Inlägg märkta ‘Jan Hallberg’

Stadsdelsnämnderna fungerar inte

söndag, 31 mars, 2013

Nu konstateras det att stadsdelsnämnderna inte fungerar och har blivit dyrare, trots sammanslagningen. Kostnaden har ökat mer efter omorganisationen som skulle göra det mer kostnadseffektivt.

Västnytt skriver:

”Färre SDN sparade inga pengar. Halveringen av antalet stadsdelsnämnder i Göteborg har varken sparat några pengar eller lett till minskad administration – snarare tvärtom.”

Stadsdelsnämnderna fungerar inte på många sätt men försvaras ändå av de rödgröna, främst Socialdemokraterna. Senast i kommunfullmäktige debatterades svaret som Göteborg stad skulle lämna till Skolverket för deras kritik om skolan.

De rödgrönas förslag  var att införa ytterligare en nivå med ”skolutskott” i varje stadsdelsnämnd. Det bidrar inte till en förbättring utan helt klart till en försämring. Ännu mer byråkrati, ännu fler instanser utan påverkningsmöjligheter. Det får vara ett slut på detta nu.

Stadsdelsnämnderna som ”närdemokrati” fungerar inte. Nämnderna tillsätts centralt och medborgarnas möjlighet att påverka är minimal.

Äldre- och barnomsorgen borde läggas under samma tak så att alla medborgare får likvärdig service var de än bor i Göteborg. Och när även skolan läggs i en egen central nämnd då blir det inte mycket kvar för stadsdelsnämnderna att hantera.

Avveckla därför stadsdelsnämnderna helt och hållet och låt samhällsfunktioner som ska vara lika över staden hanteras av en och samma facknämnd. Huvudmålet måste ju ändå vara likvärdighet till medborgaren oavsett var man bor i staden.

Detta förde vi in i vår budget redan förra året.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Utspel om Backastationerna

torsdag, 14 mars, 2013

Igår gick de rödgröna och Alliansen ut med att en utredning ska tillsättas om Backastationerna. Läs artikeln i GP här.

Johan Nyhus (S) säger:

”Vi vill göra en ordentlig analys. En viktig fråga är hur det blir med genomfartstrafiken i bostadsområden om vi flyttar stationerna. Jag vill undvika att trafiken i Backa ökar med 2 000 bilar per dag.”

”Resultatet kan bli olika förslag på förändringar – på samma sätt som tidigare presenterats för Guldheden.”

Mats Pilhem (V) säger:

”Man måste komma ihåg att Bäckebol inte är den enda handelsplatsen i stadsdelen. Förutom Backaplan finns även lokala torg som vi vill ska leva och utvecklas som särskilt nämner Brunnsbotorget och Selma Lagerlöfs torg.”

Martin Wannholt (M) säger;

”Eftersom kritiken mot Backastationerna är så massiv tycker jag att vi ska agera snabbt och tydligt. Det är ett misstag att skjuta frågan fram i tiden.”

Helene Odenjung (FP) avslutar med:

”Det handlar om att skapa legitimitet för systemet med trängselskatter och att även betalstationen på Älvsborgsbron därför borde tas bort.”

Det känns som att de rödgröna och alliansen har valt att tävla i vem som kan utreda mest. Inte nog med det så spretar det  i de olika förslag på vad som kan göras. Nyhus ser det som svårt att hantera smittrafiken. Och det är ett problem. Om vi leker med tanken att man lyfter bort Backastationerna så kommer många att ta vägen över Brunnsbo och Skälltorpsvägen för att nå Lundbyleden och Backaplan. Därför måste man lyfta bort delar av station 22 bl.a. den som fångar upp trafik norrifrån som ska till vidare till Lundbyleden. Ju fler stationer som lyfts bort desto fler måste kompenseras någon annanstans.

Att flytta stationerna några meter hit eller dit hjälper inte eftersom det är smittrafiken in i Backa som ska hanteras med dagens zon då man vill få alla att åka ned till Tingstadsmotet för att inte förlora intäkter. Och för att undvika effekter som på Norrleden.

Pilhem anser att det är rättvist då vissa invånare ska nöja sig med att ta sig till Backaplan. Pilhem tankesätt inskränker en hel del på EU:s grundpelare om fri rörlighet. Han vill bestämma var du ska handla.

Wannholt anser att man borde agera snabbt. Ja, tre år är en ganska lång tid att reagera på.

Odenljungs uttalande är än mer orealistiskt. Älvsborgsbron står för 20% av intäkterna d.v.s. nästan 3,5 miljarder av 14 miljarder kr som trängselskatten ska bidra med. Var ska dessa pengar tas från om denna station lyfts bort? Det presenteras inte någonstans utan blir hängande i luften. Precis som Jan Hallberg (M) gjorde när han några dagar före valet 2010 i panik kastade fram samma förslag utan att det ledde till något konkret. Läs tidigare blogginlägg ”Moderaterna sprider lögner i sista stund”.

Större förändringar av systemet måste passera Riksdagen. Och det gäller inte bara ändringar som handlar om att flytta stationerna utan även om det påverkar kalkylen som är lagd. Detta är ju något som både de rödgröna och alliansen hävdat i tre års tid. Men nu finns det tydligen utrymme att flytta runt stationer. Jag köper det inte! Då kan Riksdagen likaså lyfta bort systemet. Låter lite som man väljer sina egna sanningar fritt efter eget önskemål.

Och om någon som läser detta tycker det vore väl bra om intäktskalkylen spricker och mindre pengar kommer in i trängselskatt, så är det tyvärr inte så. För då saknas finansieringen till de planerade utgifterna (Västlänken) som då drabbar invånarna i göteborgsområdet med gigantiska räntekostnader som ska betalas på något sätt, t.ex. höjd trängselskatt.

Det är en stor sannolikhet att det vispas runt i olika utredningar och att det sedan faller platt. Precis som det gjort med stationen på Lindholmen och Guldheden. Dessa har faktiskt varit uppe för behandling i olika instanser utan resultat. Läs vårt yrkande i Trafiknämnden gällande Lindholmen här och blogginlägg här.

Vägvalet vidhåller att hela systemet ska lyftas bort annars blir det aldrig rättvist. Och det som kan avgöra är din röst i valet 2014 och i en folkomröstning. Allt annat är kosmetika.

Läs och lyssna även mina uttalanden i Tidningen Hisingen och i P4 Göteborg.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Alliansen i Göteborg vill utreda alternativ till betalstationerna i Backa

måndag, 4 februari, 2013

Alliansen har nu gått ut med ett pressmeddelande där de säger sig vilja utreda alternativ till betalstationerna i Backa.

Helene Odenljung (FP) säger till GP:

”Det blev inte så bra.”

Det var väl årets understatement!

Odenljung kastar också fram alternativet att de som bor i Backa kan komma att slippa betala när man passerar över E6:an. Tanken är alltså att skapa ett undantag via bilregistret för ett begränsat antal personer som bor just i Backa. Sådant kostar dock mer än vad det smakar, det är förklaringen till varför i stort sett alla fordonstyper ska betala. Odenljung förespråkar därmed att systemkostnaden för trängselskatten ska höjas ännu mer. Räcker det inte med att cirka 25 % av alla skatteintäkter försvinner i det svarta hålet?

Enligt GP tolkar Jonas Ransgård (M) riksdagsbeslutet som så att man kan göra marginella förflyttningar av betalstationernas placeringar utan ett nytt riksdagsbeslut. Det finns mycket som talar för att Ransgård har helt fel. Dels har riksdagen vid ett flertal tillfällen justerat zonen i Stockholm, dels fick den bostadsrättsförening på Lindholmen som ville flytta en station blankt nej av Transportstyrelsen. En flytt på knappt 5-10 m.

Ransgård säger vidare:

”Det borde gå att flytta de aktuella betalstationerna så att de som bor i Backa kommer till sitt närmaste köpcentrum utan att behöva betala trängselskatt utan att det blir smittrafik genom Backa.”

Det är förstås så att vissa stadsdelar och bostadsområden drabbas kollektivt hårdare än andra. Men om man drabbas och inte bor i Backa, vad hjälper det då om de som bor i Backa skulle slippa att betala? I slutändan drabbar trängselskatten alltid enskilda individer, inte ett kollektiv. Alla bilister som råkar bo eller arbeta på fel sida om tullgränsen drabbas, men Ransgård vill bara hjälpa vissa.

Och vem menar Jonas Ransgård ska betala det skattebortfall som en sådan åtgärd skulle orsaka? Är det bilisterna i Torslanda, Västra Frölunda eller Munkebäck? Ju fler som slipper betala, desto mer blir det kvar att betala för de som är kvar. Orättvisorna ökar därmed.

