Inlägg märkta ‘gp.se’

Hur mycket kommer Västlänken att kosta?

fredag, 12 september, 2014

Hur mycket kommer egentligen Västlänken att kosta? Och vem får betala det?

Detta är två relevanta frågor som du bör ställa dig innan de bestämmer sig för hur de ska rösta i folkomröstningen om trängselskatt.

På gp.se kunde vi i förrigår läsa det senaste protokollet från Fastighetsnämnden. Under rubriken där man diskuterar om det ska byggas 2 eller 4 spår i stationerna i Haga och Korsvägen står bland annat:

VL-projektet rymmer endast två spår vid Haga resp. Korsvägen, samt fyra spår vid centralen (projektering samt utbyggnad).

Detta betyder att om man vill ha 4 spår på dessa stationer betalar varken staten eller Trafikverket det.

Vidare står det: ”TrV:s uppskattning är att om fyra spår byggs direkt och i samband med att VL byggs, ytterligare ca 2,5 miljarder kr budgeteras någonstans.” Och: ”Sagda 2,5 miljarder kr ingår alltså inte i VL:s investeringsbudget om 20 miljarder.”

Det kan egentligen inte uttryckas tydligare. Ökade kostnader för stationer ovan mark är något som kommunen får betala. Och Martin Wannholt (M), som sitter i Fastighetsnämnden, säger i en kommentar till GP att : ”Det finns så mycket mer som inte har kommit fram.” Och Wannholt fortsätter: ”Tittar du på Västtrafiks och regionens målbild, är det som jag skrev i debattartikeln. Tvåspåren är fulla 2035, och då får man gräva upp en gång till för att bygga fyrspår om man inte gör det nu.

Antingen tar man kostnaden under byggtiden eller några år senare. Att ta den senare lär bli ännu dyrare.

En senare artikel på gp.se skriver Wannholt att: ”Västlänken blir mycket dyrare, 4,5 miljarder samt att mer kommer står i protokollet. Utöver detta saknas flera delar i den hemligstämplade budgeten.

Men vem får betala allt detta? Antingen får framtida bilister betala det med höjd trängselskatt eller måste det betalas via kommunens/regionens budget. Och i så fall ställs skola, vård och barnomsorg mot Västlänken. Vilket område tror du då tvingas till ännu större besparingar än idag?

Rösta bort Västlänken i folkomröstningen på söndag genom att rösta Nej och därmed strypa finansieringen av tågtunneln till Haga!

Läs de båda GP-artiklarna här och här.

Håkan Andersson
Vägvalet

rosta_vagvalet_sp-500x96

Replik till Västtrafik: Västlänken är inte frälsaren

onsdag, 10 september, 2014

Den 6 september publicerade gp.se en debattartikel signerad Västtrafiks VD Lars Backström och Roger Vahnberg som är vice VD, där de berättade om den ljusa framtid vi gick emot med en färdigbyggd Västlänk och hur illa det skulle gå om den inte byggs (arbetslöshet, sämre miljö, minskad tillväxt m.m.)

Läs hela deras debattartikel här.

Vägvalet replikerar enligt nedan:

Vi kan sympatisera med Lars Backström och Roger Vahnberg på Västtrafik när de önskar att Västlänken redan gärna hade varit färdig. Men nu är den inte det och framför allt: Den är inte betald än!

När nu två höga tjänstemän ger sig in i politiska diskussioner om Västlänken inleder de med att recensera den pågående debatten som ”allt yvigare”. Detta för att varje debattör har olika utgångspunkter när de ifrågasätter projektets nytta. De kunde lika gärna kommit fram till att kritiken är näst intill enhällig och massiv emot Västlänken.

Men detta bekommer inte Västtrafiks ledning. Precis som övriga politiska partier diskuterar man endast utifrån vilka behov som påstås finnas, men nämner inte med ett ord varifrån pengarna ska tas. Önska kan alla, det är gratis.

