Inlägg märkta ‘Hagaterminalen’

Debatt i GP: Västlänken inte funktionell

måndag, 5 juli, 2010

Nu har debatten om Västlänken kommit igång på allvar. I fredags kom biträdande professor emeritus på Chalmers Ralejs Tepfers med en debattartikel i GP där han menade att det behövs en generalplan för hur en bra trafikutformning borde vara i Göteborg på 50 års sikt. Tepfers skriver:

Bygg sedan efter behov och ekonomisk möjlighet efter denna plan.

Om man inte upprättar en sådan plan är det enligt Tepfers risk för att det fortsätter som idag, dvs att:

Byggnationen i Göteborg domineras av hugskott från starka män/kvinnor och då kan det ibland bli mindre bra. Till exempel Götatunneln byggdes utan att det fanns en generalplan för trafiken och nu är den i vägen för en vettig sträckning av Västlänken. Vidare, hade vi i tid byggt E6-förbileden öster om Göteborg, så hade vi inte haft dagens trafik genom Tingstadstunneln.

Eftertänksamhet är ju alltid en dygd, men tydligen inte när det gäller att bygga broar, vägar och tunnlar. Då bedöms man som handlingskraftig bara man får något gjort, oavsett hur genomtänkt det är.

Tepfers fortsätter med att ifrågasätta Västlänkens dragning:

Två nya stationer, Haga och Korsvägen, är planerade längs Västlänkens slinga. Vilket trafikunderlag och hur många och stora arbetsplatser finns nära dessa stationer? De boende i centrala Göteborg kommer knappast att använda tåg för att ta sig till sina arbetsplatser. De kommer att använda buss, spårväg och cykel samt gå.

Hans avslutande ord något vi själva hävdad flera gånger: ”så länge ingenting är byggt av Västlänken är man inte låst.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP: Hagaterminalen kostar 10 miljarder

tisdag, 29 juni, 2010

Idag fick civilingenjör Kurt G Larsson en snabb replik publicerad i GP på gårdagens debattartikel där trafikdirektörer, utvecklingsledare och andra gick till Västlänkens försvar i alla delar. Larsson stödjer det förslag om en vändslinga som tidigare lanserades av trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius på Gatubolaget.

Larsson menar Västlänkens planerade stopp i Haga kostar skattebetalarna 10 miljarder extra, jämfört med ett av Banverkets tidigare utredda alternativ kompletterat med en vändslinga vid Centralen.

Med tanke på att det här handlar om tågpendlare i regionen, och inte en lokal tunnelbana , är den planerade Hagaterminalen av begränsat värde. Tillgängligheten är låg utan stora investeringar i parkeringshus, nya buss- och spårvägsterminaler med diverse rivningar.

Kurt G Larsson menar att alternativet han förespråkar i stort sett har samma kapacitet, till halva kostnaden och med mindre störningar under byggtiden.

Men helt klart har det gått prestige i den här frågan. Ansvariga politiker vill inte debattera frågan alls nu i valrörelsen. Då är det klokt att skicka fram tjänstemän att försvara det beslut de är åsatta att administrera. Och det krävs både personligt mod och förståelse för trängselskattens konsekvenser för att våga göra sin röst hörd i det klimatet. Claes Westberg, Lennart Wassenius och Kurt G. Larsson uppvisar både mod och förståelse. Och omsorg om skattebetalarnas pengar.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet