Inlägg märkta ‘infrastrukturminister’

Om att skjuta problemen framför sig och lova och lova om och om igen

onsdag, 25 maj, 2016

Idag publicerade GP Vägvalets replik på finansministern Magdalena Anderssons och infrastrukturministern Anna Johanssons debattartikel från den 18 maj i år, där de – för vilken gång i ordningen har vi tappat räkningen på – lovade att Backaborna ska slippa trängselskatten (något som i och för sig inte ens stämmer, eftersom de bara syftar på de resor som sker inom Backa och över till Bäckebol. Åker de som bor i Backa genom Tingstadstunneln får de även i framtiden betala trängselskatt som vanligt.)

Vägvalet skriver: ”Magdalena Andersson (S) och Anna Johansson (S) skriver på GP Debatt att trängselskatten skapar stora problem för Backaborna. För de som röstat nej till trängselskatten är det knappast någon nyhet. Problemet har ju funnits sedan skatten infördes. Men inte bara i Backa utan även i Guldheden, Örgryte, Lindholmen, Kallebäck och många andra platser. Platser där omotiverade skattedebiteringar drabbar lokala resor långt utanför Centrum, i områden utan någon trängsel alls.

Den förändring av trängselskatten i Backa som det nu pratas om är dessutom inte den som Backaborna själva röstade fram i den skendemokratiska processen som genomfördes för många skattemiljoner efter valet 2014. Det är också viktigt att påpeka att om detta förslag någonsin skulle bli verklighet, så innebär det att alla andra som betalar trängselskatt får täcka upp bortfallet i Backa genom att betala mer i skatt.

Som vanligt avslutar man artikeln med att skatten är viktig för att finansiera investeringar i regionen, något som är nödvändigt för att klara jobben – en standardfras som inte längre har med verkligheten att göra.

Detta blev alla varse om när det rapporterades i våras att finansministern behåller pengarna från trängselskatten och använder dem till att täppa till hålen i statsbudgeten. Samtidigt tvingas Trafikverket låna upp motsvarande summa för att hålla chimären uppe om att skatten fortfarande går till avsedda projekt som t.ex. Västlänken.

Men som alla vet, måste lån betalas tillbaka någon gång, men politikerna sysslar hellre med sin favoritgren: Att skjuta problemen framför sig så länge det går.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Nej, Anna Johansson, du har fel!

måndag, 18 maj, 2015

För en vecka sedan intervjuades infrastrukturminister Anna Johansson (S) i GP. Där målas en mycket märklig bild upp av vad som hänt i Göteborg de senaste dryga fem åren. Motståndet mot trängselskatt och Västlänken beskrivs av ministern som mer eller mindre ointressant (”det finns andra utmaningar i Göteborg än att man får betala när man kör bil genom stan som vi hellre ville prata om”), debattklimatet i dessa frågor skylls helt och hållet på hennes meningsmotståndare och hon försvarar alla beslut som tagits med att vara demokratiskt fattade. Dessutom tar hon till ett av Ja-partiernas favoritargument när hon inkorrekt påstår att motståndarna till Västlänken skulle stå för ”det är bra som det är”, något som aldrig sagts av en enda person på nej-sidan.

Självkritiken är med andra ord mycket nära obefintlig. Anna Johansson erkänner visserligen att besluten ”som togs gick ganska fort” och ”vi hade nog vunnit på att vara mer ödmjuka inför hur människor känner inför det här”, men längre så kommer inte infrastrukturministern i sina funderingar. Det är tyvärr svårt att se ”ödmjukhet” som en av Socialdemokraternas paradgren.

Samma dag, 19 mars, som kommunfullmäktige fattade beslut om att låtsas som om folkomröstningen om trängselskatt aldrig ägt rum, skrev Vägvalet en debattartikel där vi räknade upp de mest flagranta och vanligt förekommande lögnerna och löftesbrotten i debatten från maktpartierna. Om lögner numera är ett sanktionerat sätt från Socialdemokraterna att föra en debatt, vem bär då ansvaret för att sätta debattonen? Hur gör man sig hörd mot Anna Johanssons parti när ”frågan var politisk avgjord” genom uppgörelser i slutna rum med den borgerliga så kallade oppositionen? Vägvalet bildades knappt en månad efter beslutet om att införa trängselskatt och redan från start möttes vi av argumentet ”för sent”, trots att det var nästan tre år kvar till den skulle införas.