Backström och Vahnberg begår precis samma ”räknefel” som alla andra förespråkare av Västlänken. Tunneln är inte frälsaren för kollektivtrafiken, det är i själva verket en stor black om foten. Nästan alla tillgängliga resurser under 25 år går till detta vansinnesprojekt och för varje miljard som budgeten överskrids med, förlängs avbetalningen med minst ett år till. Vem köper något på avbetalning med sådana ovissa villkor?

Faktum är att endast 7 % av kollektivresorna görs med pendel- och regiontåg. Av dessa 7 % är det högst 15 % som får direktresor till Västlänkens nya stationer – det vill säga cirka 1 % av kollektivresorna blir märkbart snabbare och smidigare.

Alla övriga 99 % av kollektivresenärerna får ingen avgörande förbättring av Västlänken! Några minuters snabbare spårvagnsresa hade gett många fler mycket större nytta. För att visa hur mycket pengar Västlänken slukar, skulle 20 miljarder räcka till att bygga bostäder i Haga åt de 15 000 personer som påstås vilja resa dit varje dag. Hagastationen skulle därmed bli helt onödig.

Vägvalet vill att kollektivtrafiken inklusive spårvagnstrafiken flyttas tillbaka från Västtrafik till en förvaltning i Göteborgs kommuns regi. Som det var innan helt enkelt. Kolossen Västtrafik kommer aldrig att utveckla spårvagnstrafiken från sitt huvudkontor i Skövde.

I stället för att försöka skrämma väljarna med att en stoppad Västlänk leder till arbetslöshet och sämre miljö, borde Västtrafiks ledning börja inse att de måste verka för smarta, snabbare, modernare trafiklösningar som gynnar så många som möjligt för så lite skattemedel som möjligt. I det perspektivet faller Västlänken ihop som ett korthus. Rösta därför bort den på valdagen i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Backaborna slipper inte trängselskatt

lördag, 16 augusti, 2014

Det är tydligen på sin plats att dementera två uppgifter som förekommit i media de senaste dagarna.

1. Nej, backaborna slipper inte trängselskatt. Precis som alla andra får de i framtiden betala trängselskatt om de åker in i zonen, t.ex via Ringön eller Tingstadstunneln. Det ”nya” är ett förslag om att de ska slippa betala trängselskatt om de åker till sitt köpcenter i Bäckebol eller norrut mot Kungälv.

2. Nej, detta förslag är inte beslutat ännu. När ett sådant beslut kommer vet ingen idag, men det kommer att ta tid. Om det ens är förenligt med kravet på likabehandlingsprincipen att undanta vissa medborgare från att betala skatt inom en och samma kommun, blir det nu något som regeringen får ta hjälp av myndigheten Lagrådet att granska. Sådant tar tid.

Så varför slås denna nyhet upp stort just nu? När Johan Nyhus (S) fick frågan i GP om det inte var taktik för att öka chanserna till ett ja i folkomröstningen svarade han: ”Nej. Och jag upplevde inte att det finns någon taktik från finansministerns sida heller. Han hade lovat att kalla till ett möte efter semestern, och det gjorde han.

Det är lite svårt att ta Johan Nyhus på allvar. Beviset för att det inte är taktik att föreslå förändringar av trängselskatten – en månad före folkomröstningen – är alltså att finansminister Borg bara uppfyllde ett tidigare löfte från i våras om att hålla ett möte om frågan. Som de flesta känner till fattades beslutet om att genomföra en folkomröstning redan i maj 2013. Därför har Anders Borg, styrgruppen för det Västsvenska paketet, Johan Nyhus, Jonas Ransgård (M) med flera haft all tid i världen att planera diverse taktiska åtgärder. Så att ett möte som bokades i våras inte skulle kunna vara taktik är förstås rent snömos.

Väljarna bör också fundera på hur stort värde löftet om att underlätta för boende i Backa egentligen har. Den tidigare skattebefriade förbifarten Essingeleden i Stockholm kommer från 2016 att även den få trängselskatt (minst sex år innan förbifart Stockholm är klart som ersättning). Några garantier om att backaborna skulle få behålla ett undantag som nu föreslagits – om det någon gång blir verklighet – finns inte. När folkomröstningen är historia kan nya förslag komma om höjd eller utökad trängselskatt. Saknas det bara pengar till något så kan man alltid ändra sin tidigare ståndpunkt.

