Inlägg märkta ‘gunilla carlsson’

S är ingen nutida Robin Hood

fredag, 11 november, 2016

I dag publicerade GP Vägvalets slutreplik om det så kallade Backaundantaget. Sedan den första debattartikeln i ämnet för den här omgången (se även föregående blogginlägg), replikerade den Socialdemokratiske riksdagsledamoten Gunilla Carlsson, där hon mycket riktigt påpekade att riksdagen redan hade beslutat i frågan den 19 oktober, vilket vi hade missat. Resten av Carlssons debattartikel gick åt till att förklara hur rättvis trängselskatten var, samt de vanliga tröttsamma flosklerna om vad trängselskattens intäkter är avsedda att användas till  (”Trängselskatten utgör en del av finansieringen av det Västsvenska paketet ” osv.). Ja, i ivern att förklara paketets storslagenhet lyckades Carlsson till och med påstå att  det innehåller ”fler bussar och tåg”, något som alla insatta i paketets beståndsdelar vet är inkorrekt.

Carlsson försöker förmedla bilden av att Socialdemokraterna kämpat för rättvisa i Backa, men alla göteborgare minns säkert att de också införde trängselskatten. Och det efter en inställd folkomröstning som de utlovat, och senare bekämpade med alla till buds stående medel tills folkomröstningen ändå blev av 2014. Slutligen vägrade man lyssna på väljarna.

Det är lite svårt att se Socialdemokraterna som en nutida Robin Hood i den här frågan.”

Och om trängselskatten nu är så rättvis som Carlsson påstår, varför röstade då göteborgarna med stor majoritet mot denna rättvisa skatt? Faktum är att i de distrikt där Socialdemokraterna är starkare röstade långt fler än 57 % nej. Carlsson är helt i otakt med väljarna, speciellt sina egna.

Nej, Gunilla Carlsson, alla som spelar på V75 vet att man inte får någon utdelning på ett rätt. Så det blir ingen vinst till göteborgarna med den här sortens politiker.

Läs hela Vägvalets slutreplik här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trängselskatten är och förblir orättvis – därför ska alla ha undantag

fredag, 4 november, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om att det så kallade Backundantaget för trängselskatt återigen har varit på tapeten. Ja, vilken gång i ordningen som det meddelats okritisk via media att frågan är avgjord har vi tappat räkningen på. Redan innan trängselskatten infördes 2013 utlovades det en lösning på problemet att de boende i Backa är inlåsta och t.ex. inte kunde ta sig till köpcentret i Bäckebol för att handla utan att tvingas betala en extra skatt. Nu är det snart 2017 och tydligen kan man lova samma sak hur många gånger som helst.

Låt oss en gång för alla slå fast att den utredning om backabornas egna åsikter i frågan, och som förespeglade att man faktiskt lyssnade på dem, bara var ett spel för galleriet. Den kostade dessutom flera miljoner av skattebetalarnas pengar. De boende röstade för alternativ B som innebar att man skulle ta bort alla de kameror som är placerade längs E6:an på Hisingen (det så kallade Västsvenska staketet). Detta innebar dock alldeles för stort tapp i skatteintäkterna att det aldrig var ett seriöst menat alternativ (vilket återigen är ett tydligt bevis för att trängselskattens allra högsta syfte är just att dra in skatt och inget annat). Därefter valde styrgruppen i det Västsvenska paketet ett helt annat alternativ som innebar att personer som bodde på vissa adresser och som hade registrerade fordon, skulle slippa trängselskatt genom vissa stationer. De fick å sin sida också se sig överkörda av regeringen och skatteutskottet, som nu valt ett krångligt tredje alternativ där nya kameror monteras upp i så kallade kontrollpunkter. Med hjälp av dessa kan man beskatta genomfartstrafiken, medan de som ska till och från Backa slipper betala (läs mer på Transportstyrelsens sida).

Vägvalet skriver: ”Trots lovvärda intentioner från kommunen att lyssna på medborgarnas synpunkter om vad som borde göras i Backa, väljs nu ett helt annat alternativ än det som de boende i Backa önskade. GP:s konstaterande att backaborna fått som de vill är därför inte korrekt. Så mycket för medborgardialog och lokal påverkan.

Tyvärr verkar också detta undantag bli det enda i sitt slag. Andra områden med liknande problematik, Guldheden, Örgryte Skår, Lindholmen och Kallebäck, får finna sig i att bli ignorerade. Och naturligtvis finns gränsdragningsproblem längs hela trängselskattezonens gränser. En del bor strax innanför zonen och vill kunna ta sig till affären utanför zonen och andra bor utanför gränsen och vill istället in.

Därför är och förblir trängselskatten i stort sätt lika orättvis, oavsett när och om Backundantaget skulle införas. ”Det är därför svårt att förstå riksdagsledamoten Gunilla Carlssons (S) påstående att trängselskatten nu är rättvis. Hon menar också att undantaget inte är någon valtaktik. Det var förstås en ren tillfällighet att det, bara tre dagar före valet 2014, påstods vara klart att undantaget skulle gälla från 1 januari 2015. Och efter valet slog slumpen till igen den 2 december när S-ministern Anna Johansson sköt upp beslutet på obestämd framtid.

