Inlägg märkta ‘investeringar’

Trängselskattemiljoner når inte staden – DN

måndag, 20 december, 2010

I DN kunde man i lördags läsa att trängselskattemiljonerna inte når Stockholm över huvudtaget.

Anna Wesäll, ansvarig för trafik och regionfrågor på Stockholms handelskammare, säger:

”Vi varnade för detta i samband med folkomröstningen. Skattesystemet är sådant att det aldrig finns garantier för att pengarna hamnar på ett visst ställe.”

Precis samma sak har Vägvalet poängterat gång på gång. Nu visar sig verkligheten sådan i Stockholm som haft trängselskattesystemet i drift ett tag. Pengarna lämnas inte tillbaka till regionen eller kommunen utan behålls av regeringen. Än så länge har Stockholmsregionen inte fått särskilt mycket pengar tillbaka. Enligt regeringens egen redovisning har 673 miljoner hamnat på finansdepartementet utan att betals ut till regionen.

Vidare säger Anna Wesäll att:

”Närinsglivet numer ser en nytta med trängselskatter som en metod att få pengar till de gigantiska investeringar som behövs för att Stockholm ska få en fungerande trafikapparat med mer spår och mer vägar.”

Detta är också något Vägvalet påpekat. Västsvenska Industri och Handelskammaren har högflygande tankar om att skapa vansinniga projekt i regionen som ska gynna näringslivet på medborgarnas bekostnad.

Det är dags att debatten vaknar till liv då många frågetecken uppstår och påhittade förklaringar kring införandet av trängselskatt i Göteborg florerar högt och lågt. De andra partierna borde nu krypa fram och diskutera dessa frågor på allvar och förklara för medborgarna vad trängselskatten innebär istället för att gömma sig.

Läs hela artikeln i DN här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Aftonbladet – Borg blåser Stockholm på trängselpengarna

fredag, 12 november, 2010

I Aftonbladet kan man idag läsa en kritisk debattartikel om hur regeringen blåser Stockholm på de lovade återinvesteringarna från trängselskatten.

Debattören Anders Ygeman (S) skriver:

”I den budgetproposition som Anders Borg lämnade till riksdagen för snart en månad sedan framgår att regeringen under år 2010 räknar med att stockholmarna betalar in hela 804 miljoner kronor i trängselskatt. Efter avdrag för system- och administrationskostnader beräknas det uppstå ett överskott på drygt 533 miljoner kr. Av detta tänker regeringen dock bara återinvestera knappt hälften, 242 miljoner kronor, i Stockholm. ”

Vägvalet har tidigare påpekat detta och i nuvarande proposition för införandet i Göteborg står det luddigt att man bör återinvestera pengarna från trängselskatten i Västsverige. Det är uppenbart att regeringen inte har den avsikten utan att pengarna används till annat i budgeten. Politikerna i Göteborg som förhandlat till sig detta borde ta sitt ansvar och riva beslutet och börja diskutera alternativ som faktiskt ger göteborgarna infrastruktur som faktiskt blir av. Börja diskutera andra finansieringsalternativ och framför allt diskutera om alla projekten är nödvändiga.

Vidare i linje med vad Vägvalet förespråkat hela tiden skriver debatörren:

”I dag tar intäkterna från trängselskatten omvägen via statsbudgeten. Eftersom vi i Sverige inte har specialdestinerade skatter så finns det inget som hindrar riksdag och regering att använda intäkterna från trängselskatten till precis vad som helst i statsbudgeten. Och det är precis vad regeringen nu gjort tre år i rad.”

Vägvalet har också poängterat klart och tydligt att pengarna går in på ett statligt konto och är inte på något sätt öronmärkta för infrastruktur i Göteborg. Anders Ygeman (S) skriver vidare att det ”bästa” vore om Stockholm själva fick bestämma över dessa pengar och det var vad regeringen lovat tidigare. Önskedrömmar i all ära, men staten har inget som helst intresse i att låta kommunerna och regionerna bestämma över statsbudgeten.

Med tanke på alla frågetecken och bristen på pengar som dyker upp hela tiden så borde Göteborgs kommun tänka om och gå till botten med trängselskatten innan den införs så att inte även göteborgarna blir blåsta.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP – Trafiksatsningar kan höja skatten

onsdag, 7 april, 2010

Idag kan man läsa i GP att avgående ordförande Roland Andersson (S) och vice ordföranden Johnny Magnusson (M) konstaterar att konskevensen när regionen satsar flera miljarder på nya vägar, järnvägar och mer kollektivtrafik kommer att leda till högre skatt. Detta är intressant ur många aspekter. Debatten i Göteborg har handlat om att trängselskatten ska införas istället för kommunla skattehöjningar och nu smygs det in skattehöjningar på regional nivå. Politikerna i Göteborg har fått det att låta som att bara vi inför trängselskatten så har vi löst finansieringen.

I ett tidigare inlägg i mars skrev jag om hur regiondirektören Johan Assarsson sa att satsningarna blir tuffa och att det är en politisk fråga om att höja skattesatsen. Då svarade regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) utan att nämna skattesatsen. ”Vi kan ta av eget kapital, vi kan låna på kort sikt och på lång sikt och därmed sprida ut riskerna mer.”

Nu har man svängt och pratar om skattehöjningar igen. Vidare säger Roland Andersson (S):

”Vi räknar med att behöva investera cirka tre miljarder per år de närmaste sju–åtta åren. Detta i stället för två som i de ursprungliga planerna.”

Investeringarna som man håller på att införa har redan ökat med 1 miljard och nu räcker inte pengarna utan att höja skatten. Detta påvisar klart och tydligt vad som kommer att hända när biltullarna är på plats och pengarna inte räcker till; Vi höjer lite till. Det är mycket lättare att höja något som kan liknas vid en avgift än en skatt.

Theo Papaioannou
Vägvalet