Därför måste alla sådana här förslag om att utöka och höja trängselskatten kvävas i sin linda. Och då finns det bara ett sätt att göra det: Genom att rösta i nej i folkomröstningen på valdagen.

För ett par dagar sedan publicerades Vägvalet debattartikel i ämnet på gp.se. Den kan ni läsa här. I den skriver vi bland annat:

Enligt ett e-brev från Backautredningen ska finansminister Anders Borg ha sagt att ’ändringen ska införas skyndsamt’, men också att det ’fortfarande måste utredas lite till’. Det låter ungefär som när Borg brukar lova att även utlandsregistrerade bilar ska betala trängselskatt. Det vill säga, att det kommer att ske. Någon gång. I framtiden. Kanske. Vänta bara.

Och eftersom de förlorade skatteintäkterna i Backa måste tas igen någon annanstans konstaterade Vägvalet att alla andra i stället då får betala mer i trängselskatt: ”Förlorare är speciellt boende i till exempel Guldheden, Skår och Lindholmen – som är instängda på liknande sätt i sina bostadsområden – och som kommunalrådet Johan Nyhus (S) nu gett beskedet att några förändringar inte är aktuella.

Vi ställer följande fråga till väljarna: Tror ni att ändringen av trängselskatten i Backa hade blivit aktuell om inte folkomröstningen stod för dörren? Det tror inte vi och uppmanar därför alla att rösta nej i folkomröstningen för att visa att vi inte går på sådana här utspel under galgen.

Läs hel debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Centern kvar på åskådarläktaren

torsdag, 16 maj, 2013

Idag skriver Centern en debattartikel på gp.se i försvar till det Västsvenska paketet med stark ”halleluja”-varning. Allt har, enligt Centerpartiet, gått rätt till enligt regelboken.

Alla olika förtroendevalda har varit med på tåget och det har förhandlats och avtalats och det tas ansvar och paketet är så viktigt och det hela är så komplicerat att riva upp för då kan man ju inte veta vad som händer och så kan vi ju inte ha det och det vill ju vi inte…

Vägvalet fick fem mandat i fullmäktige av dem som inte stödde paketet med trängselskatter och infrastruktursatsningar. 74 av 81 mandat fördelades till partier som stödjer paketet.

Och Centern, som drev samma linje i valet 2010, åkte ur kommunfullmäktige. De har numera noll mandat. Att de även efter valet 2014 förblir utan påverkan över Göteborgspolitiken är nog i det sammanhanget en välsignelse av stora mått.

Håkan Andersson
Vägvalet

Äpplen blandas med päron och blir till snömos

onsdag, 8 augusti, 2012

Igår skrev Gröna Bilisters (GB) ordförande Jakob Lagercrantz en debattartikel på gp.se, där de framförde åsikten att ”Trängselavgifterna kommer vid rätt tidpunkt”. Tydligen var det GT:s uppmärksammade artiklar och webbenkäter den senaste tiden som hade triggat Lagercrantz att ställa skåpet på rätt plats i trängselskattefrågan.

För det är klart att det inte är någon rolig läsning för en trängselskatteivrare (jo, de finns faktiskt!) att 82 % av 12 000 personer är emot. I ett försök att förringa denna åsiktsyttring av GT:s läsare skrev Lagercrantz: ”I själva verket var det 82 personer av 100 som spontant skrivit in till tidningens blogg som uttryckt kritik.” Känner man inte till GT:s webbfråga förleds man att tro att det bara rörde sig om 100 personer som röstade. Klurigt – men falskt – beskrivet av Gröna Bilister.