Nej, Anna Johansson, du driver debatten som det passar dig och du och andra S-företrädare, som Johan Nyhus och Anneli Hulthén, drar er inte för att svika löften och hitta på argument i flygande fläng som när de sedan avslöjas som lögner eller svikna löften förbigås med tystnad (läs citaten om Backa-utredningen i Vägvalets debattartikel!). Och tyvärr finns det inte längre någon från massmedia som konfronterar er med era motsägelsefulla påståenden. I den nu aktuella GP-intervjun av Arne Larsson ställs inte en enda kritisk fråga av den karaktären. Anna Johansson får istället brodera ut sig och kritisera ej namngivna personer/grupper och de naturliga kritiska följdfrågorna om hennes eget partis ansvar är utbytta mot frågor som ”Vad tänker du på då?” och ”Kunde ni gjort något annorlunda?”

Och Anna Johanssons åsikter om hur valda partier kan fatta vilka beslut som helst i demokratins goda namn ger jag inte mycket för. Det krävs numera mer än att konfronteras mot väljarna ett par veckor vart fjärde år för att folk ska vara nöjda. Det är en ny tid med sociala medier och direktkontakt via mejl. Då håller det inte med att låtsas stå oförstående när väl initierade väljare blir frustrerade över dåliga beslut som berör dem själva mycket, mycket mer än vad de drabbar de oförstående/okunniga politikerna som beslutat i frågorna. Det håller inte längre att peka med hela handen och säga att vi har redan bestämt detta.

Partierna har ett ansvar att vårda demokratin. De är inte valda för hitta kryphål, ljuga och förminska vanliga väljares demokratiska protester. Det finns inget som stöder påståendet att de vet bättre än alla andra. De är få och vi är många. De har ändå makten och tyvärr missbrukar de den.

Partierna, från Vänstern till Moderaterna, har haft snart sex år på sig att övertyga väljarna om trängselskattens och Västlänkens förträfflighet. Mångmiljonbelopp av skattemedel har lagts ut på propaganda, samtidigt som partierna själva duckat frågorna så mycket de kunnat. Misslyckandet för denna inslagna linje är monumental. Väljarna har inte låtit sig påverkats och det klena försvaret för fattade beslut har inte heller hjälpt. Då är det förstås praktisk att skylla sina egna tillkortakommanden på ”personangrepp” och ”obehaglig debatton”.

Men Anna Johanssons försök att framstå som ett offer lämnar en besk eftersmak i munnen. Det är inte henne och hennes kolleger det är synd om.

Håkan Andersson
Vägvalet

Infrastrukturministern tydlig igen gällande trängselskatt

fredag, 3 maj, 2013

gp.se kan vi idag (igen) läsa hur infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) ser på trängselskatten och folkomröstning. Svaret föranleds av riksdagsledamoten Lars Johanssons (S) interpellationsfrågor:

”Har finansministern gjort det ställningstagandet att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som trängselskatten i Göteborg?”

”Om en majoritet i Göteborg skulle säga nej till trängselskatt, vad skulle det få för konsekvenser för det västsvenska infrastrukturpaketet?”

Till GP säger Elmsäter-Svärd (M):

”Det är aldrig riksdagen eller regeringen som pekar ut var det skall vara trängselskatt. Grundprincipen är att det måste komma underifrån, från kommuner som bestämmer sig för att man vill ha trängselskatt som ett instrument. Sedan ligger själva beslutet rent formellt hos riksdagen på kommunens underlag.”

Och då vill jag ställa frågan till socialdemokratiska representanter, däribland Anna Johansson, Anneli Hulthén, Mariya Voyvodova, Johan Nyhus med flera:

”Varför säger ni inte som det är?”

Interpellationen besvaras den 17 maj.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Folkomröstning = spektakel

lördag, 27 april, 2013

Nu när folkomröstningen om trängselskatten ser ut att bli av, flockas diverse (självutnämnda) experter för att göra sina analyser om när/var/hur. I många fall övergår analyserna i personligt tyckande som, om de förblir oemotsagda, fastslås som sanningar, trots att de i flera fall är gripna ur luften.

