Inlägg märkta ‘internationella kvinnodagen’

Uppmuntra kvinnan idag

onsdag, 8 mars, 2017

Kvinnor kan och är fantastiska, och det är även män, unga, äldre och barn. Idag vill vi lyfta fram och hylla kvinnor runt om i världen, oavsett ursprung, kultur eller sexuell läggning. Det är internationella kvinnodagen.

Snart får vi fler kvinnor inom typiska ”mansdominerade” yrken. De är unga och upplysta och vet om skillnaden i lön och arbetsvillkor. Inom mitt yrke inom politiken har det aldrig varit så många kvinnliga ledare. Även inom Göteborgs kommun finns det flera drivande kvinnor som gör vår vardag lite bättre. Göteborgs kommun är bra på jämställdhet.

Ett annat exempel på ett mansdominerat yrke som breddas för kvinnor är inom försvaret efter beslutet om att införa allmän värnplikt igen, nu även värnplikt för kvinnor. Det är ett ytterligare karriärsområde där kvinnor kan utvecklas inom. Försvaret har länge försökt rekrytera kvinnor och nu äntligen kan det bli en verklighet. Kunskap inom ett yrkesområde ger självförtroendet att välja tidigare mansdominerade yrken.

Ett budskap jag vill förmedla idag: Låt oss uppmuntra kvinnor till att utmana sig själva, kliva utanför sin komfortzon och vara stolta över sitt egna värde. Det är okej att visa stolthet för typiska kvinnodominerade yrken, men det är inte okej att de inte värderas lika i lönekuvertet mellan män och kvinnor.

För rätten om att leva på lika villkor, möjligheter och förutsättningar ska vara tongivande. Idag är det extra viktigt att belysa att vi inte accepterar orättvisor vare sig på skolor, arbetsplatser eller i samhället. Det finns fortfarande att göra för jämställdheten men vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

 

Catarina Pettersson
Vägvalet

Idag vill vi uppmärksamma internationella kvinnodagen

lördag, 8 mars, 2014

Kvinnor runt om i världen har länge kämpat för sina rättigheter och det var inte länge sedan kvinnan ansågs omyndig i Sverige. I slutet av maj 1919 fick kvinnor efter en lång kamp allmän rösträtt i vårt land där kvinnor över 23 år hade möjligheten att rösta. Två år senare, 1921 fick kvinnan rösta för första gången och samma år valdes fem kvinnor in i riksdagen. Idag är ungefär hälften av riksdagsledamöterna kvinnor.

Idag vill vi lyfta fram och hylla kvinnor runt om i världen, oavsett ursprung, kultur eller sexuell läggning. För rätten att leva på lika villkor, möjligheter och förutsättningar. Idag är det extra viktigt att belysa att vi inte accepterar orättvisor vare sig på skolor, arbetsplatser eller i samhället. Det finns fortfarande mycket att göra för jämställdhet men vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Internationella kvinnodagen firas idag runt om i världen med en enda grundtanke; kvinnor kan.

kvinnodagen

Viktiga årtal:
1893 – Nya Zeeland är först med att ge kvinnor allmän rösträtt.
1903 – Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildas av folkinitiativ och var öppen för alla oavsett politiska åsikter.
1919 – Beslut togs och kvinnor fick allmän rösträtt i Sverige.
1921 – Första valet i Sverige där kvinnor fick vara med att rösta genomfördes.
1947– Kerstin Kock blir första kvinnan i regeringen.
2011 – Sista landet i världen att ge kvinnor rösträtt. (Saudiarabien)

Maria Berjaoui
Theo Papaioannou
Vägvalet