Det hela påminner om valfläsket som förre moderatledaren Jan Hallberg (M) körde fram i panik en vecka före valet när Älvsborgsbron plötsligt skulle exkluderas. Vad hände? Absolut ingenting! Läs tidigare blogginlägg här. Några dagar senare fick Hallberg dock gå ut och göra avbön på sitt förhastade uttalande. Vallöftet sprack därmed redan innan valet!

Vägvalet vidhåller att alla betalstationerna ska tas bort. Och därmed anser vi att Alliansen borde stödja en folkomröstning där alla får säga sitt istället för att välja ut delar i systemet som ska justeras.

Till sist säger Jonas Ransgård (M):

”Frågan kan snabbutredas under våren och en ändring kan komma till stånd före sommaren.”

Om det går att snabbutreda då borde det ju inte vara några problem att utreda t.ex. Västlänk 2021 istället för Västlänken, eller?

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Dags att städa upp i träsket

tisdag, 16 augusti, 2011

I dagens GP kan vi idag läsa att Vägvalet lämnar en interpellation gällande VD-avtalen som inte följer majoritetens egna politiska beslut.

De flesta göteborgare blir säkert lika upprörda som vi över att läsa om VD-avtalen som har slutits. Trots att det togs ett politiskt beslut 2004 om att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer, verkar varken politiska bolagsstyrelser och nämnder eller kommunstyrelsen bry sig.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs. Det finns ingen som helst vits med att ha riktlinjer och policys om de inte följs. Vi har vid flera tillfällen påpekat inför kommunfullmäktige att fina ord och policys som inte följs inte tillför någon som helst nytta för medborgarna. Vi kan som exempel ta ordet ”barnperspektiv” som den rödgröna majoriteten vill ska finnas med i alla tjänsteutlåtanden som ligger till grund för politiska beslut. Varför läggs ingen vikt vid detta ord när barnfamiljer står utan dagisplats eller bor i mögliga hus? Ibland undrar vi om majoriteten invaggar sig själva i att tro att de gör något bra genom att svänga sig med ord som är helt betydelselösa.

Att avtal som har slutits i strid mot riktlinjerna inte ifrågasatts av ansvariga i kommunstyrelsen är under all kritik. Enligt riktlinjerna krävs ”samtycke av kommunstyrelsens presidium, personaldelegerande och presidiet i berörd nämnd/styrelse var för sig för att tillsättningen ska vara möjlig” (se riktlinjerna s. 6, punkt 3, 2:a st). I vår värld innebär samtycket att man inte bara godkänner anställningen utan även att avtalet följer gällande riktlinjer.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) sätter inte ned foten. Oppositionen gör det inte heller utan anser att detta är sviter från Göran Johanssons (S) tid. Men när man läser protokollet från 2004 tas beslutet av en enig kommunstyrelse utan invändningar från dåvarande Jan Hallberg (M). Är det konstigt att förtroendet för politiken urholkas?

Självklart ska ledande personer inom kommunen ha trygga och bra avtal som gör Göteborg Stad till en attraktiv arbetsgivare. Men det ska vara rimliga avtal i relation till risken som positionen innebär och de ska utnyttjas på rätt sätt, d.v.s. ge en trygghet för personen om denne skulle bli av med arbetet. Detta innebär inte att de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna ska kunna kringgå eller sätta regelverket själva.

Som arbetsgivare är det kommunstyrelsens uppgift att sätta regelverket. Det är även kommunstyrelsens ansvar att följa upp att det politiska beslutet efterlevs. Att kringgå riktlinjerna får inte förekomma. Lika mycket ansvar faller på kommunstyrelsen, majoritet som opposition, att kommunicera och följa upp sina egna bestämda riktlinjer. Kommunstyrelsen bör även skicka en signal till bolagsstyrelserna och nämnderna att vad som helst inte är acceptabelt.

Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Olov Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor). I regionen får en direktör avgångsvederlag trots att denne sagt upp sig. Användandet av avtalen på detta sätt är inte seriöst.

Vägvalet säger att nu räcker det! Det är dags för kommunstyrelsen att ta sitt ansvar och städa i träsket för att få ordning på detta en gång för alla.

Med städning menar vi att kommunstyrelsen ger direktiv om att:

  • skriva om alla avtalen
  • se till att riktlinjerna efterlevs inom de kommunala bolagen och förvaltningarna
  • reglera avtalen så att avgångsvederlag inte utgår vid brott eller tjänstefel oavsett om det skett inom ett annat kommunalt bolag och man har anställning inom ett nytt

Allt går om man bara vill.