I dagens nätupplaga av GP gör Ulf Nyström en egen analys av läget.

”Politikerna i Göteborg är inte bundna av resultatet av en folkomröstning, resultatet är enbart rådgivande.

Det är riksdagen som beslutat om trängselskatt i Göteborg från och med år 2013 till och med år 2037 och det är endast riksdagen som kan upphäva trängselskatten i förtid.”

Att vi efter tre års debatt fortfarande har en trafikjournalist som själv formar sin fakta är anmärkningsvärt. Vi frågade själva Finansdepartementet redan 2010 vem som äger frågan om trängselskatten och fick följande svar med diarienr FI2010/4602:

”Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.”

Att Riksdagen skulle tvinga Göteborg att fortsätta med trängselskatt efter ett nej i en folkomröstning är högst osannolikt. Det skulle skapa en en kris mellan riksdag, region och kommun. Och så funkar det inte i en demokrati.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd har själv sagt på Twitter:

Staten har huvudansvar för finansiering av infra. Medfinansiering frivillig, ändå bra för effektiva lösningar. Mer om detta i #infraprop

Medfinansiering är frivilligt. Med detta sagt kan det konstateras att Ulf Nyström presenterar egna ”sanningar” i Västsveriges största morgontidning.

Nyström påstår också att satsningar måste lösas med skattehöjningar och använder sig av skrämselpropaganda:

”Eftersom en del av paketet betalats när trängselskatten avskaffas motsvarar den avskaffade trängselskatten troligen en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 60-70 öre vilket innebär 3 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Göteborg.”

Inte ett ord om att paketet kan bantas ned. Och inte ett ord om att en medelinkomstfamilj med bil idag råkar ut för skattehöjning med 7 000 – 8 000 per år och bil. Tvärtemot vad Nyström påstår vill vi hävda att det är högst osannolikt att Göteborgs politiker skulle gå med på att låta hela trängselskatten omvandlas till en kommunalskattehöjning i bara Göteborg. Det finns inte någon politiker som uttalat sitt stöd för en sådan lösning. Flera ledande politiker som exempelvis Anneli Hulthén har tvärtom pekat på det absurda med att göra så.

Vägvalet har presenterat ett alternativt paket som kan genomföras utan höjning av en enda skattekrona. Och om man väljer att höja så blir det långt ifrån de påstådda 60-70 ören som Nyström skriver om då paketet är nedbantat till 14,25 miljarder kr istället för 34 miljarder kr.

I en annan artikel i papperstidningen uttalar sig, enligt GP, ”en av landets mest välmeriterade valforskare” och ”professor i statskunskap på Göteborgs Universitet och ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet”, Henrik Ekengren Oscarsson.

”När allt kommer omkring är resultatet i en folkomröstning rådgivande. När hela spektaklet är över är det ändå en nyvald kommunfullmäktige som i oktober 2014 ska besluta om resultatet ska följas eller inte.”

Spektakel? Vad menar egentligen Oscarsson? Han förminskar varje medborgares rätt till folkomröstning, enligt en framröstad grundlag av Riksdagen, till ett spektakel! Är de allmänna valen också ett nödvändigt spektakel?

Vi uppmärksammade tidigare, i september 2010, ett uttalande i radio p4 från samma Oscarsson, där han felaktigt påstod att det i ett kommunalval i Göteborg krävdes 8 500 röster – motsvarande tre procent av rösterna – för att komma in i fullmäktige. Att han dessutom yttrade samma sak tre gånger i programmet gjorde inte saken bättre. Ingen kan veta hur hans slarviga påstående påverkade enskilda väljare i valbåset.

Oscarsson väljer också att problematisera folkomröstningar. Det känns som att han gör det utifrån den gamla lagen om folkinitiativ.

”Allt det här blir nu i föremål för en politisk kamp. Det är olyckligt att man kan sitta och lista den här typen av strategiska övervägningar. Det gnisslar när det gäller våra möjligheter att använda direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin.”

Han fortsätter och säger att det inte fungerar:

”Det blir en massa strategiskt manövrerande. Förlorarna –vilka de än blir – kommer alltid att kunna säga att ”det här gick inte till på ett acceptabelt sätt”.”

