Inlägg märkta ‘Hisingen’

GP debatt: Trixande med begreppet ”hålla budget”

onsdag, 11 oktober, 2017

I dag publicerades Vägvalets slutreplik som inleddes i GP 16 september när vi konstateradeatt Johan Nyhus (S) och Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren ännu en gång känner sig lurade på konfekten när de inte fick alla de önskeprojekt som de hade fått för sig att Göteborg och Västsverige skulle tilldelas om vi bara införde trängselskatt som medfinansiering.

Vi ville också gärna få svar på hur de 4 miljarden som nya projekt såsom linbanan, stombussar till Lindholmen samt spårvagn Stigbergstorget–Hisingen, skulle vaskas fram.

Nyhus kunde – eller ville – inte svara på detta, men från Johan Trouvé fick vi minsann reda på ”att ’tåg till Landvetter’ ingår i Boråsbanan. Det är alltså inte två separata objekt.” Men nu förhåller det sig faktiskt så att Trafikverket strukit båda dessa i sitt förslag till långtidsplan, och därför är det ”en högst akademiskt diskussion. Lite som att utifrån menyn diskutera hur god en inställd trerätters middag på Sjömagasinet skulle ha blivit.

Däremot berörde Johan Nyhus kostnadsökningen för den nya Hisingsbron i en insändare i söndags. En 100 miljoner dyrare Hisingsbro viftas bort med att pengarna ”fördelas inom projektet”. Att kostnaden steg med 600 miljoner ytterligare så sent som förra året nämner förstås inte Nyhus alls. Senaste prislappen för bron är alltså uppe på 3,6 miljarder.

Vi skulle vilja se Nyhus trolla fram de saknade 20 – 30 miljarderna för Västlänken genom att fördela om inom det projektet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Tack för ert stöd!

tisdag, 16 september, 2014

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken ”största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Nu ska allt göras för att blidka delar av allmänheten

fredag, 20 september, 2013

I dagarna har utredningsgruppen som ska titta på stationerna i Backa fastställts. Denna utredning leds av Per Jonsson Bergström, tjänsteman på Trafikkontoret som tidigare var tjänsteman på Trafikverket och involverad i utformningen av zonen av trängselskatt. Till sin hjälp har han Jonas Eliasson, professor på KTH som varit med och utformat zonerna i både Stockholm och Göteborg.

Enligt Bergström Jonsson på gp.se är målen följande:

”De övergripande målen med trängselskatten om mindre trängsel, mindre miljöstörningar och delfinansiering av Västsvenska paketet ligger fast.”

Det här blir dock inte så enkelt eftersom hur man än gör så får det inte påverka helheten enligt Bergström Jonsson:

”Vi behöver ta ett helhetsgrepp om betalstationerna på östra Hisingen, säger Bergström Jonsson. Flyttas eller slopas en betalstation kan det påverka trafiken i ett stort område.”

Ovan går i linje med vad Torbjörn Suneson, samhällschef på Trafikverket och ordförande i Styrgruppen för Västsvenska paketet, sa tidigare i år på gp.se:

”Det kan finnas anledning att utreda betalstationernas placering.”

Men utgångspunkten för eventuella förändringar är att trafiken inte ökar på ett oönskat sätt och att de positiva miljöeffekterna av trängselskatten består. De skall vara intäktsneutrala, att betalstationerna tar in lika mycket pengar som hittills till Västsvenska paketet.”

”Vi måste också se vilka effekter en eventuell förändring får för handeln. Vi måste se till helheten.”

Låt oss då resonera kring eventuella förändringar av stationernas placering i Backa som står där de står för att dels nå intäkterna, dels för att ingen ska kunna köra rakt igenom Backa utan att drabbas av trängselskatt.

