Inlägg märkta ‘heden’

Miljöpartiet är en garant för färre p-platser

torsdag, 18 januari, 2018

I går publicerade gp.se en replik från Vägvalet på miljöpartisten Henrik Muncks tidigare debattartikel (som i sin tur var en replik på moderaten Axel Josefsons debattartikel).

Munck hävdade att Josefson stod för ”rena lögner” i trafikdebatten i Göteborg. I nästa ögonblick konstaterade samme Munck att ”Sanningen är att Göteborgs city är mycket tillgängligt med bil”. Ett uttalande som nog flertalet bilister i och kring Göteborg inte håller med om numera, efter att Miljöpartiet medverkat till att skapa köer med hjälp av avstängda och avsmalnade gator (en verksamhet som för övrigt kommunalrådet Ulf Kamne (MP) hotade göteborgarna med två dagar före jul att den skulle intensifieras under kommande år).

Henrik Munck (MP) pekar på tomma parkeringsplatser på Heden som bevis för att det finns tillräckligt med p-platser i Göteborg. Sanningen är ju att under MP-styret har p-avgifterna höjts där med flera hundra procent. Förr kunde man också stå gratis där nattetid och på söndagar.

Den rödgröna minoriteten (ofta med hjälp av Alliansen) har alltså höjt P-avgifterna så mycket att stadens invånare och besökare inte längre anser sig ha råd med att parkera i centrum. På detta sätt kan alltså Miljöpartiet ”bevisa” att tomma P-platser inte behövs längre och att man därför kan ta bort ännu fler. Så där kan man hålla på när det inte finns en fungerande marknad och kommunen styr över tillgången och prissättningen.

Munck menar vidare att det vore bättre om boendeparkeringarna i stället flyttade in i parkeringshus. Bättre för vem? Inte för medborgarna i alla fall, vilka kommer att tvingas betala minst dubbelt – kanske tredubbelt – så hög månadstaxa.

En sak kan man lita på: Så länge Miljöpartiet styr staden lär antalet parkeringsplatser fortsätta minska.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Medborgarna bör styra parkeringspolitiken

torsdag, 11 juli, 2013

Idag skriver vi debattartikel i GP med anledning av de höjningar som gjorts av Parkeringsbolaget AB.

Vi skriver bland annat:

”Boendeparkeringen längs gatorna ska flytta in i dyra, nybyggda p-hus. Och vips blir boendeparkeringen fyra till tio gånger dyrare än i dag. Vem har råd med att betala 2 000 kronor per månad för att stå i ett p-hus? Vem efterfrågar denna reform? Inte är det P-bolagets kunder.”

”Vägvalet anser att det är fel att P-bolaget tillåts agera egenmäktigt och helt frikopplat från trafiknämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Väljarnas möjlighet att påverka besluten i P-bolaget (och även andra bolag) är så nära noll man kan komma. Varje år fattas flera beslut utan debatt eller rimliga förklaringar.”

”Vår vilja att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till trafiknämnden stärks nu ännu mer. Att kommunala bolag, som inte ska ha något vinstintresse, år efter år tillåts övertaxera befolkningen är inget annat en smygskattehöjning.”

Läs om höjningarna här.

Läs även vår motion om att avveckla Parkeringsbolaget här och vår budget för Göteborg stad 2014 här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Vägvalet svarar Peter Hjörne

lördag, 20 oktober, 2012

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som klargör partiets inställning till de frågor som Peter Hjörne tog upp i sin krönika för några veckor sedan.

I torsdag kom svaret från de rödgröna partierna och Trafikkontoret. Och i går kom den borgerliga alliansen med sina svar.

Vägvalet kommenterar nu både Hjörnes frågeställningar och de övriga partierna svar:

När de de rödgröna och alliansen besvarar Peter Hjörnes frågor tävlar de plötsligt om vem som är minst bilfientlig. Men faktum är att blocken tillsammans bestämt kursen. Det skedde när de gemensamt tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. De rödgrönas mål är tydligt: bilismen ska motarbetas. Om alliansen känner sig lurade i denna uppgörelse, borde de med omedelbar verkan avbryta.

De rödgröna vill påskina att de är för en viss typ av bilism men det stämmer mycket dåligt när man tittar i trafikstrategin. Bilen ska bort helt och hållet. Alliansens bild av sig själva som de försöker förmedla i sin debattartikel är att de inte alls är lika bilfientliga som de rödgröna. Det är möjligt att det stämmer, men egentligen är det svårt att se några större skillnader i de båda blockens agerande när det kommer till hur man röstar i nämnder, bolag och kommunfullmäktige. De borgerliga röstade nej till den senaste höjningen av p-avgifterna i centrala Göteborg, men i samma veva satt moderaternas representant och röstade för höjningen av parkeringstaxan på t.ex. Heden.