Men vänta lite nu. Strategiskt manövrerande har ju pågått alltsedan man tog beslutet om trängselskatt. Det medförde att ett nytt parti uppstod inom ramen för den representativa demokratin. I politiska frågor finns väl alltid förlorare och vinnare? Nu är dock skillnaden att man försöker köra över en majoritet som är emot trängselskatt. Är det ok?

En av avsikterna med den nya lagen var just att fler folkinitiativ skulle utmynna i folkomröstningar och att politikernas påverkan av till exempel frågeställningen skulle minska.

Oscarsson ser dock gärna att vi har fler folkomröstningar för att lära oss:

”En god praxis kan bara växa fram genom att vi anordnar folkomröstningar oftare än i dag. Då kan vi lära oss att använda dem som det är tänkt, nämligen som ett värdefullt och viktigt komplement till den representativa demokratin.”

Sedan 1994 har vi haft fem allmänna val. Som professor i statskunskap borde Oscarsson veta att det fram till dags dato har det i Sverige väckts över 100 folkinitiativ sedan 1994. Knappt en 15-tal ledde till folkomröstning. Det är väl ganska många för att lära sig något? Men det man verkligen lärde sig var att man var tvungen att förstärka lagen för att ge mer legitimitet till folkomröstningar, som annars avslogs av ren slentrian. Oftast för enkelt på grund av att det störde politikernas planer. Senast i raden var det Vägvalets folkinitiativ som samlade 28 000 namn.

I en tredje artikel i GP:s pappersutgåva finns en del konstigheter i den analys som görs om hur, var och när en folkomröstning ska hållas. Bland annat hur frågan ska formuleras och genomförandedatum. Enligt förarbetena till lagen om förstärkt folkinitiativ är det viktigt att få bra valdeltagande för att undvika ifrågasättande av ett lågt röstdeltagande från de folkvalda. Fullmäktige ska inte heller försöka manipulera frågeställningen på valsedeln.

Det är väl givet att ett genomförande ska ske i anslutning till de allmänna valen då vi vet att valdeltagandet i dessa val är högt? Allt annat är ju ett försök för att förminska ett resultat (bara aktuellt om det blir ett Nej förstås). Vägvalet kommer att respektera utfallet oavsett då vi anser att det viktigaste är att vi får ett trovärdigt resultat som vi kan följa utan att det ifrågasätts. Oavsett ett ja eller nej till trängselskatten.

Vägvalet vill endast en sak: Att återupprätta demokratin i en fråga som tagits odemokratiskt över huvudet på göteborgarna. Låt därför folket rösta om trängselskatten och endast den!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Tillrättalagd information till medborgarna

onsdag, 8 februari, 2012

I fredags den 3 februari damp den 12-sidiga broschyren ”Västsvenska paketet – Vintern 2012” ner i brevlådan. Den delas ut till alla hushåll och företag i Västra Götaland och Halland. Den finns också på nätet att läsa.

Man ska förstås inte förvänta sig någon journalistiskt högstående produkt i dessa sammanhang, man får vara glad om de flesta av de rena faktauppgifterna är korrekta och adjektiven och glädjetjuten hålls någorlunda sansade.

Jämfört med mycket annat ”reklammaterial” i det här ämnet får tidningen godkänt. Det står faktiskt vad trängselskatten kostar och vilka olika tidsintervaller som gäller, det står uppräknat vilka projekt som ingår i paketet, när de beräknas vara klara och vad de kostar, och det står var betalstationerna kommer att byggas osv. Alltså relevant information till invånarna. Och jag hittar inga avgörande fel att anmärka på.

Sedan är det förstås så att informationen ändå är vinklad, det går liksom inte att komma ifrån i sådan här publikation. Det sker mest med antydningar och genom att vissa politiska åsikter som framförs som försåtliga ”fakta” eller som ”nödvändigt”, eller genom att låta bli att nämna vissa negativa saker. Exempelvis anges syftet med trängselskattens syfte vara ”bättre framkomlighet, minskad miljöpåverkan samt att delfinansiera Västsvenska paketet.” Det är förstås ingen tillfällighet att det viktigaste (och mest kontroversiella) syftet läggs sist i denna mening. Vem kan tänkas vara emot de två förstnämnda syftena?

