Inlägg märkta ‘gt.se’

GT debatt: Västsvenska handelskammaren kan inte få ”extra allt”

fredag, 15 september, 2017

I går publicerade gt.se (förmodligen i papperstidningen i dag) en replik från Vägvalet på en debattartikel av Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé. I den uttryckte han en stor besvikelse över utfallet för Västsverige Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan. Trouvé konstaterade att ”järnvägen mellan Göteborg och Borås som till stora delar fanns med i den föregående nationella planen nu har strukits”, därmed försvann också flygtåget till Landvetter. Inte heller de utlovade höghastighetsbanorna kommer att passera Göteborg, enligt Trafikverket.

Det finns förstås flera anledningar till det här. Finansministern har sin statsbudget att värna om och Trafikverket ska se till behoven i hela landet. Men annan anledning är att Västlänken äter upp Västsverige pott hos Trafikverket.

Men klart att Trouvé är besviken. Han har ju blivit lurad, som så många andra makthavare. Om vi bara införde medfinansiering (trängselskatt och kommuner som betalar för statliga Europavägar) så skulle vi ju få så många fler vägar, broar, järnvägsspår och tunnlar hit. Nu vet vi bättre: Det blir inget extra och i stället får vi betala tre gånger för samma sak – via fordonsskatten och trängsel- & kommunalskatten.

Men Västsvenska Handelskammaren är en kravmaskin. De vill ha ”extra allt”, och det nu med detsamma. Det är alltid någon annan som ska betala och drabbas. Tidigare låg deras huvudkontor vid Korsvägen, men eftersom bygg- och trafikkaos är att förvänta när Västlänken planeras byggas där såg man till att flytta på behörigt avstånd.

Hade Trouvé bidragit till att stoppa Västlänken hade det ökat Västsveriges chanser att få andra, mera nödvändiga projekt hit.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Jan Hallberg: Infrastrukturfrågor är gränslösa

söndag, 20 juni, 2010

Vi har tidigare uppmärksammat moderate Jan Hallbergs försök att vilseleda väljarna om trängselskatten. Hallberg använder sig exempelvis konsekvent av begreppen väg- och trafikavgift, när det i själva verket – enligt alla officiella dokument – rör sig om en skatt.

Som bekant bloggar Hallbergs regelbundet på gt.se inför valet (där också Anneli Hulthén har sin blogg). I torsdagens inlägg kom en logisk kullerbyta från Jan Hallberg.

Dels konstaterar han föga uppseendeväckande att ”kommungränserna blir allt mindre betydelsefulla för våra invånare” och han tar Lerum som exempel där hälften av de som arbetar gör det utanför kommungränsen. Vi är alltså mobila och reser mycket kors och tvärs. Och han fortsätter:

Vi är rörliga, arbetar och bor på olika håll, sportar kanske i en tredje kommun och barnen går kanske i gymnasium i en fjärde. Kommungränserna är på väg att försvinna. Det är själklart att infrastruktur- och miljöfrågor är gränslösa.

Nu inställer ju sig frågan vad det är som gör denna rörlighet över kommungränserna möjlig för så många människor? Ja, pratar vi flexibilitet så är som bekant bilen oslagbar och givetvis företas de flesta längre resor mellan kommungränserna med bil. Hallberg verkar helt klart ha insett att det är på det här viset; Boende, arbete och fritidsaktiviteter kan ske på vitt skilda platser. I många fall krävs då en bil för att man ska hinna med det man vill göra.

Och vad gör då Hallberg åt denna situation som han tycks inse och lovorda: Jo, han trycker på JA-knappen för att införa trängselskatt!

Han hävdar att kommungränserna är på väg att försvinna, samtidigt som han är beredd att införa betalgränser när folk förflyttar sig inom en kommun! Inser han inte att konsekvenserna för många människor blir att de tvingas ge upp delar av sitt nuvarande liv? Det hjälper inte att vi får ett höghastighetståg mellan Göteborg och Borås någon gång i framtiden, när man inte har råd att köra barnen till hockeyträningen eller stallet i morgon. En tågtunnel under Göteborg kan inte kompensera för att många tvingas sluta köra bil och istället måste tillbringa 1-2 timmar/dag längre på buss och spårvagn.

Detta vill Hallberg dock inte prata om. Likt en struts egenskaper som stoppar huvudet i sanden hoppas Hallberg att missnöjet har lagt sig när den tittar upp igen.

Läs hela blogginlägget här.

Håkan Andersson
Vägvalet