Vägvalet är faktiskt de enda som sagt ifrån och gjort detta aktivt och konsekvent. Vi var enda partiet som yrkade avslag på åtgärderna som Hjörne nämner (stråken för Södra Vägen, Allén och Linné). Med votering och reservation! Alliansen röstade ja, bakbundna av den tidigare uppgörelsen.

Alliansen har stött ombyggnaden till bussfiler på gator som Övre Husargatan och Odinsgatan, vilket i praktiken skapat de köer som Peter Hjörne ifrågasatte det vettiga med. Alliansens stöd till detta verkar bara bero på att åtgärderna ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Vägvalet lämnar motion om att avveckla Parkeringsbolaget AB

fredag, 28 september, 2012

Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Smyghöjningar har gjorts alltsedan 2010 och då från nivåerna 3-6 kr vilket innebär att höjningar bortåt 400 procent har genomförts under knappt två år. P-avgift infördes även nattetid och söndagar som tidigare varit avgiftsfritt. Att få rätsida på detta är ingen lätt historia då Parkeringsbolaget lyder under bolagsordningen. Till råga på allt med en politiskt tillsatt styrelse.

Vägvalet har vid ett tillfälle under 2011 försökt att få klarhet i hur höjningar beslutats men efter över 1,5 månads påtryckningar har vi fortfarande inte fått svar på frågor som t.ex. vilket datum avgiftshöjning till 10 kr genomfördes på Heden.

Enligt nuvarande VD är Parkeringsbolaget AB ett kommunalt företag där målet inte är att gå med vinst utan att tillhandahålla en service. Varför går då detta bolag med allt högre vinst varje år och varför höjs taxorna avsevärt högre än inflationen? Nämnderna, såsom Trafiknämnden, i Göteborgs kommun går alla med ett nollresultat då deras enda uppgift är att ge medborgarna service för den skattepeng de betalar till kommunen.

Trafikkontoret vill återkomma med ett uppdrag om hur man tillsammans med P-bolaget ska bli ett gemensamt ansikte utåt. Men frågan blir då: Vad behövs Parkeringsbolaget egentligen till?

Vi vill därför att man avvecklar Parkeringsbolaget AB och överför dess verksamhet till Trafiknämnden.

Läs Vägvalets motion här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1GP2

GT debatt: I Göteborg är räven chef över hönsgården

lördag, 17 mars, 2012

I torsdags publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som delvis var ett svar på GT:s ledare från 5/3.

I den påstod GT:s ledarreaktion att ”Ingen har råd eller lust att betala en hundring om dagen för parkering” och det påstods att en chockhöjning av parkeringstaxorna är ”ett effektivt bevisat sätt att få pendlare att ställa bilarna”.

Nu är det dock faktiskt så att det redan idag, efter senaste tidens stora höjningar av p-taxorna i Göteborg, är så att bilpendlarna är tvungna att betala nära 100 kronor om dagen (eller betydligt mer än så). Vägvalet skriver:

På Heden, som är en potentiell p-plats för många som arbetar centralt kostar det numera 10 kronor per timme. För en arbetsdag (inklusive lunchtid) blir det 90 kronor. Och billigare än så kommer man knappast undan. P-hus, privata parkeringsplatser och gatuparkering kostar lätt det tredubbla.

GT menade att ”ingen politiker som vill bli omvald ens” skulle våga föreslå parkeringstaxor på den här nivån, ändå är de alltså redan gott och väl ett faktum! Hur är detta möjligt?

Jo, ”Impopulära beslut kan fattas i bolagen utan att passera till exempel trafiknämnden. Inte heller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver tillfrågas. I detta fall styrs p-avgifternas nivå på tomtmark (det som inte är parkering längs gatorna) av Parkeringsbolaget som 2010 gjorde en vinst på 47 miljoner kronor. Styrelseordförande är Elisabeth Undén (MP).

Visst måste det vara skönt för ansvariga politiker i kommunstyrelsen på Gustav Adolfs Torg att låta någon annan, mer svåråtkomlig representant för makten, fatta beslut i impopulära frågor? Och att göra en miljöpartist till chef över Parkeringsbolaget är ungefär som att göra räven till chef över hönsgården.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT – Papaioannou: ”De är inte opartiska”

fredag, 7 oktober, 2011

I gårdagens GT blev Vägvalets partiledare Theo Papaioannou intervjuad med anledning av Trafikkontorets agerande vid höjningen av parkeringsavgiften på Heden som inte varit uppe för beslut i Trafiknämnden.