Västsvenska paketets syfte sägs bland annat vara att ”underlätta för människor i hela Västsverige att nå arbete” något som trängselskatten tvärtemot förhindrar vissa från att göra. En annat påstående som verkligen kan ifrågasättas är att ”utan trängselskatt är det inte möjligt att under de närmaste 25 åren genomföra de satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg som finns i det Västsvenska paketet.” Samma belopp (14 miljarder) hade naturligtvis (utan det administrativa svinnet) kunnat betalas till staten på en mängd olika sätt. Sättet man valt att göra det på är trängselskatt.

Jag hittar heller ingenstans uppgift om hur mycket av trängselskatten som försvinner i administration (vilket var väntat) eller hur mycket trängselskatten kostar bilisten per år (det får man istället göra här: www.räknautträngselskatten.se eller se i tabellen). Och hur trängselskatten drabbar folk kan vi förstås inte heller finna här…

En sak som infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd säger på sidan 11 fick mig att haja till.  På frågan om det i framtiden kan bli aktuellt att finansiera fler infrastrukturprojekt med samma finansieringsmodell (=trängselskatt), svarar hon:

Först och främst måste det förstås konstateras att det finns trängsel någonstans. Därefter kan man diskutera möjligheterna att använda en sådan lösning.

Elmsäter-Svärd är tydligen okunnig om situationen i Göteborg (eller så säger hon saker som hon tycker låter bra). Visst finns det köer i göteborgstrafiken under rusningstrafik, men var är köerna resten på dygnet som trängselskatten kommer att tas ut? Enligt ministerns resonemang borde inte trängselskatt kunna tas ut klockan 6 på morgonen, mitt på dagen eller klockan 18 på kvällen. Ändå ska detta ske, varje vardag under 25 år! Vi vet varför; annars räcker inte pengarna, men varför påstår hon att ”trängsel” helt plötsligt skulle vara den avgörande faktorn för att införa trängselskatt?

Broschyrtiteln varslar om en fortsättning, det finns nog anledning att återkomma i ämnet.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1

Nu börjar det gå undan

torsdag, 31 mars, 2011

I veckan togs det första spadtaget för det pampiga Västsvenska Infrastrukturpaketet med infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen. Många framstående politiker närvarade vid denna högtid bakom Nils Ericssons-terminalen. Det var ju ingen spade som sattes i backen utan det fick vara en symbolisk grävmaskin som syntes genom ett plexiglas vilken infrastrukturministern fick avtäcka.

Lite folktomt där bak kan tyckas, men å andra sidan så är det ju så de etablerade partierna vill att det ska vara runt detta beslut. Annars var det ju en ordinär sammanstrålning med sedvanligt ryggdunkade som man kan förvänta sig. Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén (S) var också med och sa några ord:

”Vi får ha tålamod allihop, så är det. Samtidigt vet vi att många av de byggena vi har genomfört, som till exempel Götatunneln, har gått förvånansvärt bra. Med praktiska upplysningar till folk och en gnutta humor så brukar vi kunna lösa det mesta när vi bygger.”

Vi ska ha tålamod heter det nu. Tålamod att få vara med om besluten som är tagna över huvudet på oss. Att Götatunneln gick förvånansvärt bra påvisar att Göteborgs ordförande har glömt att den blev dubbelt så dyr än det var tänkt. Kostnaden för Götatunneln beräknades först till 1,8 miljarder, men slutade på 3,4 miljarder d.v.s. två gånger så mycket. En gnutta humor ska lösa opinionens motstånd och oförståelse.

Läs mer i GP:s artikel här.

Idag kan vi även läsa i GP att man redan börjat gräva vid Guldheden och Slottsskogen för att bereda för betalstationerna. Detta sker innan besluten för förslag 2 är tagna av Riksdagen. Enligt Eva Söderberg på Transportstyrelsen gräver man enbart vid sådana stationer som fanns med i både det tidigare och det reviderade förslaget till betalzon. Men med en gnutta humor så förstår nog alla göteborgare att detta är helt i sin ordning.

