, påstår man ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som dock valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning, där Vägvalet fick 4%. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att återigen hastigt göra om beslutet väcker många frågor som man väljer att lämna obesvarade. Om antalet biltullar minskas, vad blir då för höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar, men andra drabbas likväl och då kraftigare istället. Moderaterna visar på en hänsynslös politik där man offrar delar av befolkningen för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom ett uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet Kent Johansson (C) rasar mot Hallbergs utspel om betalstation. Han säger: ”Jag har inte sett några sådana underlag och jag är ändå ordförande i styrgruppen.

Kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman säger: ”Det pågår en översyn på ett antal punkter. Men ingen station kan tas bort eller flyttas utan att det påverkar något annat i systemet.”

Angående Jan Hallberg påstående att Älvsborgsbron skall blir fri från trängselskatt säger Ekman: Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter.”

Moderaterna är bara ute i röstfiske. Och skulle de lyckas bra med detta kan vi lita på att partiet skyller på någon annan när de inte kan uppfylla sina löften. Precis som de gjorde förra gången.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Det borde inte kallas trängselskatt, det borde heta straffavgift.

onsdag, 1 september, 2010

I dagens GP kan man idag läsa om familjen Petersson som likt många andra drabbas av trängselskatten.

Kate Petersson säger:

Det borde inte kallas trängselskatt, det borde heta straffavgift. Om det fanns en vettig tanke bakom placeringen av betalstationerna skulle jag acceptera avgiften, men nu verkar zonen helt slumpmässig.

Familjen är enig om att kollektivtrafiken måste bli mycket bättre för att vara ett verkligt alternativ till bilen. Västlänken är inte heller något som göteborgarna har någon nytta av.

Läs artikeln här.

GP skriver också en artikeln om att stridsfrågorna mellan partierna försvunnit.

För några år sedan var partierna osams om det mesta och förra året var man fortfarande djupt oeniga om alla former av vägavgifter, trängselskatter och biltullar. Men för drygt ett år sedan kom Kent och Göran Johansson, regionråd (C) respektive kommunalråd (S), överraskande överens om grunderna för det västsvenska infrastrukturpaketet över en kopp kaffe under centerstämman i Örebro. Även tidigare så motsträviga lokalpolitiker som Hulthén och Hallberg kröp till synes obekymrade till korset.

Läs artikeln här.

GP skriver även att de anser att allt motstånd från andra partier är lönlöst vilket inte stämmer. Allt i en demokrati går att påverka och helst när folket inte anser att frågan är rättvis. T.ex. avskaffades fastighetsskatten som kan återinföras vid en maktskifte. Vägvalet är alternativet för att påverka beslutet, men endast om vi kommer in i kommunfullmäktige. Det finns inte en chans i världen att de etablerade partier driver en fråga som alla är emot.

Rösta därför Vägvalet i kommunalvalet och Sjukvårdspartiet i regionvalet.

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP – Klart från regeringen för trängselskatt

lördag, 10 april, 2010

Igår kunde man läsa en  artikel i GP om att det är helt klart med trängselskatt från regeringen vilket jag tycker är ganska missvisande information. Det finns fortfarande möjligheter att påverka beslutet. Om man läser propositionen så är en hel del punkter inte fastställda ännu. Propositionen förbereder för lagändringen som måste göras för att Göteborgs kommun ska kunna ta ut trängselskatt. Regeringen säger att den inte hunnit avgöra frågan men att utgångspunkten för vidare beredning är att en flerpassageregel skall införas.

Vidare i propositionen kan man läsa något väldigt förundrande och oroväckande.

Regeringens bedömning: Inkomsterna från trängselskatt, efter avdrag för system- och administrationskostnader, bör delfinansiera vissa infrastruktursatsningar i Västsverige.

Jag reagerar på ordet ”bör”. Argumentationerna från Hallberg och Hulthén är att vi får tillbaka pengarna från trängselskatten till infrastruktur i Västsverige. Varför väljer regeringen att uttrycka sig som den gör? Är det för att kunna använda pengarna till annat än infrastruktur? Det visar ännu en gång att detta är en skatt och inget annat som man försöker påskina oss med. Det är en skatt och en väldigt orättvis sådan som kan komma att användas till annat.

Regionrådet Kent Johansson (C) säger:

”Det är bra, väldigt bra. Det vittnar om att vi har ett fungerande samspel mellan Göteborgs Stad, regionen och regeringen.”

Intressant uttalande om att samspel finns mellan kommun, region och regering. Var är samspelet med folkets vilja i denna fråga?

Läs hela propositionen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt i GP

lördag, 27 februari, 2010

Idag skriver vi en debattartikel i GP.

Läs gärna även Anneli Hulthéns (S) och Kent Johanssons (C) debattartikel som tyvärr inte svarar på många frågor som:

  • Vart folkomröstningen tog vägen?
  • Varför denna brådska?
  • Var är alternativen till trängselskatt?
  • Vad tillför egentligen Västlänken (järnvägstunneln under Göteborg) Göteborgs invånare?

Avgör själva hur våra folkvalda hanterar sina väljare.

Vill du vara med och påverka beslutet i höstens val kan du stödja Vägvalet genom att bli medlem. Allt stöd är välkommet!

Theo Papaioannou och Håkan Andersson
Vägvalet