Station 17, 18, 19, 20 och 21 har placerats ut för att trafiken (pil 1) ska tvingas ned till station 22 (inringad station). Denna station registrerar bilar som ska vidare till Lundbyleden eller någon annanstans på Hisingen. Om station 17, 18, 19, 20 och 21 plockas bort kommer oönskad trafik att köra in över Backa enligt pil 2 och 3.

”Men utgångspunkten för eventuella förändringar är att trafiken inte ökar på ett oönskat sätt och att de positiva miljöeffekterna av trängselskatten består.”

”De skall vara intäktsneutrala, att betalstationerna tar in lika mycket pengar som hittills till Västsvenska paketet.”

Då kan man välja att lyfta bort station 22 (inringad) för att slippa ”oönskad” trafik över Backa. Men hur stor är intäkten för denna station? I går fick Bergström Jonsson frågan på GP:s chat och poängterade att denna station var svårflyttad då man är tvungen att skärma av den trafik som ska mot Lundbyleden och att stationen står för en stor del av intäkterna.

Om vi flyttar på stationerna till andra sidan (streckad linje) så kommer Backa att skärmas av från Backaplan och då har moment 22 uppstått eftersom handeln ska ju inte drabbas som i Bäckebol idag.

”Vi måste också se vilka effekter en eventuell förändring får för handeln. Vi måste se till helheten.”

Andra lösningar har diskuterats eller kommer att diskuteras.

  1. Alla bilar registrerade i Backa ska få fri lejd över till Bäckebol. Var går då gränsen för de boende? Är det i Tuve, Backa, Backaplan, Björlanda m.fl.?
  2. Tidsbegränsad passage så att backaborna hinner åka och handla. Samma frågor som ovan.
  3. Utökning av zonen så att den innefattar Bäckebolsområdet. Hur rättvist är detta för boende i kranskommunerna som t.ex. Ale, Kungälv m.fl.
  4. Viss acceptans av smittrafik har framkommit i dagarna. Hur kan det vara bra att acceptera detta i ett bostadsområde när vi har en motorväg precis parallelt med Backa?
  5. Lägre avgifter för just dessa stationer. Ska man även då sänka i Skår och Guldheden?

Som ni märker flyttar vi runt problemet och inget annat parti har uttalat sig om hur man ska hantera områden som t.ex. Guldheden och Skår. Vägvalet kommer att vidhålla att hela systemet ska lyftas bort annars blir det aldrig rättvist. Allt annat är politiskt förhalande, bortförklaringar och valfläsk som vi hoppas att många ser igenom.

Hur orättvist behandlad just du känner dig, så glöm inte bort resten av staden som får fortsätta att betala trängselskatt. Och vi kommer att ha ett resultat om ”hela” trängselskattens framtid i folkomröstningen nästa år.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Tillväxt utan trafikökning?

fredag, 2 augusti, 2013

Idag replikerade Vägvalet på Miljöpartiets debattartikel i GP. Angående det något konstruerade försöket att likställa Vägvalet med rasister skriver vi:

När argumenten tryter är det klassiskt att vilja missförstå vad andra säger. Ulf Kamne och Elisabeth Undén (MP) väljer att koppla Vägvalets resonemang till främlingsfientlighet. Det blir ju befängt då undertecknad partiledare har utländsk bakgrund.

Angående Miljöpartiets dubbla budskap om inställningen till tillväxt:

Miljöpartiet vill inte ha tillväxt, men skall samtidigt försöka försvara 8 miljonersstaden, koalitionspartens stolta projekt. Åkrarna skall visserligen inte asfalteras men var skall alla husen stå? Göteborgs kommun förutsätts få 1,5 miljon invånare. Då lär inte jordbruket på Hisingen bli kvar. Och hur skall MP hantera trafikökningen som följer? Drömmen om en allomfattande kollektivtrafik förblir en dröm då den ekonomiska verkligheten redan i dag leder till nedläggningar och taxehöjningar. Alla dessa bussar är heller ingen miljövinst!