Nästa påstående från Lagercrantz saknar också all grund: ”Det är rimligare att anta att den breda politiska majoritet som står bakom trängselavgifterna också har sina väljare i ryggen, och det på goda grunder.” Varför det skulle vara rimligare att anta detta framgår inte. Vilka de ”goda grunder” han anför är, förblir vi andra okunniga om. Det finns faktiskt goda grunder att anta att Lagercrantz bara ljuger. Alla undersökningar som gjorts (Sifo, SOM-institutet) pekar på att han har fel.

Mitt i debattartikeln konstaterar dock Lagercrantz sensationellt att: ”Men samtidigt behöver många bilen.” Men strax därefter gör han en helomvändning igen och säger att vi måste ändra våra resvanor. Det här går inte ihop. Problemet är att han därmed sällar sig till alla andra beslutsfattare som inte tar någon hänsyn till de invånare som av t.ex. ekonomiska eller tidsmässiga skäl inte har någon reell valmöjlighet. Han struntar helt enkelt i alla de många som ”behöver” bilen och vill bestämma att de måste ändra sina resvanor.

Läs hela Gröna Bilister debattartikel här.

I förmiddags publicerade gp.se Vägvalets replik. I den pekade vi på hur uppenbart det var att Gröna Bilister väljer att blunda för opinionen i frågan. Vidare sa vi att GB inte företrädde bilisterna alls. Det är bara för att de varit såpass smarta att använda sig av ordet ”bilister” i sitt organisationsnamn som man förleds att tro detta. I verkligheten är bara knappt var tretusende bilist i landet medlem i GB. Det mest frapperande var kanske dock att Jakob Lagercrantz genomgående använde sig av ordet ”trängselavgift”, tydligen helt oförstående inför de skillnader som det är mellan en skatt och en avgift. Avslutningsvis gav vi exempel på några yrkeskategorier som inte fritt kan välja att åka till sina arbeten under de tidpunkter då trängselskatten är lägre, vilket Lagercrantz angav som ett förmildrande  argument för trängselskatten. Det är många, många heltidsarbetande i göteborgsområdet som GB därmed inte bryr sig om. Har man dessutom barn att hämta/lämna på dagis kan man inte vrida på dygnet hur som helst.

Hela Vägvalets debattartikel kan läsas här.

Strax före 16 i eftermiddag kom så GB:s slutreplik. I den blandas äpplen med päron och allt blir till ett snömos. Denna gången slår sig Lagercrantz för bröstet och berättar hur visionär och fantastisk hans organisation är. När det passar hänvisar han till anonyma ”experter” (det vet man ju hur ofta sådana har fel!), och när det passar påstår han att GB:s profetior överträffat andra experters förväntningar. Han slår också fast ett antal ”måsten” och ”krav” och konstaterar vad som är ”självklarheter”. Allt i syfte att dumförklara alla som inte håller med. Tänk vad enkelt allt blir när man själv får diktera vad andramåste” göra (t.ex. sluta åka bil om man inte har råd). Jag förbluffas över GB:s enkla världsbild där trängselskatten presenteras som frälsaren som ser till att vägutrymme skapas ”för de som kräver bilen i sin dagliga verksamhet.” Eftersom denna skatt ovillkorligen kommer att leda till att de med lägre inkomster slutar åka bil till jobben i högre grad än högavlönade, är det alltså bara välbeställda som framtiden kan kräva rätt till bilen dagligen om GB får bestämma. Vi har redan sex partier i kommunfullmäktige som är av samma åsikt, GB tillför ingenting till denna diskussion.

Lagercrantz hävdar att ”I många stora städer går det inte längre att ta bilen till jobbet – det tar för lång tid.” Och lösningen på detta problem är alltså att fler ska åka med en (oftast) långsammare kollektivtrafik? Om nu bilresorna går så långsamt i Göteborg, varför tror då GB att så många ändå väljer bilen? Det är sannerligen inte billigare redan idag (innan trängselskatten). Nej, de flesta åker bil för att det går fortare. Men Lagercrantz försöker lura i folk att spårvagn och buss (med alla byten) skulle gå så mycket fortare. Vägvalet anser att människorna så långt som möjligt själva är bäst lämpade att fatta egna beslut om vad som passar dem bäst. Lagercrantz (som bor i Alingsås) har ingen aning om de människors liv han vill styra och ställa över.