Vägvalet markerar detta genom att överlämna en interpellation i september till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Motion om folkomröstning bordlagd och favorit i repris

måndag, 21 mars, 2011

I förra veckan skulle vår motion gällande folkomröstning om trängselskatten behandlats i kommunstyrelsen. Vi blev väl föga förvånande när Anneli Hulthén (S) valde att bordlägga motionen. Istället bortförklarar hon bordläggningen med att hur ska finansieringen av paketet göras utan trängselskatten. Trångsyntheten är enorm. Nu handlar det om att HELA paketet är odelbart, allt eller inget. Ingen verkar ha förmågan att slå isär paketet och räkna på lägre kostnader. Om Västlänken tas bort ur paketet på 34 miljarder så vi har vi endast 14 miljarder att finansiera.

Lyssna på Hulthéns bortförklaring här om att skjuta på folkomröstningen, något hon själv har lovat tidigare.

Vidare säger Anneli Hulthén (S):

”Vi vill bara vara tydliga med att vi alla har ett ansvar – kommunalt, regionalt och statligt – när det gäller finansieringen av hela Västsvenska paketet.”

Här är ju en underliggande fråga som kommunen och regionen lagt sig platt för. VARFÖR ska infrastruktur finansieras av kommunen och regionen. Så har det inte gått till innan.

Kommunstyrelsen sa även ja till att höja trängselskatten från 2015, vilket innebär 22% ökning på det högsta beloppet (ökar från 18 kr till 22 kr). Vi har inte ens satt spaden i backen och redan nu regleras skattenivån. Vem tolererar en skattehöjning med 22%? Precis som vi skrev i en tidigare debattartikel stod inte politikerna upp för göteborgarnas intresse, utan sätter statens behov av pengar före.

Miljöpartiet väljer också att skicka med ett yttrande om att höja maxbeloppet till mer än 60 kr per dygn i remissvaret till Finansdepartementet (läs yttrandet här). Detta innebär om det går igenom att årskostnaderna blir mycket högre för gemene man.

Alliansen trycker på att även utländska bilar ska beskattas, vilket vi gång på gång påpekat att det inte går enligt gällande EU-regler för befintliga vägar. Det är därför regeringen har valt att kalla det trängselskatt, för att kunna få in pengar på redan byggda vägar.

Alliansen gör en favorit i repris och säger att de vill ta bort Älvsborgsbron ur trängselskatteområdet. Jan Hallberg (M) gjorde samma sak en vecka innan kommunalvalet 2010 för att bara dagar efteråt konstatera att det inte går eftersom drygt 20% av skatteintäkterna kommer därifrån. Läs vårt tidigare blogginlägg om detta här. Att föreslå saker som inte går att genomföra, är inte det definition på en populistisk ståndpunkt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Hallberg jämförde Vägvalet med Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna och Kommunistiska partiet

fredag, 17 september, 2010

I dagens debatt mellan Jan Hallberg (M) och Anneli Hulthén (S) diskuterades alla möjliga frågor. Utom trängselskatten, förstås. Hallberg och Hulthén var oense om i princip allt.

Till slut skrek någon från publiken: ”Trängselskatten!” och  helt plötsligt var debattörernas oenighet som bortblåst. Jan Hallberg gjorde ett nytt årssämsta när han påpekade att det bara är Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Kommunistiska partiet och Vägvalet som är emot trängselskatten.

En sådan debattteknik där man försöker smäda motståndaren genom att påpeka vilka andra som tycker likadant brukar kallas Guilt by association och enligt Wikipedia är ”ett vanligt exempel på detta nazistargumentet där referensobjektet är Hitler eller nazister”. Klockrent, Hallberg!

Fast Hallberg glömde då av i hastigheten att dessutom 57% av alla göteborgare är emot trängselskatten enligt opinionsundersökningen GP presenterade i lördags. Är det Vägvalets fel att moderaterna ligger sämre till i Göteborg än i resten av landet?

Håkan Andersson
Vägvalet

Hallbergs ”löften” om trängselskatten håller inte

fredag, 17 september, 2010

Vägvalet kan idag presentera ytterligare en pusselbit till det praktgräl i media som uppstått mellan Jan Hallberg (M) på ena sidan och regionrådet Kent Johansson (C) samt kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman på den andra.

En medlem i Vägvalet skickade ett ebrev till Jan Hallberg och frågade om vad det var som stämde och inte stämde i dennes utspel om trängselskatten, med tanke på att Kent Johansson var rätt kylig till Hallbergs uttalande.