Ärendet har alltså bara passerat skatteutskottet. Sedan är det upp till regering och riksdag att fatta beslut och sedan ska det sättas upp nya kameror.

Och brasklappen i skatteutskottets utlåtande lyder: ”Ingenting händer med Backaundantaget förrän regeringen beslutar om när det ska börja gälla.”

Alltså är det fortfarande ett tomt löfte.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Satsa på tågen

lördag, 1 oktober, 2011

I dagens Göteborgsposten skriver de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Gunilla Carlsson och Monica Green (båda sitter i Riksdagens trafiksutskott) en intressant debattartikel. De vill slopa sänkningen av restaurangmomsen och istället satsa de 5,4 miljarder som staten sparar på detta och ”i stället satsa dessa pengar på bättre person- och godstransporter”.

De har, precis som Vägvalet gjort, i stort genomskådat de ”storsatsningar” på infrastruktur som regeringen påstår att man gör. I själva verket är höjningen av anslagen som aviserats bara en tillbakagång till en tidigare nivå och vi vet dessutom inte om det rör sig om engångssatsningar eller en mer långsiktig höjning.

Med ett pedagogiskt grepp lyckas debattörerna visa vad ett visst antal veckors eller månaders inställd momssänkning av krogmomsen istället räcker till, de skriver:

Vänta fem veckor med sänkt krogmoms så räcker det till att bygga fyrspår Göteborg – Jonsered och att höja kapaciteten längs Västra stambanan.

Och ett annat exempel: ”Investera i Hamnbanan med Marieholmsbron för att säkerställa Göteborgs hamns och den svenska industrins framtid, kostar 2,5 miljarder i stället för ett halvår med sänkt krogmoms.

Med tanke på de enorma behov som alla i debatten verkar ense om är det frestande att hålla med. Statens pengakassa är inte oändlig, då gäller det att satsa pengarna på rätt saker.

Vägvalet vill gärna spinna vidare på detta tankesätt och levererar några liknande uppmaningar till regeringen (som de två debattörerna tydligen inte tänkte på?): ”Vänta i två månader med sänkt krogmoms och trängselskatten i Göteborg är finansierad för ett år” eller varför inte ”Lägg ner trängselskatten i Göteborg och satsa 1 miljard mer på infrastrukturen per år i Västsverige och få 4,6 miljarder över till satsningar i övriga landet varje år under 25 år”? Det blir sammantaget många tunnlar, järnvägar, broar och vägar.

Kom igen nu, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), det låter väl som ett utmärkt förslag?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Moderaterna sprider lögner i sista stund

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt följande pressmeddelande:

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt, fyra dagar innan valet i Göteborg, påstår man ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som dock valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning, där Vägvalet fick 4%. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att återigen hastigt göra om beslutet väcker många frågor som man väljer att lämna obesvarade. Om antalet biltullar minskas, vad blir då för höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar, men andra drabbas likväl och då kraftigare istället. Moderaterna visar på en hänsynslös politik där man offrar delar av befolkningen för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom ett uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet Kent Johansson (C) rasar mot Hallbergs utspel om betalstation. Han säger: ”Jag har inte sett några sådana underlag och jag är ändå ordförande i styrgruppen.

Kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman säger: ”Det pågår en översyn på ett antal punkter. Men ingen station kan tas bort eller flyttas utan att det påverkar något annat i systemet.”

Angående Jan Hallberg påstående att Älvsborgsbron skall blir fri från trängselskatt säger Ekman: Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter.”

Moderaterna är bara ute i röstfiske. Och skulle de lyckas bra med detta kan vi lita på att partiet skyller på någon annan när de inte kan uppfylla sina löften. Precis som de gjorde förra gången.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Beslutet kan rivas upp av kommunfullmäktige

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt ett pressmeddelande:

Företrädare för regeringen dementerar att beslutet om trängselskatt i Göteborg inte kan rivas upp. Vägvalet fick idag ett samtal från en privatperson som hade pratat med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ställde upp i en frågekväll i måndags för Moderaterna. Frågan som ställdes var om beslutet om trängselskatt verkligen var omöjligt att riva upp som Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) hävdar i media. Svaret från biståndsministern var att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Detta är intressant eftersom många av de sittande partierna hävdar motsatsen. Det reser också frågor kring Anneli Hulthéns och Kia Andreassons uttalanden i media där de bestämt påstår att regeringen tvingat Göteborgs kommun till detta beslut och att det är för sent att dra tillbaka.

Vägvalet har hela tiden hävdat att beslutet kan hävas men möts av ovanstående påståenden. Varför uttrycker sig Anneli Hulthén och Kia Andreasson på detta sätt och döljer möjligheterna för invånarna i Göteborg?

Vägvalet
Theo Papaioannou