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

#havskampen – Insamling till Ung Cancer och unga människor utan jobb som blir traineer

fredag, 19 juli, 2013

Idag hade jag äran att får besöka #havskampen som skapats av Why5 for life och två av dess grundarna Victoria Ahlén och Jonas Almeling. Havskampen är en kombinerat projekt för en insamling för Ung Cancer och för att hjälpa unga människor utan jobb. Ett samarbete med arbetsförmedlingen på Hisingen.

Träffade fem unga jobbsökande ungdomar som får arbeta i projektet som trainee med egna ansvarsområden. Ett riktigt projekt som kommer att leverera ett resultat då Havskampen går av stapeln den 10 augusti på Marstrand. Då startar kampen under fyra dygn och två lag, @easthk13 och lag @westhk13, tävlar mot varandra i att samla in pengar till Ung Cancer.

Jag fick också höra om hur ungdomarna fått gå på olika kurser på arbetsförmedlingen, men att detta var en av de bättre eftersom de faktiskt får en arbetsuppgift som de ska ansvara för. De skapar sig arbetslivserfarenhet, kunskaper, kontaktnätverk och en stor chans att få ett jobb efter projektets slut. Sedan Havskampen startat har sju fått arbete och två börjat plugga. Målet är att alla som engagerat sig ska vara i arbete senast den 18 augusti.

Vi diskuterade även svårigheterna om hur entreprenörskapet kring tjänsteföretag uppfattas av kommunerna. Det är svårt att få bidrag för att starta tjänsteverksamheter då det inte handlar om muttrar och skruvar. Därför genomförs t.ex. Havskampen med minimala resurser. Vi måste bli bättre på att tillvarata seriösa innovationer som faktiskt kan hjälpa till att skapa förutsättningar som sätter våra ungdomar i arbete.

Den 10 augusti kl. 11.00 – 17.00 kan man se resultatet av projektet och närvara på Marstrand. Hoppas vi syns där!

Läs mer om #havskampen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Stort tack till utmärkelsen av Årets Hisingsprofil 2012

måndag, 18 mars, 2013

I onsdags kl. 11.30 fick jag ta emot utmärkelsen som Årets Hisingsprofil 2012 av Madeleine Christell från Tidningen Hisingen. Jag uppvaktades även av ett tjugotal personer som samlats för att se denna lilla ceremoni.

Jag fick ta emot en blombukett, ett diplom och en fantastisk fin fototavla över Hisingen från Eriksbergskranen (fotograf Markus Andersson).

För mig är det oerhört hedrande att få ta mot denna utmärkelse eftersom det är en bekräftelse på att ni där ute gillar det jobb vi lägger ned för att påverka det samhälle vi lever i. Även om denna utmärkelse är riktad till mig så vill jag skicka med den till mina kolleger runt mig som bidrar till Vägvalets framgångar.

Jag tackar igen alla som röstat på mig och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla Göteborg i den riktning som faktiskt medborgaren vill att det ska vara.

Och framför allt så hjälper vi till att sätta Hisingen på kartan.

Lyssna gärna på intervjun om utmärkelsen i P4 här.

Läs även i Tidningen Hisingen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationsmöte i Backa

måndag, 14 maj, 2012

Onsdagen den 25 april träffade jag backabor som ville veta mer om trängselskatten. Det var på initiativ av HSB Bäckebol bostadsrättsförening. Mötet hade varit inplanerat i några veckor. När jag kom till lokalen i Backa frågade jag sammankallande hur lång tid jag hade på mig då jag trodde att det var i samband med deras årliga möte. Han tittade på mig förundrat och sa att de avsatt 2 timmar och att mötet enbart handlade om trängselskatten. Jag var helt inställd på att det var i samband med ett årsmöte och därför blev även jag överrumplad när det strax innan var dags vällde in 80-100 personer.