Vidare menar Lagercrantz på fullt allvar att Vägvalet fastnat i ”enfrågeperspektivet och missar att se till stadens utveckling.” Jo, det hade ju sett snyggt ut om Vägvalet – ett parti som bildades på grund av motståndet mot trängselskatten – helt plötsligt skulle ändra åsikt i sin hjärtefråga för att ”stadens utveckling” kräver det. Jag kan försäkra GB att detta inte kommer att ske. Vi hävdar tvärtemot att trängselskatten är skadlig för stadens utveckling. För att ta till Lagercrantz språkbruk: Experterna är eniga om att höga skatter är skadliga för ekonomin.

Något svar på hur de som arbetar inom yrken med fasta arbetstider skulle kunna sänka sin trängselskatt kunde Lagercrantz inte ge. Han påstod i svepande ordalag att det var möjligt, men som så många gånger tidigare faller alla sådana argument på att trängselskatten är a) orättvis och b) ett oerhört trubbig instrument att lösa ett problem som i huvudsak är konstruerat.

Det är bara att gå till vår site räknautträngselskatten.se och kolla själv vad det kostar personer med olika lönenivåer.

Lösningen är inte att slumpvis straffbeskatta vissa och låta andras resor bli än mer subventionerade. Detta kommer oundvikligen att leda till hårdare motsättningar. Ibland är åker vi bil, ibland cyklar vi, går eller åker kollektivt. Ibland är vi passagerare i någon annans fordon. Ingen kan med rätt påstå att ett transportslag alltid är bättre än något annat och ingen kan hävda att vi alltid bara utnyttjar ett transportsätt per individ. Först när vi inser att de olika lösningarna gynnar alla på ett eller annat sätt, kan vi komma framåt i frågan.

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1

Göteborgs Universitet genomför undersökning om trängselskatten

torsdag, 19 april, 2012

Idag genomför Göteborgs Universitet en undersökning via gp.se där man kan svara på frågor om vad man tycker om införandet av trängselskatten.

På deras sida kan man läsa följande:

”Vill du vara med i en vetenskaplig och oberoende undersökning av medborgarnas åsikter om och upplevelse av införandet av trängselskatter i Göteborg? Inom ramen för ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet finansierat av statliga Vetenskapsrådet genomförs en enkätundersökning på internet i tre steg. Syftet är att undersöka befolkningens åsikter om trängselskatterna och trafik- och stadsmiljö samt hur dessa åsikter utvecklas under införandets gång. Dina svar är mycket viktiga för oss och resultaten kommer spridas och presenteras i dagstidningar, på föredrag och genom analyser i rapporter och vetenskapliga uppsatser.”

Passa på du med och säg vad du tycker om införandet av trängselskatten. Klicka här för att komma till enkäten.

Vill du veta mer om trängselskatten kan du läsa våra frågor och svar på vår hemsida:

Personer med olika inkomstlägen råkar ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Räkna ut vad din skattehöjning blir på räknauträngselskatten.se.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Vad var det vi sa?

tisdag, 29 november, 2011

Det känns nästan lite för lättköpt, men i detta fall går det inte att undvika! Vad var det vi sa?

På gp.se kan vi idag läsa om att man redan nu förvarnar om en skattehöjning av regionskatten 2013.

Orsak 1: Upphandling av fler pendeltåg

Orsak 2: Enligt Leif Blomqvist (S) har ”kollektivtrafikresandet aldrig någonsin varit så framgångsrikt. Det är 100 000 fler resor per dag nu än för ett år sedan

Precis som Vägvalet en längre tid varnat för leder ökad kollektivtrafik till högre skatt. Trängselskatten leder över resenärer till kollektivtrafiken. En skatt som därmed orsakar att en annan skatt måste höjas! Är det bara jag, men får en känsla att sånt bara kan förekomma i Svedala?

