Inlägg märkta ‘gårda’

GP hamrar in budskapet lite väl många gånger

söndag, 18 november, 2012

I dagens GP hamras budskapet in: Det kommer att bli en positiv förändring för alla som vistas i stan.

Fyra gånger (!) får vi i papperstidningen läsa detta citat från en och samma person som bor i Gårda, arbetar vid Feskekörkan och åker kollektiv till jobbet på 15 minuter. Tyvärr är ju få andra lika lyckligt lottade. Paret i artikeln har aldrig haft bil och huruvida de har barn som ska lämnas/hämtas på dagis framgår inte.

Det är naturligtvis inte en tillfällighet att ovanstående citat är det huvudbudskap som journalisten Ulf Nyström medvetet väljer att förmedla.

På ett uppslag i tidningen får vi träffa fyra olika individer eller par. Av de sju personerna som får komma till tals är det bara en (!) som dagligen åker till och från arbetet med bil in och ut genom trängselskattezonen. Han är 73 år och arbetande pensionär och den enda som är odelat kritisk. Budskapet är att han är en dinosaurie som vi egentligen kan bortse från. Dinosurierna har ju sedan länge varit utdöda. Men döm själva om ni tycker urvalet är representativt eller inte.

Sedan får också trafikforskaren Carl Hamilton i Stockholm komma till tals. Enligt han finns det ”ofantliga vinster med trängselskatten” och hänvisar till att Stockholmarna numera, tack vare minskad trafik ”kan tillbringa mer tid med sina barn, kan jobba längre, kan köra ut flera pizzor, kakla fler badrum eller vad de prioriterar”. Detta påstående gäller alltså de som fortfarande har råd att åka bil i Stockholm. Här i Göteborg har vi dock bara en långsam kollektivtrafik som alternativ. Det hade varit intressant att få Hamiltons åsikt om hur bytet från bil till spårvagn/buss i Göteborg gör att vi kan tillbringa mer tid med våra barn. För de som tvingas göra sig av med bilen blir effekten nästan alltid den motsatta.

Till sist konstaterar vi ånyo att Ulf Nyström i den avslutande faktarutan på sidan nio ännu en gång kallar trängselskatten för trängselavgift, samt att GP:s rubrik är lite provocerande:

Däremot Ja tack till Folkomröstning och val 2014!

Ni som inte redan skickat in era underskrifter till GT:s namninsamling kan göra det genom att skriva ut nedanstående talong och skicka in den till GT

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

GP – Järnvägstunnel till varje pris

söndag, 27 november, 2011

Illustration: Martin Zollitsch

Idag skriver initiativtagarna, (Kurt G Larson, Claes Westberg, Lennar Wassenius) till Västlänk 2021 en slutreplik i GP på styrgruppens replik den 20 november. Som rubriken beskriver så ska Järnvägstunneln byggas till varje pris utan någon som helst analys om nyttan. Initiativtagarna svarar på flera påståenden som styrgruppen ställer.

Styrgruppen påstår igen att en ”vändslinga vid Göteborgs Centralstation har prövats och analyserats”.

”I februari 2010 svarade Banverket skriftligt på direkt fråga; ”slingalternativet har aldrig studerats. Någon analys har inte heller visats. I järnvägsutredningen framgår tydligt hur komplext och riskabelt nuvarande projektet är.”

Styrgruppen säger ”Det är inte frågan om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad”.

Det kanske det just är; att hantera skattebetalarnas pengar med respekt. Det vore ju enkelt att vara politiker eller planerare om det bara vore en fråga om att få den bästa lösningen till varje pris. Det vi behöver våra experter och politiker till är ju att väga nytta mot kostnad, annars kan det ju kvitta. Vi gillar också tanken på en vacker järnvägstunnel, men inte till varje pris.

Styrgruppen säger ”Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen … då tågen går samma väg ut som in.”.

Det är ju i själva verket precis tvärtom och visar att styrgruppen inte har tagit del av förslaget! Västlänk 2021 ger lika bra eller bättre lösningar på dessa punkter. Vårt förslag ger fyra spår mellan Göteborg och Floda och genom Gårda, som kan byggas ut när det behövs av kapacitetsskäl.

Styrgruppen skriver ”Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstation/Drottningtorget.”.

Att alternativet skulle orsaka störningar är sant, men obetydliga jämfört med de enorma störningar under ett helt decennium som nuvarande lösning ger! Vårt förslag ger en unik närhet och kapacitet mellan tågen och spårvagnar/bussar (Kringen) som mycket väl klarar kapacitetsbehovet. Den extra bytespunkten i Haga som har framförts som en fördel för Västlänken, är ingen bra bytespunkt då det saknas plats till vettig angöring i denna punkt, om man inte tänker riva gamla stadsbiblioteket och delar av Haga.

Styrgruppen säger att ”Trafikverket…ska minimera störningar. ”

Låter mera som en ängslig uppmaning till Trafikverket, men kommunen är ansvarig för att trafiken och miljön i staden fungerar under den långa utbyggnadstiden. Vi har ännu inte sett hur man löser spårvagnstrafiken i södra Göteborg och i Mölndal under tiden Korsvägen och Örgrytevägen består av en enda stor grop.

Ett annan viktigt synpunkt som inititativtagarna framför är:

Man måste väga ihop hela paketet och då framstår Västlänken som ett mindre bra paket, för det ger så lite för pengarna och det bevisas ju av att Leif Blomqvist (S) för ett par veckor sedan i en GP-artikel ville ha ytterliga att stort antal miljarder av skattebetalarna, för att bygga ut de delar som delvis redan ingår i vårt förslag.

Initiativtagarna avslutar med:

Världen består inte bara av vackra uttryck såsom ”Västlänken skapar också möjligheter till effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet” utan är real och måste beläggas både i form av nyttor och kostnader.

Theo Papaioannou
Vägvalet