Han har några andra konkreta exempel som han tycker visar att tjänstemännen fattar politiska beslut:

”Jag tänker på de systematiska överklagandena av de dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan som fler före­tagare fick av länsstyrelsen som konsekvent överklagades utan nämndens vetskap. Samt höjningen av P-avgiften på Heden, trots att förslaget med nya avgifter är bordlagt.”

Samtidigt pågår nu en informationskampanj via Trafikkontoret för det Västsvenska infrastrukturpaketet. Den sker t.ex. via www.denlivligastaden.se.

Han säger:

”Jag har sett filmen och den är nästan ren propaganda.  Trängselskatten nämns under 2 sekunder i den 3,5 minuter långa filmen om den livliga staden som går ut på att sopa bort alla bilar.”

Kommunalrådet Owe Nilsson (S) tillbakavisar kritiken:

”Vi politiker talar om vad som ska göras, tjänstemännen hur. Vi tar de politiska besluten och de ska informera göteborgarna. För övrigt tycker jag att filmen är riktigt bra.”

Det här är ju ganska intressant eftersom den politiska majoriteten faktiskt har sagt att parkeringsavgifterna inte ska höjas. Det deklarerades i maj då man bordlade förslaget om höjningar. Läs blogginlägg här. Hur kunde då parkeringarna på Heden, vid Operan och den stor parkeringen mittemot Masthuggstorget för några veckor sedan plötsligt höjas med fantastiska 67% – från 6 till 10 kronor i timmen? Inflationen i Sverige ligger för närvarande cirka 3% på årsbasis!

Vägvalet har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som förhoppningsvis kommer att besvaras på nästa sammanträde i november.

Läs hela GT-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT: Rekorddyrt att parkera på Heden

fredag, 23 september, 2011

Igår rapporterade GT om planerna att chockhöja parkeringsavgifterna på Heden.

Man upphör aldrig att förvånas över hur fiffig man kan vara när det gäller att hitta på nya sätt att pungslå bilisterna på mer och mer pengar. Det verkar inte finnas något slut på idérikedomen.

En av de duktigaste i detta avseende är Miljöchefen på Trafikkontoret Anders Roth. Tanken är nu att det ska bli dyrare per timme ju längre man står parkerad. Till GT säger han:

Vi vill ju att de som pendlar in till staden och långparkerar på Heden ska egentligen sitta i våra kollektivtrafikbussar.”

Ja, vad människorna i Göteborg med omnejd själva vill är ju inte något som Anders Roth intresserar sig för i någon större omfattning. De ska istället uppfostras att åka buss av magister Roth.  Han fortsätter:

Samtidigt vill vi förbättra för cityhandeln. Det här frigör platser för korttidsparkeringar för deras kunder.

Vad spelar det för roll för Anders Roth vad den som parkerar en bil gör under tiden? Spyr bilarna ut avgaser när de står parkerade? Det är tydligen okej att ta bilen till stan, betala trängselskatt för det och dessutom ta ut en hutlös parkeringsavgift om man ska handla? Men Roth vill inte att den som arbetar ska ha samma möjlighet. Detta skapar en atmosfär av att de som arbetar ska till varje pris sättas åt och straffas för detta, medan de som ska konsumera kan få göra detta om de snabbar sig och inte stannar i stan för länge. Vilka tror egentligen Anders Roth det är som betalar hans lön? De som shoppar eller de som arbetar? Och hur många åker in och handlar i stan under dagtid av de som inte redan befinner sig där och arbetar?

Om många åker ofta och korttidshandlar blir det i själva verket mycket mer utsläpp från bilar i stan, än om parkeringarna används till arbetsresor två gånger om dagen. Miljöchef Anders Roths policy kan alltså leda till ökad biltrafik i centrum! Detta visar tydligt att han egentligen inte bryr sig om stadsmiljön i Göteborg speciellt mycket, det handlar som vanligt bara att om dra in så mycket pengar som möjligt.

Och när brydde sig Anders Roth eller någon företrädare för övriga politiska partier senast om hur det går för cityhandeln? Att de nu låtsas göra det är bara en bluff! För inte så länge sedan kostade det fyra kronor i timmen att parkera på Heden (och det var gratis efter klockan 22!), sedan höjdes taxan med 50% till 6 kronor och nu är den enligt GT 66% ännu högre – 10 kronor. Det vore intressant om Anders Roth svarade på hur detta gynnar affärerna i centrum. Svara gärna här direkt i bloggen!