Jag hann inte längre än till att visa kartan förrän alla frågor kom:

  • Varför finns det en station vid Tagenevägen? Varför ska inte vi kunna åka till återvinningscentralen i Tagene dagtid?
  • Varför är Backa utelåst från Bäckebol? Varför kan vi inte åka till Stigs Center? Varför får Kärraborna möjlighet att åka till Bäckebol?
  • Varför är Hisingen avskärmat från staden? Varför ska man betala för att åka igenom Göteborg?
  • Vad är Västlänken? Vad för nytta har vi av den?
  • Var är alla kollektivförbättringar för Backa?

Varför, varför, varför. Ja, varför?

Många hade med sig broschyren om det Västsvenska paketet men trots detta kände de sig inte välinformerade. Många undrade om det fanns en mer detaljerad karta. Mitt enkla svar var att det finns det inte, samma karta som jag presenterade är den som finns på Transportstyrelsens hemsida.

Flera reagerade på hur det drabbar så olika låg- och höginkomsttagare.

Den återkommande frågan var: Varför och vad kan vi göra?

Jag förklarade att det kommande valet är avgörande för trängselskattens framtid och därför måste man värdera sin röst.

När jag berättade att de övriga partierna i Göteborgs kommunfullmäktige anser att Vägvalet fått 5,5% och därmed har resten gett sitt medgivande till det Västsvenska paketet blev många upprörda. De övriga partierna har inte alls varit ärliga och tagit debatten varvid många känner sig lurade.

Jag avslutade mötet med att informera alla hur och vilka de skulle kontakta för att framföra sina åsikter.

För drygt en månad sedan besökte jag och några kolleger även Lundbys Egnahemsförening i samband med deras årsmöte. Det mötet spelades in som du kan titta på vår youtube-kanal.

Vill du att vi kommer till dig och informerar? Kontakta mig på 0734-42 45 42 eller theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Nyhus duckade för de jobbiga frågorna

onsdag, 29 februari, 2012

I dagens chatt på gp.se fick nytillträdda kommunalrådet och tillika ordföranden i Trafiknämnden Johan Nyhus (S) svara på frågor från allmänheten. Som vanligt i sådana här fall ges det inte utrymme till några nyanserade svar eller uppföljande nya frågor när man inte är nöjd med svaret. Den som svarar får alltid sista ordet.

På den inledande frågan från signaturen Lars om varför den av (S) utlovade folkomröstningen om trängselskatten inte genomfördes gav Nyhus sitt väl inövade socialdemokratiska standardsvar att det numera är frågan om ett ”paket” och att frågan om trängselskatten inte kan tas separat. ”Göteborg fick ett erbjudande vi inte kunde säga nej till.” Jo, det kunde ni, men istället lade sig oppositionspartiet (S) platt för regeringens utpressning och överlämnade notan till invånarna. Tack för det! Det märks tydligt att Nyhus varit stadssekreterare åt Anneli Hulthén!

Glenn ställde frågan varför boende på Hisingen ska drabbas av trängselskatt, trots avsaknaden av trängsel. Han åker över Älvsborgsbron till Kungsbacka och har inga möjligheter att påverka sitt resemönster. Nyhus meningslösa svar till Glenn är att en ny Göta Älvbro, ny Marieholmstunnel och förbättrad kollektivtrafik ger ”positiva effekter för alla oss som bor på Hisingen”. För det första är den planerade nya Göta Älvbron bara en ersättningsbro och tillför inte något reellt ur trafiksynpunkt. Speciellt inte om man som frågeställaren dagligen åker över Älvsborgsbron! För det andra fick vi ingen förklaring varför trängselskatt skall tas utan att det finns någon trängsel.

Wille ställde frågan varför hans familj skulle ”straffas” med trängselskatt för att de åkte till Göteborg två gånger i månaden för att bo på hotell. Nyhus svarade med att de var välkomna i alla fall – bara de betalar för sig.

