Inlägg märkta ‘folkinititativ’

Då var det bekräftat – igen

torsdag, 2 maj, 2013

I dagens GP kan vi läsa om spelet bakom M:s ja till folkomröstningen. Många av Vägvalets argument sedan vi började 2010 besvaras och bekräftas.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd, svarar på frågan: Finns det inget utrymme att omförhandla avtalet?

”Inget är omöjligt, men det har alltid ett pris att förhandla om ett avtal. Man kan vara ganska säker på att det kostar, antingen i tid eller i pengar.”

Hur många gånger har ni inte hört att detta inte går? Vägvalet har hela tiden hävdat att det går att omförhandla om man vill och lämnat förslag på ett alternativt paket.

Och för finansminister Anders Borg är frågan också högintressant. Han vill inte förlora en ny skattebas och en modell för infrastrukturinvesteringar. Den kan användas i andra delar av storstadsregionerna där kommuner kan tänka sig trängselskatt. Vägvalet har hela tiden sagt att detta är den nya skattebasen för staten.

Vidare konstateras att under M:s stormiga förbundsstämma presenterade nej-sägarna sin analys av folkomröstningens påverkan på opinionen. Något större flöde av väljare till Vägvalet riskeras inte, enligt de opinionsmätningar som partiet beställt. Detta är högintressant. Eftersom Vägvalet inte utgjorde något hot så ville nej-sägarna köra över 90 000 göteborgare. Demokrati?

Johnny Magnusson (M), numera vice ordförande i Västra Götalands regionstyrelse och stor pådrivare av ett nej, säger:

”Jag tillhör dem som talar emot detta. Det vore en riksolycka om det västsvenska paketet skulle komma i gungning.”

Han avfärdar avfärdar även folkomröstningen:

”Vi har haft två allmänna val där frågan har varit uppe och vänt. Jag tycker inte att demokratiaspekten kan drivas särskilt hårt.”

Jag vet inte om man ska skratta eller gråta över dessa uttalanden. Magnusson personifierar väljarföraktet och inte nog med det så är han inte ens involverad i den dagliga politiken i Göteborg. Att påstå att demokratiaspekten inte kan drivas särskilt hårt visar på att han missat vad den nya grundlagen om förstärkt folkinitiativ innebär. En grundlag som hans egna parti röstat fram på riksplanet. Om något är en riksolycka så är det Magnussons okunnighet eller illvilja mot att folk ska få utöva sin lagliga rätt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP debatt: Ny möjlighet att stoppa politikerna

tisdag, 19 april, 2011

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som förklarar vad den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet innebär. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2011 och vid en snabb första titt förleds man att tro att lagändringen mest handlar om att det numera krävs 10% (istället för som tidigare 5%) av de röstberättigades namnunderskrifter för att kunna kräva en folkomröstning om något. Men lagen är så mycket mer:

Den nya lagen förpliktigar fullmäktige och folkvalda att engagera sig i dialogen med medborgarna. Det ställer höga krav på folkvalda att genomföra beslut som är väl förankrade hos medborgarna. Därför har Vägvalet lämnat en motion till fullmäktige med begäran att introducera det förstärkta folkinitiativet till medborgaren.

Denna motion, som lämnades in till Göteborgs kommun tidigare i år syftar till att utreda hur kommunen i framtiden ska hantera initiativ från väljarna. För enligt lagen ska kommunerna stödja sådana initiativ aktivt och föra dialog med initiativtagarna. Kanske kan man då komma överens utan att hålla en folkomröstning?

Och införs elektroniska namnsignaturer, som inte ligger långt fram i tiden, så blir det enklare för medborgarna att motsätta sig dåligt förankrade beslut.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet
Håkan Andersson