Vi har fått en hel det förfrågningar om det är ok att göra så här. Jag försökte idag ringa Stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller men tyvärr har de bara telefontid mellan 09.30 – 10.30 så jag ska försöka imorgon igen för att få lite klarhet.

Men för att bygga själva betalstationen krävs bygg- och marklov. Marianne Nyberg, projektledare, säger:

”Projektgruppen jobbar nu också med frågan om bygglov för stationerna. Här finns risker för förseningar eftersom bygglov och marklov kan överklagas och förskjuta tidsplanerna.”

I veckan hade Trafiknämnden sammanträde och även här är det bråttom nu att förbereda sig inför trängselskattens införande. Man arbetar med utbyggnad för fyra busstråk i staden; Linnéplatsen, Allén, Korsvägen och Centralen. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Vidare så ska busskörfält byggas ut på Södra vägen i riktning mot Trädgårdsföreningen och Hedens bussterminal. För att detta ska vara möjligt och busskörfälten inte ska störas av biltrafiken som ska svänga in på Hedens parkeringsplats är planerna att flytta parkeringen till andra sidan mot Sten Sturegatan. På dagens parkering vid Heden ska man istället lägga grusplanerna från andra sidan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Sluta gnälla om trängselskatten

lördag, 19 mars, 2011

I Göteborgposten kan vi idag läsa en något ovanlig insändare.  Centerpartiets Kristina Jonäng går till angrepp på alla väljare som ogillar trängselskatten. När väljarna uttrycker missnöje över bristen på demokrati uppfattar Centern det som gnäll. I själva verket är det ett flagrant väljarförakt som Jonäng uppvisar. Själv bor Kristina Jonäng i Ljungskile, vilket förstås underlättar om man är för trängselskatt. 

I sin blogg har Jonäng en variant på insändaren där hon tar ut svängarna ännu mer och försöker decimera moståndet mot skatten till några enstaka personer på Hisingen: ”I åratal har vi som lever och verkar runt Göteborg gnällt över långa bilköer och uppmanat alla med inflytande i Sockholm att göra en insats för projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Så kommer beskeden från Stockholm att projekten är fixade. Men då börjar några högljudda människor på Hisingen att hojta om hur förfärligt det är med trängelskatt.

Var har Jonäng befunnit sig senaste året? När man så grovt underskattar folks missnöje på detta sätt är det faktiskt en berättigad fråga. Vägvalet fick i höstens val 16 841 röster – Centern fick 7 281 i samma val. Namninsamlingen för en folkomröstning gav 28 600 underskrifter från Västra Götalandsregionen. Och detta kallar Jonäng okunnigt för ”några högljudda människor på Hisingen”!

I bloggen nämner Kristina Jonäng dessutom flera gånger före detta infrastrukturministern Åsa Torstenssons (som också råkar vara centerpartist) insats som närmast heroisk. Nu är det faktiskt så att Vägvalet har avslöjat hela Torstensson-paketet som en ren bluff. Det som gjordes var att man förlängde planperioden med ett par år och fick därmed det att se ut som en storsatsning, men i praktiken är statens utgifter för infrastruktur densamma som tidigare under åren framöver. Möjligen får Västsverige en större del av kakan, men hur länge tänker andra landsändar acceptera detta stillatigande? Var fanns Kristina Jonäng  i debatten när Vägvalet skrev ovanstående artikel i GP?

Jonäng målar upp en bild av att det Västsvenska infrastrukturpaketet kommer att lösa alla framtida transportbehov. Men så är ju inte fallet. Den enskilt största satsningen, tågtunneln till Haga, kommer när den står färdig om cirka 20 år att svälja två procent av den långväga bilpendlingen.  Som miljö- och trafikexerten Peter Danielsson skrev på GP debatt förra året: ”Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år!” Men sådana uppgifter är kanske också ”gnäll” om Kristina Jonäng får bestämma? Även här var Jonäng och Centerpartiet osynliga i debatten förra året.

Kristina Jonäng fortsätter i insändaren: ”Principiellt kan man ställa sig frågan varför det är allmänt accepterat att lägga pengar i parkeringsautomater för en bil som tar plats på en parkering, men inte accepterat att ta ut mosvarande summa för en bil som tar plats när den rullar.

Principiellt kanske bilisterna tycker att man redan betalar för att rulla på vägarna? Har Jonäng hört talas om Trafikskatt som alla bilister i Sverige måste betala?