Christer undrade hur trängselskatten går ihop med det faktum att vi tillverkar bilar i Göteborg. Johan Nyhus såg inga problem med detta eftersom Volvo också tillverkar bussar och Göteborgs befolkning växer i alla fall.

Signaturen Backatorpare undrade hur man motiverade att backaborna ska betala vägtull för att åka och handla i Bäckebol. Svaret från Nyhus var att det ”ligger mycket analyser och avvägningar bakom placeringarna för att förhindra ökad trafik på småvägarna”. Så då vet vi det.

Signaturen Mormor ifrågasatte det rimliga i att stressade barnfamiljer straffas med trängselskatt när man lämnar barn på dagis. Nyhus sade sig ha förståelse för barnfamiljernas situation och påpekade att man max får betala 300:- i veckan. Att detta blir 13 000:- om året fick Mormor själv räkna ut men å andra sidan fick hon också ett gott råd från Nyhus alldeles gratis: ”Men jag hoppas också att många barnfamiljer som väldigt konkret kan ställa sig in i var den framtida miljöhotet kan innebära för våra egna och nästa genrations barn.

Lars påpekade det orimliga i att skapa trängsel på gatorna Övre Husargatan och Sprängkullsgatan, genom att man tar bort en bilfil i varje riktning och bygger om dem för bara bussar att åka i. Svaret från Nyhus var att han vill ”uppmuntra ett mer gemensamt kollektivtrafikåkande för att därigenom skapa en bättre och effektivare användning av de ytor som redan idag finns för infrastruktur. Vår förhoppning är att skapa bättre förutsättningar för människor som idag använder bilen på Husargatan att istället välja kollektivtrafiken. Jag har respekt och förståelse att denna omställningsperiod kan bli lite jobbig och i ett kort perspektiv öka trängseln på gatan.” Nyhus antyder att bilisterna har ett fritt val, men stämmer det verkligen? Han stryper utrymmet för biltrafiken och sedan får alla anpassa sig bäst de kan. Antingen tillbringar man lång tid i bilkö som Nyhus & Co skapat eller så accepterar man den allmänt långsammare kollektivtrafiken och får därmed längre restid än i dag med bil. Är det inte uppfriskande med politiker som ser som sin främsta uppgift att krångla till folks vardag så mycket de kan?

Lars frågade också om det kan vara ett problem att Nyhus själv inte förstår konsekvenserna för bilisterna av hans förda politik, eftersom han själv åker spårvagn till jobbet. Men nä då, Nyhus har bott i en kranskommun så han är ”väl medveten om att en del har större behov av bilen”. Dessutom har en en gasbil som han tycker det är roligt att köra ibland. Vi andra åker dock till jobbet varje dag och kommer att tvingas betala trängselskatt varje dag.  Vi har liksom inte möjligheten att bara åka när det är roligt.

Sammanfattningsvis svarade Johan Nyhus på frågorna som förväntat. Vi kunde fått samma tillrättalagda svar genom att läsa broschyren om Västsvenska Infrastrukturpaketet. Någon större fritänkare verkar han inte vara, föga förvånande.

Du läsa hela chatten med Johan Nyhus här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Fortsatt kritik mot Västlänken och Västsvenska paketet

fredag, 20 januari, 2012

Idag kan vi läsa tre debattartiklar som kritiserar Västlänken och det Västsvenska paketet i GP.

Den första handlar om utbyggnaden av Hjuviksvägen. Mats Thelin för Nätverket Hjuviksvägen skriver:

”Ett snabbt genomförande av Västsvenska infrastrukturpaketet tycks vara överordnat allt annat. Utbyggnaden av Hjuviksvägen, som är en del av paketet, är olönsamt och kommer att bilda en massiv barriär genom samhällena längs vägen.”

”Riksrevisionens nyligen genomförda granskning visar att flera av åtgärderna inom paketet är ineffektiva och samhällsekonomiskt olönsamma. Vi vill som direkt berörda av ett av delprojekten, utbyggnaden av Hjuviksvägen, ytterligare belysa vilka konsekvenser som politikernas sätt att hantera frågan riskerar att få.”