Ordföranden i Trafiknämnden Owe Nilsson (S) är dock inte lika lycklig över förslaget. Han säger:

Låt oss vänta med att titta på vilka avgifter och avvakta de effekter som trängselskatten ger. Vem vet – det kanske blir helt tomt på Heden när den införs 1 januari 2013.

De rödgröna trollade bort förslaget om avgiftshöjning redan i maj i år men ändå väljer Anders Roth att komma tillbaka med nya förslag om att höja parkeringsavgifterna. Vägvalet stod redan då redo att yrka avslag på förslaget. Se yrkandet här. Vidare kan man ju undra hur kommunen ska kompensera inkomstbortfallet om Heden blir tomt?

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

PS. Notera också den relevanta frågan som ställs i bildtexten till artikeln av en som just erlagt parkeringsavgiften: ”Ska vi straffas som jobbar i stan och måste ta med bilen?” Vi hoppas att Anders Roth kan ge ett svar även på den frågan DS.

Nu börjar det gå undan

torsdag, 31 mars, 2011

I veckan togs det första spadtaget för det pampiga Västsvenska Infrastrukturpaketet med infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen. Många framstående politiker närvarade vid denna högtid bakom Nils Ericssons-terminalen. Det var ju ingen spade som sattes i backen utan det fick vara en symbolisk grävmaskin som syntes genom ett plexiglas vilken infrastrukturministern fick avtäcka.

Lite folktomt där bak kan tyckas, men å andra sidan så är det ju så de etablerade partierna vill att det ska vara runt detta beslut. Annars var det ju en ordinär sammanstrålning med sedvanligt ryggdunkade som man kan förvänta sig. Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén (S) var också med och sa några ord:

”Vi får ha tålamod allihop, så är det. Samtidigt vet vi att många av de byggena vi har genomfört, som till exempel Götatunneln, har gått förvånansvärt bra. Med praktiska upplysningar till folk och en gnutta humor så brukar vi kunna lösa det mesta när vi bygger.”

Vi ska ha tålamod heter det nu. Tålamod att få vara med om besluten som är tagna över huvudet på oss. Att Götatunneln gick förvånansvärt bra påvisar att Göteborgs ordförande har glömt att den blev dubbelt så dyr än det var tänkt. Kostnaden för Götatunneln beräknades först till 1,8 miljarder, men slutade på 3,4 miljarder d.v.s. två gånger så mycket. En gnutta humor ska lösa opinionens motstånd och oförståelse.

Läs mer i GP:s artikel här.

Idag kan vi även läsa i GP att man redan börjat gräva vid Guldheden och Slottsskogen för att bereda för betalstationerna. Detta sker innan besluten för förslag 2 är tagna av Riksdagen. Enligt Eva Söderberg på Transportstyrelsen gräver man enbart vid sådana stationer som fanns med i både det tidigare och det reviderade förslaget till betalzon. Men med en gnutta humor så förstår nog alla göteborgare att detta är helt i sin ordning.

Vi har fått en hel det förfrågningar om det är ok att göra så här. Jag försökte idag ringa Stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller men tyvärr har de bara telefontid mellan 09.30 – 10.30 så jag ska försöka imorgon igen för att få lite klarhet.

Men för att bygga själva betalstationen krävs bygg- och marklov. Marianne Nyberg, projektledare, säger:

”Projektgruppen jobbar nu också med frågan om bygglov för stationerna. Här finns risker för förseningar eftersom bygglov och marklov kan överklagas och förskjuta tidsplanerna.”

I veckan hade Trafiknämnden sammanträde och även här är det bråttom nu att förbereda sig inför trängselskattens införande. Man arbetar med utbyggnad för fyra busstråk i staden; Linnéplatsen, Allén, Korsvägen och Centralen. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Vidare så ska busskörfält byggas ut på Södra vägen i riktning mot Trädgårdsföreningen och Hedens bussterminal. För att detta ska vara möjligt och busskörfälten inte ska störas av biltrafiken som ska svänga in på Hedens parkeringsplats är planerna att flytta parkeringen till andra sidan mot Sten Sturegatan. På dagens parkering vid Heden ska man istället lägga grusplanerna från andra sidan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj i Göteborg 24-25 april

fredag, 23 april, 2010

I helgen den 24-25 april kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på olika platser enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 24 april
09.00 – 11.00  Heden
11.00 – 13.00  Brunnsparken

Söndag 25 april
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Theo Papaioannou
Vägvalet