Återigen måste Vägvalet ställa frågorna:

1) Hur mycket kommer Västtrafik tvingas höja biljettpriset 2013 när tiotusentals resenärer tillkommer?
2) Hur mycket måste region- och kommunalskatterna höjas på grund av att Västtrafik är så ”framgångsrika” och får fler resenärer?

Vi kanske ska vara tacksamma så länge ingen kommer på att man kan fläska på trängselskatten istället för regionskatten? Men varför anses det plötsligt okej att höja regionskatten för att köpa fler tåg men inte för att bygga pendeltågstunnlar? Logiken saknas helt.

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Samordning inte regionens starka sida

söndag, 1 maj, 2011

Igår publicerade gp.se en debattartikel från Vägvalet med ovanstående rubrik. Det är 13 år sedan storregionen Västra Götaland bildades bilades. Man slog flera landsting med syfte att kunna dra samordningsvinster. Men hur har det gått?

Men att samordna är inte det enklaste när man har fem områden som nästintill är självstyrande. Hur hittar man balansen mellan självstyret och regionala samordningen? Den stora frågan som uppstår är; vad ska samordnas? IT-samordning brukar vara en av de första idéerna som kommer upp på dagordningen. Detta tog nio år innan man på fullt allvar började se över frågan.

Trots att samordningen går trögt diskuteras ett eventuellt samgående med Värmland. Vägvalet skriver:

Är det bästa idén i dagsläget? Vi anser inte det. Samordningen har ju inte lyckats mellan de gamla länen i regionen ännu. Är det inte bättre att koncentrera sig på dessa utmaningar först innan ett samgående med Värmland ens diskuteras?

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Passa på och folkomrösta vid omvalet

måndag, 14 februari, 2011

Idag skriver Vägvalet en debattartikel på gp.se med anledning av det överraskande omvalet i Västra Götalandsregionen. När ändå vallokalerna är öppnade och bemannade borde man passa på att anordna den begärda folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg vid samma tillfälle. Det sparar  pengar och ökar demokratin.

Eftersom kranskommunerna ska rösta samma dag och många invånare där också drabbas av tullstationerna som Göteborg planerar bygga, vore det demokratiskt om invånarna i exempelvis Ale, Partille, Kungälv och Mölndal fick säga sin mening i frågan.

Så skedde i Stockholm utan politiskt motstånd. Men i Göteborg är stämningen en helt annan. Är det detta som kallas Göteborgsandan?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Chat på gp.se med Jan Hallberg (M)

fredag, 3 september, 2010

I torsdags var det chat på gp.se med Jan Hallberg (M) som likt Anneli Hulthén (S) svarar svävande och undvikande på en del av frågorna.

1. Ingen folkomröstning om trängselSKATTEN i Göteborg. min röst går till SD.
Det var socialdemokraterna som lovade folkomröstning om trängselskatten. Det är ingen i alliansen som gjort utfästelser om.

2. Varför ska vi på Hisingen betala för att ta oss till Backaplan (Trängselskatt) när det är trafik i Göteborgs innerstad som är problemet. Det är ju de som passerar där som använder nya vägarna också och inte vi Hisingsbor som åker till Backaplan. Målet är ju att de som använder vägarna ska betala.
Du är inte ensam om att ha påtalat olägenheterna om den föreslagna gränsen och jag vet att man på Trafikverket jobbar med att hitta alternativ som möjliggör att Backaplan och området på Hisingen hamnar utanför.

