Inlägg märkta ‘göteborgsanda’

Linbanan lär bli nästa kommunala fiasko

torsdag, 7 december, 2017

I måndags publicerades GP Vägvalets senaste debattartikeln om den planerade linbanan. Projektet är ett högriskprojekt eftersom det finns så få experter tillgängliga. Ja, i en artikel som publicerades i går på gp.se framgår det att hela projektet vilar på en enda persons kunskaper!

Per Bergström Jonsson (som också skötte utredningen om undantaget för trängselskatten i Backa) säger till GP:
Det finns betydande risker på grund av projektets karaktär i sig. Varken vi eller den expertis som vi än så länge har möjlighet att ta hjälp har någon vidare linbaneexpertis. Förutom en person. Så i dagsläget är vi beroende av kalkyler och beräkningar från en person.

För en lekman låter detta helt vansinnigt. Ska vi lägga ut mer än 1 miljard skattekronor (kalkylen sägs dessutom vara väldigt osäker) baserat på vad en enda expert sagt? Varför finns det ingen med sunt förnuft i beslutsfattande ställning som är beredd att dra i nödbromsen innan man helt spårat ur? Denna expert representerar för övrigt – i sann Göteborgsanda – det företag som tros vinna upphandlingen av linbanan!

Ansvarigt kommunalråd Johan Nyhus (S), han som brukar påstå att han håller budget fast han i verkligheten misslyckats med det gång på gång, verkar mest vara bekymrad över tidplanen. På frågan om vi kommer att kunna åka linbana i Göteborg 2021, svarar han: ”Jag hoppas det. Men jag kan inte säga tror. Men jag hoppas. Jag kan säga att vi slår knut på oss för att det ska ske. Det finns inte någon som inte gör sitt allra yttersta.” Det vore ju bättre om han slog knut på pengapåsen och låste in den i kassaskåpet.

Vägvalet skriver: ”Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken i dag är under två procent, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationen. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra.

I torsdagens GP kan vi dessutom läsa att kommunen är tvungen att köpa mark av Volvo och Chalmers för linbanestationerna. Ryktet säger, enligt GP, en halv miljard, men Bergström Jonsson förnekar detta och kallar summan betydligt mindre än hälften. OK, låt oss säga en fördyring med 200 miljoner då. Oavsett beloppets storlek är det pengar som ändå inte finns.

De börjar bli många fördyringar att hålla reda på nu, men linbanan riskerar helt klart bli nästa kommunala fiasko.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalet nominerar Karin Törnqvist till Stadens Förtjänsttecken 2011

fredag, 11 februari, 2011

Vägvalet nominerar Karin Törnqvist till Göteborgs Stads Förtjänsttecken 2011.

Karin har verkat som teknisk konsult hos Göteborg Energi och då uppvisat ett starkt civilkurage genom att ifrågasätta missförhållanden inom organisationen.

Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening.

Det är en vacker teori men i praktiken är det ofta förenat med ett stort personligt risktagande att påpeka om något är oetiskt eller rent av olagligt på jobbet. Men den som öppet klagar eller kritiserar verksamheten på sin arbetsplats blir sällan populär.

Karin Törnqvists gärning bidrar till att visa alla medborgare att det är möjligt att ifrågasätta oegentligheter som förekommer och vi anser att utmärkelsen stärker detta.

Hon bör hyllas för sitt mod och engagemang för stadens bästa och vi bör alla ta del av de erfarenheter hon har för att förbättra situationen för andra som vill träda fram men som inte vågar.

Vi anser att vi med denna nominering uppfyller kommunfullmäktiges presidiums kriterier om lämplig kandidat.

Tillsammans med personer som Karin Törnqvist skapar vi en Göteborgsanda som både medborgarna och kommunen kan dela.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Anna Irving
Stefanos Papaioannou
Carin Sjölander

Se nomineringsbrevet här.

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se