”Ett aktuellt exempel är förslaget om utbyggnad av Hjuviksvägen, del av väg 155 på västra Hisingen. Barriäreffekten skulle bli massiv när bebyggelsen delas i två delar. I princip blir det omöjligt att passera över vägen, inte minst för alla barn och ungdomar som dagligen rör sig till och från förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Större intrång på och inlösen av ett tjugotal fastigheter blir ytterligare en konsekvens.”

”Projektet innebär också en samhällsekonomisk förlust där varje insatt krona beräknas ge 80 öre tillbaka, det vill säga en kalkylerad 20-procentig förlust för skattebetalarna.”

Den andra handlar om Västlänken och att 13 miljarder för station i Haga är orimligt. Claes Westberg, f d trafikdirektör i Göteborg m.fl. skriver:

”Är Västlänkens station i Haga så intressant och attraktiv som man gör gällande? Utifrån ett resenärs-, trafikant- och skattebetalarperspektiv är det svårt att övertygas om detta. En genomlysning ger snarast stöd för motsatsen, skriver bland andra.”

”Haga – attraktiv för resenärerna? Mycket lite! I remissvaret på järnvägsutredningen gjorde SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys) ”tummen ner” för stationen i Haga – den bidrar ytterst marginellt till att öka det kollektiva resandet. I Göteborgs-Postens reportage och marknadsundersökning (2008) framgick att väldigt få resenärer var intresserade av Haga.”

”Vi vill utveckla Göteborg C och samtidigt skapa en suverän övergång mellan pendel- och lokaltrafiken. Lösningen heter Västlänk2021 parad med snabbspårvägs-ringen. Västlänk2021 är en modern västlänk med genomgående spår i en förhöjd slinga och pendeltågsstation på Göteborgs central. I jämförelse med Västlänken kan Västlänk2021 genomföras tio år snabbare, kostar endast en tredjedel (7 miljarder) och är ett betydligt mindre riskfyllt projekt.”

”Vi vill kraftsamla nu, det vill säga genomföra infrapaketet under 10-talet. Motiven för detta är flera och kanske främst det faktum att Göteborg fyller 400 år 2021. Tänk att samtidigt kunna visa upp följande strategiska och betydelsefulla projekt – ny Göta älv bro, Västlänk2021, Bangårdsviadukten, ny exklusiv bytespunkt på Göteborgs Central, snabbspårvägsringen – med stor påverkan på kollektivtrafikens utveckling. För trafikanternas, resenärernas och skattebetalarnas bästa, men också för göteborgsregionens anseende och attraktivitet rekommenderar vi att Västlänk2021 snarast utreds och inarbetas i det Västsvenska Infrastrukturpaketet.”

Den tredje i raden av visionära förslag som presenterats under de senaste veckorna. Per Gyllenspetz, expert på hållbara mobilitetslösningar, skriver:

”Göteborgs täta och trevliga gatunät har inte plats för så mycket mer bilar eller kollektivtrafik. Men en spårbil på fem-sex meters höjd kan bli Göteborgs nya kollektiva transportmedel. Man tar en elbil, sätter motor och hjul på taket så att de kan löpa i en skyddad banskena, tar bort ratt och förare och gör en bekväm kupé för fyra till fem passagerare med plats för barnvagn, rullstol eller cykel. Nåväl, det är förstås inte bara att vända upp-och-ned på en elbil. Liknande system har presenterats på olika håll i världen och kallas också för spårbil, spårtaxi, balkbana, personal rapid transit, med mera. Dessa tankar har utvärderats tillräckligt lång tid, även i Sverige. Nu är det dags att de blir verklighet så att vi bekvämt och snabbt kan ta oss runt i vår stad.”

”Nu går vi in i en tid när folk vill att saker skall hända. De gamla beslutsprocesserna riskerar att slå knut på sig själva. Dokumentfloden och mötena behöver kompletteras med bilder som gestaltar och skapar känslor för idéer. Engagemang leder till snabbare beslut. Konturerna av ett projekt kan se ut så här: En förberedande studie görs med preliminära kalkyler och idéer för en projektering där man resonerar med stadens intressenter, inte minst med vår nye stadsarkitekt. Om stadens folkvalda tar beslut att gå vidare kan en bana förverkligas på så kort tid som fem år.”

Har det gått för fort? Saknas förankring hos medborgarna? Ja, jag vill nog påstå det. Även om vissa förslag inte kanske är genomförbara så påvisar det att invånarna inte är med på beslutet vilket skapar ett missnöje istället för uppslutning.

Debatten i mellandagarna och de första veckorna på det nya året har varit minst sagt intensiv. När ska de andra politiska partierna besvara kritiken? De kan börja med att låta Vägvalets interpellation om Riksrevisionens kritik få framställas. Det är dags att ta den svidande diskussionen och sluta ducka för den. Snart sticker huvudet som man tryckt ned i marken fram i Kina!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GT1, GP4, GP5, GP6, GT2, GP7

För alla nytillkomna läsare i kranskommunerna

torsdag, 5 maj, 2011

Idag distribueras Vägvalets brev till hushållen i kranskommunerna runt Göteborg inför Regionvalet 15 maj.

Partiet Vägvalet bildades för drygt ett år sedan som en reaktion mot beslutet i Göteborgs kommunfullmäktige att införa trängselskatt. Vi som bildade partiet är helt vanliga människor. Vägvalet anser beslutet är fattat mot folkopinionen i frågan och att det är en mycket orättvis och dyr skatt (cirka 30% av skatten försvinner i administration och drift).

I höstens val fick Vägvalet 5,32% av rösterna i kommunvalet i Göteborg. På Hisingen blev vi det tredje största partiet.

Vägvalet genomförde en namninsamling för en folkomröstning om trängselskatten. Totalt samlades 28 600 namn in från hela regionen. Denna begäran avslog dock Göteborgs kommunfullmäktige i april 2011. Övriga partiers väljarförakt i trängselskattefrågan är monumental. Vår syn är att demokratin ska utgå från folket och att den är till för folket, något övriga partier tycks ha glömt vid det här laget. Låt oss istället tillsammans göra 15 maj till en folkomröstning!

Vi följer debatten och har i många fall drivit debatten i media. Svaren från ansvariga politiker som hastigt kört igenom beslutet utan att fråga väljarna är dock nästan obefintliga. Bloggen har varit igång sedan februari 2010 och de finns mycket att läsa för dig som är intresserad.

För dig som bara vill ha snabba frågor och svar om trängselskatten och se hur den drabbar just dig, klicka här och kolla vår interaktiva karta (för det gamla förslaget). Visste du förresten att trängselskatten ska höjas med hela 22% redan från 2015? Det motsvarar cirka 2 000 kr extra om du jobbar heltid och passerar tullstationerna två gånger om dagen.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare, läs några av våra debattartiklar som varit publicerade i GP och GT:

Läs gärna också GP-intervjun från två dagar innan valet i höstas med Vägvalets partiledare Theo Papaioannou här!

Kolla in Vägvalets hemsida med information om valet och valkampanjen. Vi har en valstuga och besöker två platser i Västra Götalandsregionen varje dag. Här kan du se var vi finns framöver.

Om du anser att trängselskatten är ett felaktigt beslut bör du göra din röst hörd i valet den 15 maj genom att rösta på Vägvalet!

P.S. Om det mot förmodan inte skulle finnas valsedlar från Vägvalet i din röstlokal: Ta en blank röstsedel (utan partibeteckning) och skriv bara Vägvalet på den (skriv inget annat). Är du osäker; fråga någon av valförrättarna i lokalen!