3. Inför förra valet skrev du och dina borgerliga kolleger i Gbg en debattartikel i GP om trängselskatten. Den var enligt er ”tillväxfientliga”, ”byggde barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner” och drabbade hårdast ”kvinnor med låg inkomst och med barn” Ni beskrev motståndet mot trängselskatten som ”kompakt bland göteborgarna”. Hur tror du att din helomvändning i frågan uppfattas bland folk? Påverkas din trovärdighet?
Jag har fått en del mail om trängselskatten och detta svar är till er alla. En ren trängselskatt som endast har till syfte att styra bort trafik och ta in pengar är jag fortfarande helt emot. Men vår infrastruktur som ni alla vet är så eftersatt att något måste göras om Göteborg inte ska halka efter Stockholm och Malmö. Om vår arbetsmarknadsregion växer till 1,6 miljoner människor och Göteborg som centrum ska svälja detta måste vi skaffa möjligheter till effektiv pendlingstrafik och få bort flaskhalsarna vid älvförbindelserna. Vi fick frågan om vi var beredda att medfinansiera hälften av en satsning på 34 miljarder från staten. Sist vi fick någonting som ens gick upp till några miljarder var 1968 då Tingstadstunneln och Älvsborgsbron byggdes. Vi kunde ha tackat nej och då hade vi stått här med den infrastruktur vi har idag. Och pengarna hade naturligtvis hamnat på annat håll i Sverige. Nu ställer staten upp med 15 miljarder, region Halland och Västra Götaland med en miljard och Göteborgs skattebetalare med ett par miljarder. Den felande finansieringen på 12 miljarder accepterar vi ska tas ut som en trafikavgift under 25 år. Det är en historisk satsning som kommer att göras i Göteborgsregionen. Min övertygelse är att den väger upp den uppoffring som trafikavgifterna innebär. Våra barn och barnbarn är jag övertygade om kommer att tycka att det sammantaget var ett klokt beslut.

4. Tycker du att du som person och politiker är en ”vanlig” göteborgare, att du förstår och blir förstådd?
Ja, jag är nog en rätt vanlig person. Jag vill påstå att jag har vanliga intressen och hobbies. I alla fall tar jag på jeansen och tar fram trädgårdsredskapen eller snickeriutrustningen så fort jag får tillfälle. Jag är naturligtvis priviligerad som har möjlighet att möta så många olika människor och förhoppningsvis tar jag med mig och har nytta av en del av det som de berättar om sin vardag.

Typiskt att Jan Hallberg skyller ifrån sig på regeringen och Socialdemokraterna. Svaret i fråga 2 är högst intressant på så sätt att man nu sitter och snickrar på förslaget bakom kulisserna. Kommunen utlovade bra information om trängselskatten, men inget konkret når ju ut till allmänheten. Men oavsett hur man flyttar zonen för trängselskatt kommer den att förbli orättvis eller istället drabba någon annan som tidigare gick fri.

På fråga 4 är det intressant att Hallberg säger sig dra nytta av en del av det som människor han möter berättar för honom. Men vad gör han åt en ensamstående mamma som behöver bilen för att kunna göra alla sina ärenden, men ändå drabbas av 13 000 kr extra skatt per år? Innan förra valet sade han sig värna om henne i den numera berömda debattartikeln som de borgerliga skrev där de listade alla argument till varför man inte bör införa trängselskatt. Om ni inte redan läst den, gör det här! Vi kan nästan garantera att ni kommer att förundras över hur mycket man kan säga sig vara emot en sak som man fyra år senare totalt bytt åsikt om.  

Fråga 3 – som nämner ovanstående debattartikel – är speciell för den påvisar den otroliga kovändningen som skett inom Moderaterna. Jan Hallberg svarar förstås inte på frågorna som ställs, utan han försöker prata bort det genom att säga att Göteborgs infrastruktur är eftersatt jämfört med Malmö och Stockholm. Vad hände med att lokalpolitikerna skulle representera just Göteborg? Istället har han sålt ut hela göteborgsregionens befolkning för att inte stöta sig med regeringen. Vadå, alla pengar hade gått någon annanstans? Så vi låter oss kuvas och ger upp alla våra ideal för att få hit byggprojekten? Ska inte behoven styra var det byggs? Skattepengar ska väl fördelas rättvist? Jan Hallberg refererar alltid till våra barn och barnbarn. Jag är nog i hans egna barns ålder och jag tycker inte att detta är ett klokt beslut. Hur vore det om vår generation fick bestämma över det som ska förvaltas längre fram?

Vägvalet
Theo Papaioannou