Så här löd brevet:
Igår sa du att betalstationerna på Älvsborgsbron skulle bort för att systemet klarar intäkterna i alla fall. Men nu läser jag detta:
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2137980/regionradet-rasar-mot-hallbergs-utspel-om-betalstation.
Var det en lögn/påhitt/kreativitet från din sida?

Svaret från Jan Hallberg lät bara vänta på sig i 24 minuter:

jag har fått ”indikationer” från två olika tjänstemän om att intäktsnivån ser ut att ligga över det man först antog. I det läget föreslår jag att vi prövar om stationsläget på Älvsborgsbron kan slopas. Det finns också möjlighet att ha samma avskrivningstid på projekten som Stockholm, nämligen 30 år (vi har 25 år).

Som alla kan läsa av ovanstående brev är det bara ett förslag från Hallbergs sida att man ska pröva om betalstationen på Älvsborgsbron. I GT-artikeln som citeras uttalade sig dock experten i gruppen Lars-Bertil Ekman att Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter”. Det finns alltså inga som helst garantier att Hallbergs förhoppning om detta någonsin blir verklighet. Samtidigt går nu moderaterna ut med ett nytt flygblad dagar före valet som berättar dels att de ”är i grunden motståndare till trängselskatt” och dels ”verkar för rimliga trafikavgifter”. De lovar också att inte ta ut ”en enda krona mer i avgift än nödvändigt”, något som faller direkt på sin egen orimlighet eftersom minst 35% av trängselskatten försvinner i administration och drift av systemet. Låter dessa nygamla löften trovärdiga?

Moderaterna har målat in sig i ett hörn i trängselskattefrågan. Och det finns bara en utväg för dem och det är att be om ursäkt till alla sin väljare och åter bli motståndare till trängselskatt även i realiteten, inte bara på pappret.

Man kan också notera att Hallberg anser att de som inte ens är födda idag ska tvingas betala för de beslut han är med om att besluta 2010, i och med att trängselskatten nu ska gälla i 30 år istället för planerade 25.

Håkan Andersson
Vägvalet

Beslutet kan rivas upp av kommunfullmäktige

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt ett pressmeddelande:

Företrädare för regeringen dementerar att beslutet om trängselskatt i Göteborg inte kan rivas upp. Vägvalet fick idag ett samtal från en privatperson som hade pratat med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ställde upp i en frågekväll i måndags för Moderaterna. Frågan som ställdes var om beslutet om trängselskatt verkligen var omöjligt att riva upp som Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) hävdar i media. Svaret från biståndsministern var att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Detta är intressant eftersom många av de sittande partierna hävdar motsatsen. Det reser också frågor kring Anneli Hulthéns och Kia Andreassons uttalanden i media där de bestämt påstår att regeringen tvingat Göteborgs kommun till detta beslut och att det är för sent att dra tillbaka.

Vägvalet har hela tiden hävdat att beslutet kan hävas men möts av ovanstående påståenden. Varför uttrycker sig Anneli Hulthén och Kia Andreasson på detta sätt och döljer möjligheterna för invånarna i Göteborg?

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP – Oklara besked om trängselskatten

torsdag, 16 september, 2010

Idag har Tom Heyman skrivit i Fria Ord i GP.

Det orubbliga – och redan fattade – beslutet om trängselskatt visar sig plötsligt bara vara ett löst förslag. Jan Hallberg (M) lovar avgiftsfritt på Älvsborgsbron och stora ändringar runt Backaplan och Örgryte. Det orubbliga beslutet verkar redan vara i gungning. Ändrar man betalstationerna på det sätt som Hallberg antyder så ändras också hela ekonomin för skatten. Då blir den inte längre intressant – det är redan utrett! Skatteförslaget – inklusive kartan med betalstationer – är ett riksdagsbeslut. Varje ändring kräver därför ett nytt beslut i riksdagen. Men ingen rikspolitiker har uttalat det minsta stöd för Jan Hallbergs idé.

Även Kurt G Larsson, civilingenjör,  skriver i Fria Ord att Västlänken är en onödigt dyr lösning.

Att endast alternativ under jord utretts framstår som gåtfullt. De få politiker och tjänstemän, som yttrat sig över en slingbaserad lösning, motsätter sig att ens utreda alternativen. Presenterade argument
för att låta tio tusen miljoner kronor betalas i onödan av skattebetalare och bilister är milt sagt otillräckliga. Det är oseriöst att vägra utvärdera alternativen.

Läs inläggen här.

Vägvalet
Theo Papaioannou