Inlägg märkta ‘hemtjänst’

GP debatt: Fler äldreboenden = fler lediga lägenheter

onsdag, 28 mars, 2018

Seniormässan pågår på Svenska Mässan och Vägvalet är på plats för att berätta om partiets äldrepolitik – en politik som tagits fram av äldre medlemmar i partiet! Kom och träffa oss på mässan och berätta hur du ser på vad som borde förbättras inom äldrevård m.m.

Påpasslig nog publicerades GP i går också en debattartikel från Vägvalet i ämnet. Vi skriver: ”Det finns vanföreställningar om hur väldigt dyr vården är på äldreboenden i jämförelse med vården i hemmen genom hemtjänst. Men vid stora vårdbehov kan äldreboende vara en billigare vårdform. Därutöver gagnas samhället på flera andra sätt. När en äldre person flyttar till äldreboende frigörs en, ofta för stor, lägenhet eller hus. Det är också välkänt att boende på äldreboenden upptar färre sjukhusplatser i jämförelse med äldre med omfattande hemtjänst.

Tyvärr är köerna för att få plats på ett äldreboende i Göteborg alltför lång – över 90 dagar rapporterades det om i GP nyligen. Men kötiden är faktiskt mycket längre i realiteten, eftersom det är kö till att få komma in i kön! Det är biståndsbedömare som avgör vilka som har behov av plats på äldreboende, och i de fall som äldre nekas plats på ett äldreboende, återstår bara hemtjänsten som alternativ.

Läs hela debattartikeln här och titta på Vägvalets korta film från Seniormässan här nedan.

Håkan Andersson
Vägvalet

Bygg fler äldreboenden

tisdag, 13 september, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om äldrevården i Göteborg. Vi skriver:

Vägvalet förespråkar en kraftig satsning på fler äldreboenden, inte bara för att det blir fler äldre, utan också för att det finns en större efterfrågan på äldreboendeplatser än vad som beslutande politiker vill kännas vid.

I sin iver att stöpa all äldrevård i samma form, hemvård via hemtjänsten, har kommunen lagt ner så många äldreboenden att det nu råder stor brist på platser. De rödgröna och de borgerliga partierna träter om vems felet är, medan äldre riskerar dö innan de får en plats.

Det är en myt att äldreboende är en oändligt mycket dyrare vårdform än hemtjänst. Vid stort vårdbehov är det billigare. Om sextio äldre bor under samma tak kan vårdarbetet bedrivas betydligt mer rationellt.

Med tanke på bostadsbristen skulle också en samhällsvinst uppstå om fler äldre kunde beredas en plats på äldreboende, vilket skulle skapa rotation på bostadsmarknaden och fler lediga lägenheter på sikt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Kommunfullmäktige 8 september 2011

lördag, 10 september, 2011

Kommunfullmäktige startade med interpellation av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående utveckling och förbättring för våra äldre i Göteborg. Anna Johansson (S) hävdar fortfarande bestämt att det inte blir bättre om LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) införs i staden. Hon talade sig varm för ”Göteborgsmodellen” i hemtjänsten men tyvärr höll inte alla med om detta. Argumenten spretar då vårdvalet verkar fungera bra men inte att få välja i hemtjänsten. Tom Heyman (VägV) påpekade att det råder ovilja att låta folk bestämma själva, något som borde vara en självklarhet. Anna Johansson valde att försvara sin linje med att hänvisa till SNS forskarrapport. Dock påpekar SNS själva att de saknar underlag för att egentligen dra någon slutsats. Detta påtalades även av Tom Heyman som sa att utredningen är inget som kan användas för att hävda motsatsen.

”Flera undersökningar pekar på att kundnöjdheten är något högre hos dem som valt privata alternativ. Vi kan dock inte säga om detta beror på skillnader i mer svårmätbara kvalitetsfaktorer eller det faktum att den som gjort ett aktivt val tenderar att vilja försvara det. Studier från andra länder visar samtidigt att valfriheten tenderar att främja segregation, då resursstarka och välinformerade individer bäst lär sig att utnyttja systemet. Det saknas dock underlag för att konstatera om så skett i Sverige, undantaget är skolan där en viss sådan effekt går att belägga.”

I grund och botten speglade debatten från (S) en ren ideologisk uppfattning istället för vad som förväntas av medborgarna.

Vidare blev det är stor debatt när avfallsplanen skulle diskuteras. Något ”sopigt” vill jag nog påstå. Jag önskar att göteborgarna var lite mer närvarande för att höra vad som diskuteras i kommunfullmäktige. Jag kan konstatera att om vi staplade ledamöternas utskickade avfallsplaner (ca 2 cm tjocka) på varandra så skulle de kunna utgöra en mindre julgran.

Motionen av Ann Catrin Fogelgren (FP) om att skapa en strategisk plan för att förebygga suicid bifölls. Annat var inte att vänta om en så viktig fråga.

Sist ut var motionen av Cecilia Dalman Eek (S) och Diako Sheik (S) om att smycka Göteborgs cirkulationsplatser med konstverk. Denna motion avslogs i Trafiknämnden och till råga på allt var det en miljöpartist som diskuterade friskt om varför den skulle avslås. Ett varv senare i kommunstyrelsen så ändrade sig givetvis Kia Andreasson (MP) och motionen bifölls. Jag påpekade att det kan inte vara rätt att vi diskuterar att smycka rondellerna när vi saknar 250 miljoner till underhållet av våra vägar. Även om pengarna tas från Kulturnämnden. Vad är det för signaler vi skickar till göteborgarna om vi fokuserar på fel saker. Motionen bifölls trots påpekanden om trafiksäkerhet och slöseriet med pengar.

Theo Papaioannou
Vägvalet