Hur som helst, nu är det snart val till regionen. Förra gången det begav sig förlorade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. En bidragande orsak till det var sannolikt deras ställningstagande om trängselskatten. Men skam den som ger sig, den här gången går Centern på val med att kritisera alla väljare som inte vill ha trängselskatt. Det kommer säkert att gå bra för Centern i det valet också.

Läs hela insändaren här.

Jonängs blogginlägg på samma tema återfinns här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Infrastrukturministern anser att trängselskatten är en lokal fråga att avgöra

lördag, 23 oktober, 2010

Idag intervjuas den nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i Göteborgsposten och svarar på frågor om trängselskatter.

På frågan om vad hon tycker om trängselskatter svarar hon:

”Nu har vi dem och det blir mer att gilla läget. Fokus har flyttats och handlar numera om folk tycker att de drabbas eller gynnas av trängselskatterna. Rent pedagogiskt är det lättare att införa trängselskatter om människor ser att avgifterna kan användas i deras närområde. Det blir enklare att få en acceptans för dem regionalt och lokalt.”

Vi ska gilla läget för att avgifterna används till vårt närområde. Marieholmstunneln är försenad och var ett närprojekt men det ska tydligen inte avgifterna användas till. De senaste veckorna har vi läst om regionråd och kommunalråd som skickar begäran till regeringen att bidra med mer pengar för att kunna starta de s.k. förberedande åtgärderna innan trängselskattens införande 2013. Västtrafik har gått ut i media och sagt att de ska satsa en halv miljard på förberedande åtgärder men reserverar sig då det inte finns några pengar, dvs de uttrycker en önskan eller kanske en from förhoppning?

Att bygga Västlänken och påstå att det är för vårt närområde är löjeväckande. Västlänken tillför ingen förbättring för en övervägande majoritet av göteborgarna. Satsningar inom kollektivtrafiken behöver göras i de kringliggande stadsdelarna om man vill att folk ska börja åka mer kollektivt. Återigen är bilen en förutsättning för att medfinansieringen ska fungera så det paradoxala återstår. Utan bilar, inga ökade skatteintäkter.

Ännu märkligare svar får vi på frågan hur hon ser på att trängselskatter ska användas som delfinansiering till den västsvenska infrastruktursatsningen?

”Vad jag har förstått var det här något som kom in väldigt sent i processen. Alltså lyckades man från regionens sida få med viktiga projekt i det västsvenska paketet som man vill prioritera. När man skulle få till det ekonomiskt lyfte man, från region och kommun, frågan om att kunna använda trängselskatter på samma vis som man gör i Stockholm.”

”Så förslaget kommer underifrån. Därför är det en lokal fråga att avgöra om det är rätt och riktigt. Det här är något som finns och vill någon använda sig av de möjligheterna så kan man göra det.”

Nu får vi ju faktiskt ett svar rätt upp och ner som säger att regeringen inte har att göra med beslutet om trängselskatter överhuvudtaget. Blockpartierna har matat göteborgarna om hur tvingade de är av regeringen. Nu säger infrastrukturministern att det är en lokal fråga att avgöra om detta är rätt och riktigt. Förslaget har kommit underifrån och det var regionen och kommunen som pressade in sina prioriterade projekt för att få igenom monumentala projekt som Västlänken. Alltså, som Vägvalet påpekat innan; var är de alternativa finansieringslösningarna? Nu handlar det inte längre om att man godtog trängselskatten utan man lade det som ett eget förslag. Man begärde av regeringen att tillåta Göteborg ta ut trängselskatt som i Stockholm.

Alla företrädare från de andra partierna säger att det är så mycket pengar i paketet. Men vänta lite! Skala bort och bygg det som behövs och ta fram alternativen.

Uppenbart är också att Göteborgs kommun äger frågan om trängselskatt och det är dags att de övriga blockpartierna börjar berättar sanningen och slutar gömma sig bakom regeringen. Det är ansvarslöst att inte låta folket få veta hur situationen ligger till.

Låt göteborgarna få en folkomröstning! Skriv ut våra namnlistor för en folkomröstning, underteckna och skicka in dem till Vägvalet!

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet